Informatycy Na Rowery jadą dla Zuzi Barczak Zakończona 30.06.2019r ID: 85rxv4

Informatycy Na Rowery jadą dla Zuzi Barczak

Zebrano 14 800 zł
z kwoty 12 000 zł

123 %

100 %
WPŁAĆ

Pomóż udostępniając zrzutkę!

611
udostępnień

Krótki opis zrzutki (tylko tekst)


Już w połowie czerwca odbędzie się kolejna edycja wyprawy charytatywnej “Informatycy na Rowery”, która już od prawie 10 lat odbywa się regularnie i integruje osoby ze szczecińskiej branży IT, pomagając przy tym potrzebującym. Do tej pory informatycy zebrali już ponad 60 tysięcy złotych. W tym roku jadą dla Zuzanny Barczak, córki jednego z uczestników akcji, która choruje na SMA - rdzeniowy zanik mięśni.


In the middle of June, the next edition of the charity "Informatycy na rowery" ("Computer Scientists on Bicycles") will take place, which has been regularly organized for almost 10 years and integrates people from the Szczecin IT industry, helping those in need. Until now, IT specialists have already collected over PLN 60,000. This year they are going to Zuzanna Barczak, daughter of one of the participants of the campaign, who suffers from SMA - spinal muscular atrophy.


Opis zrzutki (tutaj oprócz tekstu dodasz też zdjęcia - użyj edytora po lewej stronie)

Zuzanka urodziła się 5 czerwca 2018 roku jako zdrowa dziewczynka. Kiedy miała 2,5 miesiąca zaczęła coraz mniej ruszać nogami. Po wstępnej diagnozie obniżonego napięcia mięśniowego i rehabilitacji jej stan nie polepszał się. Okazało się, że choruje na SMA - rdzeniowy zanik mięśni. “Szybkiemu osłabieniu ulegają mięśnie kończyn, tułowia, płuc i przełyku, co zazwyczaj prowadzi do niewydolności oddechowej i utraty zdolności przełykania. SMA jest najczęstszą genetycznie uwarunkowaną przyczyną śmierci niemowląt i małych dzieci.” [za fsma.pl] Życie rodziców Zuzi z dnia na dzień zmieniło się w walkę o jej życie.

Obecnie Zuzia znajduje się w badaniu klinicznym, w którym dostaje eksperymentalny lek i być może w przyszłości ma szansę prowadzić w miarę normalne życie. Dzięki codziennej rehabilitacji i intensywnym ćwiczeniom widać już pierwsze postępy. Zuzia jest coraz silniejsza jednak przed nią jeszcze długa droga. Potrzeba dalszej codziennej rehabilitacji (koszt ok 2000 zł/mc) i wielu kosztownych sprzętów (ortezy, gorset, pionizator, wózek inwalidzki). Dzięki wózkowi Panthera będzie bardziej samodzielna i będzie mogła gonić mamę po domu. :)


Więcej informacji o historii Zuzi znajdziecie na stronie:

https://zuziabarczak.pl

oraz

https://www.facebook.com/ZuziaBarczak

#ZuziaWalcz

Plan tegorocznej wyprawy charytatywnejInformatycy w tym roku planują powrót na trasę, od której wszystko się zaczęło. Po zwiedzeniu Skandynawii oraz przejechania całej wschodniej ściany Polski, ruszają na trasę Odra-Nysa, tylko w przeciwnym kierunku niż zazwyczaj. Założeniem jest ruszyć ze Szczecina i w ciągu 4 dni dojechać do Czech, do miejscowości Chrastava. Tam odbędzie się uroczyste podsumowanie wyprawy oraz powrót autobusem do Szczecina. Dla chętnych przewidziana jest również możliwość powrotu na rowerach szosowych “na raz”. Po liście uczestników widzimy, że jest już kilku odważnych. ;)


“Głównymi celami akcji są aktywizacja sportowa informatyków oraz pomoc potrzebującym dzieciom z naszego najbliższego otoczenia. Informatycy stawiają sobie ambitny, wytrzymałościowy cel, do którego realizacji przygotowują się tygodniami, co świetnie przekłada się na poprawę zdrowia i kondycji.  Rodzina, znajomi, kibicują uczestnikom poprzez wpłaty na zbiórkę charytatywną. W tym roku jedziemy dla Zuzanny, córeczki naszego kolegi.  Za każdym razem gdy widzę takie poruszenie i motywację, cieszę się, że akcja, która początkowo była małą wyprawą kilku pasjonatów, stała się ważnym punktem na liście lokalnych akcji charytatywnych” – mówi Rafał Źróbecki, Organizator i Pomysłodawca akcji “Informatycy na Rowery”.


Informacje organizacyjne


W tym roku akcja “Informatycy na Rowery” potrwa od 19 do 23 czerwca. Start zaplanowany jest na godzinę 8:00 spod firmy Squiz Poland, która mieści się przy Al. Wojska Polskiego 184c/20.


Zapraszamy wszystkich chętnych oraz sympatyków akcji do pożegnania drużyny. Więcej informacji o całej akcji znaleźć można na stronie: http://informatycynarowery.pl/, natomiast relacja z wyprawy odbędzie się między innymi Facebooku: https://www.facebook.com/InformatycyNaRowery/.

Tytuł Twojego zdjęcia.

Co przedstawia?

Zuzanna was born on June 5, 2018 as a healthy girl. When she was 2.5 months she began to move less and less legs. After the initial diagnosis of reduced muscle tone and rehabilitation, her condition did not improve. It turned out that he suffers from SMA - spinal muscular atrophy.

"The muscles of the limbs, torso, lungs and esophagus are quickly weakened, which usually leads to respiratory failure and loss of swallowing ability. SMA is the most common genetic determinant of the death of infants and young children. "[ fsma.pl]

Zuzia's parents' life changed from day to day in the struggle for her life.

Currently, Zuzia is in a clinical trial in which she gets an experimental drug and may in the future have a chance to live a fairly normal life. Thanks to the everyday intensive exercises you can see the first progress. Zuzia is getting stronger but there is still a long way to go. The need for further daily rehabilitation (cost about 2000 PLN / month) and many expensive equipment (orthoses, corset, standing frame, wheelchair). Thanks to the Panthera Micro active wheelchair she will be more independent and she will be able to chase her mother around the house. :)


More information about the history of Zuzia can be found at:

https://zuziabarczak.pl

and

https://www.facebook.com/ZuziaBarczak

#ZuziaWalcz

Plan of this year's charity trip

IT specialists plan to return to the route from which everything began. After visiting Scandinavia and crossing the entire eastern wall of Poland, they set off on the Odra-Nysa route, only in the opposite direction than usual. The assumption is to move from Szczecin and within 4 days drive to the Czech Republic, to the village of Chrastava. There will be a ceremonial summary of the trip and a return bus to Szczecin. For volunteers it is also possible to return on road bikes "at once". After the list of participants we can see that there are already a few brave ones. ;)


"The main goals of the campaign are sports activisation of IT specialists and help for needy children from our immediate environment. IT specialists set themselves an ambitious, endurance goal, which they prepare for weeks, which greatly improves health and fitness. Family, friends, support the participants through donations for a charity collection. This year we are going for Susanna, a daughter of our friend. Whenever I see such a stir and motivation, I am happy that the action, which was initially a small expedition of a few enthusiasts, has become an important item on the list of local charity campaigns "- says Rafał Źróbecki, Organizer and Originator of the" Informatycy na Rowery "campaign.


Organizational information

This year, the "Informatycy Na Rowery" campaign will run from June 19 to 23. The start is scheduled for 8:00 from Squiz Poland, which is located at Al. Wojska Polskiego 184c / 20. We invite all volunteers and supporters of the action to say goodbye to the team.

More information about the whole campaign can be found at:

http://informatycynarowery.pl

while the report from the expedition will take place on Facebook: https://www.facebook.com/InformatycyNaRowery.

Organizator nie dodał jeszcze żadnych aktualności

Aby dodać komentarz lub

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

????????????????????????

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

Super inicjatywa???? pozdrowienia dla księżniczki!

SG
50 zł

Sławomir Gębicz

JB
200 zł

Jadwiga Barczak

Użytkownik anonimowy
100 zł

Użytkownik anonimowy

Siła w IT! :D

M
50 zł

magda

Kibicuję mocno Zuzi! Ma najlepszych rodziców na świecie !

Użytkownik anonimowy
150 zł

Użytkownik anonimowy

Super akcja, brawo

KM

Karolina M

Dużo zdrówka dla małej ZUZI!!!

Użytkownik anonimowy
100 zł

Użytkownik anonimowy

Zuzia walcz! A chłopaki pedałujcie! ;)

JR
380 zł

Jason Reber

Best of luck to the Squiz guys. My niece also suffers from SMA. Thank you for helping Zuzia

Użytkownik anonimowy
150 zł

Użytkownik anonimowy

mavic pro ust yksion

OC
100 zł

Ola Czapiewska neé Kijewska

Trzymam kciuki! Takie inicjatywy musimy wspierac! Zdrowka za Zuzi! Buziaki dla Kruszynki!

Marcin Pochocki

zdrówka kochana

TM
5 400 zł
Tomasz Mackowiak
W
1 300 zł
WojtekBezPortek
K
500 zł
Kornelia i Miłosz
JR
380 zł
Jason Reber
MM
300 zł
Mikołaj Milewski
RS
250 zł
Rafał Szarafiński
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
EH
200 zł
Ewa Haas
E
200 zł
Eliza I Michal
JB
200 zł
Jadwiga Barczak
Dane ukryte
150 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
150 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
150 zł
Dane ukryte
M
125 zł
m00se
I
100 zł
Iwona
OC
100 zł
Ola Czapiewska neé Kijewska
AW
100 zł
Anna Wiatr
MH
100 zł
Marek Hernik
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
K
100 zł
Konrad K
AM
100 zł
Anna Magraf-Wojciechowska
MM
100 zł
Małgorzata Matlingiewicz
TC
100 zł
Tomasz Celebudzki
M
100 zł
Marcin S.
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
N
100 zł
Natalia
MS
100 zł
Michał Stefaniak
RW
100 zł
Robert Wilk
Marcin Pochocki
100 zł
Marcin Pochocki
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
M
100 zł
m00ee
M
100 zł
Maciej Banaszek
B
100 zł
Barbara
A
100 zł
andrzej
100 zł
Marta Dziennik
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
MF
100 zł
Mathew FitzGerald
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
100 zł
Witold Wasiczko
RP
60 zł
Rafał Pawliczak
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
A
50 zł
Anna Orecka
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
E
50 zł
Ewa
JK
50 zł
Jola Karczewska
U
50 zł
Uso
RS
50 zł
Rafał Szydłowski
R
50 zł
Renata
A
50 zł
Andrzej
DK
50 zł
Dawid Kuprowski
DS
50 zł
Dariusz Szatkowski
MM
50 zł
Michał Marcinkowski
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
M
50 zł
magda
EG
50 zł
Eliza Górniak
UR
50 zł
Urszula Rudziewicz
PM
50 zł
Patrycja Michalik
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
D
50 zł
Daria
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
FP
50 zł
Filip Prałat
SG
50 zł
Sławomir Gębicz
MJ
50 zł
Maria Jagiełka
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
M
50 zł
Maciej
GJ
50 zł
Grzegorz Jegier
JS
45 zł
Janusz Stefaniak
Dane ukryte
30 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
T
25 zł
Tomasz
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
A
25 zł
Adrian
KW
25 zł
Klaudia Warzecha
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
GG
25 zł
Gosia Golewska
M
25 zł
Marta
BL
25 zł
Bartłomiej Lis
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
PS
25 zł
Paulina S
Przemysław Basiak
25 zł
Przemysław Basiak
ET
25 zł
Ehsan Tavakoli
K
20 zł
kasia
KS
10 zł
Kamil Szymaniak
RS
10 zł
Robert Szymoniak
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
A
10 zł
Agata t
Dane ukryte
5 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
5 zł
Dane ukryte
KM
ukryta
Karolina M
M
ukryta
Mariusz Kosecki
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
R
ukryta
RMI
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
O
ukryta
Ola
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte

Najwięcej środków dzięki udostępnieniom

Pierwsza wpłata

Najwyższa wpłata

Nasi użytkownicy założyli

383 142 zrzutki

Pomóż zebrać środki dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

611
udostępnień

Zorganizuj własną zrzutkę na dowolny cel:

Google Play
App Store

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.