id: 8a5d2g

Popołudniki - bezpłatne zajęcia popołudniowe dla ukraińskich dzieci i ich matek / Daycare activities for children and clubs for mothers of Ukrainian refugees in Warsaw - called Popołudniki.

Popołudniki - bezpłatne zajęcia popołudniowe dla ukraińskich dzieci i ich matek / Daycare activities for children and clubs for mothers of Ukrainian refugees in Warsaw - called Popołudniki.

Nasi użytkownicy założyli 1 038 211 zrzutek i zebrali 1 109 601 669 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

qcfd4072508c7014.png


Fundacja im. Marii Montessori we współpracy ze szkołami Przymierza Rodzin oraz Szkołą Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej organizuje w Warszawie zajęcia świetlicowe dla dzieci oraz kluby dla mam - uchodźców ukraińskich, tzw. Popołudniki.

 

Potrzeba

Ukraińcy spotkali się z ogromną życzliwością ze strony Polaków, znajdują schronienie w domach wielu polskich rodzin. Potrzebują przestrzeni, w której będą mogli odnaleźć swoich rodaków, spotkać się ze swoimi, a dzieci potrzebują beztroskiej zabawy, w przyjaznym miejscu, z rówieśnikami mówiącymi w ich języku. Również gospodarzom goszczącym uchodźców w swoich domach, dobrze zrobi popołudnie bez gości.

 

Rozwiązanie

Chcemy stworzyć bezpieczną przestrzeń do zabawy dla dzieci oraz miejsce spotkań dla ich matek, gdzie przy herbacie i kawałku ciasta będą mogły porozmawiać, nawiązać relacje między sobą, dowiedzieć się czegoś o nas, uzyskać porady jak odnaleźć się w Warszawie, uzyskać pomoc psychologiczną.

Współpracujemy w tej sprawie z Ukraińskim Domem w Warszawie, który da patronat naszym działaniom i pomoże dotrzeć do potrzebujących.

 

Pomysł

Świetlice - Popołudniki to zajęcia prowadzone przez młodych wolontariuszy, odbywające się w budynkach szkół w godzinach 16 – 18, przeznaczone dla dzieci w wieku 6-14 lat.

Będą się odbywać w 4 punktach Warszawy (Ursynów, Mokotów, Śródmieście, Bielany).

 

Co mamy

Obecnie mamy już zebranych młodych wolontariuszy (80 studentów i licealistów), w najbliższych dniach odbędzie się szkolenie psychologiczne dla nich, tak aby w jak najlepszy sposób potrafili pomagać dzieciom z doświadczeniem traumy wojennej.

Każda ze szkół organizuje wolontariuszy spośród pracowników i rodziców, którzy będą towarzyszyli matkom oraz opiekowali się najmłodszymi dziećmi. Zaczynamy 14 marca.

 

Czego potrzebujemy

Aby nasze działania mogły być długoterminowe, chcemy zatrudnić ukraińskie pedagożki i ukraińskiego psychologa, tak aby zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa i umożliwić profesjonalną pomoc, gdy będzie potrzebna.

Na ten cel potrzebujemy funduszy.

 

 

 

 

Zapraszamy do wsparcia naszej inicjatywy

Fundacja im. Marii Montessori z siedzibą w Warszawie (KRS 0000402463) zbiera fundusze na zatrudnienie pedagogów ze strony ukraińskiej oraz finansowanie posiłków dla uczestników.

 

Nr rachunków:

PLN   PL30 1140 2004 0000 3002 7961 5030

USD   PL25 1140 2004 0000 3612 1508 7676

EUR   PL89 1140 2004 0000 3812 1508 7687

GBP   PL75 1140 2004 0000 3112 1508 7700

CHF   PL32 1140 2004 0000 3112 1508 7698


English below:

oc37adfdd76dcee2.png
In cooperation with Alliance of Families (Przymierze Rodzin) Schools and St. Ursula Ledóchowska Montessori School, the Maria Montessori Foundation organizes daycare activities for children and clubs for mothers of Ukrainian refugees in Warsaw, called Popołudniki.

 

The need

Ukrainians have met with great kindness from Poles, and they find shelter in the homes of many Polish families. They need forums to meet with their compatriots, while their children need carefree play with peers who speak their language in a friendly place. Also, the people hosting refugees in their homes might appreciate an afternoon without guests.

 

The solution

We want to create a safe space for children to play and a meeting place for their mothers. There, over tea and a piece of cake, they could talk, relate to each other, learn something about Poland and the Polish people, get advice on finding their way around Warsaw, receive psychological help, and so on.

We have partnered in this matter with the Ukrainian House in Warsaw, which will extend its patronage over our initiatives and help us reach those in need.

 

The concept

Afternoon meetings, called Popołudniki, are activities led by young volunteers, held in school buildings from 4 to 6 p.m., designed for children ages 6 to 14.

They will take place in four locations in Warsaw (Ursynów, Mokotów, Śródmieście, and Bielany districts).

 

Our resources

We have already gathered young volunteers – 80 college and high school students. In the coming days, they will receive psychological training to help children who have experienced war trauma efficiently.

Each school arranges volunteers from among their staff and parents to accompany the mothers and provide care to the youngest children. We start on March 14.

 

What we need

We intend to hire Ukrainian educators and a Ukrainian psychologist to deliver long-term support. Our goal is to ensure the children feel safe and professional help can be provided when needed. To accomplish this goal, we require funding.

  

We ask you to support our initiative

The Maria Montessori Foundation based in Warsaw (KRS 0000402463) is raising funds to hire Ukrainian educators.

 

Account numbers:

PLN   PL30 1140 2004 0000 3002 7961 5030

USD   PL25 1140 2004 0000 3612 1508 7676

EUR   PL89 1140 2004 0000 3812 1508 7687

GBP   PL75 1140 2004 0000 3112 1508 7700

CHF   PL32 1140 2004 0000 3112 1508 7698

 

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 11

S&
Stefani & Doug Comer
500 zł
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
ukryta
KG
Karolina Grigsby
200 zł
CK
Calvin Hoffmann
500 zł
W&
William & Carolyn Fleischer
ukryta
FO
Friend of Jola
100 zł
EG
Elizabeth Guseman
300 zł
 
Dane ukryte
50 zł
Zobacz więcej

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!