id: 8chj5g

Dotacja Liga Świata | AFD | RaElIs | Działanie Prawne

Dotacja Liga Świata | AFD | RaElIs | Działanie Prawne

Zrzutka została wyłączona przez organizatora
1 695 zł 
łącznie
Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.

Aktualności88


 • Naruszenie Konstytucji lub wielu ustaw, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swego urzędowania …
  Pełen pozew
  Ludzie, którzy z pełną premedytacją podpisali prywatne i tajne porozumienia z koncernami farmaceutycznymi  skazując naród polski na śmierć, nie zasługują na żaden przejaw litości i łaski, ponieważ też sam rząd, podpisał za naszymi plecami, na szkodę suwerena - układ z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, zobowiązujący polski rząd do zaszczepienia całej populacji kraju, do końca 2022 roku lub do początku 2023 rok (Program szczepień SARS-CoV-2 został uruchomiony 27 grudnia, a priorytetem była kadra medyczna. Narodowa Strategia Szczepień, ma na celu zaszczepienie wszystkich 31 milionów dorosłych Polaków - nie później niż na początku 2023 roku, chociaż jeśli pięć wybranych szczepionek zostanie wykonanych szybciej, może to nastąpić do połowy 2022 roku. Do 29 czerwca całkowita liczba zaszczepionych wyniosła 28,8 miliona, z czego 44 procent populacji otrzymało przynajmniej jedną dawkę, a 34 procent populacji zostało w pełni zaszczepionych. Ludność w wieku powyżej 12 lat kwalifikuje się obecnie do szczepień.), co jest sprzeczne z prawem naturalnym i Art. 198 Konstytucji, za co własnymi głowami odpowiadają:
  Odpowiedzialność konstytucyjna przed Trybunałem Stanu, Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r: 1. Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą: Prezydent Rzeczypospolitej, Prezes Rady Ministrów, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, oraz członkowie Rady Ministrów, Prezes Narodowego Banku Polskiego, osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem, oraz Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych. 2. Odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą również posłowie i senatorowie w zakresie określonym w art. 107 - zakaz prowadzenie działalności gospodarczej przez posła.

  3. Rodzaje kar orzekanych przez Trybunał Stanu określa ustawa.
  Mamy prawdę po swojej stronie, zawsze ją mieliśmy, a wy oczekujecie nadejścia mesjasza i manny z nieba, zamiast wziąć pełną odpowiedzialność za siebie, swoje rodziny i państwo, które ma być gwarantem waszego życia, zdrowia i bezpieczeństwa, co zostało nam wszystkim odebrane i sprzeniewierzone, przez prywatne interesy, terroryzm i faszyzm, na które to przestępstwa - zgody nie ma i nigdy nie będzie ! 
  image  Całość:
  https://wojciechdydymus.wordpress.com/2022/02/02/naruszenie-konstytucji-lub-wielu-ustaw-w-zwiazku-z-zajmowanym-stanowiskiem-lub-w-zakresie-swego-urzedowania/
  Czytaj więcej

 • Kolaboranci - pieniądz ważniejszy od zdrowia i życia 
  #kolaboranci #lekarze #politycy #pieniądz_ważniejszy_od_życia #dydymus #ligaswiata
  https://t.me/ligaswiata 
  image  Czytaj więcej

 • Wojna użytkowa: przyczyny i skutki
  Czarna Unia i Polski system rozgrywki globalnej 
  Leżąca w centum Europy - Polska, na styku dzikiego zachodu i uduchowionego w swym przestępczym fachu - wschodu, jest symbolicznym stosem, na którym rozpala się ogień historycznych zmian podżeganych od tysiącleci przez szamanów (16).
  Trzecia siła (18), kreująca podział wewnętrzny i zewnętrzny (33), wytwarza wieczny ogień, którego wybuchy uderzają w naród Lechicki, za pomocą licznych wojen, rewolucji, powstań, transformacji, rozbić dzielnicowych, wojen domowych, czy zaborów …
  Kiedy zaczęło się naprowadzanie polski - ku kolejnej wojnie ? 
  Historia tej raczkującej obecnie wojny, sięga 1989 roku, kiedy to Przewodniczący Komisji Europejskiej - Jacques Delors (26), wygłosił monolog, na temat zwycięstwa ekonomicznego Europy nad Stanami Zjednoczonymi, było to długo wyczekiwane hasło, które natychmiast zostało podjęte, przez nominowanego przez masonów na prezydenta USA - G.H.W.Busha (26) w styczniu 1989 roku.
  To właśnie w 1989 roku, Stany Zjednoczone, zaczęły prowadzić narracje strachu, przed potencjałem 500 milionowej potęgi pochodzącej z Europy, która mogłaby wyprzeć Amerykę z kolaboracji z Chinami, co pozbawiłoby ją prymatu globalnego hegemona.
  To właśnie wtedy powstał zarys planu, opartego na licznych zamachach fałszywej flagi (27), co doprowadziło do utworzenia globalnego terroryzmu i mikro pęknięć, dążących do licznych kryzysów i pandemii.
  Potęga Europejskiej Czarnej Szlachty (15), już wtedy chciała wchłonąć Polskę, ograniczając tym samym wpływ Amerykanów na Polską strukturę ekonomiczną, czego nie udało się osiągnąć, poprzez manipulacje CIA, wprowadzające między polskich polityków swoich agentów.
  image  Wspomnę tylko część poprzedniego artykułu (10): 
  Na polecenie Klubu Rzymskiego, utworzony został - Ruch Solidarności, składający się z członków Polskiej Czarnej Szlachty (KOR i Loża Solidarność (19)), który był przygotowaniem Polski do procedur w kierunku rządu światowego, poprzez niszczenie ostatnich przejawów wolności i utorowanie drogi dla wojsk sowieckich. 
  https://wojciechdydymus.wordpress.com/2022/01/31/wojna-uzytkowa-przyczyny-i-skutki/
  Czytaj więcej
 • Nie dla WOŚP, dla przypomnienia: 

  https://dydymuswojciech.wordpress.com/2020/01/12/nie-dla-wosp/

  #dydymus #nie_dla_wośp #ligaswiata

  image

  Czytaj więcej

 • Wojna użytkowa
  Jakakolwiek wiara, w coś, co nie działa i nie istnieje, wymaga naprawdę - wiele wiary przeradzającej się z biegiem czasu w obłęd, fanatyzm, totalitaryzm i opętanie - zmuszające innych do swoich przekonań - takie, są kulty naukowe, religijne, kryjące ideologie nowych wieków i ładów, co ustawicznie dąży, do zachowania pewnych niemoralnych układów lub co gorsza - do bionegatywnego (30) postępu, dążącego kosztem otaczających ją wiernych i innowierców, do zachowań rytualnych - zmuszających ogół, do poświęceń - kosztem w/w innowierców i wiernych, którzy przemieniają się w aktywną lub bierną broń systemu. 
  Fetyszyzm (21), czyli ateizm wiary naukowej i wiara religijna, to, to samo narzędzie trzeciej siły (9) utkwione w podziale na tezę i antytezę, co tworzy wojnę, użyteczną wojnę głupich elit z równie głupim plebsem o władze nad innym, ponieważ nikt nie może przyswoić do siebie prawdy, że władze - można rozpatrywać tylko w gestii samokontroli - samoograniczenia własnego ego dla dobra społeczeństwa - kierującego się w stronę współdzielenia wartości prawa naturalnego (8).
  Jeśli społeczeństwo chce się zmienić i zmienić swoje otoczenie - musi usunąć tych, którzy stoją na straży wiary w ten, czy inny system hierarchiczny i wytworzyć płaską strukturę społeczną, która nie dopuści kolejny raz do władzy człowieka nad człowiekiem - nie osiągniemy tego, przez protesty, marsze, ani poprzez wyciągnięcie pieniędzy z banków i strajk generalny, ponieważ głupcy, dalej będą wiernie pracowali na swych panów, osiągniemy ten cel, tylko poprzez wytworzenie we władzy i jej ochronie strachu, ponieważ, kto mieczem wojuje, od miecza też ginie …   
  Spokój i harmonia - wymagają wzajemności, odwagi i odpowiedzialności zgodnej z prawem naturalnym (8) i prawem oporu (8), które chroni prawo naturalne, przed inwazją istot bionegatywnych (30).
  Dydymus
  Ten artykuł, poprzez wypowiedzenie i wyprzedzenie pewnych zabójczych działań rządów kierowanych zalomoca ideologi Klubu Rzymskiego i Komitetu 300 - ma położyć kres szaleństwu, roznoszonemu przez istoty bionegatywne - upatrujące w fetyszach (21) - większą wartość od życia, składanego na ołtarzu tzw: postępu i rytualnej depopulacji …
  Pierwsza fala czystki - osłabiła lub zabiła już głupich i naiwnych (stosujących terapie genową na grypę), którzy poprzez strach i poprawność polityczną, dali przeprowadzić na sobie eksperyment genetyczny, prowadzący do samobójstwa z opóźnionym wyrokiem, podszytym naiwną nadzieją na lepsze jutro.
  W drugiej fali, usunie się tych, którzy pod naporem technokratycznej rewolucji i wojennej zawieruchy, dadzą się wcielić do wojska i zaczną kolaborować z władzą, aby przetrwać, jednak naprawdę przetrwają tylko ci, którzy pokonają trzecią siłę (9) - kreującą ruch tezy i antytezy na wygenerowanej uprzednio szachownicy (15). 
  Wniosek: Większość społeczeństwa, oblała naiwny, ale wymagający test na inteligencje, a zatem, nie jest zdatna do świadomego i samodzielnego życia i pozostaje uzależniona od systemu w egzystencjalnym kieracie zależności od osób trzecich, świadomie wykorzystujących fetysz (21) twojej zmiennej osobowości (22). 
  image  https://wojciechdydymus.wordpress.com/2022/01/27/wojna-uzytkowa/
  Czytaj więcej

 • Użyteczny [ID]iota: auto-destrukcja 
  #użyteczny_idiota #wiara_autodestrukcja #grafika #dydymus #ligaswiata
  https://my.tapni.co/dydymus
  image  Czytaj więcej

 • Człowiek, który nie walczy o swoje i nasze życie oraz zdrowie, jest moim i naszym wrogiem
  Przemoc, jest głównym składnikiem naszych codziennych posiłków, jeśli odżywiamy się na codzień ładnie opakowanymi zwłokami, które najczęściej, przez całe swoje życie, aż do śmierci, były torturowane, kontrolowane, segregowane i oddzielane od swego potomstwa. 
  Musimy o tym pamiętać, że każdy mięsny posiłek, to produkt ludzkiego egoizmu (2), przejawiający się w zalegalizowaniu i społecznie akceptowanej - rzeźni. W ten sam sposób, zalegalizowano ideologie wojny, obozu, kwarantanny, paszportu (21), dowodu, numeru i państwa, aby pozbawiać ludzi, tak jak zwierząt, ich niezależności, wolności i równość, przez kontrole przyrostu pogłowia - rozmnażania, śmierci oraz całego procesu życia ... 
  Jest to szalone, że chcemy pobierać wartości odżywcze - ze zwłok, będących elementem masowego morderstwa i krwawego zarzynania - kolejnych ras, których pogłowie, jest rozmnażane, hodowane i wyrzynane, jak ludzkie stada, w czasie wojen i pandemii (4), kiedy nie są już potrzebne władzy do pracy, rewolucji (22) i wojny.
  Oto życie, niegodne życia, rynek mięsa - kryzysu, pracy - bezrobocia, wojny i pokoju, to dualny rynek zwierzęcego, a więc i ludzkiego kapitału (23), bez którego - nie istniałby te ideologie, fetysze (3) i systemy.  
  Zarzynanie, stało się legalne, za pomocą ideologii wojny i strachu przed głodem, który powstaje tylko dlatego, że namówiono dużą część z was do przenosin ze wsi do miast, które tworzą technologie (5) uzależnienia człowieka od tzw: władzy i pozornego dobrobytu, w które większość społeczeństwa wierzy (6), nie mając tym samym wyboru i rozeznania, co do prawdy o trudzie rzeczywistego życia i funkcjonowania. 
  Niewolnik zrodzony z ideologii miasta, pracuje dla swego pana, aby utrzymać jego miasto, województwo, kraj, czy międzynarodową sitwę (24), na czele której stoją szamani (7) oraz ludzie uzależnieni od fetyszy (3), i ci, których uzależnia zwykła skupiona na sukcesie - ciekawość. Tych pierwszych fetyszystów (3) - nazywamy władzą, a tych drugich - ciekawość - pcha do ideologii bohaterstwa, przez co siły specjalne, wojsko i policja, mogą chronią fetysz władzy i ukrytych za ich plecami - szamanów, nazywanych rządem światowym (8). 
  Czy nasi przodkowie, niebyli jednomyślni w stwierdzeniu, że człowiekowi do życia i zdrowia - potrzebne są warzywa, owoce, zioła i zboża oraz czysta woda z domieszką tych ziół, zbóż oraz warzyw i owoców. Do wartościowego życia, potrzebna jest człowiekowi - umiejetność wytworzenia pożywienia, schronienia i odzienia oraz sztuka logicznego myślenia, zgodnego z prawem naturalnym (9) ?!
  Żyjemy obok zwierząt, owadów, ryby i roślin … , a mimo to, nie staramy się z nimi nawiązać logicznego i wolnego od uprzedzeń - kontaktu i trwałej międzygatunkowej i rasowej relacji, choć jesteśmy częścią tego samego - zrównoważonego - atomowego świata, który bez nich lub bez nas, się po prostu rozpadnie, pod wpływem ludzkich - nieodpowiedzialnych dążeń, będących tworem - egoizmu, tworzącego chaos ludzkich zapędów, opartych na myślach, emocjach (25) i fantazjach, niezgodnych z prawem naturalnym, które czyni ze zwierzęcych ludzi, prawdziwe człowieczeństwo. 
  image  https://wojciechdydymus.wordpress.com/2022/01/23/czlowiek-ktory-nie-walczy-o-swoje-i-nasze-zycie-oraz-zdrowie-jest-moim-i-naszym-wrogiem/
  Migrujemy z Fb na t.me/ligaswiata
  Czytaj więcej

 • Człowiek, który nie walczy o swoje i nasze życie oraz zdrowie, jest moim i naszym wrogiem
  #cel_jako_pułapka #przemoc_jako_posiłek #świadomość_człowieczeństwo_życie #dydymus #ligaswiata #osobowość_teatr #istota_bionegatywna #bestie #technologia_osobowości #myśli_emocje #istnienie #prawo_naturalne #prawo_oporu #teatr #ideologie #głupot_new_age #karma #równość #ludzie_nie_chcą_wolności #nowy_początek_świata
  https://wojciechdydymus.wordpress.com/2022/01/23/czlowiek-ktory-nie-walczy-o-swoje-i-nasze-zycie-oraz-zdrowie-jest-moim-i-naszym-wrogiem/
  image  Czytaj więcej

 • Akt Oskarżenie, przeciw Zorganizowanej Grupie Przestępczej, za: ludobójstwo, eksperymenty, zdradę stanu, spisek covidowy i zamach przestępczy na suwerena …
  Wstęp:
  Przez ponad dwie dekady, gnojono mnie, ośmieszano, niszczono moją pracę i donoszono na mnie, a nawet zwalniano z pracy i pozywano oraz posuwano się do przemocy fizycznej i ataków psychotronicznych …
  Teraz po ponad 20 latach - poświęcenia, straszliwych strat, harówy i strasznego uporu, okazało się, że wszystkie teorie spiskowe - okazały się dobrze ukrywaną rzeczywistością i niepodważalnym faktem, a ja mogę zatriumfować w poczuciu zwycięstwa nad społeczną nieświadomością, choć dla osób świadomych, jest to swoisty śmiech, przez łzy, ponieważ żal mi wszystkich tych, którzy w wyniku strachu i medialnej oraz prawnej nagonki - popełnili straszliwe genetyczne samobójstwo (z opóźnionym zgonem), do którego zachęca się naiwnych, zrezygnowany i przerażonych - dorosłych, chorych, dzieci oraz starców.
  Ci sami ludzie, którzy jeszcze wczoraj drwili i donosili na mnie, walczyli z moim przekonaniami i niszczyli mnie i moje życie, teraz z pokorą lub utajnioną pretensją - przychodzą do mnie po prośbie, a ja pomimo krzywdy, po prostu pomagam im, ponieważ wartość ludzkiego życia i zdrowia, jest ważniejsza niż ludzka głupota i strach, pchający ludzi do bratobójczej wojny, odciągającej uwagę społeczeństwa od niebezpiecznych faktów - tworzących wojnę tezy i antytezy, pod nadzorem trzeciej siły ...  
  Od lat - walczę o upowszechnienie - prawa naturalnego, jako fundamentu relacji międzyludzkich, sądy, policja, organy państwowe - muszą stosować prawo zgodnie z prawem naturalnym, tak, jak czyni to konstytucja, a prawo stanowione, jako pobratymiec prawa zwierząt, prawa silniejszego, czyli prawa natury, nie jest formą logiki, lecz sposobem na kontrolowanie ludzkich stad, za pomocą zależnej od poprawności polityczne oceny i opinii - nie zgodnej z prawem naturalnym.
  Sukces prawa naturalnego, zależy tylko i wyłącznie od ludzi i powszechności wymogu jego stosowania w sądach, które wcale, nie muszą opierać się na rozporządzeniach, ustawach i artykułach, ale przede wszystkim - na logice zdrowego rozsądku, do czego zachęcam każdego z was …      
  Żadne państwo, żadna korporacja, żaden urząd, bank, czy człowiek, nie przeciwstawi się prawu naturalnemu, ale przeciwstawić się mu, może zaczarowany poprawnością polityczną - człowiek - ślepo wierzący w iluzje edukacji i prawa stanowionego zwierząt.
  Wykorzystywanie prawa naturalnego, leży po stronie świadomej istoty, która potrafi chronić swoje niezbywalne prawa, ale czym są owe niezbywalne prawa, w świecie, w którym bezmyślnie przekazujemy władze nad sobą, w ręce bezwzględnych państw i korporacji ?! 
  Sąd najwyższym Stanów Zjednoczonych - wykazał drogę, jaką muszą przejść rządy i korporacje, aby przywłaszczyć sobie prawo do zarządzania istotą ludzką, ponieważ, nie można tego zrobić, bez świadomej zgody istoty ludzkiej, która musi wykazać dobrowolną chęć opatentowania jej genotypu.
  Jeśli zgoda wymaga wiary, tworzy się wiarę - opartą na propagandzie strachu i manipulacji, w wyniku czego, każdy pragnie, czegoś, co zaszkodzi jego ciału i duszy … 
  Dna, jako produkt natury, nie może być opatentowany, jednak, jeśli człowiek - zgodzi się na modyfikacje swojego genotypu (np: przez mRNA), przechodzi na własność korporacji, na co pozwalają umowy pomiędzy państwami, a korporacjami.
  Na mocy tych bezmyślnych międzynarodowych aktów i eksperymentów genetycznych, człowiek zaczyna być własnością korporacyjną, a zmiany genetyczne, nie pozwalają już, na uznanie tego typu tworu - za człowieka, a zatem - osoba zainfekowana mutacją genową - traci swój status istoty wolnej i równej innym istotom i równocześnie traci dostęp do prawa naturalnego, a jej opór, może być zwalczany kolejnymi eksperymentami, siłą, a nawet bezwzględną anihilacją.      
  Jeśli więc posiadasz jeszcze dostęp do prawa naturalnego, możesz świadomie wykorzystać poniższy akt oskarżenia do walki o swoją wolność, równość i odrębność …
  Życzę nam, aby ilość aktów zniszczyła każdy rząd, każdą korooracje i każdą istotę bionegatywną, stojącą w opozycji do życia, istnienia, wolności i człowieczeństwa !!!
  Niech się Stanie !!! 
  Dydymus 
  P.s 
  Pomimo cenzury, ciągle pracuje nad dziesiątkami artykułów, ebookami (dwa wyszły już w styczniu) i nad kilkoma książkami, borykając się z brakami sprzętowymi, wynikającymi z funkcjonowania totalitarnego państwa ciągłych represji. 
  Czuje się zmęczony pracą, a nawet zawiedziony ludzkimi postawami i po raz pierwszy poczułem, że coś, co jest wręczane za darmo i dąży do obudzenia głębokich przemyśleń i działań na rzecz ludzkiego istnienia, jest bezsensowne, ponieważ większość jednostek - docenia tylko to, za co płaci i co jest przejawem uzależnienia od systemu, z którym trzeba kolaborować aby istnieć.
  Ten materiał, jest przeznaczony tylko dla tych, którzy potrafią przełożyć ciekawość, na jedność myśli, słów i działań, reszcie, jest on zbędnym, ponieważ żyją i umrą oni w nieświadomości i segregacji zgodnej z poprawnością polityczną, wytyczoną przez rząd, korporacje i urzędy.
  Wielokrotnie w 2020/21 umieszczałem gotowce do międzynarodowego trybunału, prokuratury, sądu, a stanowiły one tylko ciekawostkę lub darmowy wzór do tworzenia innych dokumentów prawnych i choć były one czytane i pobierane w setkach tysięcy kopii, nie przekładało się to na życie bezradnego roju, ponieważ trzeba było go podpisać, a do zestawu nie był dołączony, znaczek, długopis, drukarka, czy koperta lub komputer do wysłania maila, z racji tego, subskrybenci mailowi i moi donatorzy - otrzymają pozew za darmo i w całości (ponad 400 stron), a reszcie po prostu dziękuje i jeśli chcecie wspomóc mój trud, to zapraszam do symbolicznego gestu (Jak zwykle jasne zasady - 5 złotych, z czego otrzymuje 3,88, z przeznaczeniem na: 3 złote na wsparcie dzielności prawnej i 88 groszy na dokarmianie zwierząt w ramach projektu WOOLW): https://paid.link/pismoMTK
  Po prostu, przed wydaniem książki muszę odpocząć. 
  Dziękuje za pomoc i zapraszam do pobierania: 
  https://prawonaturalneistotanaturalna.wordpress.com/2022/01/19/akt-oskarzenie-przeciw-zorganizowanej-grupie-przestepczej-za-ludobojstwo-eksperymenty-zdrade-stanu-spisek-covidowy-i-zamach-przestepczy-na-suwerena/
  Hasło: prawo_naturalne
  image  Czytaj więcej

 • Rok Świadomej Wolności | Równości | Autokontroli
  Drodzy Państwo, nie dajmy sobie w przyszłym roku wpoić poczucia winy, za działania państwowej korporacji, rządu i międzynarodowych korporacji (3), posiadających Poland Republic of (2), ponieważ, jest to niezgodne z Prawem Naturalnym (1), co daje nam prawo, do użycia Prawa Oporu (1) w obranie własnego życia (4).
  Dydymus

  Liga Świata | RaElIs | Akademia Filozoficzna Dydymusa
  https://ligaswiatagrafika.wordpress.com/2021/12/31/kalendarz-2022-liga-swiata/
  https://ligaswiatagrafika.wordpress.com/2021/12/31/rok-swiadomej-wolnosci-rownosci-autokontroli/
  1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/09/08/naruszenie-reliktu-prawa-naturalnego-i-umiejetnosc-przelozenia-prawa-naturalnego-na-rzeczywistosc/
  https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/06/07/prawo-naturalne-i-prawo-oporu-jednosc-czlowieczenstwa-ponad-prawem-zwierzat/
  https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/11/11/wolna-wola-i-prawo-naturalne/
  https://wojciechdydymus.wordpress.com/2020/08/26/globalizm-i-niszczenie-naturalnego-prawa-do-wolnosci-i-rownosci/
  https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/07/22/relikt-i-precedens/
  https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/18/czlowiek-i-bestia-czyli-zagadnienie-prawa-naturalnego-w-zetknieciu-z-prawem-natury/
  https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/01/nieprzekraczalne-granice-wladzy-i-prawa/
  https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/16/przywrocmy-prawo-naturalne/
  https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/personalny-trybunal-prawa-naturalnego/
  https://wojciechdydymus.wordpress.com/2020/08/20/prawo-naturalne-i-wirus-prawa-zwierzat-w-aspekcie-prawa-morskiego-i-ideologi-koronawirusa/
  https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/10/16/zasada-slusznosci-i-prawo-naturalne-czyli-sposob-na-walke-z-ideologia-nierzadu-spolecznego/
  https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/06/12/obronca-pokoju-swiatowy-apel-o-wdrozenie-prawa-naturalnego-i-prawa-oporu/
  https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/08/20/prawo-oporu-i-proces-tworzenia-drogi-do-kola-wolnosci/
  https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/08/27/proba-zdyskredytowania-prawa-naturalnego/
  2. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2020/12/14/prawie-nietykalni/
  https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/08/31/republika-ziemi-zdobytej-czyli-kolejny-zamach-na-ludzka-niepodleglosc/
  https://globalclou.wordpress.com/2021/04/27/cztery-bestie-czarna-szlachta-i-biale-rekawice-czyli-do-kogo-nalezy-materialny-swiat-fetyszu-pieniadza-i-ludzkiego-kapitalu/
  https://app.box.com/s/5y2yjr3c7hsa6d72qsayaqg3jieoqxj1
  https://app.box.com/s/rodumtw5enfck17rnqt1kcj0ze7zqyln
  3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/04/27/cztery-bestie-czarna-szlachta-i-biale-rekawice-czyli-do-kogo-nalezy-materialny-swiat-fetyszu-pieniadza-i-ludzkiego-kapitalu/
  https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/12/reset-czyli-zabojstwo-wolnosci-i-wlasnosci-lub-uzdrowienie-kreacji-ekonomicznej/
  https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/12/28/re-set/
  4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/01/09/rzadowi-ludobojcy-gamma-retrowirusy-i-mrna/
  https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/08/24/glebiej-glebiej-glebiej/
  https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/06/29/syndykat-i-wymuszenie-dzialania-sprzecznego-z-regulami-prawa-naturalnego/
  https://app.box.com/s/ow1rjbb4o273a5nup8ymqighc8txcsg8
  image  Czytaj więcej

 • Liga Świata - Szczodre Gody 2021
  Życzymy wam Zdrowia i Świadomości w dążeniu do prawdy i wolności !
  Dziękujemy za życzliwość, dobre myśli i wsparcie !
  Dydymus
  https://youtu.be/bxTM-lZTCJ8
  image  Czytaj więcej

 • Cóż mówiłem o nowym polskim porządku w 2014 roku: 
  https://swiatowaliga.wordpress.com/2014/12/16/nowy-porzadek-polski-ustawa-1066/
  image  Czytaj więcej

 • Świadomość, jako wyższy obserwator 
  W obecnej sytuacji (w której króluje ja osobowe oraz powszechne kłamstwo - wykreowane na bazie prywatnych osądów, wytworzonych na bazie potencjalnych zysków, strachów lub szantażu), nie jesteśmy wstanie ożywić prawa naturalnego bez przebudzenia uprzednio świadomości, a także prawa oporu i wie o tym jedna i druga strona konflikty, ponieważ ideologia hierarchiczna, jest zalążkiem nowej wojny o wolność. 
  Armie, wraz z policją, nie są wstanie obronić się przed żadnym narodem, nawet jeśli wykorzystana zostanie tak zwana międzynarodowa siła i ruchy społeczne, ludzie po prostu - przestali się bać propagandy oraz siły na pokaz i zaczynają być świadomi swoich praw i bezprawia hierarchii …
  Armie, będące dziś składnicami złomu wszelakiego, nie posiadają odpowiedniej ilości ludzi do obsługi swego arsenału i jego konserwacji, a zatem musiały się one sprzymierzyć z koncernami farmaceutycznymi, technologicznymi, rządami i najemnikami, aby zredukować pogłowie niebezpiecznej 7 miliardowej armii, za pomocą broni psychotronicznej (17), eksperymentów technologicznych i medycznych (18) oraz za pomocą utylizacji śmieci i trucizn w wodzie pitnej, gruntowej, glebie (strzelinowanie), powietrzu (rozpraszanie – smugi chemiczne tworzące smog chemiczny) i ludzkim ciele (16). 
  Jeśli nie wiecie, co robić z tzw: imigracją, czy też multikulturą, to wam powiem, społeczeństwa - muszą same zamknąć swe granice i się uzbroić rozbrajając własne armie, a następnie - opróżnić kraje z imigrantów, tworząc z nich desant, wysyłany na ich rodzine ziemie, aby bronili własnej ojczyzny, przed obcymi ideologiami i wpływami, jeśli nie potrafisz obronić swego ja, znaleźć swej świadomości, nie będziesz także potrafił - znaleźć prawdziwego wroga i obronić swego państwa, a tym samym siebie i swojej rodziny.
  Ideologia pokojowa, ma tylko wtedy sens, gdy armia, naród oraz władza, stanowią płaską strukturę społeczną, w skład której - wchodzą wszyscy dorośli członkowie wspólnoty, traktującej prawo naturalne, jako podstawę wszystkich wartości, które są odwzajemnione pomiędzy ludźmi i narodami.  
  Czy naprawdę, jest to takie trudne, hierarchia wprowadza segregacje (18), strzały genetyczne (18), choroby, pandemie (18), lockdown (21), blackdown (20), dla podbudowania własnej przewagi nad społeczeństwami całego świata, jest to otwarta wojna o wolność i jeśli narody - nie sięgną po swe prawa i nadstawią kolejny raz drugi policzek, to świadome ukryte we własnej ciszy - jednostki - wytoczą wojnę absolutnie wszystkim tym, którzy staną po stronie tak zwanego nowego porządku świata (22), który jest tak naprawdę - porządkiem hierarchicznym i segregacyjnym, istniejącym od tysięcy lat (23).
  Jeśli chcecie negocjować, czy pertraktować z ludźmi bez cienia honoru, z bionegatywną (19) szajką międzynarodowych i bezproduktywnych przestępców udających elity władzy, nauki … , to życzę wam powodzenia, w waszej naiwności, na której sparzyli się już Indianie, Aborygeni, Lechici i inne pierwotne nacje, w skład których wchodzili także wasi krewni.
  Świadomość, pozwala łączyć to, co ukryte i teoretycznie ze sobą nie związane, a zapewniam was, że hierarchia stoi za każdy fetyszem (4), który dąży do każdego głodu, kryzysu i każdej wojny, rewolucji i pandemii …
  Mając odpowiednie narzędzia, rozmontujesz ograniczające cię ideologie, nakazy i prawa (24), docierając do sedna swoje świadomości, czego ci z całej świadomości życzę !
  image  Więcej: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/11/26/swiadomosc-jako-wyzszy-obserwator/
  Czytaj więcej

 • Droga świadomości, co wiedzieć aby się nie bać, dążąc do swoich praw
  Czy wiecie, dlaczego ideologia hierarchii, jest zarazem tak skuteczna i tak niebezpieczna, dla tak zwanego zwykłego człowieka ? 
  Hierarchia, jest ideologią stopniowaną dualnie, w której wyżej umieszczony w strukturze, jest obsypywany fetyszami (7), czego nigdy nie zdoła osiągnąć szeregowy referent, pracownik, czy żołnierzy i policjant, z drugiej strony, stopniowość - odwraca się w ramach zagrożenia, wtedy szeregowy referent, pracownik, żołnierz, czy policjant, zbiera za pana - cięgi i kule, chroniąc tym samym - tych, którzy schowali się na końcu odwróconej piramidy, zarówno po stronie tezy, jak i antytezy (8).
  Jest to pierwowzór, niczym nie uzasadnionej z punktu widzenia logiki prawa naturalnego - segregacji społecznej, wynikającej z fetyszu: pochodzenia, statusu społecznego, wykształcenie, czy koligacji rodzinnych …
  Czy świadomość, pozwoliła wam już teraz utkać coś wyjątkowego ?
  Jeśli mamy dualne i odwrotne stopnie fetyszu i ochrony, zestawione z tezą i antytezą, mamy wytworzony symbol X (11).
  Świadomość społeczna 
  Rodząc się w środowisku memetycznym (2) i bionegatywnym (3), dążysz przez strach do poprawnie politycznej - nieświadomości, co wyraża się świadomością na poziomie jednego procenta.
  Cokolwiek umiesz i potrafisz, jest naleciałością tresury, edukacji (5) i hodowli społecznej, w której nieświadomy swego istnienia - byt, utrzymuje swych bionegatywnych panów i władców, którzy wykorzystują strach do pozbycia się nadmiaru populacji, zwiększenia jej pogłowia lub poskromienia buntującego się od czasu do czasu stada, które uzależnione od schematów (dobro - zło (19), wojna - pokój …), nie potrafi się już trudzić i tworzyć pokarmu, odzienia, energii i schronienia … we własnym zakresie.
  Ponad dziewięćdziesiąt dziewięć procent ludzkiego społeczeństwa, jest wystraszone życiem, przez różne formy prawa zwierząt (6) i wiary w nakaz, co przekłada się na błędne emocje i negatywne myśli (9) o tym, co może się stać, jeśli przestaniemy być poprawni politycznie, a tym samym odrzucimy etykietę społeczną - dobrego obywatela, pracownika, podatnika, czy ucznia …
  Nieświadomość, nie daje nam wiedzy o własnej nieświadomości lub o istniejącej drodze do świadomości, równości i wolności, wychodzącej z prawa naturalnego i prawa oporu (4).
  Ludzie, którzy się obawiają otaczającego ich świata, robią sobie dobrze, za pomocą ideologii fetyszu (7) i egoizmu, ponieważ w innym przypadku, wyrywając się ze struktury poprawności politycznej - zrobiliby sobie krzywdę, tak właśnie myśli statystyczny Kowalski i Malinowski, włączony w tryb nieświadomości własnych możliwości i praw (4).  
  Uzależniono stada od sklepów, instytucji, usług i restauracji. Zachęca się ludzi do porzucenia własnych pól, rzek i lasów. Poprzez podstęp, zmuszano ludzi do przeprowadzki ze wsi do miast, odkupując za bezcen ich ziemie. Uzależniono ludzi od szczepień, negując ludzką odporność. Uzależniono nas od sklepów odzieżowych i trendów, negując indywidualny styl ubierania i inność osobową. Uzależniono człowieka od sprzecznych ze sobą opinii (23c) mediów, internetu i autorytetów, negując samowiedzę i samodzielne docieranie do faktów (23c). Uzależniono człowieka od dostawców wody, gazu, prądu, zniechęcając nas do kopalni, szamb, studni i pieców oraz kominków, co w razie blackdownów (10e), oznacza śmierć większości uzależnionego od sił zewnętrznych - zmanipulowanego społeczeństwa, wierzącego w przeróżne kryzysy (10), pandemie (12) oraz niebezpieczną dla ich życia - hierarchie.
  Zrozum, że jeśli hierarchiczna, chora psychicznie (22) bestia (20), czy inna plaga atakuje twoje życie, pożywienie, wodę, naturę, zdrowie, własność, czy dom i rodzinę, to musisz tą plagę zetrzeć na pył, ponieważ tego wymaga od ciebie istnienie (21), prawo oporu i prawo naturalne (4). 
  image  Więcej: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/11/23/droga-swiadomosci-co-wiedziec-aby-sie-nie-bac-dazac-do-swoich-praw/
  Czytaj więcej

 • Gra wszechobecnym strachem, czyli zabawa w blackdowny, lockdowny i eksperymenty
  Operacja Śluza
  Mówi się, o nigdy nie wyodrębnionych wirusach (2), eksperymentach genetycznych (2), mających na celu pozbawienia człowieka dostępu do prawa naturalnego (3) …
  Mówi się, o lockdownach (4), blackdownach, kryzysach ekonomicznych, kryptowalutach (6/11), głodzie (5), kontroli społecznej (6) i o wojnie hybrydowej … , ale jak zwykle, cierpią tylko i wyłącznie zwykli ludzie, uwikłani w segregacje sanitarną, zawodową i społeczną, spisek elit i medialny spektakl, dążący do wywołania wszechobecnego strachu, pokory, znudzenia wieloma czynnikami, co wpłynie na szybkie wprowadzenie nowego porządku świata (7), jako sposobu, na przyjęcie prywatnej własności, przy pomocy podrasowanego prawa zwierząt (12) i siły.
  Cisza, choroby po-szczepionkowe, katastrofy pseudonaturalne, głód, panika, brak prądu, gazu, paliwa, komunikacji, ma sprowadzić ludzkość, do roli biernego obserwatora, który obudzi się w świecie cyfrowej dominacji i kontroli.   
  Krok po kroczku do prawdy
  Skąd wiemy, że wszystko, co nas otacza, to tak naprawdę brudna, perwersyjna gra (16), spektakl (16) i manipulacja najwyższych lotów ?
  Wiemy, to stąd, iż Polska, mogłaby natychmiast postawić mata licznym korporacjom, Białorusi, Litwie, Rosji i Chinom oraz Unii Europejskiej, jednak Polska, będąca korporacją (Poland Republic of (8)), zależną od międzynarodowych grup finansowych, karteli (9) i inwestorów, chowających się za korporacyjnym szyldem State Street Corp., Vanguard Group, BlackRock i FMR (Fidelity (10)), jest bezradna w swoim służalczym zagubieniu i strachu …
  Oczywiście, cały proces monetyzacji Poland Republic of i wielu innych państw, jest całkowicie niezgodny z prawem (narodowym, międzynarodowym i naturalny (7/13)), które jest w tej chwili na siłę modyfikowane, zmieniane i doginane, pod wymogi zaistniałego już nowego ładu (17).
  Ludzie, stojący za State Street Corp., Vanguard Group, BlackRock i FMR (Fidelity (10)), nie pozwolą reprezentującym ich do tej pory - zdrajcom - nigdzie zbiec, ponieważ samoloty i bunkry, nie są przeznaczone dla wykonujących swój plan - marionetek, których czas, już się definitywnie skończył (7). 
  Samoloty, mają dostać koordynaty lotu tuż po starcie, co jest tłumaczone tym, iż nie wiadomo, jak rozwinie się sytuacja w danym momencie, co przełoży się na plan zestrzelenia lub zniszczenia samolotów, przez siły specjalne, wojsko, bądź też ludzi, którzy nie pozwolą na tchórzostwo jednostek, które doprowadziły do tego stanu rzeczy na całym świecie …
  Operacja: Śluza 
  Skąd wiem, że uczciwy rząd, mógłbym natychmiast dać mata Białorusi, Rosji i Chinom, a także państwom uczestniczącym w przekręcie Wielkiego Resetu (6) ?
  image  Więcej: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/11/20/gra-wszechobecnym-strachem-czyli-zabawa-w-blackdowny-lockdowny-i-eksperymenty/
  Czytaj więcej

 • Proponuje wyjść z teatru jaskini platońskiej …
  Żadna ideologia - nie potrafi zatrzymać cię w jaskini platońskiej (2) własnego umysłu, ponieważ jedynymi łańcuchami, są twoje własne ograniczenia (3), oparte na fetyszach, wytworzonych przez obcych tobie ludzi, którym ufasz, a którzy cię oszukują i wykorzystują dla własnych celów … 
  Sztuka kłamstwa
  Pomyśl o wszystkim tym, co nazywane jest sztuką aktorską, a w ramy której, wpisane są wszelakie sztuki zawodowe, do których musi się dostosować twój umysł, stający się kopią schematów, dążących do perfekcji oszustwa i kłamstwa, które zabijają w człowieku jego naturalność, a tym samym - brak naturalności, dąży do awataryzmu, memetyzmu (8) i bionegatywizmu (9), który swą dzikością, zaraża inne istoty, stające się cieniami aktorów - pozbawionych wszelakich cech człowieczych. 
  Człowieczeństwo, zastępowane ogniem myśli i emocji (21) - rzutuje ponętnymi cieniami na otoczenie, które zakochuje się w iluzji pragnień i fantazji. Systemy wciskają tobie religijny, historyczny, polityczny i geograficzny … kit, tworzony przez aktorów, zwanych autorytetami, ponieważ ich byt, zależny jest od waszej wiary (10), pomimo, że logika podpowiada wam, że jeśli postępujesz wedle prawa naturalnego (5), żaden człowiek, tytuł, czy instytucja, nie ma prawa, cię reedukować, napominać, szkolić, tresować, wychowywać, hodować i czerpać z ciebie zysku …
  Nikt za ciebie nie wyłapie i nie naprawi twoich i cudzych kłamstw, którymi się oszukujesz dla celebrowania poprawności politycznej. Jeśli każdego dnia zwalczysz choć jedno małe ograniczenie, pewnego dnia okaże się, że jesteś wolny.   
  Idź, ku przeczuciu 
  Cień fetyszu (4) i egoizmu, wydaje się większy, niż ich uboga rzeczywistość. Wyświetlane w naszych myślach ogniste słowa, przybierają formę atrakcyjnych cieni, przyciągających nasze oszukiwane trickami - zmysły, od tysiącleci, stosuje się ten sam typ kreowania myśli, urody, emocji i sposobu bycia, aby przyciągnąć osoby, nie mające pomysłu na odnalezienie własnego, prawdziwego jestestwa (7) oraz swoistego ciągu ku wolności i równości …
  Zapatrzone w cienie jednostki, celebrują inne jednostki, zapominając o swoich ciągotach do realnych przeczuć, których szlak wytycza drogę do wolności … 
  Te ponętne awatary (8), zabierają nam ciałami, wizjami, głosami, wizjami … personalny czas, który mógłby być spożytkowany na wyjście z jaskini platońskiej (2). 
  Ludzie grają z samymi sobą, w nierealne fantazje i zwidy, chcą być piękni, jak oni, chcą być bogaci, atrakcyjni i podobni do innych, chcą być, jak cienie - wyświetlanych w ich umysłach gwiazd, autorytetów i mentorów, którym płaci się za odpowiednie ukształtowanie myśli i emocji, wywołujących odpowiednie typy - reakcji, pobudzających zwykłego, zagubionego we własnej jaskini - człowieka, do niebezpiecznych fantazji, zabierających mu czas i wszystkie elementy personalnego wszechświata (6).
  Prawdziwe jestestwo, opiera się na granicy prawa naturalnego (5), którego ślady zostały wytarte z naszej świadomości … 
  Nasze granice, wyznaczone są, przez prawo naturalne (5) oraz strach i lęk, przed prawem zwierząt, co jest szaleństwem, blokującym odkrycie własnej drogi, którą sam wyznaczysz, aby zatrzymać się w odpowiedniej chwili samoograniczenia, przed krzywdzeniem innych …
  Ten instynkt samostanowienia, to świadomość odkrywająca własne ja, oparte na prawie naturalnym, co pozwala zastosować samoograniczenie w kontaktach z innymi bytami …
  image

  https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/11/17/proponuje-wyjsc-z-teatru-jaskini-platonskiej/
  Czytaj więcej

 • Prawo stanowione, jako przestępstwo przeciw ludzkości
  Prawo Stanowione, jest zbiorem prymitywnych i prywatnych - prawideł o charakterze uniwersalnym dla danej jednostki, grupy lub rodu … 
  Owe prawidła, mają za zadanie kontrolować niższe warstwy społeczne, stworzone przez wybrane rody krwi (2), których byt hierarchiczny, jest niezgodny z naturalnym prawem człowieka (3) do samostanowienia, wychodzącego z logiki samoograniczenia, co pozwala sprawiedliwie dzielić się równoważnymi - wartościami moralnymi.
  Podział na rasę, wyznanie, płeć, kastę, czy narodowość, jest nielegalne, ponieważ każde z tych kreacji, niesie za sobą podział społeczny, w którym trzecia siła (8) manipuluje zależną od siebie tezą i antytezą (8).
  Człowiek świadomy swej wolności, w przeciwieństwie do istot bionegatywnych (4), odrzuca prawo natury, zwane też prawem zwierząt lub prawem silniejszego, jak również uniwersalnym kodeksem praw stanowionych, jako narzuconym odgórnie schematem kontrolnym, pozbawionym wszelakich przejawów wolności, moralności i samostanowienia.
  Prawo naturalne (3), zwane też prawem duchowym, jest prawem każdego świadomego siebie człowieka, owe prawo - wiąże świadomość każdej wolnej istoty, za pomocą przysięgi tworzącej niezmienne warunki bytowania, którymi rządzą konsekwencje behawioralne istot o zdolności do holistycznej inteligencji, która zauważa, że wszelkie zjawiska - tworzą układy całościowe, podlegające swoistym prawidłowościom, których nie można wywnioskować na podstawie wiedzy o prawidłowościach rządzących ich składnikami. Całości nie da się sprowadzić do sumy jej składników.
  Świadome człowieczeństwo, jest przebudzoną ze świadomego snu (5) jednostką, mającą głęboką wiedzę o istnieniu, którym należy się dzielić, za pomocą obiecadła (6), czyli jedności snów, myśl, słów i działań, wyłaniających się z logiki prawa naturalnego.
  image  Więcej: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/11/14/prawo-stanowione-jako-przestepstwo-przeciw-ludzkosci/
  Czytaj więcej

 • Pamiętajcie mój artykuł sprzed roku, w którym padło następujące zdanie:
  Co musicie wiedzieć: Polska Loża, zwana rządem, kupiła trzy Boeingi 737, służące do ewakuacji rządu i urzędników w czasie kolejnego resetu planetarnego, a my, dla dobra nas wszystkich, musimy doprowadzić do zmiany ich zamierzeń …
  https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/04/16/otwarta-wojna-z-patologia-nielegalnej-wladzy-nie-damy-sie-pietnowac-zasadami-ideologicznymi/
  Otwórz 10.11.2021 roku, odbyły się ćwiczenia wywozu prezydenta i premiera wraz z rodzinami. Zrobimy wszystko, abyście nigdy nie opuścili getta, które sami stworzyliście, zrobimy wszystko, aby wasza zdrada została przykładnie ukarana, ponieważ gwiazda, która zbyt wysoko się unosi musi spaść … 
  Przygotowania do blackdownu trwają, nadszedł czas ns RaElIs i przejęcie kontroli …
  Dydymus
  Czytaj więcej

 • Wolna wola i prawo naturalne
  Każda, nawet największa trudność, jest znakomitą okazją, do stworzenia odskoczni do własnego dobrostanu, u podstaw którego - leży wciągnięcie swojej własnej duchowości i rozumu, na wyższy poziom świadomości. 
  Wszystkie trudności w sferze psychicznej - tworzysz sobie sam, poprzez wciągniecie siebie w proces gwałtownych emocji i gonitwy nieskoordynowanych myśli, obawiając się tym samym - swojej inności i reakcji otoczenia uwikłanego w proces poprawności politycznej, na twoją osobę.   
  Funkcjonowanie memetyczne, a rzeczywistość 
  Funkcjonowanie memetycznego (2) i bionegatywnego (3) ogółu, łączy iluzje z nową - pseudo logiką - poprawności politycznej, co ni jak, ma się do rzeczywistości, opartej na prawie naturalnym (4).
  Taka przenicowana rzeczywistość wyrządziła szczególnie duży pustostan w głowach ludzi zdekonstruowanych i na nowo ulepionych, ukształtowanych i dostosowanych do wielopokoleniowych schematów hierarchicznych i historycznych promujących wyzysk człowieka, przez człowieka i natury, przez człowieka. 
  Ci ludzie, naprawdę wierzą w fetysze (10) wytworzone i tworzące anty-cywilizacje, anty-kulturę i anty-społeczność - odcinającą kolejne gałęzie natury, na której siedzą wszystkie żywe istoty, dążąc w sposób nieświadomy do transhumanistycznego (9) i nano-technologicznego skoku w nieznane.
  Takie skrzywione poprawnością polityczną - jednostki, mylnie uważają się - za istoty wykształcone, a nawet wszechwiedzące, choć po prostu dostosowano je do schematu uboju klatkowego, w którym żerca i pasterz hodują swoje ofiary na regionalnych pastwiskach obozowych - dzielnic, miast, firm, fundacji, czy państw …
  Rzeczywiste wykształcenie, tworzone jest za pomocą samoświadomości, która rodzi samowiedzę (12), za pomocą doświadczeń - zachodzących w procesie istnienia (13), do którego mamy dostęp za pomocą świadomego snu (11).
  Życie, jest tylko etapem, kolejnym krokiem nieskończonego i niczym nie ograniczonego istnienia (13).
  Droga donikąd 
  Elita, to następna kreacja absolutnie memetyczna (2) i bionegatywna (3), powstała na skutek przeniesienia obserwacji sił naturalnych i kosmicznych na czynnik ludzki, co wytworzyło przeróżne fetysze (10), mające za zadanie wykreować z chorych psychicznie i bezproduktywnych jednostek - kult nadczłowieka (14), mogącego zarządzać zastraszonym człowieczeństwem, a także jego siłami (przybierającymi formę kapitału (18)), naturą i całym wszechświatem.
  image  Więcej: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/11/11/wolna-wola-i-prawo-naturalne/
  Czytaj więcej

 • Prymitywizm nowego porządku świata i zapatrzenie plebsu w stereotypy 
  Cały otaczający nas iluzoryczny świat władzy człowieka nad człowiekiem, to profanum, ponieważ zatraciliśmy sacrum w wyniku odcięcia się od człowieczeństwa (2), niosącego jedyną wartość większą od życia, jaką jest bezgraniczne istnienie (3).
  Dekonstrukcja, zaczyna się od tego, iż edukacja lustrzana (4) nakłania cię do tego, iż co innego myślisz, co innego mówisz i jeszcze, co innego robisz, pozostając rozdartym - pomiędzy siebie, a poprawność polityczną, która pozwala ci żyć w akceptującym cię tłumie imbecyli - za pomocą strachu i licznych wyrzutów sumienia, których ciężar spychasz na innych, co budzi niczym nie uzasadnione wojny, nałogi, popędy, agresje i choroby psychiczne (28) - spowodowane rozwarstwieniem naszego personalnego świata (5).
  Symbol Nowego Porządku Świata

   

  Symbolem nowego porządku świata, jest szamański (6), sumeryjski i babiloński - chaldejski symbol boga (Lucife-Ra, w wyniku egoizmu - on to zrobi - lu-ci-fera) słońca - X, przejęty później przez Egipcjan, judaistów, talmudystów, chrześcijan i masonerię, jako paranormalny symbol ludzkiego zagubienia (zaślepienia słowami, będącymi alegorią promieni słonecznych), zwanego od dłuższego czasu - egoizmem (7), które pozwala różnymi drogami doprowadzić człowieka do tego samego (z gruntu fałszywego) rozwiązania - zgodnego z aktualną ideologią - poprawności politycznej.  
  Ścieżka władzy człowieka nad człowiekiem 
  Masoneria kręgów wewnętrznych 33 stopnia wtajemniczenia (8), wprowadza zdolniejszych adeptów na ścieżkę prawdy od 17 stopnia wtajemniczenia, nazywanego Knight of the East and West, gdzie podczas rytualnego obrządku - ukazuje się historyczne konotacje symbolu X z władzą hierarchiczną, której warunkiem istnienia jest - manipulacja oparta na ideologii podziału - tezy i antytezy (9).
  Miarka i Młotek
  Przewodnik codziennej iluzji - wykorzystuje skrzyżowanie miarki z młotkiem, aby wytyczać ludzkie drogi i obrabiać ludzkie umysły (10), wedle zasady poprawności politycznej.
  Symbol kluczowych zjawisk (X) i znaczących powtarzalnych wydarzeń (X), jest symbolem świadczącym o przyjmowaniu postawy obronnej lub negatywnego nastawienia oraz o poczuciu (iluzorycznej) wyższości, czego wyrazem są wystawione kciuki. Wszystko idzie z czterech stron (X) i zajmuje wreszcie centralne miejsce w ludzkim umyślne, pozwala na to polityka, wiara, media i schemat zachowań społecznych, do których nakłaniany jest zniewolony człowiek. 
  Pasterz
  Symbol ten obrazuje pasterza, który na swych plecach niesie złożonego w ofierze barana, trzymanego za tylne i przednie nogi. Możecie ten symbol zobaczy również u szamanów, kapłanów, faraonów i na papieskim krzyżu ... 
  Liczby i symbolika wewnętrznego podziału
  X, reprezentujący rzymską liczbę 10, również symbolizuje 10 yudów lub manifestacji drzewa życia wedle ideologii - kabały (Sefirot (30)). Zauważ, że kandydat do rangi 17 stopnia wtajemniczenia - nosi dwa kordony, jeden czarny, drugi biały, co symbolizuje dualizm doktryny masońskiej.
  Dualizm, to nic innego, jak podział, przeciwieństwo i równowaga wedle zasady Ordo Ab Chao (11).
  image  Więcej: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/11/07/prymitywizm-nowego-porzadku-swiata-i-zapatrzenie-plebsu-w-stereotypy/
  Czytaj więcej

 • RaElIs, pierwszy kroku do świadomej wolności 
  Długo się zastanawiałem, jak w obecnej sytuacji geopolitycznej, uratować jak najwięcej istot ludzkich i zapewnić im w miarę szybki powrót do rzeczywistości, pracy, względnej wolności i normalności, bez wywoływania otwartej wojny kastowej i przewrotu poglądowego, na którego większość społeczeństwa - nie jest po prostu jeszcze gotowa.
  Niewątpliwie wszystkie potwory są ludźmi, odrzucającymi swe wyższe - duchowe człowieczeństwo, osadzone na prawie naturalnym (3), na rzecz bionegatywizmu (10) i prawa zwierząt (prawo natury - stanowione).
  Ideologia hierarchiczna, tak zochydziła ludziom człowieczeństwo, iż ci - nie chcą już być ludźmi, dążąc od istot memetycznej (2), przez w/w bionegatywizm do transhumanizmu (4), podnoszącego wydajność ludzkiego kapitału (5), za pomocą genetycznego i technologicznego upgrade’u ludzkiego żywota, pozwalającego kontrolować każdy aspekt człeczego myślenia, mówienia i działania. 
  Wybierz ścieżkę prawdy, pomiędzy sercem, a rozumem, aby odnaleźć wąski przesmyk sumienia, dążącego do istnienia (6), stojącego ponad haniebną egzystencją, opartą na wierze w fetysze (7), które przerosły swą narracją (poprawności politycznej), wartości duchowe. 
  Ochrona przed eksperymentami
  Długo analizowałem możliwość wprowadzenie płaskiej struktury społecznej (8), w celu ochrony człowieczeństwa, przed strzałami genetycznymi (9), których jedynym celem, jest pozbawienie istoty ludzkiej dostępu do prawa naturalnego, przez dobrowolnie przyjęty eksperyment, w wyniku którego - mutacja genetyczna, pozwoli zniszczyć ludzki organizm, w taki sposób, aby człowiek - sam zapragną połączenia biologi z technologią, co przekreśla podstawowe prawa człowieka, w świecie maszyn należących do rządów i korporacji (16).
  image  Całość: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/11/03/raelis-pierwszy-kroku-do-swiadomej-wolnosci/
  Czytaj więcej

 • Śmierć i teatr egzystencji
  Nieukształtowana, będąca w powijakach ludzka natura - nie zna umiaru i nie ma przed nią żadnej szkutecznej ochrony, oprócz prawa oporu (12), ponieważ chaotyczne ego (3) pragnie kształtować i kontrolować wszystkich, oprócz siebie samego, co czyni z człowieka, istotę bionegatywną (14), nigdy nienażartą bestie (2), która nie potrafi samoograniczać własnego jestestwa, wyrządzając tym samym krzywdę sobie, a przede wszystkim - innym.
  Czy w takich warunkach, może zaistnieć jakakolwiek wartość, oparta na ten przykład na równości i wolności ?
  Ideologia smutku 
  Z popiołów starej egzystencji (piekła) wyłoni się nowa świadomość pełnego i różnorodnego istnienia (eden). 
  Ideologia smutku, oparta jest na kreacji utraty i straty, ponieważ wszystko i wszyscy, stali się produktem i fetyszem (4) multi-kreacji memetycznej (5).
  Memetyczność istoty ludzkiej, wierzy w strukturę fetyszy i osobowości (6), za którymi tęsknimy i które utraciliśmy, tęsknimy za ojcem, dziadkiem, mężem, żoną, za autorytetem, za tytułem, rolą, za życiem, ale nigdy, nie tęsknimy za istnieniem (8), stanowiącym podstawę płaskiej struktury społecznej (13).
  Nie chodź tutaj tylko o czyjąś śmierć, ludzie opłakują utratę dobytku, pozycji, utratę pracy, czy zawodu … 
  Istotą - utraty istoty ludzkiej, jest niemożność jej zastąpienia, a więc, w większości przypadków tracimy - fetysz - nadany danej osobie, nazywany - osobowością (6), tracimy wiernego, lojalnego pracownika, oddanego sługę, dobrego ojca … ale nikt nie zauważa istnienia, ewolucji materii i egzystencji … Ludzie, są nauczeni nieświadomej ślepoty i wykorzystują bliskich, tak, jak wykorzystuje ich - system …
  Kolaż osobowości memetycznych
  O ile majątek i pozycje oraz pieniądze i bogactwo, możemy odrobić, zastąpić lub stopniowo odbudować, niektóre fetysze osobowości, wydają się nam niezastąpione i nie do odzyskania, ponieważ zbudowaliśmy naszą osobowość, na bazie teatralnego (6) kolażu osobowości memetycznych.
  Na bazie owego kolażu - obsadzamy przeróżne role osobowe, co pozwala nam osadzić naszych partnerów, bliskich, krewnych, znajomych w pierwszoplanowych lub drugoplanowych rolach, podczas gdy reszta - zajmuje teoretycznie nieważne, ale potrzebne role klaki na widowni (10).
  image  Więcej: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/11/01/smierc-i-teatr-egzystencji/ 
  Czytaj więcej

 • Lah i nieograniczone istnienie
  Technologia i nauka, nie służą szerokopojętej wolności i równości, ponieważ każdy aspekt tej narracji ogranicza różne formy życia, za pomocą kontroli i granic ustalonych, przez kreatorów tej manipulacji, negującej istnienie, jako problem, stający na drodze aktywnego i ewoluującego wyzysku. 
  Duchowa siła, jest kreatorem materialnego wszechświata, opartego na czasoprzestrzeni i wielowymiarowości, które pozwalają kreacji materialnej zdobyć szereg doświadczeń opartych na w/w kreacjach.
  Wiedza rodzi przeróżne pytania, na które trzeba odpowiedzieć, dążąc do poznania samego siebie (2) w procesie oświecenia, będącego kreacją poszanowania istnienia, za pomocą wzajemności - wartości prawa naturalnego (3).
  Geneza kreacji
  Jak zatem siła duchowa stworzyła materialny wielo-świat (12), oparty na czasoprzestrzeni ?!
  Materia duchowa, poprzez intencje falową, wytworzyła fizyczną materię, jednoczesne zestawienie czasu, przestrzeni i materii.  
  Czas, przestrzeń i materia, nie mają najmniejszego wpływu na kreacje duchową - istnienia, gdyby owe czynniki miały wpływ na istnienie, nie byłaby to kreacja duchowa, zwana najczęściej bogiem, choć tak naprawę, mamy do czynienia z istnieniem, które wytworzyło się zanim powstał eksperyment życia materialnego.
  Po co powstało życie fizyczne - materialne ?
  Materia i towarzysząca jej czasoprzestrzeń, zostały powołane do egzystencji, poprzez energię posiadającą swą częstotliwość i wibracje, kreującą przeciwstawne sobie ruchy falowe, a więc ciągła równowaga, tworzona jest przez ciągły chaos, a zatem przyczyna, jest równocześnie skutkiem i vice versa.
  Cała ludzkość, jest w postaci atomowej tworem nie większym od kostki do gry, atomy rozmieszczone w przestrzeni - tworzą iluzje wielkości fizycznej istniejącej w 6 wymiarach (4).
  Wszystkie informacje otaczające ludzkość w danym wymiarze, są tworem atomowym, nie większym od kostki rubika. Rozmieszczenie atomów w wielowymiarowej przestrzeni, daje pozory jej wielkości, bowiem atomy zawieszone są w przestrzeni próżni - zwanej czarną lub pierwotną materii (4).
  Struktura atomów, jest połączona i stąd bierze się nasza wiedza wrodzona o ludziach, świecie, wszechświecie (świadomy sen (19)), bowiem każdy atom, będący wycinkiem całości, ma zapisane wartości całej struktury (4).
  image
  Więcej: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/10/29/lah-i-nieograniczone-istnienie/
  Czytaj więcej

 • Najwyższa wiedza
  (Wykład dla zaawansowanych i świadomych istnienia prawdziwego ja.)
  Szkoła, strach, telewizja i autorytety, zrobiły to samo z rodzicami, co szkoła, strach, gry, internet i celebryci zrobiły z ich dziećmi. 
  Najwyższa wiedza - wychodzi z zapoznania samego siebie, swojego prawdziwego ja (2). Żadna szkoła, żadne studia, żadna kwalifikacja, nie jest wstanie postawić na wiedzę, ponieważ owe fetysze (14) - nie stawiają na dążenie człowieka do poznania samego siebie, lecz do odwrotności tego procesu, w którym człowiek - zaprzecza swemu człowieczeństwu, wyrzekając się duchowości, jako silnika prawdy i wolności.
  Człowiek, jest tylko rodzajem kapitału (15), nadającego wartość fetyszom oraz podgatunkiem - hodowlanej zwierzyny - szkolonej do zaspakajania potrzeb innych istot, stających wyżej na drabinie fetyszu pochodzenia i majętności.
  Człowieczeństwo (16), nie potrafi przyjąć właściwej postawy moralnej - zgodnej z prawem naturalnym (3), człowieczeństwo - nie potrafimy odwzajemnić wartości, obierając kierunek na ciemną ścieżkę egoizmu i zatracenia, co prowadzi do negacji własnego istnienia, przez negacje istnienia kogokolwiek innego.
  Nowa droga świadomości (4)
  Już od żłobka, należy nakierowywać dziecko na świadome odkrycie prawdziwego ja (2) i prawa naturalnego (3), co z kolei prowadzi na ścieżkę poznania samego siebie.
  Narzędziem i instrumentem samoodkrycia, jest samostanowienie i samoograniczenie własnego jestestwa, ponieważ zatrzymywanie siebie i wykraczanie poza siebie, nie służy wzajemności odkrywania wolności oraz równości, które dają nam personalną niepodległość (5).
  Bez prawa naturalnego, dążymy do egoistycznych skłonności - prowadzących do licznych chorób psychicznych, które przekształcają strukturę nadawczo-odbiorczą, służąca do zdobywania realnych doświadczeń, w aparaturę odbiorczą - dostrojoną do obcych ideologii, co tworzy zamiast doświadczeń - chore potrzeby, marzenia i fantazje, dążące krok po kroku, do zniszczenie siebie samego, poprzez zniszczenie własnego otoczenia w skali lojalnej, regionalnej i globalnej.
  Bez przestudiowania samego siebie, nie możesz studiować niczego innego, ponieważ staniesz się nośnikiem obcych danych, tworzących obce marzenia i obce tobie fantazje oraz potrzeby.
  Zorientowanie na prawdzie
  Zaangażowana i uprzedmiotowiona pogoń za stereotypem wiedzy obliczonej na zysk fetyszy, nigdy nie przeniesie tobie znajomości własnego jestestwa.
  Jeśli pragniesz zorientować się na prawdzie, nie możesz wysyłać samego siebie na zewnątrz, aby studiować idee wody, ognia, powietrza, ziemi, czy eteru, ponieważ twoim celem jest - odkrycie człowieczeństwa i wartości ujętych w istnieniu.
  Jaźń, nie może studiować i oceniać innej jaźni, niższa jaźń fizyczna, nie może studiować i oceniać wyższej jaźni duchowej … Natury i wszechświata się nie ocenia, tylko akceptuje ich powiązanie z nami samymi …
  Zestawienie 
  Jaźń, to poznanie własnego charakteru - charakteru własnego istnienia, dlatego ciągle i wciąż nalegam zestawiejcie swe postępowanie z prawem naturalnym (3), to wzorzec za pomocą którego, możecie od najmłodszych lat ukształtować swój charakter, który jeśli jest w porządku wobec innych i tworzy wzajemność wartości, przekazuje dobrostan i otrzymuje dobrostan od innych, są to proste zasady, które muszą być przekazane dzieciom, których postępowanie wytworzy nowy rodzaj społeczeństwa bazującego na płaskiej strukturze społecznej (6).
  image  Czytaj dalej: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/10/26/najwyzsza-wiedza/
  Czytaj więcej

 • Istnienie zjednoczone ze wszechświatem 
  Kiedy istnienie wchodzi w stan pełnej świadomości, zaczynamy radzić sobie z własnymi myślami i emocjami, z których zbudowany jest każdy problem i każde zaburzenie psychiczne oraz każda anomalia fizyczna.
  Człowiek, który czuje się samotny, przygnębiony, wyalienowany, wystraszony, zastraszony i kiedy wydaje się nam, że wszystko i wszyscy, są przeciwko naszemu bytowi, nie szukajmy kogoś, kto nam pomoże i wszystko za nas wyprostuje, tylko zacznijmy pomagać samemu sobie, ponieważ strach, wyalienowanie, czy zastraszenie, to twój własny problem i jeśli ty sobie z nim nie poradzisz, to również nie poradzi sobie z nim - hierarchiczny świat, który tak naprawdę, chciałby zaszczepić w tobie poczucie winy, rozpaczy i beznadziei …
  Jeśli weźmiesz jestestwo w swoje ręce, owy hierarchiczny świat - zacznie się ciebie bać i panikować, ponieważ nie nagiołeś się do zewnętrznej ideologii, lecz ideologie - musiały się nagiąć do ciebie. Dlatego też, warto znać istotę prawa naturalnego (3), które choć ukryte, obowiązuje na całym świecie niezależnie od wyimaginowanego systemu prawnego, wyznaniowego, czy ustroju, które służą władzy człowieka nad człowiekiem … 
  W obecnym stanie rzeczy (9), strach istnieje po obu stronach konfliktu, ponieważ w niestabilnej sytuacji, dążącej do światowej dyktatury, nowe drogi pojawiają się spontanicznie i mogę zmienić absolutnie wszystko, w ciągu jednej krótkiej chwili ...  
  Jeżeli przeciwko zaplanowanemu szaleństwu wystawimy zorganizowany chaos, jutro będzie pełne problemów, z którymi nie da sobie rady żaden system, a ten, kto zapanuje nad myślami i emocjami wygra kontrole nad światem lub pozwoli, aby ludzie kontrolowali i samoograniczali własne umysły (13) …
  image  Błędna interpretacja faktów
  W większości, ludzkie doświadczenia, opierają na błędnej interpretacji faktów, w której człowiek przeciwstawia siebie, przeciwko całemu wszechświatowi, a zatem, człowiek nieustannie walczy z samym sobą. 
  Walka z samym sobą, z personalnym wszechświatem (4), to bardzo głupi i poraniony pomysł podzielonego umysłu (14), w który nie zagłębia się żadna mądra istota, która nie uważa różnych ideologii oraz medialnych pomysłów, za szczyt finezji i intelektu.
  https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/10/23/istnienie-zjednoczone-ze-wszechswiatem/
  Czytaj więcej

 • Poprawny proces myślowy 
  Zanim cokolwiek wykoncypujesz, powiesz, czy zrobisz, musisz zestawić myśl, słowo i działanie z prawem naturalnym (2), które umożliwia wykreowanie zupełnie nowego świata (3) oraz uczciwego i rzeczywistego społeczeństwa, które żyje wedle prawideł głębokiej i logicznej wzajemności.
  Dzisiejszemu społeczeństwu wydaje się, że wie już wszystko, nie wiedząc absolutnie nic o świecie i własnym wnętrzu, przez co nie można odnaleźć prawdziwego ja (11) w gąszczu osobowości wielorakiej (8).
  Istota Memetyczna (4) stworzona na bazie poprawności politycznej nie wie, czy coś jest właściwe, czy też nie, ponieważ proces edukacji ideologicznej (9) został wzbogacony o tryb indoktrynacji i ogołocony z narzędzi, dążących do poprawnego procesu myślowego - zgodnego z ludzką naturą i duchowością.
  Każda podjęta w procesie życia - decyzja, musi być przefiltrowana przez pryzmat prawa naturalnego (2), ponieważ - nie chcemy być krzywdzeni i nie chcemy, za żadne skarby (fetysze) tego utopijnego świata - nikogo skrzywdzić i sobie podporządkować …
  Nie ma dobra i zła (5), nie ma też dobrych i złych decyzji, ponieważ proces istnienia, życia, musi być zgodny z procesem wzajemności prawa naturalnego, co wytwarza świat poszukujący rozwiązań zgodnych z ludzką - duchowością (naturą), która nie przekracza granic materializmu, jako niewłaściwej drogi dla istnienia - życia. 
  Materializm, na bazie przerostu formy nad treścią, tworzy krok po kroku ideologię bionegatywną (6), w której istnienie, jest mniej warte niż fetysze (7), będące wytworem ludzkiego wykolejenia i zagubienia - potrzebującego sztucznych wartości - stymulujących zwierzęce ego i stawiających człowieka ponad naturę i człowieka ponad człowieka …  
  Nie przejmuje się żadną oceną, nie przejmuje się żadnym egzaminem, czy sprawdzianem, nie przejmuje się opinią innych osób, ponieważ postępuje wedle prawa naturalnego, w którym samostanowienie potrafi się samoograniczać, na każdym etapie podejmowanej decyzji, a zatem wytworzenie hierarchii, jest koszmarnym błędem społecznym - dążącym do stadnej kontroli, oceny, opinii oraz testów i sprawdzianów, które sprawdzają, czy jesteśmy zgodni z ideologią poprawności politycznej, która jest formą tresury, dążącej do podporządkowania sobie istot niższego sortu społecznego, które poprzez wiarę (10) w hierarchie, celebrują ideologie kolaboracji teoretycznie słabszego z silniejszym i strachu  - przekazywanego z pokolenia na pokolenie.
  image  Całość: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/10/20/poprawny-proces-myslowy/
  Czytaj więcej

 • Święte omamy
  Powracam do tematu świetego szaleństwa (2), występującego u osób bio-negatywnych (6), rozmiłowanych w trzeciej sile (7) kreującej dualizm podziału, a także we krwi, śmierci, seksualizacji i przemianie niższych warstw społecznych w bio-maszyny, wedle ideologii transhumanizmu, eugeniki i genetyki, dążącej do ogólnoświatowej kontroli kastowej.
  Szaleństwo i paranoja na tle narkotyczno - religijnym, doprowadzająca człowieka na dno rzeczywistego bytu, w którym mózg wyższy (3) przestaje mieć wpływ na kształtowanie człowieczeństwa duchowego. Przejmujący kontrole nad ciałem - mózg ssaczy i gadzi (3), zaczyna budować iluzje, opartą na abstrakcji prawa zwierząt, mnożenia, podziału i konflikcie rasowym … 
  Zauważyć należy, że halucynacje, są bezpośrednio powiązane z głoszeniem dalekosiężnych planów przybierających postać mistycznych proroctw, realizowanych, przez nieświadomych procesu manipulacji – ludzi (4).
  U większość rodów krwi (5), występuje obciążenie dziedziczne (nałóg narkotyczny, kazirodztwo, mieszanie krwi w wybranej puli genowej …), które prowadzą do degeneracji z określonymi urojeniami i halucynacjami …
  Ale to, nie wszystko, ponieważ ważną role w procesie skrzywienia osobowego - odgrywają narkotyki, użytkowane w rytuałach inicjacyjnych i ceremonialnych, podczas których namaszcza się ciała szamanów, kapłanów i członków tajnych bractw - specjalnymi olejami, zawierającymi m.in: grzyby (25) i konopie …  
  ( Zanim na dobre zaczniesz czytać, zaakceptuj zasady panujący w kręgu mojego domu ( 1 – oznacza link pod tekstem), lub opuść moje domostwo, strzeżone przez prawo naturalne. Jeśli korzystasz, korzystaj z całości wraz z linkami, ponieważ cytat, może być zastosowany w złej intencji. )
  image  Fakty historyczne
  W 1936 roku, zostały przeprowadzone badania rytuałów wewnętrznych kręgów tajnych bractw, które tworzyły od tysiącleci - ewoluujące podwaliny kreacji religijnych na potrzeby plebsu.
  Za owymi badaniami stała Polka, mało znana profesor, syjonista Sula Benet vel Sara Benetowa. Jak wynikało z powyższych badań etymologicznych, orginał starego testamentu w języku aramejskim, jak i hebrajskim - zawiera odniesienia do konopi indyjskich, jako włókna na sznury, tkaniny, a także, jako dodatek do kadzideł, maści i świętych olei.  
  Więcej: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/10/18/swiete-omamy/
  Czytaj więcej
 • Wielki Porządek 


  Proponuje od ponad 20 lat, abyśmy zrobili Wielki Porządek, do czego możemy użyć prawa oporu (3), przed wprowadzeniem Nowego Początku Świata (2), opartego na Prawie Naturalnym (3), jest to jedyna alternatywa dla rozwoju świata, która nie dąży do ideologii hierarchicznej i prawa zwierząt.


  Nowy Początek, to świat wzajemnych wartości i logicznego myślenia, dążącego do rozwoju istnienia i ducha, któremu potrzebny jest czas, spokój i cisza natury, która jest najlepszym lekarstwem na ludzką chorobę, jaką jest egoizm (4). 


  Ciemne masy społeczne, w niedługim już czasie, nie wytrzymają nazistowskiej narracji, ideologii, segregacji (17), mowy nienawiści (16) i naporu ze strony oszukujących ich instytucji, urzędów, ekspertów i rządów …


  Rozczarowane systemami i ładami, wystraszone i biedne narody, rzuca się w wir rozruchów, niszczących wszystkie przejawy władzy i ucisku, ponieważ wszystkie w/w czyny, zostały z pełną premedytacją sprowokowane i zaplanowane, aby wykreować w społeczeństwie użyteczną agresje, po której nadejdzie bezsens dalszej egzystencji, co natychmiast wykorzystają bestie (7), czyniące z siebie mesjaszy, które następnie wyłonią spomiędzy siebie - papieża i króla świata (6) - niosącego za sobą prawo zwierząt, jako jedyny przejaw nowego ładu (8), w którym ludzkie istnienie zostanie przekreślone grubą, czerwoną kreską terroru.


  image
  Oczekuje, że choć kilkanaście milionów osób przejdzie transformacje duchową, w wyniku której - intelekt, zacznie się kierować czystą, subtelną logiką. W wyniku tej transformacji - Lah, Pan Bóg Samego Siebie (5), nie pozwoli zepchnąć światła na krawędź otchłani niebytu, strachu i pokory, przed bezprawiem syjonistycznego despoty, szerzącego ideologie władzy absolutnej (18).    


  Znając prawdę, mając wiedzę, mamy ogromne możliwości jej propagowania i zatrzymywania niechcianych działań realizowanych, przez naszych wrogów, co daje nam czas - wyprzedzenia i uprzedzenia, jego nowych kroków i działań … 


  Pamiętajcie, że gadanie rzeczy niezgodnych z wiedzą i prawdą, nie jest formą odwagi, jak to się wydaje politykom, księżą, ekspertom i urzędnikom … , a zwykłą przyswojoną w procesie edukacji lustrzanej (15) - głupotą, dążącą do samobójstwa osobowego lub poświęcenia względem systemu hierarchicznego. 


  O ile w systemie, takie czynności po okresie karnej kadencji - przywracają aktora (14) do grona danej sekty wyznaniowej (9), to w normalnym życiu, czyn taki - skazuje taką osobę na niebyt i banicję, ponieważ wszystko, co czynimy, musi być zgodne z prawem naturalnym i odwzajemnione według tego prawa, co daje nam wszystko, czego możemy chcieć od prawdziwego - istnienia.


  Te wszystkie nieudolne protokoły (6), fetysze (10), dokument, akty prawne, rozporządzenia, przekształcenia, systemy, reformy, nowe łady … , nigdy nie będą w gestii prawa naturalnego, ponieważ, są to zwierzęce, bestialskie metody kontroli - umożliwiającej żerowanie człowieka na człowieku.  


  Bestia - Istoty Bionegatywne (11), nigdy nie osiągnie władzy nad istnieniem (12), ponieważ bestia - skupia się na wykorzystaniu materialnego życia, zagubionych duchowo istot, nie potrafiących odciąć się od ideologii wzajemnego żerowania, w formie energetycznej i materialnej …


  Według prawa oporu, mamy prawo stworzyć ostatnią konspiracje, która uderzy w prawo zwierząt, wedle idei oporu - broniącego prawa naturalnego, a więc istnienia, każdego wykorzystywanego na tej planecie organizmu.


  Karty zaproszeń, są już propagowane, załapią się tylko ci, którzy myślą w sposób wybitny i są gotowi naprawdę na wszystko (absolutnie wszystko), gwarantuje wam zabawę z godnym przeciwnikiem, jakiej nie obmyślił jeszcze żaden bankier, prezydent, czy szaman (13) - kreujący wojnę, pandemie, kryzys, reset, czy rewolucje (19) …  


  Prawda, jest Prawem.


  Dydymus | Akademia Filozoficzna Dydymusa

  Zbiórka na działania prawne:   https://zrzutka.pl/8chj5g  

  PL27 1090 0004 7335 8000 0004 4283

    https://pomagam.pl/wdd  

  RaElIs | Liga Świata (Prawda, jest Prawem) | Samostanowienie i Samoograniczenie

    https://trueshopl.wordpress.com  


  1.      https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/13/jesli-wchodzisz-do-mego-domu-i-kregu-badz-swiadom-regul-i-praw-w-nich-panujacych/  


  2.      https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/02/16/przepowiednia-nowego-poczatku-swiata/  


    https://wojciechdydymskicytaty.wordpress.com/2017/04/08/rzeczywistosc-nowy-poczatek-swiata/  


    https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/18/nowy-porzadek-czy-nowy-poczatek-w-ujeciu-swiata-personalnego/  


    https://panlogika.wordpress.com/2017/12/01/nowy-poczatek-swiata-kierunek-akademii-filozoficznej-dydymusa/  


  3.      https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/09/08/naruszenie-reliktu-prawa-naturalnego-i-umiejetnosc-przelozenia-prawa-naturalnego-na-rzeczywistosc/  


    https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/06/07/prawo-naturalne-i-prawo-oporu-jednosc-czlowieczenstwa-ponad-prawem-zwierzat/  


    https://wojciechdydymus.wordpress.com/2020/08/26/globalizm-i-niszczenie-naturalnego-prawa-do-wolnosci-i-rownosci/  


    https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/07/22/relikt-i-precedens/  


    https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/18/czlowiek-i-bestia-czyli-zagadnienie-prawa-naturalnego-w-zetknieciu-z-prawem-natury/  


    https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/01/nieprzekraczalne-granice-wladzy-i-prawa/  


    https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/16/przywrocmy-prawo-naturalne/  


    https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/personalny-trybunal-prawa-naturalnego/  


    https://wojciechdydymus.wordpress.com/2020/08/20/prawo-naturalne-i-wirus-prawa-zwierzat-w-aspekcie-prawa-morskiego-i-ideologi-koronawirusa/  


    https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/10/16/zasada-slusznosci-i-prawo-naturalne-czyli-sposob-na-walke-z-ideologia-nierzadu-spolecznego/  


    https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/06/12/obronca-pokoju-swiatowy-apel-o-wdrozenie-prawa-naturalnego-i-prawa-oporu/  


    https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/08/20/prawo-oporu-i-proces-tworzenia-drogi-do-kola-wolnosci/  


    https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/08/27/proba-zdyskredytowania-prawa-naturalnego/  


  4.      https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/09/24/prawdziwe-istnienie-czyli-zycie-bez-ego/  


    https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/05/20/demony-ludzkiego-egoizmu/  


  5.      https://wojciechdydymus.wordpress.com/2020/04/29/jedna-sila-676-i-lah-czyli-pan-samego-siebie/  


    https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2020/04/30/obudzcie-sie-mesjasze-dam-wam-tarcze-i-bron-niepokonana-prawde-i-magie-intencyjna/  


    https://obserwatorprawdy.wordpress.com/2021/01/28/lah-czyli-samodzierzca/  


    https://wojciechdydymskicytaty.wordpress.com/2020/08/26/globalizm-i-niszczenie-naturalnego-prawa-do-wolnosci-i-rownosci/  


    https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/31/ogien-oporu-messlah-do-fetyszystow/  


  6.      https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/10/08/absolutyzm-wladzy-poczatkiem-konca-wolnego-czlowieczenstwa-ebook/  


  7.      https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/28/bestia-drzemie-w-kazdym-z-nas/  


    https://dydymuscytaty.wordpress.com/2020/11/18/czlowiek-i-bestia-czyli-zagadnienie-prawa-naturalnego-w-zetknieciu-z-prawem-natury/  


    https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/25/wampiryzm-alegoria-zakorzenienia-ideologi-prawa-zwierzat-w-czlowieku/  


  8.      https://wojciechdydymskicytaty.wordpress.com/2021/03/22/nowy-lad-w-ujeciu-logiki/  


  9.      https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/  


    https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/10/09/geneza-przestepstwa/  


    https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/10/demokracja-widzow-czyli-postepujacy-projekt-zezwierzecenia-rasy-ludzkiej/  


    https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/21/dwa-swiaty/  


    https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/15/prowadzenie-roju/  


  10.      https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/17/fetyszyzm-i-faszyzm/  


    https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/04/wyznawcy-fetyszyzmu/  


  11.      https://wojciechdydymus.wordpress.com/2020/12/03/ludzie-bio-negatywni-czyli-degenerat-i-syjonistyczny-antysemita/  


  12.      https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/10/01/fenomen-prawdziwego-ja/  


    https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/09/24/prawdziwe-istnienie-czyli-zycie-bez-ego/  


  13.      https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/  


    https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/  


    https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/  


  14.      https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/04/24/czarna-magia-czyli-kto-wykorzystuje-persone-za-pomoca-negatywnego-okultyzmu/  


    https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/06/04/lekliwa-iluzja-zycia/  


    https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/05/zasada-trzech-sekretne-nauczanie-podstawa-wladzy-czlowieka-nad-czlowiekiem/  


    https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/  


    https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/10/teatr-groteski-dnia-codziennego-w-ujeciu-logiki/  


    https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/18/manipulacja-erystyczna-czyli-filozoficzny-teatr-rozmow-o-niczym/  


    https://tinyurl.com/jz7chnwa  


    https://wojciechdydymus.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/  


    https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/08/kim-jest-profesjonalista/  


    https://wojciechdydymus.wordpress.com/2018/03/29/dekonstrukcja-faktow-logicznych-przez-sztuki-teatralne/  


  15.      https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/  


  16.    https://app.box.com/s/ow1rjbb4o273a5nup8ymqighc8txcsg8 


  17.    https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/ 


  18.  https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/12/tajemnica-zniewolenia-czasu-personalnego/


   https://czuwajacy . blogspot. com2016/02dowody-zniewolenia-kastowego.html


   https://czuwajacy . blogspot. com2016/04dowody-zniewolenia-kastowego-cz2.html


  https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/10/08/absolutyzm-wladzy-poczatkiem-konca-wolnego-czlowieczenstwa-ebook/


  19.  https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/


   https://dydymuswojciech.wordpress.com/2021/04/14/kryzys-wojna-rewolucja-i-epidemia-czyli-pekniecie-banki-na-wodzie/

  Czytaj więcej

 • Absolutyzm władzy, początkiem końca wolnego człowieczeństwa (ebook)
  Wstęp
  Sytuacja, w której znalazły się obecnie wszystkie państwa świata, doprowadzi do kolejnego - finalnego już przekształcenia państw narodowych, w światowe cesarstwo, zależne od rządu światowego, zbudowanego na bazie instytucji regionalnych, ponadnarodowych, a także stowarzyszeń, think tanków, banków i korporacji ...
  Poprzedni etap owego globalnego przekształcenia, pozwolił wyeliminować monarchie narodowe, za pomocą regionalnych rewolucji, co umożliwiło wprowadzenie do ludzkiej świadomości pojęcia szlachtującej wolną ludzkość  - szlachty, zwanej czarną szlachtą (4), dzisiaj państwa narodowe, przemieniły się w korporacje, których międzynarodowi akcjonariusze, są orędownikami mundializmu (58) - globalizmu i władzy absolutnej, budowanej na podziale, genetyce, chemii i kontroli społecznej.  
  Zacznijmy od naprawdę rzetelnej informacji, która pomimo swej obecności wśród milionów ludzi, została tylko wyśmiana, jako teoria spiskowa, a jak wiadomo - każdy spisek, to codzienność funkcjonowania państw, korporacji i instytucji ponadnarodowych, wchodzących w skład stowarzyszenia iluminatów vel syjonistów vel czarnej szlachty (4), realizującej Plan Tysiąca Punktów Świetlnych (3).
  image
  Każda logicznie myśląca jednostka, obserwująca celowo ukształtowany rys historyczny oraz schemat działania rządów i korporacji, dostrzeże prawidłowości, które można dostrzec wśród kolejnych Protokołów Mędrców Syjonu (2), które pozwolę sobie poniżej zacytować w zestawieniu z komentarzem obecnej sytuacji, abyście mogli połączyć ideologie pandemii, Wielkiego Resetu (5), z budową rządu globalnego: 
  Cały ebook dostępny pod adresem ( objętość uniemożliwia publikacje całość w jednym, czy dwóch postach): 
  https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/10/07/absolutyzm-wladzy-poczatkiem-konca-wolnego-czlowieczenstwa-ebook/
  Czytaj więcej

 • Sprawy organizacyjne, czyli książki, walka i rzeczywistość 
  Wracam, do tematu publikacji książki w wersji papierowej … 
  Książka, czyli wiedza dążąca do prawdy absolutnej, nie jest dzisiaj w cenie …
  Problem podaży i popytu, jest ważniejszy od istnienia oraz odwrotny do propagowania wiedzy wśród społeczeństw całego świata (20), a zatem, sterowane odgórnie społeczeństwo - kolaboruje w pewien sposób ze system - nabywając towar zgodny z poprawnością polityczną - czynników, które owy towar reklamują, przy użyciu:
  Paradoksu Giffena, który obejmuje przede wszystkim konsumentów o niskich dochodach oraz dóbr niższego rzędu. Paradoks wskazuje, że mimo wzrostu ceny danego produktu popyt na niego rośnie.
  Paradoksu Veblena, który dotyczy zamożniejszych konsumentów i obejmuje głównie dobra luksusowe. Wraz ze wzrostem ceny produktu wzrasta popyt na nie.
  Spekulacji, w której popyt na dane dobro wzrasta wraz z wyższą ceną, bo kupujący są przekonani, że cena urośnie jeszcze bardziej.
  Efektu owczego pędu, w którym popyt na dane dobro rośnie wskutek pojawiającej się mody lub trendu.
  Mediów i celebrytów, które ubierają nikomu niepotrzebny, a nawet niebezpieczny towar w schemat lekarstwa na wszystkie dolegliwości … 
  Rozwiązłość, hedonizm, egoizm, teoretyka naukowa, polityczna, społeczna, gadżeciarstwo, cudze zwierzenia, mordy, brak samoograniczenia, wynurzenia przeróżnych kłamców i celebrytów … sprzedadzą się lepiej, niż wiedza praktyczna, która wymaga pewnej usystematyzowanej auto-wiedzy, świadomości i poszanowania wartości moralnych, które trzeba na pewnym etapie oświecenia - odwzajemnić …   
  Większość ludzi po prostu kocha i zaczytuje się dziełami psychopatów, odzwierciedlając ich spojrzenie na świat … Biblia (21), Koran, Talmud … dzieła Marksa, Engelsa, Lenina, Hitlera, Gatesa i tysięcy innych autorów i tysiące dziwnych dzieł zależnych od systemu, dzieli społeczeństwa całego świata, negując w ten sposób istnienie … 
  Kreacja autonomiczna 
  Problem książki, zawsze leżał w pośrednikach, pomiędzy twórcą, a odbiorcą, a także w magazynowaniu i cenie, dlatego w grę wchodzi tylko i wyłącznie powołanie własnego wydawnictwa i skorzystanie z dobrej drukarni.
  W zeszłym roku - dokonałem gruntownego researchu, po którym zrezygnowałem z wydania dwóch książek, z powodu nieosiągnięcia odpowiedniego poziomu zainteresowania tymi wydawnictwami, trzeba pamiętać, że opłacalne minimum, to zamówienie 1000-2000 sztuk, a to - wiąże się także z własną dystrybucją i magazynowaniem.
  Na dzień dzisiejszy, jestem w trakcie nowego researchu i kalkulacji, a za parę dni wystartuje zbiórka, której celem jest sfinansowanie wydawnictwa, o które wiele osób po prostu pyta. Warunkiem wydania książki, jest zebranie chętnych na minimum 750 sztuk w ciągu 3 miesięcy, jeśli tego progu nie osiągnę - zwrócę wszystkim zainteresowanym wpłacone pieniądze i poczekam kolejny raz, na lepsze czasy dla prawdy i wiedzy, opartej na faktach logicznych …
  image  Więcej: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/10/02/sprawy-organizacyjne-czyli-ksiazki-walka-i-rzeczywistosc/
  Czytaj więcej

 • Fenomen prawdziwego ja
  Zacznijmy od pewnego rozważania, jeśli prawo naturalne (2) zakazuje zabijania, chyba, że jest to obrona konieczna własnego lub cudzego istnienia, to naturalnym jest, że musimy zrezygnować z spożywania i zabijania zwierząt dla własnego kaprysu, jednakże, aby to uczynić, musimy jak najszybciej - przenieś cały ciężar wyżywienia planety, na czyste genetycznie warzywa, owoce i ziarna, a tym samym, ci którzy likwidują rolnictwo, sadownictwo i uprawy, zagrażają naszemu życiu, co uruchamia prawo oporu (2), pozwalające ochronić ludzkie istnienie, przed rządowym i korporacyjnym terroryzmem (5). 
  Różnorodność oraz mnogość drzewostanu i upraw, pozwala naprawić klimat, wyregulować pogodę, zwiększyć i ustabilizować ilość wód gruntowych, a tym samym - po usunięciu wszystkich śmieci - przywrócić pierwotną jedność natury z człowieczeństwem.
  Jeśli nie wiesz, czym jest człowieczeństwo (6) - zacznij uczyć się od zwierzęta, ponieważ, to właśnie w nich, pozostało o wiele więcej ludzkich odruchów, niż wśród podzielonego i rozproszonego pospólstwa, które po dekonstrukcji - zostało na nowo scalone w trybie słabej i rozwarstwionej multikulturowej masy.
  Ciągle błądzące stada baranów, prowadzone wedle rachuby prawa zwierząt, nie zauważają nawet, że pasterz na jednym terenie łowieckim, kontroluje stada baranów, spolegliwych owiec i wystraszonych szaraków, za pomocą wiernych systemowi pasterskiemu - psów. W/w barany, owce oraz zające, boją się pożarcia, przez ciągle głodne sukcesu - psy, niezauważąc, że zostały wykorzystane, przez pasterzy - karmiących psy fetyszami tytułów, pozycji, czy ról, które czynią katów - prawie nietykalnymi (8) dla plebsu ... 
  Jednak, aby dojść do tych przemyśleń - musisz scalić i oczyścić siebie samego z osobowości (4) memetycznej (7) i egoizmu (3).
  Akceptacja Istnienia 
  Dopóki nie zdasz sobie sprawy ze swojej wewnętrznej, rozproszonej do tej pory - jedności, nie będziesz wstanie zrobić rzeczy najważniejszej, jaką jest utożsamianie siebie z całą wiedzą pochodzącą z twojej jaźni.
  Ta specyficzna, ledwie wyczuwalna i intymna wiedza, nie może być zapisana na papierze, ponieważ owa wiedza, wiąże się z akceptacją tego, co chcesz powiedzieć - nie mówiąc absolutnie nic, albowiem najważniejsza jest akceptacja samego istnienia, a tym samym - wiem, że samostanowie i samoograniczam swe człowieczeństwo, co daje trwały fundament dla prawa naturalnego (2).
  Gdyby tak brzmiała pierwsza lekcja w przedszkolu, powtórzona później w podstawówce, nie mielibyśmy problemu z akceptacją różnych form istnienia - życia.
  Niewypowiedziana do drugiej osoby - prawda, wsparta odwzajemnionymi wartościami, daje nam rdzeń naszego prawdziwego istnienia. Prawdziwe, głębokie odczucie, daje nam pewność - bezpieczeństwa i spokoju, opartego na wzajemności wartości moralnych, które stanowią o potędze prawa naturalnego, które bez słów rodzi wolność i równość społeczną, osobową i międzygatunkową. 
  image  Więcej: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/09/30/fenomen-prawdziwego-ja/
  Czytaj więcej

 • Czas wyjść na wolność
  Świat, to forteca, zwana niekiedy jaskinią platońską (2), którą podzielono na coraz mniejsze i mniejsze forty ponadnarodowe, państwowe, miejskie i dzielnicowe, w których stworzono indywidualne więzienia, w których żyje każdy z nas.
  Ja niebieski ptak 
  Jednak, pomimo wszystkich tych granic, pomimo murów, dokumentów, paszportów (3) i bram, ptaki pozostają wolne obserwując ludzkie więzienia, z perspektywy nieboskłonu, jeśli uzbroisz się w świadomość, będziesz mógł obserwować ludzkie podziały (18) z perspektywy w/w wolnego ptaka, którego idea z biegiem czasu - została ośmieszona i zepchnięta do roli zachowań patologicznych, niezgodnych z poprawnością polityczną.
  Światowy wirus elity, wymyślił to szaleństwo, aby być wolnym - kosztem kontrolowania całej ludzkości (4), istnieją jednak ludzie, którzy zauważają, że człowieczeństwo (8) i wolność, tak, jaki i ptaki, chmury, gwiazdy oraz powietrze - sięgają poza granice muru, bramy, paszportu i dokumentu …
  Świadomość wolności istoty ludzkiej - wyłamuje się narracji poprawności politycznej, ponieważ pragnienie równości, dosięga gwiazdy - wolności.    
  Poprawność polityczna, budzi strach wśród uśpionych ludzi, którzy chcą ściągnąć wolne ptaki do poziomu własnego bagna, w którym topią się wszystkie wartościowe marzenia i ideały.   
  Również dookoła ciebie, są ludzie, którzy nieustannie mówią tobie: zejdź na ziemie, przestań bujać w obłokach … zacznij robić to, czego oczekuje od ciebie rządy, nauczyciele, media, rodzice i szefowie …
  Jako, że nie potrafimy tych marzeń w sobie zdusić, a co najwyżej możemy je na jakiś czas uśpić, rodzi się w nas straszliwy bunt, tłumiony za pomocą poprawności politycznej, co prowadzi większość jednostek do cierpienia zwanego depresją (5), a także do arogancji, agresji, rozczarowania, rozpaczy, smutku i zagubienia …
  Jeśli nie znajdziesz ujścia dla swoich pragnień w logicznym rozumowaniu i działaniu, będziesz ustawicznie cierpieć katusze, robiąc to, czego oczekuje od ciebie dyrektor - otaczającego cię obozu pracy …
  image  Całość: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/09/28/czas-wyjsc-na-wolnosc/
  Czytaj więcej

 • XCheck
  Stawiaj opór każdemu, kto bezczelnie i bez skrupułów narusza prawo naturalne (4) i związane z nim prawa konstytucyjne … 
  Oświecenie, oznacza logiczne rozpuszczenie ograniczeń, jakie trzymały twoje istnienie w teatrze iluzji (6). 
  Brak memetycznej (7) osobowości (6), oznacza bezkresną obecność, której moc ukryta jest w wzajemności szerzenia wartości moralnych zgodnych z w/w prawem.  
  Facebook (2), będący w istocie Life Logiem (3), czyli wirtualną bronią, mającą na celu kreowanie ogólnospołecznego podziału i inwigilacji osób i organizacji wolnościowych, sprzeciwiających się ideologii władzy hierarchicznej, państwa i korporacjonizmu, jako siły nadrzędnej, wykreował niedawno wewnętrzny raport, mówiący wprost o sekretnym, działającym od 2010 roku, programie XCheck.
  XCheck, zapewnia specjalne, wyjątkowe traktowanie osób, uznanych przez Facebooka i służy specjalne - za elity społeczne. Wśród owych elit, znaleźli się zdegenerowani moralnie - ludobójcy - istoty bionegatywne (8) - szefowie państw, politycy, księża, celebryci (aktorzy, muzycy…), władze korporacyjne, sportowcy, dziennikarze … spełniający kryteria poprawności politycznej, szerzącej mowę nienawiści, segregacje sanitarną, czy terroryzm o charakterze globalnym.
  Xmeni
  Na tzw: białej liście Facebooka, znalazło się ok. 5,6 miliona vipów vel xmenów, zwolnionych z purytanicznych (9), niezgodnych z prawa naturalnym (4) - facebookowych zasad. 
  Jak czytamy w raporcie: Dla kilku wybranych członków naszej społeczności, nie egzekwujemy naszych zasad i standardów … w przeciwieństwie do reszty naszej społeczności, ci ludzie - mogą naruszać nasze standardy, bez żadnych konsekwencji.
  Dwulicowa polityka - podwójnych standardów Life Loga, jasno kreuje społeczeństwo kastowe, cechujące się zasadami - mowy nienawiści, terroru, terroryzmu, segregacji, przemocy, wymuszeń, czy faszyzmu komunistycznego, nazywanego liberalizmem i demokracją komunistyczną.
  XCheck, mówi nawet o pomocy elitom - ludziom, korporacjom, bankom, instytucjom i rządom, które uwikłali się w przestępstwa, morderstwa, eksperymenty, skandale i kłamstwa, oznacza to, że stojące za Facebookiem, Instagramem … - instytucje badające - tak zwane fake newsy (5), same będą - takie fake newsy kreowały, dla dobra poprawności politycznej, równocześnie rozprawiając się brutalnie z niewygodną prawdą.  
  Pandemiczny skandal, z nigdy nie wyizolowanym wirusem w roli głównej, dąży do Wielkiego Resetu Społecznego i Ekonomicznego (10), którego kolejne kroki, są osłaniane m.in, przez Twittera (25) i w/w Facebooka, na zlecenie Anthonyego Fauci (10), będącego współwłaścicielem patentu na genetyczne testy i strzały - propagujące C19 (10), wśród rozstrzeliwanej genetycznie, biernej społeczności - nieświadomych światowych procesów - baranów, idących na genetyczną rzeź. 
  W związku z podpisaniem nielegalnych wg. prawa naturalnego - umów, pomiędzy państwami korporacyjnymi (10) tj. Poland Republic of - należącymi do międzynarodowych akcjonariuszy - z korporacjami należącymi do Big Pharmu i tych samych udziałowców, nikt nie ponosi odpowiedzialności, za skutki propagacji broni genetycznej (10) - wśród społeczeństw całego świata, a media tezy i antytezy oraz Social Media - blokują artykuły, posty, strony, blogi, filmy i książki, mogące zniszczy tą wojenną narracje, prowadzącą do wielkiego resetu (10/11), czyli podporządkowania narodów - międzynarodowym korporacją i bankom, takim jak: State Street Corp., Vanguard Group, BlackRock i Fidelity (11). 
  image  Całość: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/09/25/xcheck/ 
  Czytaj więcej
 • Co się stanie, jeśli nie ruszymy dup:


  Symulacja i Aktywacja Wielkiego Głodu
  #symulacja_wiekiego_głodu_Global_Food_Security_Game #Codex_Alimentarius_Food_Chain_Reaction #wygaszanie_produkcji #dydymus #ligaswiata #fundacja_rockefellerów #core #raelis #jedzenie_robaki #1000Świetlnych_punktów #pcr_głód_ideologia_kowida #Bejrut_Argentyna_Brazylia
  https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/01/22/symulacja-i-aktywacja-wielkiego-glodu/
  image  Czytaj więcej

 • Prawdziwe istnienie, czyli życie bez ego
  Żadne istnienie, nie może być zdominowane przez emocje, jako wytwór egoizmu (2), ponieważ emocje, prowadzą istnienie do stanu braku lojalności w stosunku do samego siebie i związanego z nami otoczenia.
  Altruiści, których właściwiej byłoby nazwać poświęconymi, są w taki sposób wykorzystywani, aby ich życie - stało się ofiarą dla osób bionegatywnych (3), czyli żerców - nieznających prawa wzajemności, a zatem żerca tworzy skrajne emocje, za pomocą przeróżnych form manipulacyjnych, dążących do życia zgodnego z poprawnością polityczną. 
  Aspekt istnienia, został pozbawiony naczelnej wartości, jaką jest w/w prawo wzajemności - względem przekazywania sobie wartości - zgodnych z prawem naturalnym (4), a tym samym - wzajemność, stała się przejawem negatywnym, opartym na formule prawa zwierząt: oko za oko, ząb za ząb.
  Na tak przygotowanym podłożu, zmienia się istoty poświęcone (altruistów) w egoistów, którzy dbają tylko i wyłącznie o siebie i kolekcjonują oraz pomnażają fetysze (5), będące już od kilku tysięcy lat - cenniejsze od istnienia i wartości moralnych.
  Służenie innym, powinno być oparte na wzajemności, co przekształca ogólnoświatową bitwę o życie w szczęśliwe, zgodne z prawem naturalnym (4) - istnienie, jako obraz najwyższej prawdy logicznej.
  Przestańmy służyć sobie i zacznijmy służyć istnieniu - życiu - prawdzie, ponieważ każda forma moralna propagowana przez wzajemność, daje nam wszystkim dobrobyt i bezpieczeństwo oraz ciszę wewnętrzną i spokój.
  Życie w służbie samemu sobie zwane egoizmem, jest samolubne i zmarnowane, ponieważ egoizm - niesie za sobą cierpienie w ujęciu jednostki i całego społeczeństwa, gdziekolwiek dzisiaj spojrzysz - widzisz tyko wszechwładny fetysz i egoizm, zazdrość, chciwość, poprawność polityczną oraz smutek, strach, agresje i gniew oraz radość spowodowaną upadkiem kogoś innego. 
  Moc, która jest w tobie 
  Moc, która jest w tobie, nie jest przeznaczona dla ciebie, moc istnienia, jest przeznaczona do szerzenia wzajemności i dzielenia wartości moralnych, pomiędzy tych, którzy cię otaczają.
  image  Całość: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/09/23/prawdziwe-istnienie-czyli-zycie-bez-ego/
  Czytaj więcej

 • Intuicja, czyli dostęp do wielo-światu
  Skąd bierze się intuicja ?
  Intuicja, to nieświadomy lub świadomy przeskok cząstki świadomego istnienia - pomiędzy częściami naszego wielo-światu, a więc przeczucie, jest formą uświadomienia sobie - poprzednio zdobytych doświadczenie, które już doświadczyliśmy w innym czasie, innej przestrzeni i innym wymiarze.    
  Jeśli, jest to dla ciebie zrozumiałe, możesz przejść dalej, a jeśli słowa te - wytworzyły w tobie opór i chaos, poczekaj, aż będziesz gotowy, a wiedza - będzie mogła przełożyć się na logiczną mądrość wspartą doświadczeniem.
  Świadomy sen i intuicja 
  O ile świadomy sen (2), daje nam bierzący podgląd na życie - cząstki naszego jestestwa w innych czasach i wymiarach, to intuicja - włącza się samoistnie, kiedy w różnych wymiarach, następuje to samo zdarzenie, będące w istocie wielkim doświadczeniem istnienia, które rodzi intuicyjną, pierwotną formę zachowania.
  Intuicja, to sposób działania, który wydaje się mojemu jestestwu za właściwy, logiczny i zgodny z istnieniem i z prawem naturalnym (3).
  Ludzie w obecnej sytuacji, wyczuwają intuicyjnie, poprzez wielo-światowe doświadczenie, że to, co się dzieje dookoła nas, jest przestępstwem uderzającym w naszą wolność oraz równość, a także morderstwem genetycznym rozłożonym w czasie (4), za które nikt nie będzie odpowiedzialny, oprócz biernego człowieka, na którego sceduje się poczucie winy.
  Zawodność intuicji 
  Niestety, intuicja jednostkowa, może być zwodnicza, jeśli doświadczamy jej - za pomocą świadomego snu (2), ponieważ, odwiedzane w czasie takiego snu - światy, mogą być światami alternatywnymi, które z założenia - prowadzą nas do doświadczeń, które w naszym wymiarze, nigdy nie będą miały miejsca lub zdarzą się pod zupełnie inną postacią lub formą. 
  Mylenie intuicji z świadomym snem, prowadzi nas do wielu życiowych pomyłek lub do drastycznej zmiany rzeczywistości w tym wymiarze, co jest szalenie niebezpieczne, a mimo to - wierzymy różnym prorokom, wróżbitom, mesjaszom, futurystom, czy szarlatanom, którzy wykorzystują wiernych, do zmiany rzeczywistości w długofalowy plan (8) działania, który zatrudnia wiernych, jako tanią siłę roboczą i ludzki kapitał oraz wytwarza najemną ochronę, za pomocą ideologii fetyszu (11), przekupstwa i szantażu, dążącego do kolaboracji wyższych warstw społecznych, hodujących siłę roboczą, w taki sposób, aby ilość niewolników, była odbiciem egzystującego na rynku kapitału. 
  (O czym świadczy wprowadzenie transhumanizmu (19) i e-pieniądza (19), wprowadzenie e-pieniądza, świadczy o potrzebie ograniczenia ludzkiej populacji i zachowania tylko tych zawodów, które nie będą mogły być zastąpione maszynami i sztuczną inteligencją, stąd taki nacisk na wyeliminowanie klasy średnie, której istnienie, było zależne od jej użyteczności dla światowej gospodarki.)
  Zawodzi tu brak logicznego myślenia, myślenie określane mianem walki tezy z antytezą, pcha społeczeństwa do abstrakcyjnych, rewolucyjnych (12) rozwiązań, które nie są dostosowanej - do naszej - prawdziwej rzeczywistości.
  image  Więcej: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/09/20/intuicja-czyli-dostep-do-wielo-swiatu/
  Czytaj więcej

 • Człowieczeństwo, jako gloryfikacja wartości
  Jedną z najważniejszych wartości, jest działanie doświadczalne zgodne z istnieniem (3), które jest równoważne z prawem naturalnym (2), co stanowi wielowarstwowy sens życia, każdej żywej jednostki, niezależnie od jej przynależności i pochodzenia.
  Istnienie w swej naturalnej formie, nie znosi bezczynności, głupoty, brakoróbstwa i lenistwa, opartego na hierarchicznej strukturze bytu, które w sumie - tworzą najróżniejsze fetysze (4), których celem jest - możliwość bezprawnego, niezgodnego z prawem naturalnym żerowania istoty na istocie, co zwiemy prawem zwierząt, nazywanym dziś prawem stanowionym.
  Bezsens życia, ujawnia się wtedy, kiedy działanie niezgodne z istnieniem i prawem naturalnym - wytwarza wieczną stagnacje - zmieniającą się powolutku w nudę i przyzwyczajenie, co wytwarza z kolei - narastającą z każdą chwilą - amoralność, mającą na celu - odsunięcie nudy od swego istnienia, za pomocą powyższych fetyszy (4), które wykorzystują swe spreparowane otoczenie, jako własność, zależną od kaprysu, to właśnie wtedy, powstają przeróżne ideologie żerowania silniejszego na słabszym, nazywane: wojnami, ustrojami, podatkami, pierestrojkami, reformami, rewolucjami, głodem, bezrobociem, spekulacją, lichwą, ludobójstwem i wszystkim tym, co utrudnia innym ludziom żyć i funkcjonować, w ich środowisku, które zostało przemienione w ideologie teatralnej sceny (5) !
  Społeczeństwo, odgrywa role chłopca do bicia (7), aby elity mogły odreagować swoją narastającą chorobę psychiczną, w której mania wielkości i fetysz hierarchii, pozwala pastwić się nad społeczeństwem, wedle ideologii prawa zwierząt.
  Ideologia ta, powstała z rozszerzenia stanowiska chłopca do bicia na całe społeczeństwo, ponieważ władza spycha winę, za swoje uczynki - na bierne społeczeństwa, które są winne każdej sytuacji i nie potrafią aktywnie wykorzystać prawa oporu i prawa naturalnego, w celu obrony swego życia, własności i jestestwa. 
  Chłopiec do bicia, kozioł ofiarny, został nauczony brania na siebie całej winny, co przekłada się na wykreowanie w człowieku wiary - we władze człowieka nad człowiekiem, strasznego poczucia winny, strachu i dyskomfortu psychicznego, w wyniku czego - pas kontroli - zaciska się na gardle całego społeczeństwa, rozdrobnionego na narodowości, wyznania, czy rasy … aby osłabić siłę uderzenia społecznego na władze (8).
  image  Całość: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/09/17/czlowieczenstwo-jako-gloryfikacja-wartosci/
  Czytaj więcej

 • Pułapka pozytywnego myślenia 
  Syjonistyczna multi-kultura istot bionegatywnych (2), potrafi tylko brać i brać, aż nic nie pozostanie na polu bitwy do przywłaszczenia, kupienia i przejęcia. 
  Bionegatywni (2) żerują na kulturach (3), których nie rozumieją, którym zazdroszczą i których nienawidzą, a które przez swoją naiwność - przyjęły te obce im istoty z otwartymi ramionami, tak skończyli Aztekowie, Majowie, Indianie, Lechici (Polacy), Żydzi (Palestyńczycy, Judejczycy …), czy Aborygeni …
  Ludzie bionegatywni, mają problem na każde rozwiązanie. Żyjemy w świece urojonych problemów, tworzonych na przekór pozytywnym rozwiązaniom i kreującym je istotom, których życie - staje się syzyfową pracą (12).
  Wszystkie tzw: pierwotne społeczeństwa, zostały zarażane tzw: wiarą (4) w proces myślowy, któremu nadajemy zbyt duże znaczenie w kreacji istnienia.
  Masońscy Filozofowie Dekonstrukcji (13)
  Tak zwani filozofowie dekonstrukcji, doszli do skrajności - nazywanej dziś ideologią kreacji samozagłady.
  Myśle, więc jestem, powiedział Kartezjusz, pchając całe pokolenia do błędu logicznego, w którym myśli - odgrywają naczelną role w procesie życia, co jest absolutnym absurdem !
  Myślisz, dlatego - że istniejesz, czy istniejesz dlatego, że myślisz ? 
  Myślisz, dlatego, że istniejesz ! To istnienie - jest wartością, którą niszczymy, nadając wartość sprzecznym myślom, tworzącym opinie, niezgodne z faktami (14) !
  Większość ludzi nie potrafi inaczej poznawać świata, niż za pomocą myśli, dlatego wydaje im się, że jest to bardzo ważne, istotne i kreatywne.
  Poznajmy zatem prawdę, która uczyni z filozofów dekonstrukcji i psychologów - zwykłych cwaniaków żerujących na ludzkim zagubieniu. 
  image  Całość: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/09/14/pulapka-pozytywnego-myslenia/
  Czytaj więcej

 • Istota spełniona
  Społeczeństwo, które nie zjednoczy się do 2026 roku, po prostu przegra walkę o swoje istnienie, nie zauważając nawet faktu, utraty podstawowych wartości, towarzyszących życiu ludzkiemu. 
  Ten otaczający nas stan zawieszenia, doprowadzi nas do stanu wyjątkowego spowodowanego zamachem fałszywej flagi (o czym pozwoliłem sobie już wspomnieć rok temu), ponieważ tylko ta narracja, jest wstanie uratować kruszący się w pył pandemiczny mur obłudy i zastraszenia … 
  Odrzucenie wartości
  Każdy z nas - ma narzędzie do patrzenia, mówienia i słyszenia, jednak żadna z tych wartości - nie działa spójnie z duszą i umysłem, przez co obiecadło (2), czyli narzędzie obiecanej prawdy - wypaczyło swoją pierwotną funkcje, a wzajemność dekonstrukcji prawdy, przynosi nam zamiast pokoju - wojnę. 
  Każda teza, walczy z antytezą, ludzie nie godzą się z samymi sobą i działają przeciwko samym sobą, ponieważ wolą skłamać i wypaczyć rzeczywistość, niż zgodzić się z wartościową opinią - leżąca poza ideologią tezy i antytezy. 
  Ideologia, woli zniszczyć wszystkie przejawy świadomości, niż przyznać się do błędnych założeń swego postępowania, będącego podstawą naszego wewnętrznego nieładu i rozkładu. 
  Rodząc się, jesteśmy logicznie zaprogramowaną kostką istnienia (personalny wszechświat - cube (4)), jednak wraz z postępem otaczającej nas ideologii dekonstrukcji i indoktrynacji - kolejne pola naszego żywota - zamieniają się miejscami, przez co - nasza osobliwość - pozostaje w rozsypce fizycznej i psychicznej i nikt nie potrafi odtworzyć pierwotnego układu puzli oraz na nowo sklecić kostkę życia, według jej kolorów i towarzyszących im wartości …
  image  Całość: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/09/12/istota-spelniona/
  Czytaj więcej

 • Jeśli ktokolwiek w pracy, pociągu, urzędzie, sklepie … wymaga od ciebie okazania - zaświadczenia o niemożliwości noszenia maszeczki, paszportu i tym podobnych bzdet - dzwoń na policje, powołując się na:
  Art.  107.  [Nielegalne przetwarzanie danych osobowych]
  1. Kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
  2. Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych przetwarzanych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.
  Działanie sprawdzone w praktyce !
  Dydymus | Liga Świata
  https://tinyurl.com/ysfcnxhf
  image  Czytaj więcej

 • Naruszenie Reliktu Prawa Naturalnego i umiejetność przełożenia Prawa Naturalnego na rzeczywistość 
  Prawo Naturalne (2), jest trwałe i nie zmienia się pośród zmian historycznych, zmieniających się poglądów i obyczajów. 
  Prawa tego, nie można człowiekowi odebrać (choć człowiek, może je sobie sam odebrać, poprzez ignorancję w stosunku do manipulacji prawnych i genetycznych), bo oparte zostało na jego naturze. Broni ono ludzkiej godności, określa fundamentalne prawa i obowiązki człowieka. Jako podstawowe prawa wymienia się: prawo do samoposiadania, prawo własności, prawo do utrzymania życia, wolności, równości, prawo do owoców pracy - co jest odwrotnością hierarchicznego ładu społecznego, Nowego Ładu (3), Wielkiego Resetu (4) i Nowego Porządku Świata (5). 
  Prawo naturalne, to najbardziej intymna, pierwotna czynność logiczna, występująca pomiędzy dwoma stronami relacji, a osobom zbierającą i wysłuchującą faktów (nie opinii (8)), w celu ustalenia prawdy, przy czym żadna ze stron - nie może być reprezentowana, poprzez pośredników i najemników, kreujących manipulacje ustawodawczą, artykularną, czy rozporządzeniową, co ma obecnie miejsce. 
  Społeczeństwo już dawno temu zostało podzielone na kastę władzy - rasę panów (16) i ludzki kapitał (6), przy czym ta ostania kasta - została pozbawiona naturalnego procesu rozwiązywania wszelakich problemów, kłótni i sprzeczek międzyludzkich i wetkniętą w hierarchiczny schemat powszechnego strachu oraz zamętu nakazów, rozkazów, artykułów i ustaw prawnych ...
  Wprowadzone między ludzi prawo zwierząt, kreuje zabawę kota z myszką, która to gra a ma na celu - zniechęcić myszkę za pomocą nakazu i strachu lub rozdrażnia kota, gotowego pożreć myszkę, gdy ta z uporem zaatakuje system żerowania człowieka na człowieku i torturowania psychicznego, mającego na celi podporządkowania sobie kapitału, przez tresurę prawną wywołującą strach, przed czynami zgodnymi z człowieczym prawem naturalnym i prawem oporu (2), ale niezgodnymi z prawem stanowionym zwierząt, w którym słabszy wytwór państwa - zwany obywatelem (9), nie może walczyć z ideologią władzy, przez strach, swoją bierność lub strach przed represjami … !
  Prawo Naturalne i Zasada Wzajemności Moralnej (2): 
  Traktuj innych tak, jak Ty byś chciał być traktowany. Ujęcie pozytywne: Rób innym to, co byś chciał, żeby tobie robili. Ujęcie negatywne: Nie czyń innym tego, czego nie chcesz, by czynili tobie.
  Pierwszym nakazem prawa naturalnego, jest zatem to, że należy czynić i kreować prawdę zwaną dobrem i dążyć do prawdy - dobra, a unikać kłamstwa - zła. I na tych zasadach oparte są wszystkie inne nakazy prawa naturalnego, które każą czynić to lub unikać tego, co praktyczny rozum w sposób naturalny ujmuje jako równowagę i praworządność, ponieważ prawda - dobro i kłamstwo - zło, prawica i lewica … , to czynniki dzielące nasze wnętrze oraz schematy społeczne (7). 
  Wszelkie działanie rozumu i woli pochodzi w nas od tego, co jest zgodne z rozumem; bowiem wszelkie rozumowanie wychodzi od zasad, które poznajemy w sposób naturalny, a wszelkie pragnienie rzeczy potrzebnych do celu bierze początek z naturalnego pragnienia celu ostatecznego (rozwiązania). 
  Zatem prawo naturalne - musi być pierwszą zasadą, przez którą nasze czyny są kierowane do odpowiedniego celu (rozwiązania, podlegającego wzajemności pozytywnych intencji) .
  image
  Całość: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/09/08/naruszenie-reliktu-prawa-naturalnego-i-umiejetnosc-przelozenia-prawa-naturalnego-na-rzeczywistosc/
  Czytaj więcej

 • Dobro i zło, czyli czynnik dzielący świat
  Wszystko, co jest sprzeczne z prawem naturalnym (2) pochodzi z naszego zdekonstruowanego ideologiami - umysłu (3/16), jeśli umysł się zmieni na skutek logicznej refleksji, to może wrócić on na łono społeczeństwa, jako pełnowartościowy moralnie - człowiek, tworzący wzajemność wartości moralnych, z których skorzysta każdy człowiek oraz każda otaczająca go forma życia.   
  W momencie, kiedy potraktujesz coś, jako dobre lub złe (5), boskie lub lucyferiańskie, prawe lub lewe, żeńskie lub męskie, swoje lub obce … , dzielisz po prostu otaczający cię świat, więc prawo naturalne w komitywie z prawem oporu (2) - muszą usuwać z przestrzeni publicznej tych, którzy owy podział użyją dla swoich niemoralnych celów, ponieważ na tym cierpi cały świat.
  Zrównoważenie swojego wnętrza 
  W tym świecie najmniej cierpią (6) ci, którzy praktykują zrównoważenie swego wnętrza (RaElIs (3)) i jednoczą się za pomocą wzajemności moralnej z otoczeniem, dla uzupełnienia tryptyku ziemi, życia i archontów (4).
  Życie - istnienie, jako najwyższa wartość obok ludzkiej godności i wolności, nie może być negowane i segregowane na lepsze i gorsze. 
  Życie, jest ponad ideologią rasy, gatunku, czy rodzaju, ponieważ życie, jest wartością samą w sobie, formą drogi przebierającej kształt niekończącego się koła doświadczeń - zachodzących, za pomocą karmy (7), jako narzędzia poznania i rozwoju jednostkowego.
  Jak powstaje system kult-ur-y hierarchicznej 
  Ludzie dobrzy - pragną cierpieć, ludzie źli - pragną dominować i wywoływać w innych owo cierpienie i poczucie winy, tak powstaje system hierarchiczny - sadomasochistyczny, oparty na kreacji pana i niewolnika, czy też - kata i ofiary, a także bestii (8) i zwierzęcia ofiarnego … 
  Już od przedszkola dzielimy świat na tych, którzy są w porządku wobec nas, i na tych, którzy, są nie w porządku wobec nas … 
  Egoizm - tworzy schemat upragnionego ładu (9), który będzie tworzony w momencie aktywacji władzy nad innymi - ponieważ ład - tworzy z nas dobrych ludzi, a ci którzy nie chcą się temu ładowi podporządkować, są źli i zagrażają naszej ideologii (co obserwujemy w obecnej chwili).
  Cierpią ludzie, zwierzęta i cała natura, ponieważ chory umysł - tworzy wizje obozu poprawności politycznej, w którym dominuje prawo zwierząt, mowa nienawiści, tyrania, terror i nienawiść do prawdy opartej na logice ... 
  image  https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/09/05/dobro-i-zlo-czyli-czynnik-dzielacy-swiat/
  Czytaj więcej

 • Whataboutism, czyli sztuka manipulowania podzielonym społeczeństwem 
  Pisałem, mówiłem, prosiłem, jednak przebudzenie przyszło zbyt późno, ponieważ yłazrts enzcyteneg (odwróć) zaczynają zbierać swe masakryczne żniwo, a ludzkość jest stopniowo pozbawiana swoich praw naturalnych (10), w tej sytuacji pozostaje nam tylko - jedność skupiona dookoła - prawa oporu (10) …
  Obecnie, robi się ze zwykłych ludzi i przekupionych marionetek i mentorów (2) - ekspertów, na których zwykły człowiek, może przerzucić spektrum swoich win, wykreowanych z niczego - oczekiwań, obaw i lęków, ponieważ owi eksperci - mogą pochwalić się - większą (pato) wiedzą propagandową od przeciętnego człowieka - zagubionego w gąszczu prawnego zamętu, psychomanipulacji (6), sianej, przez uczestników procesu psycho-manipulacyjnego, sprowadzonych do roli użytecznych marionetek tezy i antytezy danego problemu.
  Jeśli tego nie zauważasz, skupisz się na tezie i antytezie mediów, jeśli popierasz którąkolwiek ze stron konfliktu, oznacza to, że jesteś ofiarą zbyt dużego zaangażowania (7) w spektakl teatralny (4), o charakterze wiary, w różnego typu urojenia, tworzące utopie schematu państwowości, funkcjonującej, za pomocą technik - dążących do podziału osobowego i społecznego (5).  
  Oczywiście - każdy z ekspertów, musi być wierny sile przewodniej i zgodny z poprawnością polityczną danej agendy, co czyni z niego autorytet i celebrytę. 
  Utożsamianie się z przekazem ekspertów i (wytypowanych wcześniej) starszych osób, tworzy w człowieku poczucie pozornego bezpieczeństwa, opartego na budowaniu, tak zwanych wspólnych poglądów ideowych, wykreowanych przez media - na potrzebę danej chwili i siły tezy lub antytezy (dziel i rząd (8)).  
  Skrajne, targające trzewiami emocje i naciskające na umysł widza - autorytety, wpływają na pozbawioną silnika moralnego masę, która w swej bierności i ignorancji, co do procesów politycznych i geopolitycznych - zgadza się na każdą formę retoryki - wpuszczonej pomiędzy ludzi, za pomocą takich sztuczek magicznych, jak okno Overtona (3). 
  image  Więcej: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/09/02/whataboutism-czyli-sztuka-manipulowania-podzielonym-spoleczenstwem/
  Czytaj więcej

 • Republika ziemi zdobytej, czyli kolejny zamach na ludzką niepodległość
  Solve et Coagule | Divide et Impera (2) 
  Republika Ziemi Zdobytej (2), oparta została na drapieżnej - szamańskiej (17) ideologii dziel i rządź (2), co wytworzyło liczne monopole (3) wyznaniowe - oparte na kontroli i wierze w fetysze (4), typu - państwo, niewolnictwo prawne, ustrój, hierarchia, ekonomia, spekulacja, siła, indoktrynacja edukacyjna (11), indoktrynacja religijna, lichwa, pieniądz, czy kapitał, który napędza systemy, poprzez przetworzenie siły ludzkich rąk i umysłów, w jedyny rzeczywisty ludzki - kapitał (5), który nadaje sens powyższym fetyszom, które pozbawione wartości moralnych, pchają ludzi - ku ideologii etyki manipulacyjnej i prawa zwierząt, co czyni z człowieka - egoistyczną bestie, która potrafi poruszać się w schemacie międzyludzkiego wyzysku, który nie posiada hamulca - samoograniczenia, lecz co najwyżej - strach przed karą.
  Popatrzmy teraz na ideologie państwa, przejętego najpierw za pomocą ideologii władzy i prawa hierarchicznego, a następnie - przemienionego wraz z całym inwentarzem w korporacje, w której najważniejszym elementem, jest pozbawienie ludzkiego kapitału dostępu do odpowiedzialności za własne życie oraz prawa naturalnego (10), za pomocą biernej zgody na eksperymentalne strzały m/R/N/A (12), co czyni z kapitału, obiekt genetycznie modyfikowany, należący do korporacji produkującej owy alchemiczny wywar genetyczny, którego kolejne dawki, będą pchały zdegradowaną prawnie i fizycznie, a także zależną od państwa i korporacji - istotę ludzką - w stronę transhumanizmu (8).
  Część Lechii, najpierw stała się ideologią Polski, a więc polem uprawnym dla silniejszych korporacji handlowych, a finalnie przybrała postać Poland Republic of (6), korporacji notowanej na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych, której główni udziałowcy - ubrani w różne fasady: State Street Corp., Vanguard Group, BlackRock i FMR (Fidelity) (7), będący właścicielami podobnych korporacji państwowych, najpierw wymusiły na bankach centralny zadłużenie państw narodowych, za pomocą którego - szantażuje się korporacje państwowe, aby te realizowały - wspólny plan przedefiniowania państwowości (w korporacjonizm), ekonomii (w zależność dochodu gwarantowanego), człowieczeństwa (w tanshumanizm(8)) i prawa, co nazywamy dziś - wielkim resetem (9).
  Strach przed schematem 
  Szantaż, wymuszenie, nakaz, rasizm, mowa nienawiści, cenzura, na tym polega terroryzm polityki rządów korporacyjnych - nie możesz robić tego - co chcesz, chyba, że zrobisz to - co ci każe - nierząd korporacyjny - składający się z kolaborantów i lobbystów, którzy przekonują inne służby, za pomocą nakazów i przekupstwa do wspólnej kolaboracji z korporacjami, przeciw światowemu społeczeństwu.     
  Chcecie znacz prawdę absolutną, zwaną prawdą o Bogu i Szatanie ?
  Zło pracuje dla dobra, dobro pracuje dla zła, ponieważ teza i antyteza, jest jedną i tą samą ideologią. Bez dobra (anioł), nie byłoby zła (demon), bez zła, nie byłoby dobra. Gdy jest ideologia dobra i zła, nie ma świadomości, odpowiedzialności i samoograniczenia, ponieważ podział wszystko wypacza i sprowadza do ideologii wojny – jak w nas, tak i między nami (14).
  Pierwotna bitwa ciągle trwa, albowiem szyszynka – bóg – jaźń – i – ja cube (El (13)), jest ciągle atakowana, przez useksualnioną żeńską (Is (13)) lub męską (Ra (13)) część mózgu, która poprzez ciągłe i logiczne wywyższenie duszy – nie chcą być zapomniane, więc odwołują się ciągle i wciąż do niższych form zwierzęcych i gadzich (15) w celu odzyskania władzy nad ciałem. Ludzkość, już zapomniała o możliwości powołania do życia wyższych form duchowych, tworzących jedność dualizmu (Ra-Is) z tryptykiem rzeczywistości (RaElIs (13)).
  Elity, czerpią prawdziwą przyjemność w dzielenia społecznego i w sianiu zamętu z nastawienia biednych, przeciw bogatym, bogatych, przeciw biednych, rasy przeciwko rasie, kraju, przeciw krajowi, człowieka, przeciwko człowiekowi …, ale najbardzej ciszy ich nastawianie człowieka, przeciw jego własnemu wnętrzu, za pomocą psychomanipulacji ideologicznej i eksperymentów medycznych, opartych na mieszaniu odpadów chemicznych z jedzeniem, ziemią, uprawami, wodą i lekami (16) … 
  image  Więcej: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/08/31/republika-ziemi-zdobytej-czyli-kolejny-zamach-na-ludzka-niepodleglosc/
  Czytaj więcej

 • Wierność w aspekcie życia 
  Wierność w dzisiejszej formie, to wyświechtany nakaz dążący do umieszczenia człowieka w danym obszarze wierzeń (2).
  Przysięgamy na Biblię, flagę, na Boga, zatapiamy się w wierności w stosunku do tej, czy innej ideologii, jednak wszystko, co nas otacza pochodzi ze zwykłej kradzieży, rozboju, morderstwa i gwałtu (16).
  Wierność, w stosunku do własnej odpowiedzialności i wierność w stosunku do ziemi, są wartościami oddalającymi nas od iluzji wiary (2), w rzeczy, które tak naprawdę - nie istnieją, a są wynaturzeniem chorych umysłów (17), które przekonują społeczeństwo do danej narracji za pomocą prawa zwierząt i siły służb najemnych.
  Odejście od ideologii szkoły (3), pracy, państwa, propagandy (2), fetyszu (4), czy postępu i rozwoju, czyni cię wolnym i spokojnym, a wraz ze spokojem - przychodzi zdolność pojmowania świata - takimi, jakim on w rzeczywistości jest (RaElIs (18)). 
  Świat jest z gruntu swej natury - prosty i nieskomplikowany, ponieważ pokazuje ci, że ograniczenia (5) istnieją tylko wtedy, gdy nie myślisz i zdajesz się na innych - tracąc swoją wolność, odpowiedzialność, stabilność, moralność i niepodległość (6), ponieważ cały twój wszechświat (6), zostaje przejęty przez obcą tobie ideologie.
  Jeśli przestajesz być wierny sobie, zaczynasz wierzyć we wszystko, co wchodzi w skład systemu, a co żywi się tobą, jak i innymi ludźmi, będącymi kapitałem (7) owego systemu.
  Taki wybór, jest bardzo niebezpieczny dla człowieka, ponieważ zrzucenie odpowiedzialności za swoje życie w ręce sitwy pragnącej żyć na twój koszt, wiąże się ze strachem owej sitwy, przed utratą owej władzy, co rodzi proces postępującej kontroli, nasilająca się wraz z ludzką biernością, co do ilości ukradzionych tobie dóbr i stawianych tobie wymagań, co rodzi w tobie strach - nie dotrzymania wierności systemowi, który oczekuje od ciebie nie tylko wierności, ale i naiwności, lojalności i kolaboracji przeciwko tym, którzy pragną być wolni i zachować odpowiedzialność, za swoje życie oraz cały świat, którego fundamenty zaczynaja się chwiać, pod naporem grabieży czynników i bogactw naturalnych.  
  Tak zwane monopole (2) - kraje i państwa, kultury, banki i korporacje oraz kulty wyznaniowe, wszystko co mają - zawdzięczają innym ludziom oraz ich okradaniu, na wszystkie możliwe sposoby (8).  
  Wierność ludziom i ziemi
  Wzajemność przysięgi wierności ziemi oraz ludziom, pozwoliłaby odzyskać każdej istocie odpowiedzialność za ziemie i własne życie.
  Nie jest to skomplikowane i zawiłe, ponieważ wszystko, co ma znaczenie dla ludzkiego bezpieczeństwa zostało zawarte w prawie naturalnym (9) i prawie oporu (9), wszystko, co musisz wiedzieć - opiera się na wzajemność wartości, aby samostanowić i samoograniczać własny byt, wedle prawideł wzajemności - a wtedy dobrobyt, bezpieczeństwo i współegzystencja, staną się proste i klarowne dla każdego.
  Prawa wszechświata, to nic innego, jak klarowna współegzystencja archontów (10), człowieka (życia), energii i materii (11) … co nie podlega żadnym kryzysom, lecz kołu życia i okresowych zmian, w których nie należy spostrzegać  żadnych zagrożeń dla życia, które poradzi sobie w każdych warunkach (19) …
  image  Całość: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/08/29/wiernosc-w-aspekcie-zycia/
  Profil zastępczy na Facebooku: https://m.facebook.com/profile.php?id=100071886618087&ref=bookmarks
  Czytaj więcej

 • Próba zdyskredytowania prawa naturalnego
  Termin filozofia prawna, pojawiło się w 1798 roku, za sprawą masona i prawnika Gustava von Hugo (2), który użył owego sformułowania w książce: Lehrbuch des Naturrechts als einer Philosophie des positiven Rechts.
  Termin ten, ma za zadanie zdyskredytowania i zdystansowania się od prawa naturalnego (3) na rzecz rozpowszechnionej przez tajne bractwa (10) teorii prawa pozytywnego, natomiast w późniejszym okresie, filozofowie zaczęli posługiwać się nazwą: filozofia prawa, by zdystansować się od nowej terminologii prawniczej typu: doktryna prawa, czy teoria państwa i prawa.
  Godność 
  Godność, to wymiar zrównoważonego jestestwa, w którym samostanowienie, łączy się na równi z samoograniczeniem, ponieważ godność, to niezbywalna odpowiedzialność za własne życie - i właśnie ta godność - jest źródłem prawa naturalnego (3), które zostało nam wydarte z naszych trzewi, ponieważ zapomnieliśmy, że prawu naturalnemu towarzyszy prawo oporu (3). 
  Godność osobowościowa, jest zależna od podjętego przez daną osobę trudu i jej dokonań oraz wiąże się z rozwojem osobowości moralnej, mylonej często z osobowością etyczną, której wydźwięk - zależny jest od poprawności politycznej.
  Alegorią godności, jest kobieta (kreatorka) dźwigająca cenną, pozbawioną ozdób - fetyszy (tytułów, ról, stanowisk (9)), ciężką skrzynię.
  Godność człowieka, z łaciny - dignitas hominis, nie dotyczy dygnitarza i otaczających go godności, lecz wzajemności samo-poszanowania, ponieważ szanując czyjeś człowieczeństwo - życie - godność, nasza godność, a zatem nasze człowieczeństwo, jest szanowane przez innych, a dzieje się tak, poprzez odpowiedzialność za życie całego społeczeństwa i każdej wchodzącej weń jednostki.
  Godność, to cnota ujmowana jako złoty środek między wadami zarozumialstwa i służalczości.
  Art. 30 Konstytucji charakteryzuje ją jako przyrodzone, niezbywalne i nienaruszalne źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest jedną z wartości konstytucyjnych, których nie można ograniczać i jedną z klauzul generalnych stanowiących podstawę interpretacyjną całego systemu prawa.
  Konstytucja zabrała nam naczelną wartość, aby oddać nam erzac, przeznaczony dla obywateli (8), istot memetycznych (11), których maski, są oceniane wedle stereotypów społecznych (kar i nagród), co mija się z logiką prawa naturalnego. 
  image  Całość: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/08/27/proba-zdyskredytowania-prawa-naturalnego/
  Z powodu cenzury wyprzedzającej na Facebooku moje kanały bez podania przyczyny są zablokowane bez terminowo dlatego zapraszam tu: https://t.me/ligaswiata
  Czytaj więcej

 • Głębiej, głębiej, głębiej …
  Twórcy C19
  13 stycznia 2020 roku, firma Moderna i Anthony Fauci, podpisali umowę współpracy, w której zostali opisani, jako współtwórcy i współwłaściciele wirusa C19, opartego na mRNA i sfinalizowali sekwencję dla mRNA - 1273. Inne patenty (np: Pirbright Instytute (23 czerwca 2015)) oparte na mRNA i modyfikowanych korona-wirusach, wskazują bezpośrednio na produkcje broni biologicznej. 
  Wiadomym jest, że nie można opatentować czegoś, co jest tworem naturalnym (21), a więc mamy do czynienia z mutacją laboratoryjną. Fauci, przerzucił badania nad mRNA do Chin, ponieważ w stanach zjednoczonych odpowiadałby za ten czyn karnie (3b). 
  W Polsce, nie ma regulacji tego typu, więc tylko prawo naturalne (12), może zatrzymać owy proceder i towarzyszących mu przestępców. 
  Doskonale wiemy, że rząd polski, za 75 milionów dolarów, pozwoli, aby CIA zbudowała w Polsce nielegalne więzienia, a wiedza o tym oraz o przekręcie FOZZu, kosztowała Leppera - życiem.  
  Mamy więc jasny obraz sytuacji - osoby przyjmujące strzały genetyczne, są własnością firm farmaceutycznych należących do 13 najbogatszych rodzin na świecie, a tym samym - osoby te - dobrowolnie wyzbyły się swoich praw i prawa naturalnego (12), biorąc udział w eksperymencie społecznym i medycznym, na mocy którego - obywatel staje się produktem modyfikowanym genetycznie, którego życie i zdrowie, zależne jest od państwa i korporacji ...
  Anthony Fauci, nie jest właścicielem patentu na wirusa, którego nigdy nie wyizolowano, lecz na szczepionkę, przeciw czemuś, czego nie ma, ale ideologia propagandowa pozwala przekształcić człowieka w produkt genetyczny, pozbawiony wszelakich praw wynikających z konstytucji, czy prawa międzynarodowego, będących pokłosiem prawa naturalnego …
  image  Te nielegalne w świetle prawa klauzule, rodzą następujące pytania:
  1. Czy jakikolwiek rząd, ma prawo się komercjalizować bez wiedzy społeczeństwa, czy jakikolwiek rząd, ma prawo nakładać obowiązek ograniczania władzy ustawodawczej parlamentu, jak również ograniczać władze sądów i obywateli ?
  Tego tyllu działania, są sposobem uciszenia systemu dla wprowadzenia odgórnie wykreowanego planu przekształceniowego o charakterze globalnym (11), którego zadaniem jest - przekreślenie wpływu instytucji i istoty ludzkiej, na władze korporacyjną w przyszłości. 
  2. Czy, rząd - może zobowiązać podmioty zagraniczne, do dozorowania, sprawdzania i kreowania decyzji, za władze wykonawczą ? 
  3. Czy owe podpisywane w ciszy umowy, stanowią zagrożenie dla wolności i właśności społecznej, zwłaszcza jeśli zostały zawarte w tajemnicy i nadal w tej tajemnicy pozostają ? Ciekawe jest także, jakie umowy, porozumienia i zobowiązania podpisał rząd za naszymi plecami, do czego nie został zobowiązany wedle prawa naturalnego (12) i konstytucji ! 
  4. Czy, tego typu umowy - tworzą precedensy niszczące cały otaczający nas świat ?! Te obecne i przyszłe umowy oraz porozumienia zawarte pomiędzy rządem, a korporacjami (9/10), są niezgodne z konstytucją, a przede wszystkim z prawem naturalnym (12), a każdą nielegalność wpływająca na państwo oraz nasze życie i zdrowie, należy zwalczać z całą stanowczością. 
  5. Rząd kontrolowany przez inwestorów Poland Republic of (9/10), nie sprawuje swej roli względem obywatel i państwa, lecz wykonuje zadania wykonawcze przysyłane z gabinetu pośrednika, pomiędzy inwestorami, a Poland Republic of, tym pośrednikiem jest Anthony Fauci (3b), i temu powinna przypatrzeć się prokuratura i międzynarodowy trybunał …
  6. Czy, któraś z instytucji powołanych przez George Sorosa (3b) pośredniczyła w sprzedaży szczepionek, i ile na tej transakcji stracił przeciętny polski podatnik ?
  Całość - cenzurowana na FB: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/08/24/glebiej-glebiej-glebiej/
  Czytaj więcej

 • Boskie Tchnienie, reguła kontroli społecznej 
  Dziel i łącz (2) oraz dziel i rządź, to szamańskie (3) reguły wzniecania wewnętrznych konfliktów wśród plemion, grup, czy narodów, jest to prawdziwy wymiar władzy, który nie ma nic wspólnego z fasadą ustrojów systemowych i religijnych (6), zakrywających prawdę przed oczyma tych, którzy mimo ostrzeżeń wierzą w pozytywne cechy władzy człowieka nad człowiekiem ... 
  Solve et Coagule i Divide et Impera, to reguły prawa zwierząt, które trafiły pod strzechy przerażonego swą wolnością i odpowiedzialnością człowieczeństwa (26). Wyrazem władzy człowieka nad człowiekiem, są rytuały oparte na panseksualnej (4) przestępczości, dążącej do zwierzęcej agresji i poświęcenia ludzkiego kapitału (5): dzieci, kobiet i mężczyzn na ołtarzy niczym nie ograniczonego łaknienia i popędu.  
  Republika Ziemi Zdobytej - Nowy Fundament
  Na bazie tych dwóch reguł, powstała w lipcu 1782 roku (2), na międzynarodowym kongresie wolnomularskim w Wilhelmsbad skrzętnie skrywana Republika Ziemi Zdobytej, łącząca wszystkie rody tzw: krwi, organizacje i instytucje ponadnarodowe, kluby, czy stowarzyszenia, a także kreacje ukryte wewnątrz państw narodowych (7) … 
  Z pozoru treść tych zasad, jest wewnętrznie sprzeczna: po co bowiem dzielić całość na części, skoro ma się z nich utworzyć z powrotem całość ? Dzieli się po to, aby rządzić, ale dzielić po to, by łączyć - wygląda z pozoru na niedorzeczność. Tymczasem paradoksalność tego hasła polega na tym, że nowa całość, powstająca z teoretycznie nie związanych ze sobą elementów, ma być zbudowana na zupełnie nowym fundamencie …
  Teza:
  Ludzi, można jednoczyć tylko przez podział (8)! I tylko przez nieprzerwane dzielenie (8) utrzymywać ich w zjednoczeniu! Należy tezę rozumieć tak, że już pierwsze zjednoczenie ludzi w państwa wynikało z podziału ludności ziemi na kobiety, mężczyzn, bogatych, biednych, plemiona, ludy, narody ... Ale państwa zjednoczyły je i wzmocniły ich solidarność wewnętrzną.
  Aby zjednoczyć mniejszości narodowe mieszkające w różnych ze sobą sąsiadujących państwach, trzeba z kolei te państwa podzielić na części do odstąpienia mniejszościom i części pozostawione narodom rdzennym.
  Aby zjednoczyć państwa narodowe w jedną całość, w jakiejś części świata, trzeba je podzielić na regiony o granicach niekoniecznie zamykających je w jednym państwie, a następnie regiony te powiązać w zjednoczenie wyższego stopnia, np. w federację, związek, czy unię ...
  Antyteza (Opus Superrogatum):
  Czy konieczność uprzedniego dzielenia ludzi, by ich potem zjednoczyć, oznacza, że wszelkie podziały są dobre ?! 
  Oczywiście nie. Trzeba więc przeciwdziałać im, by się nie rozrastały ponad potrzebę; należy zmierzać do unieszkodliwienia ich następstw w stopniu możliwie największym. Kto i jak ma to zrobić? Mają to zrobić ludzie najmądrzejsi i najlepsi w każdym państwie tzn. masoni … ; należałoby sobie życzyć, by podjęli oni dobrowolne dzieła najwyższej hojności, dzieła ponadobowiązkowe – opus superrogatum.
  A jak mają go dokonać? Ponieważ dzielenie ludzi następuje wskutek różniących ich (narodowościowych, religijnych, gospodarczych itp.) interesów, było by pożądane, by w każdym państwie, mogły się znaleźć osoby, które nie zważając na uprzedzenia narodowościowe, wiedziałyby dokładnie, w którym punkcie patriotyzm przestaje być cnotą.
  Łącz w ideologie ponad narodowe:
  Stwierdzenie jasne: masoni winni zrezygnować z obowiązku patriotyzmu narodowego, na rzecz dobra (patriotyzmu) ponadnarodowego. I to jest zasada, na której jest oparta nowa całość. Taki jest sens hasła: coagule – łącz!
  Wspomniane osoby – nie ulegają przesądowi przyrodzonej religii i nie wierzą, że wszystko, co uważają za dobre i prawdziwe, koniecznie musi być dobre i prawdziwe.
  A więc, tolerancja i relatywizm (9), mają być gwarantami należytego funkcjonowania nowej całości społeczno-politycznej. W ten sposób, jest realizowany główny cel masonerii: przezwyciężenie podziałów, które państwo tworzy z konieczności między ludźmi i ponowne ich zjednoczenie, ale już na zasadach szamańskich, zwanych też zasadami sumeryjskimi. Szamani (3), Sumerowie z miasta Ur, czy też syjoniści zwani żydami, w tej całej układance stają się tzw: dobroczyńcami i wychowawcami zmanipulowanej ludzkości.  image  Dziel:
  Dzieleniem, objęte zostały nawet najbardziej podstawowe więzy łączące ludzi w naturalne i elementarne grupy. 
  Porwane być miały: więzy własności prywatnej; więzy dziedziczenia; więzy patriotyzmu; więzy rodzinne (poprzez zniesienie małżeństwa, wszelkiej moralności i kolektywne wychowywanie dzieci) oraz wszelkie więzy duchowe. Na rumowisku tych porwanych relacji międzyludzkich, politycznych, gospodarczych, a przede wszystkim psychicznych (10), miała zacząć działać druga część strategii – łączenie - rozproszonych elementów w nową całość: jedno państwo światowe i jeden rząd światowy.
  Całość: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/08/21/boskie-tchnienie-regula-kontroli-spolecznej/
  Czytaj więcej

 • Prawo Oporu i proces tworzenia drogi do koła wolności 
  Abstrakt
  Jeśli społeczeństwo pozwoli biernie na obchodzenie prawa w aspekcie wyjątkowych wydarzeń i zagrożeń, to ideologia władzy, zechce tworzyć wyjątkowe wydarzenia, aby łamać prawo i kontrolować społeczeństwo, za pomocą poprawności politycznej - wymaganej w państwie totalitarnym, w którym społeczeństwo jest traktowane jak kapitał i tania siła robocza.
  …………
  Naszym obowiązkiem jest dla dobra całego człowieczeństwa, rozpalić ogień oporu … 
  W obawie, przed wprowadzeniem ustawy 1449 i kolejnych lockdownów oraz obowiązkowych szczepień … razem i z osobna - kierujcie te pisma uzupełnione o własne wnioski, fakty, dokumenty i przemyślenia do sądów, prokuratur, ABW, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Amnesty International … 
  Zobowiązujcie sądy i instytucje do postępowania w zgodzie z prawem naturalnymi, negując zostany stan prawny za pomocą Reguły Radbrucha, jest to konieczny manewr prawny, aby oskarżyć człowieka z imienia i nazwiska, unikając jego ról, tytułów, stanowisk oraz z pominięciem: Art. 17. KPK – 12.12.2020, Dz.U.2020.0.30 t.j. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r: Negatywne przesłanki procesowe: § 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy: 8. sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych …
  Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli (którym odbieramy plenipotencję) lub bezpośrednio, wedle reguł prawa naturalnego.
  Dydymus (tekst zbyt długi na fb)
  https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/08/19/prawo-oporu-i-proces-tworzenia-drogi-do-kola-wolnosci/ 
  image  #pismo_procesowe_antyC19 #przeciw_ustawie_1449 #prawo_naturalne_prawo_oporu #dydymus #ligaswiata #walka_o_wolność #okno_overtona #schemat_działania_mafii_rządowej #koniec_pandemii_medialnej #koniec_terroru_rządowego #miej_odwagę_walczyć_o_siebie 
  Czytaj więcej

 • Powrót psichuszek
  W teraźniejszości, wraz z głosowaniem nad ustawą 1449 (Nowelizacja ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (5)), wraca temat przymusowej izolacji, przymusowego leczenia, przymusowych szczepień i przymusowego ubezwłasnowolnienia …
  Pozorne zmiany:
  1. Fundusz Kompensacyjny: Nie będzie finansowany z pieniędzy koncernów farmaceutycznych, tylko z pieniędzy podatników, a odszkodowania wynoszącego max. 100 tysięcy złotych, nie otrzyma absolutnie nikt, ponieważ gdy ktoś dozna wstrząsu anafilaktycznego, będzie musiał się pochwalić negatywnym testem na korona-wirusa, co jest niemożliwe, przy testach wskazujących wszelakie mikrobioty (2), czyli wszystkie bakterie, grzyby, wirusy i archeony …
  2. Kwarantanna: Powiatowy Inspektor Sanitarny, może nałożyć kwarantannę (domową lub szpitalną) do 30 dni na osobę, która podejrzewa się o chorobę, na nigdy nie wyizolowanego wirusa. Inspektor, może zmusić człowieka do absolutnie nielegalnych badań, zabiegów i eksperymentów szczepionkowych (3) … 
  Przypominam, że inkubacja wirusa grypy, czy korona-wirusa, trwa max. 7 dni, więc chodzi o izolacje, zmuszająca ofiarę represji, do zaszczepienia się - eksperymentalnym strzałem genetycznym (3). 
  3. Zagrożenie: Osoby, które tworzą tzw. zagrożenie (dla poprawności politycznej), i są pomawianie (Art. 212 KK - pomawianie obywatela i społeczności w mediach) ze strony członków rządu, mediów i ekspertów (nie zaszczepieni - siewcy śmierci), mogą zostać poddane leczeniu psychiatrycznemu (Art. 212 KK, Art. 41 Kon …), czyli osoba, która zostanie uznana za zagrożenie dla innych (przez wyrażanie faktów (4), niezgodnych z opiniami (4) zgodnymi z poprawnością polityczną), poddana będzie leczeniu psychiatrycznemu i może zostać ubezwłasnowolniona i przymusowo zaszczepiona za pomocą eksperymentalnego strzału zawierającego m.in. SM 102 (Moderna).
  Wszystkie te przypisy, są bardzo niebezpieczne, co dąży do przywrócenia: nazizmu, komunizmu, psichuszek, totalitaryzmu, terroru, a także eksperymentów medycznych w obozach, uchodzących za szpitale i więzienia, dla osób niepoprawnych politycznie.
  Zwiększenie kompetencji urzędników, sprawia, że obywatele pozbawieni są równości, wolności, spokoju i bezpieczeństwa, stając się ofiarami systemu tworzącego nowy ład kontrolny (8), w którym urzędnik niszczy obywatela bez wyroku sądu.
  Tego wszystkiego, dopuszcza się grupa osób uchodzących za rząd, prezydenta, sejm, senat, która pozbawiona jest wszelakiej moralności i społecznej plenipotencji, na sprawowanie władzy w trybie totalitarnym, ponieważ zmiany te, mają charakter postępującego wraz z drastycznymi zmianami prawa - zamachu stanu.  
  image  Całość: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/08/16/powrot-psichuszek/
  Czytaj więcej

 • Druk 1449
  1.Lex TVN maskuje druk 1449 (1);

  2. Protesty przeciw LexTVN zagłuszą we wrześniu prace nad drukiem 1449 (1);

  3. WHO i FDA, znało od roku ponad 160 Negatywny Skutków Poszczepiennych (wpływ mRNA, białko kolca s, grafen … (3));

  4. Co.vi.d.a - nigdy nie wyizolowano;

  5. Strzały, są w 3 fazie eksperymentu; 

  6. Obowiązek szczepień i izolacji … , jest niezgodny z konstytucją, prawem naturalnym i prawem międzynarodowym (6); 

  7. Izolacja, zwana kwarantanną, dotyczy tylko przestępców; 

  8. Testy wykazują wszelakie mikrobioty (wszystkie bakterie, grzyby, wirusy i archeony, mikrobioty dają nam zdrowie (4));

  9. Dzieci, nie chorują na korona-wirusy;

  10. Strzały, niszczą układ immunologiczny,

  11. Osoby, które nie mają skutków poszczepiennych były zaszczepione placebo;

  12. Reset i lockdowny - zniszczą wolność i własność (5);

  13. Zaszczepieni przez zniszczony system immulogiczny zarażają niezaszczepionych, ale to niezaszczepieni poniosą konsekwencje głupoty zaszczepionych; 

  14. Nie można opatentować DNA, chyba, że je zmutujemy mRNA (za zgodą szczepionego (7));

  15. Wsztstkie powyższe ponukty wnoszące ideologie pandemii, izolacji, lockdownu, szczepień, są nielegalne z punktu widzenia prawa oraz logiki, ponieważ nie wyizolowano wyżej wymienionego wirusa; 

  16. Liczba zarażonych, jest dziełem testów, a ilość zmarłych, to wina przepisania ilości zgonie do rubryki covidowej oraz braku dostępu do lekarza;

  17. Rząd, producent, ubezpieczyciel, absolutnie nikt nie bierze odpowiedzialności za szczepionki; 

  18. Ignorancja badań naukowych (ignorowanie i blokowanie badań negujących oficjalną narracje);

  19. Czy ludzie chorzy na grypę, HIV … potrzebują certyfikatów ? Więc segregacja, jest sposobem kontroli społecznej;  

  20. Lepiej manipuluje się ludźmi, kiedy można ich skutecznie wystraszyć za pomocą nakazu; 

  21. Szczepionki, to interes, podczas gdy na świecie istnieje ogrom leków leczących koronawirusy.

  22. Sitwa musi do listopada skonstruować nowe przepisy (1), mogące przedłużyć całą intrygę o kolejne lata …
  Wniosek: rząd, sejm, senat, prezydent, instytucje międzynarodowe i eksperci, to przestępcy i ludobójcy realizujący plan Nowego Porządku Świata (Nowego Ładu (9)). 
  Oni się nie cofną, ponieważ kłamstwo zaszło za daleko i każdy błąd, będzie ich kosztował stryczek (8). W tej wojnie zwycięży tylko ten, kto pierwszy doprowadzi do śmierci przeciwnika !
  Rozwiązaniem jest zastosowanie prawa naturalnego i prawa oporu (10).
  Dydymus
  image  1. Druk 1449: https://app.box.com/s/102x1le0fmgrzfrxj47wj9bn5rnhwhjw
  2. Stop Segregacji Sanitarnej: https://app.box.com/s/ow1rjbb4o273a5nup8ymqighc8txcsg8
  3. M.in: a. Guillain-Barré syndrome; b. Acute disseminated encephalomyelitis; c. Transverse myelitis; d. Encephalitis/myelitis/encephalomyelitis/ meningoencephal; e. Convulsions/seizures, f. Stroke, g. Narcolepsy and cataplexy; h. Anaphylaxis, i. Acute myocardial infarction, j. Myocarditis/pericarditis, k. Autoimmune disease, l. Deaths; ł. Pregnancy and birth outcomes, m. Other acute demyelinating diseases, n. Non-anaphylactic allergic reactions, o. Thrombocytopenia, p. Disseminated intravascular coagulatio, r. Venous thromboembolism, s. Arthritis and arthralgia/joint pain, t. Kawasaki disease, u. Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, w. Vaccine enhanced disease …
  4. https://app.box.com/s/ioetokyqegqvh7jxkfj6lwaygz5nmcnk
  5. https://app.box.com/s/hmiktshulfpgybzixtfku36oklcn2vk4
  https://app.box.com/s/jm68rmqnz7bdth61olm71afipnam4kzg
  https://app.box.com/s/dc0iwjwp29l3ek75tu64289icmb7zs2t
  6. https://app.box.com/s/lxfy9ygs8lzt10gokh0gqtthdixt352z
  7. https://app.box.com/s/425nxhy6s8p7va7iu4rent7n10sxlu07
  8. https://app.box.com/s/heonb8oivea5muterwe55mivnukvh1iz
  https://app.box.com/s/9pwb7vnxu9phao1b6oe92e7sqky0ga8p
  9. https://app.box.com/s/3kmw1ae5zr034mrd0j01kxc5x3nxtz7l
  10. https://app.box.com/s/550k2v1jybuqqebywderynv61rbbzlav
  Czytaj więcej

 • Dzień, taki, jak ten
  Wymuszona szczepieniami (12) odporność stadana, jest takim samym kłamstwem, jak władza człowieka, nad innym człowiekiem i naturą, człowiek, może kontrolować tylko samego siebie, tak, jak jego organizm obroni się sam, jeśli nie zatrujemy go tym, co nazywamy obecnie pożywieniem, wspomaganym lekami, nałogami i popędami.
  Mamy różnych wariatów wierzących w warianty, i głupców - wierzących w tezę i antytezę (7), jakiejkolwiek ideologii.
  Niemoc 
  Czy - jakikolwiek marsz, protest, głodówka, zbliżyły masy ludzkie do zwycięstwa, lub cofnięcia się władzy od celu … ? 
  No pomyśl, wiem, że ta absolutna szczerość, obdzierające cię z trzewi - pozbawi cię iluzji dobrze wykonanego obowiązku społecznego, ale, czy twoje spacery, krzyki i nawoływania - zmieniły lub zmienią coś w postawie rządu, skoro każdy z jego członków, ma w perspektywie - stryczek lub karę śmierci (18) !? 
  Każdy protest, jest wykorzystywany przez kogoś, kto wystawia ludzki kapitał, w celu podziału społecznego lub jest formą reklamy istot bionegatywnych, dążących do przejęcia kontroli nad tłumem, co wytwarza stadny ciąg do absurdu …
  Na całym świecie - mamy przechodzące przez stolice wielomilionowe protesty, które zamiast opróżnić w ciągu jednego dnia - sejmy, senaty, pałace, rezydencje, domy lobbystów, polityków, księży, bankierów … są bezużytecznym narzędziem własnej niemocy, ponieważ odzyskanie odpowiedzialności, wiązałoby się z utratą fetyszy, które stanowią sens życia stada, nauczanego zależności od władz i całej struktury hierarchicznej. 
  Jednym słowem, protesty się skończą, ludzie się znudzą, rozproszą i podzielą (7), internet zostanie ocenzurowany (15), tacy ludzie jak ja, będą prześladowani, aż do śmierci, a wy wszyscy - zostaniecie zamknięci w globalnym więzieniu poprawności politycznej, ponieważ nie macie siły odzyskać swojej godności i odpowiedzialności za życie całej planety.
  Każdy z nas z wolna staje się ofiarą monopolu (9) państwowej sekty (16), która tworzy z ludzkiego kapitału - elektroniczny impuls do samozagłady.
  Rozmnożenie ludzkiego kapitału równoważnego z wartością pieniądza fiducjarnego (17), zakończy się wraz z erą wirtualnych walut, które do swego istnienia, nie będą potrzebowały ludzkiego kapitału, lecz istot, których organizm (układ odpornościowy i rozrodczy) - zostanie zniszczony, przez gmo, pseudo jedzenie, leki i szczepienia (Projekt ustawy 1449: obowiązek szczepienia), a tym samym, będzie potrzebował transhumanizmu (19), genetyki, eugeniki i cyber-transplantologii, kreującej istoty modyfikowane genetycznie oraz hardware i software - trans-człowieka (19), zależnego od w/w sitw wyznaniowych (16).  
  Patrząc na to wszystko, człowieczeństwo - ludzie świadomi - powinno postawić sobie pytanie, czy warto dążyć do wspomagania jakichkolwiek kolaborantów, którzy upatrują wartość - poza sobą i umieszczają ją w strukturze pana i niewolnika, co prowadzi świat do powolnej, ale nieuniknionej śmierci !
  Na dzień dzisiejszy - dosłownie kilku milionowa społeczność oświeconych, walczy z miliardami bezmyślnych istot, których bezradność, opiera się na działaniu zgodnym z poprawnością polityczną …
  Jeśli ustrój, system, wyznanie, prawo zwierząt, jest niezgodne z prawem naturalnym (11), to prawo oporu, musi położyć kres owym ideologiom i istotom, które w przestępstwach - upatrują wartości, które wartościami nie są.   
  Odnowa duchowa i moralna, wymagać będzie radykalnych kroków - polegających na odbijaniu kolejnych państw, przez siły wolnych ludzi (21), którzy nie znają pojęcia różnic osobowych, narodowych i społecznych, ponieważ ogranicza, to ludzką perspektywę wolności i równości.
  Przejęcie monopolu państwa i towarzyszących mu struktur, polegać będzie - na jednoczesnym opanowaniu ludzi i miejsc odpowiadających za ideologie terroru propagandy, władzy i siły, przy współbieżnym wprowadzeniu prawa naturalnego (11), jako podstawy ludzkiej egzystencji. 


  Całość: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/08/14/dzien-taki-jak-ten/ 
  Czytaj więcej

 • Dzieci, toksyczni rodzice i zabójcze państwo
  Dzieci (2) rodzą się przez nas, ale nie z nas, i nie są one naszą własnością, byśmy mogli nimi kierować, tak jak nam się podoba. 
  Rządy, nie mają prawa wpajać nam i naszym dzieciom jakiejkolwiek ideologii, ponieważ chroni nas prawo naturalne i prawo oporu (3), przed jakąkolwiek siłą, dekonstrukcją i manipulacją  
  Jeśli, jako dziecko, byłeś traktowany, jako własność lub inwestycja na przyszłość swoich rodziców, później traktujesz tak wszystkich innych, tak wytworzyła się dawno, dawno temu - ideologia bezdyskusyjnej, ignorującej prawdę - hierarchii. 
  Wszystkie te haniebne dla ludzkości czyny, to świętokradztwo i wystąpienie przeciw stworzeniu, naturze i prawu naturalnemu (3).
  Każde wykroczenie przeciw życiu i prawdzie, ma swoją cenę i owa cenę, zapłacisz ty lub twoje dziecko.
  Dziecko, jako niezależna istota, nie potrzebuje swoistej tresury, na mocy której owo dziecko - pozostaje od ciebie uzależnione, ten schemat, kształtuje później człowieka, jako naiwnego i ciemnego parafianina (4), obywatela (5), czy podatnika i niewolnika (6) …
  Prawie nikt nie myśli, żeby uwolnić siebie samego, swoje dziecko, czy całe społeczeństwo, ponieważ każdy żeruje na każdym i każdy, każdego wykorzystuje, w sposób otwarty lub podstępny oraz ukryty, bazujący na prawie silniejszego do tzw: władzy …
  Uzależnienie 
  Kiedy kupujesz lub adoptujesz zwierzaka lub rodzi się tobie potomek, czy też poznajesz kogoś, z kim chcesz być, pragniesz, aby dana istota, przywiązała się do ciebie i uzależniła się od tej relacji, co przynosi tobie szczególne i niewypowiedziane korzyści …
  Jest to błąd, ponieważ przywiązanie do kogokolwiek - nie służy własnej wolności, a przede wszystkim równości, co kolejny raz wskazuje nam, że musimy samostanowić, ale przede wszystkim samoograniczyć swoje łaknienie, skierowane w stronę wszelakich fetyszy (7), ale także innych, odmiennych od nas ludzi, istot, gatunków i ras ...
  Powiedziano tobie, że jeśli chcesz coś dać światu, to, musi być to lepszego od ciebie, tą samą głupotę tresury, hodowli lepszych pokoleń (genetyka, eugenika, Transhumanizm (16)) powtarzamy od tysięcy lat, tworząc w ten sposób, coś zgoła odwrotnego i pozbawionego kolejnych wartości moralnych. 
  Szczerość
  Całkowita szczerość w stosunku do samego siebie i świata, to fundament postępu jednostki, jednak stłamszona w systemie hierarchicznym jednostka, stosuje dom i potomstwo - rodzicielstwo, jako narzędzie swoje jedynej władzy, łączącej przemoc, nakaz i siłę, co przełożyło się na systemu hierarchiczne, w których tzw: ojcowie i mentorzy całych narodów, stosują przemoc w stosunku do swoich zniewolonych dzieci, stających się z dnia na dzień - zniewolonym kapitałem (8). 


  Całość: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/08/13/dzieci-toksyczni-rodzice-i-zabojcze-panstwo/
  Czytaj więcej

 • Ow-El-Om, harmonia królestwa mocy 
  Siła i moc, to umiejętne zarządzanie wewnętrzną energią (10), co czyni cię królem twojego endogennego królestwa.
  Wyróżniony znak twego królestwa - Insignis
  Droga fetyszy (3), to krótkie odcinki łaknienia, pożądania i posiadania czegoś, co ma swój definitywny kres, możesz posiadać absolutnie wszystko i być nieszczęśliwym, ponieważ tylko krąg świadomego życia, krąg twojej korony, pozwala ci wiecznie i świadomie wracać do życia i tworzyć, to, co jest zgodne z atrybutami twojego królestwa.
  Twój wszechświat (4), symbolizowany jest za pomocą szyszynki, będącej alegorią jabłka, atrybut berła, czy też fallusa, jest oznaką stabilnego punktu wewnątrz korony (koła, waginy), będącego metaforą prawa naturalnego (5), natomiast miecz, jest alegorią prawa oporu (5), z kolei pierścień (2) symbolizuje wieczną drogę życia oraz samokontrolę wyższego ja nad ciałem i umysłem.
  Jak daleko zajdziesz w tym życiu lub w jakimkolwiek innym wymiarze i wcieleniu, zależy od tego, jak wykorzystujesz przyznaną ci energię życiową. 
  Na świecie, jest mnóstwo ludzi posiadających ogromne pokłady energii, jednak nie ma w nich mądrości, ani niezbędnych mechanizmów wewnętrznych do przekształcenia energii wewnętrznej, w rodzaj osobistej mocy.
  Moc
  Moc - zawsze dotyczy ciebie, ponieważ, to, jak wielką posiadasz moc - determinuje intensywność i głębie twojego żywota i to, jak efektywnym staniesz się w swoim życiu.
  Jeśli ta moc, ma przyjść, musisz mądrze wykorzystać swoją energię … Energię, trzeba łączyć z mocą, za pomocą mądrości i niezbędnych narzędzi, które musimy zastosować w swoim życiu, ale o tym za chwile …
  Narzędzia  
  Jeśli tego nie zrobimy - energia się rozproszy, poprzez nieskończoną ilość nieskoordynowanych myśli, reakcji i obaw. 
  Obserwuj codzienne swoje życie, obserwuj ile mówisz i spróbuj następnego dnia, przekazać to samo - używając połowy słów, których użyłeś poprzedniego dnia.
  Dzięki temu, zauważysz, że twoje umiejętności językowe znacznie się poprawiły, a język się wzbogacił. 
  Sport, aktywność fizyczna, dąży do pustej i próżnej, świadomej lub nieświadomej aktywności seksualnej, poprzez niepotrzebne nikomu pobudzenie, przez co marnujemy swą energię, która pozwoliłaby nam rozwijać wiele osobistych mocy, opartych na powoli budowanej auto-wiedzy i autonomii.


  Mózg człowieka siedzącego biernie przed telewizorem, komputerem lub siedzącego w tzw: szkole, czy pracy - zużywa 20% energii życiowej, choć, można to zredukować, poprzez odcięcie się od niepotrzebnych wahań, którym co chwila - ulega twój mózg, ponaglany do pseudo wyboru i zachowań niezgodnych z naszymi potrzebami …
  Naucz się robić tylko to, co niezbędne, przez co wykształci się w tobie poczucie ogromnej mocy osobistej.
  Nie zrobisz tego w tej chwili, ponieważ myśląc o tym, doprowadzisz swój umysł do obłędu przeskakiwania z myśli na myśl i z wyboru na wybór, ale jeśli zredukujesz słowa i fizyczną aktywność o 50% każdego dnia, to również umysł, nie będzie robił niepotrzebnych i chaotycznych rzeczy.
  Kiedy nie robisz nie potrzebnych z punktu widzenia logiki -  rzeczy, to energia, którą posiadasz, powoli przekształca się w potencjalną moc, którą możesz użyć w wielu sferach swego życia.
  Całość: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/08/10/ow-el-om-harmonia-krolestwa-mocy/
  Czytaj więcej

 • Stop Segregacji Sanitarnej
  1. C.ov.id.a - nigdy nie wyizolowano;

  2. Strzały, są w 3 fazie eksperymentu; 

  3. Testy wykazują wszelakie mikrobioty (wszystkie bakterie, grzyby, wirusy i archeony, mikrobioty dają nam zdrowie);

  4. Dzieci, nie chorują na korona-wirusy; 

  5. Strzały, niszczą układ immunologiczny; 

  6. Reset i lockdowny - zniszczą wolność i własność;

  7. Szczepieni zarażają niezaszczepionych, ale to niezaszczepieni poniosą konsekwencje głupoty zaszczepionych; 

  8. 50% szczepionek, to placebo;

  9. Nie można opatentować DNA, chyba, że je zmutujemy mRNA (za zgodą szczepionego);

  10. Wyłącz radio i telewizje (Propaganda - 1 głos - 1 przesłanie), włącz myślenie ! 
  https://app.box.com/s/ow1rjbb4o273a5nup8ymqighc8txcsg8
  image

  image

  Czytaj więcej

 • Ciągle jesteś pod wpływem
  Kompleks militarno - przemysłowy, to największy monopol (2) technologiczny, którego zadaniem jest zwiększenie przewagi elit nad plebsem (3). 
  Większość populacji, absolutnie nie rozumie tego, co się dzieje dookoła nich, a co więcej, nawet niechcą tego zrozumieć i pojąć tego dla wytworzenie skutecznej lini oporu.
  Jeśli kogokolwiek, zmusza się do czegokolwiek, w imię jego dobra, oznacza to, że zależy mu lub im, na ich lub jego posłuszeństwie.
  Nie istnieje żadne źródło dobra i zła (4), istnieje tyko opór, przed odpowiedzialnością, która tworzy samostanowienie i samoograniczenie, co tworzy lęk przed utratą niepohamowanego łaknienia, które tworzy iluzje rozwoju, postępu i ewolucje, a w istocie, jest niszczeniem natury i bogactw naturalnych, wykorzystywanych do tworzenia miliardów - niepotrzebnych nam - rzeczy, które coraz częściej wymieniamy na nowe - również, nikomu nie potrzebne rzeczy, bez których, obyły się miliony poprzednich pokoleń.  
  Samostanowienie zapomniało, że istnieje samoograniczenie, przez co rozpasał się wszechobecny obecnie wirus - zwany egoizmem bestialstwa (5) i wykolejenia.
  Głupota, zwana obecnie wolnością, to działanie - bez myślenia o konsekwecjach swoich poczynań, jest tego prosty, ale jakże wymowny przykład: co, lub o czym myślało społeczeństwo, kiedy wystawiało innym bytom plenipotencje, na przejęcie odpowiedzialności za ich życie ? 
  Jeśli Lah, był świadomym panem bogiem samego siebie (6), mogącym liczyć na stworzony, przez wzajemność relacji międzyludzkich - spokój i bezpieczeństwo, za pomocą samostanowienia i samoograniczenia, co z automatu wytwarzało wolność i równość, to jaki fetysz (7), zmusił człowieka do oddania kontroli nad sobą, w ręce kontrolującej go sitwy hierarchicznej ?
  Zdominowanie dialogu społecznego
  Zdominowanie dialogu społecznego, poprzez wymuszanie specyficznej narracji, polega na nieustannym bombardowaniu ofiary określonymi informacjami. Działa to, na zasadzie kłamstwa - powtarzanego tak długo, aż narracja, przyjmie charakter akceptowany społecznie. 
  Ludzie, kierujący się na codzień rozsądkiem, zaczęli ten rozsądek tracić, ponieważ zaczęli topić się w odgórnie przyjętej wizji, o pokonaniu czegoś, co nie istnieje …
  Mija rok, odkąd zostaliśmy zamknięci na dwa tygodnie i jeśli nie zaczniemy czegoś sensownego robić i nie zniszczymy rządów i instytucji, to miną kolejne lata obostrzeń i warunków, które musimy spełnić, aby usatysfakcjonować ludzi, którzy wymyślili sobie sposób, na kontrolowanie całej populacji.


  Obwinianie ofiary
  Obwinianie ofiary, to metoda, jaką posługują się psychopaci, do ukrycia swojej winy. Pchanie ludzi do sytuacji bez wyjścia: do utraty pracy, zarobków, własności, możliwości przemieszczania się, spowodowane jest - wmawianiem społeczeństwu, że to one jest winne owej sytuacji, poprzez brak uległości względem rozporządzeń monopolu (2), który spychając winę na niezaszczepionych lub zaszczepionych, będzie kontrolował jako trzecia siła (9), cały obraz swoich manipulacji.
  My wasza władza - chcieliśmy dobrze, twierdzi monopol, ponieważ, to wy chcieliście jeździć na urlopy, nie chcieliście utrzymywać dystansu, chcieliście posyłać dzieci do szkoły i mieć otwarte sklepu … manipulacja tego typu, prowadzi społeczeństwo do spostrzegania kata, jako swego wybawcę z obecnego stanu rzeczy.
  Oczekujecie teraz, że oprawca, znajdzie jakieś rozwiązanie, ponieważ pozbyliście się odpowiedzialności za swoje życie.
  Odzyskajmy odpowiedzialność za swoje życie, a nikt nie będzie nami manipulował, obwiniał nas i terroryzował w naszym domu i państwie.
  Izolacja (8)
  Całość tutaj: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/08/08/ciagle-jestes-pod-wplywem/
  Czytaj więcej

 • Drzewo życzeń
  Nieszczęście każdego człowieka, zaczyna się wtedy, kiedy nasze wyższe ja (4), zostaje przez zewnętrzną ideologie - przekonane do tego, aby uzbroić się w alternatywną kreacje umysłową, nazwaną - maską lub osobowością (2), z której rodzą się kolejne demony i fetysze (3), przez co nasze wyższe ja, otrzymuje złego bliźniaka wykreowanego na potrzebę systemu. 
  Umieszczony w nas Doppelgänger reżyseruje nasze życie, za pomocą nadawanych nam od najwcześniejszych lat ról: dziecka, syna, córki, ucznia, pracownika, obywatela, urzędnika, policjanta, lekarza, polityka, wyborcy, pacjenta … , kreowanych wedle schematu wielopokoleniowej sztuki, która narzuca społeczeństwu ideologie tradycji.
  Ta niebezpieczna zabawa ludzkim umysłem, przeradza się wraz z czasem w chorobę umysłową, bez której nie potrafimy już żyć i funkcjonować ... 
  Choroba, w której przeplata się przeraźliwy strach przed życiem i śmiercią, schizofrenia, paranoja, czy mania wielkości … tworzy z życia - iluzje i teatr czynności (2), wykonywanych z dnia na dzień, czy z roku na rok … , czynności uważane za tradycje, profesjonalizm, nawyk, czy schemat, są wykorzystywany przez tych, którzy tą sztukę wielu kreacji i nawyków - tworzą i reżyserują, poprzez schemat władzy hierarchicznej (12).   
  Zmiany ?
  Czy potrzebujesz jakiejkolwiek aktywności w sensie fizycznym, aby to zmienić, a może wystarczy tylko logika i świadomość popełnianych wcześniej błędów, angażujących cię do teatru wiary i utopii ?


  Cztery wymiary
  Uzewnętrznienie swoich pragnień, zależne jest od skierowania wszystkich sił - czterech podstawowych wymiarów, w kierunku własnego wnętrza, poprzez przeznaczenie odpowiedniej ilości czasu (5) personalnego.
  Żaden tzw: bóg, nie ruszy nawet palcem i nie wysłucha twoich próśb, obietnic, targów i modlitw, ponieważ żaden bóg, nie jest odpowiedzialny za twoje życie, dobrobyt i śmierć, bóg nie wybuduje ci domu, nie uszyje ci ubrań i nie zasieje tobie żadnych pól, ponieważ kreator lub kreacja, daje swoim tworom - wolną wole i odpowiedzialność, aby każdy mógł samo-stanowić i samoograniczać własny byt, według prawa naturalnego (6), w celu wytworzenia wzajemności cech moralnych, takich, jak wolność, czy równość.  
  Nawet, jeśli damy ludziom pełną wiedzę o prawie naturalnym, ludzie bez znajomości - prawa oporu (6), nie są wstanie wyzwolić się spod wpływu hierarchii, która będzie się broniła, za pomocą monopoli, prawa zwierząt i siły utkwionej w służbach specjalnych (7).  
  Czy, jakiekolwiek znane nam pokolenie czerpało mądrość z prawa naturalnego i prawa oporu ? Więc, co w tym czasie robił głupi i przesiąknięci strachem i ignorancją człowiek ? Oddał on odpowiedzialność za samego siebie i swoje otoczenie, w ręce obcych mu istot, które przebudziły weń strach, poczucie winy oraz wiarę w iluzje Boga i nie sprawiedliwego prawa zwierząt, co jasno wskazuje, na nieświadome bytowanie istot ludzkich, wśród abnegatów - utożsamianych z gadzim (8) bestialstwem (9).
  Chcesz, czy nie chcesz zmian ?
  Coś, co do tej pory się nie wydarzyło na tej planecie, może wydarzyć się tobie już teraz lub jutro. Ludzie są wstanie sprawić, aby upadły wszystkie rządy, korporacje, czy system, wystarczy tylko świadomość siły, tkwiącej w jednostkach reprezentujących wolne społeczeństwo …
  Wystarczy tylko chwila, w której wolne i świadome jednostki połączoną się na chwile, czy moment w strumień, dążący do obalenia rządu - wspierającego eksperymenty międzynarodowych instytucji, banków i koncernów (11). 
  Moc - uzyskana poprzez przemoc, zawsze ulega oporowi, wynikającemu z prawa naturalnego, dążącego do wolności i równości.    
  Całość: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/08/02/drzewo-zyczen/
  Czytaj więcej

 • Święty Szaleniec
  Czy dualistyczne, równoległe i równoważne ideologie boga, szatana (2), węża, baranka, bestii, dobra, zła, żywego trupa … posiadają jeden wspólny mianownik, mogący doprowadzić świadomego człowieka do prawdy ? 
  Bezsprzecznie tak, jest nim szaleństwo i paranoja na tle religijnym, doprowadzająca człowieka na dno rzeczywistego bytu, w którym mózg wyższy (3) przestaje mieć wpływ na kształtowanie człowieczeństwa duchowego. Przejmujący kontrole nad ciałem mózg ssaczy i gadzi (3), zaczyna budować iluzje, opartą na prawie zwierząt, mnożeniu, podziale i konflikcie klasowym …  
  U wszelakiej maści mesjaszy, guru, papieży, proroków, przywódców, prezesów … występują halucynacje wskazujące na obecność skrajnych urojeń, które nieustannie potęgują się, można to zauważyć u każdego, kto miesza politykę z religią i władzą nad innym człowiekiem (9). 
  Zauważyć należy, że halucynacje, są bezpośrednio powiązane z głoszeniem dalekosiężnych planów przybierających postać mistycznych proroctw, realizowanych, przez nieświadomych procesu manipulacji - ludzi (4).


  U większość rodów krwi (5), występuje obciążenie dziedziczne (kazirodztwo, mieszanie krwi w wybranej puli genowej …), które prowadzą do degeneracji z określonymi urojeniami i halucynacjami …
  Utożsamianie się z Bogiem, Synem Bożym, oczekiwanym mesjaszem – przeznaczonym do zbawienia świata – jest charakterystyczne dla osób cierpiących na przewlekłe zaburzenia urojeniowe: paranoje.
  Osoby przy tzw: władzy, cechują się subiektywizmem (6), wzmożonym poczuciem własnej mocy i wyższości nad innymi, egocentryzmem i tendencją do podporządkowywania sobie innych ludzi, a także trudnościami w kontakcie ze światem rzeczywistym oraz rozdwojeniem jaźni, czyniące zeń typ schizotymiczny, czy wręcz schizofreniczny (7), co dostrzegamy u wszystkich polityków, ekspertów, księży, urzędników, sędziów, czy lekarzy …
  Obłęd przewlekły, zwany w nauce paranoją, najczęściej nie zwraca uwagi otoczenia. Chory jest zwykle przytomny, ma sprawną pamięć, może się odznaczać niepospolitą inteligencją i pracować na wybitnych stanowiskach. 
  Cieszy się nieraz wpływem na ludzi, pisuje książki, staje na czele towarzystw, zakłada sekty religijne albo stronnictwa polityczne i nie każdy dostrzega u niego rozgałęziony układ urojeń niewzruszonych, dotyczących jego własnej osoby. 
  Chory, uważa się w głębi duszy albo jawnie za zesłańca niebios, człowieka słońce (36), za władcę nowej epoki, który już istniał kiedyś dawniej i nie umrze w ogóle, za potomka królów, którego prześladują źli ludzie albo ciemne duchy. 
  Jeśli tego nie rozumiesz, wczytaj lub wsłuchaj się w urojenia Kaczyńskich, Tusków, Bushów, Morawieckich, Niedzielskich, czy innych schizofreników i paranoików, posiadających ciężkie zaburzenia psychiczne …
  Osobowość tego typ, posiada niepohamowaną potrzebę władzy, czuje się dobroczyńcą ludzkości albo narodu, stoi na granicy dwóch epok itd. W zakładach leczniczych rzadko się tych chorych spotyka; częściej widać ich w dziejach religii, polityki, literatury, medycyny, czy psychiatrii … 
  Ta choroba rozwija się na tle wrodzonej skłonności i nie wydaje się uleczalna.
  Możemy to dostrzec przez pryzmat spojrzenia na rząd, episkopat i ich otoczenie, przybierające formę kopii domu wariatów !
  Całość: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/07/29/swiety-szaleniec/
  Czytaj więcej

 • Monopol
  Wszystkie monopole - zostały zbudowane na ludzkich kościach i czaszkach, ponieważ jedyny kapitałem w obrocie był i jest, naiwny oraz wystraszony własną wolnością i odpowiedzialnością za własne życie - człowiek, bez którego, nie istniałby żaden monopol władzy absolutnej (2), ukrywający się za maską teatralnego tworu (3) - państwa, ustroju, wyznania, kartelu, partii, mafii, czy korporacji (12).
  Przestańcie ulegać podszeptom i podziałom (14), ponieważ zewnętrzny i wyimaginowany wróg, istnieje tylko wtedy, gdy w środku jest gniew, tworzący nierealne emocji wykorzystywane przez w/w monopole, czyli zorganizowane grupy przestępcze, działające przez podział, na szkodę jednostki i wszechstronnie wykorzystywanego społeczeństwa, błądzącego w swej ciemnocie ... 
  Każdy monopol - sprzedaje prawo do życia i funkcjonowania, wedle zasad poprawności politycznej zamkniętej w regułach wiary w prawo zwierząt, politykę i wyznanie … , do czego przygotowuje nas wcześniej - edukacja lustrzana (4).
  Nikt, nie jest nietykalny żadne prawo, żaden międzynarodowy układ (15), nie osłoni bydlaka, przed sprawiedliwością prawa naturalnego i prawa oporu. 
  Kult wyznaniowy (5)
  Jak już wiemy - kulty wyznaniowe (5), w tym kulty polityczne, nie różnią się od siebie kompletnie niczym, oprócz nazwy: chrześcijaństwo, demokracja, biurokracja, czy też komunizm, opierają się na tych samych założeniach programowych, wynikających z parcia monopolu na władze absolutną, która licencjonuje prawa do, każdego aspektu życia i funkcjonowania w utopi przemysłowej, zwanej też technokracją lub transhumanizmem (6), który odnosi się do przebudowy sprawiającej problemy istoty ludzkiej, za pomocą eugeniki, genetyki, medycyny, farmacji i nauki, w zwierzę lub maszynę, o pożądanych cechach fizycznych i umysłowych. 
  Państwo, koncern, kościół, czy partia, to jeden i ten sam monopol, oparty na powiązaniach rodzinnych i biznesowych, w których nie ma żadnych przejawów moralnych i duchowych. W owych monopolistycznych systemach, zawsze istnieje grupa ludzi, którzy posiadają rzeczywistą władze (12) i tych, którzy zajmują się demagogią propagandową, podziałem społecznym i reklamą danych systemów (5). 
  Służby 
  Aby utrzymać władze w swoich rękach, należy stworzyć wszelakiej maści media i służby, składające się z dobrze opłacanych i kochających fetysze (7) oraz prawo do zabijania i niszczenia innych jednostek - psychopatów i najemników, którzy utrzymują schemat władzy przy życiu.
  Jak już wcześniej wspomniałem - służby, policja (11), czy wojsko, powstały tylko po to, aby chronić wszelakiej maści monopol, przed zniewolonymi prawnie - ludźmi i ich zapędami ku wolności, która wychodzi wprost, z reguły prawa naturalnego (8). 


  Jako, że za prawem naturalnym, podąża prawo oporu (8), które musi być egzekwowane przez zwykłych ludzi, którzy pragną zachować swą wolność i równość między pokoleniami, monopole przystosowały prawo zwierząt do walki człowieka z człowiekiem, a dokładniej - elit z plebsem …
  Całość tego systemu, powstała tylko po to, aby zniewolony siłą, strachem i prawem - motłoch, mógł wiernie pracować na zwyrodniałe oraz bezproduktywne monopole i amoralne w swym zachowaniu służby, kreujące chaos, terror, głód, biedę, bezrobocie, zarazy, wojny, rewolucje (9), stany wyjątkowe, kryzysy i pandemie (10), dla dobra naczelnego ogólnoświatowego monopolu (utkwionego w międzynarodowych instytucjach i ponadnarodowych korporacjach i bankach), zarabiającego na każdej formie - kontrolowania plebsu …
  Walka z konkurencją, jest głupotą, ponieważ nie ma żadnych różnic, pomiędzy w/w monopolami … Faszyzm, nazizm, komunizm, socjalizm, korporacjonizm i państwowość, to jeden i ten sam monopol wyznaniowy (5), w który pokłada wiarę zmanipulowane pospólstwo …
  https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/07/26/monopol/
  Czytaj więcej

 • Relikt i Precedens
  ( Daj to każdemu - kogo znasz, czas przebudzenia musi nadejść szybciej, niż akt przedefiniowania istot naturalnych, w genetycznie modyfikowane twory trans-ludzi.)
  Słowo precedens, jest tym, czego nieustannie poszukuje, ponieważ precedens, pozwoli otworzyć wielu osobom oczy, uszy i drzwi do prawdziwej eksterytorialnej wolności, równości społecznej i sprawiedliwości prawa naturalnego (2). 
  Duchowość, odpowiedzialność, szacunek, wzajemność, natura, wszechświat i prawo naturalne, to słowa, jakich potrzebuje człowiek do odnalezienia własnej tożsamości w chaosie iluzorycznej współczesności, nijak mającej się do rzeczywistości.
  Wszelakiej maści destruktywne systemy nieustannie mutują (6), ewoluują, rozprzestrzeniają i rozwijają się, poprzez najróżniejsze formy dobijania niedobitków, różnych pierwotnych form życia (8), czyli jednostek - należących do kreacji odpowiedzialnego - samostanowienia i samoograniczenia własnego ja.
  Relikt, to moralna pozostałość i przeżytek, do którego zalicza się między innymi duchowość wyższego rzędu, a także opiekę starszego nad młodszym oraz młodszego na starszym, a także prawo naturalne (2), ulegające wpływowi prawa zwierząt, terrorowi i stadnemu chaosowi hierarchicznemu.
  Relikt, to rzecz z innej epoki, która przetrwała w niezmienionej formie do dnia dzisiejszego i została ukryta wśród różnych odmian prawa pozbawionego praworządności (2).
  Relikt, to niewygodny dla hierarchii - anachronizm; archaizm; pozostałość; przeżytek; rudyment; staroświecczyzna; szczątek; żywa skamielina; żywa skamieniałość, od której na siłę odcięto człowieka, za pomocą skrajnych i fanatycznych ideologii systemowych opartych na wierze w skrajne iluzje. 
  Prawo Zwierząt, przybrało formę prawa morskiego, a dokładniej prawa admiralicji floty handlowej (3), która od początku wykorzystywała ludzi, jako jedyny prawdziwy kapitał (4), utkwiony w niewolnikach i najemnikach, zapatrzonych w strach, lęk oraz fetysz (7) wynagrodzenia, stopnia i pozycji społecznej.
  Od początku, zwalczano wszystko to, co zagrażało iluzji władzy, hierarchii i wykreowanego z próżni szlacheckiego pochodzenia (5). Wolność i równość prawa naturalnego oraz prawo oporu (2), zostały wyrudowane ze świata ogólnodostępnej wiedzy, która przerodziła się w fantastyczną literaturę historyczną o zacięciu hierarchicznej legendy, celebrującej władze człowieka nad człowiekiem. 
  Konstytucja
  Podstawowym dokumentem łamiącym prawa obywatelskie, w tym prawo do wolności i równości oraz odpowiedzialności jednostkowej (nie akceptującej żadnej hierarchii), jest konstytucja, będąca podstawową formą licencji (9), odbierającej człowiekowi jego prawa, które mogą być na nowo - wybiórczo - przyznane, pod warunkiem bezwarunkowej akceptacji ideologii władzy państwa, elit i hierarchii, przyznających te prawa - naiwnemu plebsowi.
  I generacja licencjonowanych praw człowieka, to:
  1. Prawo do życia; 2. Prawo do własności; 3. Wolność osobista; 4. Zakaz tortur; 5. Wolność od niewoli ( prawo do samoposiadania ); 6. Prawo do owoców własnej pracy ( o ile zapłacimy władzy odpowiedni haracz ) .


  Potem powstała już czysta utopia:
  Prawa człowieka II generacji, nakładają na państwo obowiązki ekonomiczne i socjalne wobec obywateli, natomiast prawa człowieka III generacji, to prawa kolektywne i solidarnościowe.
  Najbardziej bezsensowne prawa, to: prawo do demokracji (zniewolenia ideologicznego, w którym więzień uważa cele za wolność (10)), prawo do rozwoju (zniewolenia poprzez edukacje (11)), prawo do zdrowego środowiska naturalnego (przez kłamstwa ludzi czerpiących z tego zyski (12)), prawo do nauki (zniewolenia, poprzez indoktrynację (11)), prawo do wyznania (13), prawo do pracy (w miejskich przedsiębiorstwach przemysłowych (23) i wypoczynku, prawo do pokoju, prawo do uczestniczenia w życiu kulturalnym …
  https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/07/22/relikt-i-precedens/
  Czytaj więcej

 • Szacunek odwzajemnionej relacji wyższego rzędu
  Człowiek, rodzi się, jako niepowtarzalny oryginał, jednak już w procesie obserwacji zdekonstruowanych rodziców, dziadków, otoczenia i w wyniku edukacji lustrzanej (10) staje się kopią, innej kopi - pozbawionej własnego jestestwa (wyższego ja) …
  Obowiązkiem oryginału, jest podważyć wszystko, co da się podważyć - odpowiednią dźwignią prawdy, gdyż tylko w ten sposób, można wykryć, to, czego podważyć się nie da, i co stanowi krąg naszych wartości, stanowiących o człowieczeństwie - istoty ludzkiej … 
  Człowieka, jako gatunku, nie można zaklasyfikować do rodziny ssaków, ponieważ ssaki instynktownie dążą do naturalnej równowagi ze wszechświatem i środowiskiem matki natury. 
  Człowiek, to specyficzna, wirusowa hybryda gada i ssaka (3), nosząca w sobie przewodnika wyższego jestestwa, zwanego m.in: duszą …
  ( Najstarszą ewolucyjnie częścią mózgu, jest ta zwana mózgiem gadzim, a w jej skład wchodzą pień mózgu i okoliczne struktury. To część odpowiedzialna za podstawowe funkcje życiowe, która reguluje oddech i tempo pracy serca, ale również te, które pozwalają przeżyć, takie jak jedzenie, ucieczka, pragnienie i seks. 
  Mózg gadzi odpowiada za odruchowe reakcje związane z unikaniem niebezpieczeństwa, poczucie odrętwienia, zamrożenie, wprawia ciało w stan zupełnie pozbawiony emocji. Niestety w wyniku nagromadzonego stresu i poczucia nieustającego zagrożenia, wiele osób może tak właśnie odczuwać rzeczywistość, jako ciągłą walkę o przetrwanie. 
  Działa poza świadomością i powtarza zaprogramowane w nim reakcje, bez myślenia o konsekwencji działań. Ma to ogromne odzwierciedlenie w ciele, które żyjąc w nieustającym napięciu, odczuwa wiele dolegliwości trudnych do wyleczenia.
  Część ssacza mózgu, jest związana z dążeniem do uzyskania nagród, z przyjemnością i z zaspokajaniem potrzeb. Mózg ten jest określany jako układ limbiczny (hipokamp, ciało migdałowate, podwzgórze) i jest odpowiedzialny za emocje. Hipokamp jest kluczową strukturą dla orientacji przestrzennej i pamięci długotrwałej, ciało migdałowate pełni funkcję strażnika, który kontroluje docierające do mózgu sygnały i uruchamia szereg procesów mających na celu obronę organizmu. 
  Ciało migdałowate lubi to, co znane i bezpieczne, dba o bezpieczeństwo i jeśli uzna coś za zagrażające, to blokuje dopływ tlenu i glukozy do kory mózgowe, a tym samym zatrzymuje racjonalne myślenie. Podwzgórze zaś odpowiada za dystrybucję hormonów. )
  Kreacja wirusowa
  Człowiek, to kreacja różnych wirusów, pochodzących od ssaków i gadów, które stworzyły wyjątkowe dna nowej, niestabilnej emocjonalnie istoty rozumnej (zależnej od archontów (23) oraz innych istot), pozbawionej świadomości własnej siły i mocy duchowej.
  Wirus, zawierają jeden z dwóch kwasów nukleinowych – RNA (wirusy RNA) albo DNA (wirusy DNA. W szczepionkach mRNA, dochodzi do odwrotnej transkryptazy, czyli rewertazy, w której powstaje enzym występujący tylko u retrowirusów. Owy enzym – wprowadza odwrotny transkrypt, czyli zapisuje on nasz genom od tyłu (RNA do DNA) i wpasowuje się do DNA ofiary, pozostając tam do końca jej życia oraz łączy się z DNA jej potomstwa i kolejnych pokoleń (9). To już nie są ludzie, a tym samym, osoby te, nie mogą korzystać z praw przypisanych ludziom (8). ), w którym zawarta jest informacja potrzebna do wytworzenia cząstek potomnych. Wirusy, są wewnątrzkomórkowymi pasożytami bezwzględnymi, są całkowicie zależne od żywych komórek pełniących rolę ich ssaczego i gadziego gospodarza.


  Kolonizator
  Człowiek, w swej ekstrawaganckiej pysze, należy do bestialskiego (4) gatunku kolonizatorów, którzy zniszczą każdy naturalny i personalny ład (5), wszystkich żywych organizmów, co prowadzi do śmierci samego pasożyta i jego iluzorycznej cywilizacji.
  Jednak inteligentny pasożyt, potrafi obejść ten schemat, za pomocą wytworzenia ideologii hierarchicznej, w której gad, zachowuje swą pozycje naczelnego drapieżcy (króla), dostosowującego kontrolowane stado do swych wymogów łowieckich, za pomocą psychomanipulacji, nakazu, siły, eugeniki, genetyki i transhumanizmu (6), który zmusi ludzi, do porzucenia swych schorowanych ciał, na rzecz trwalszego hardware(u) i software(u), kontrolowanego, przez naturalnych ludzi o wyższym statusie społecznym. 
  Stąd wniosek, iż gatunek reprezentowany przez człowieka, jest gatunkiem niebezpiecznych ciągle mutujących wirusów, pasożytów i raków, żyjącym, na łonie matki natury oraz czasu i energii (7) swych współplemieńców oraz innych gatunków. 
  https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/07/19/szacunek-odwzajemnionej-relacji-wyzszego-rzedu/
  Czytaj więcej

 • Prorocy, czyli przestępcy najgorszego sortu
  Proroctwa, nie istnieją, istnieją natomiast dalekosiężne spiski i plany (3), które są ogłaszane najpierw odpowiednim ludziom i kastom, a już po fakcie ich wykonania - całej populacji i całemu światu.
  Dlaczego proroctwa nie istnieją ? Ponieważ, gdyby istniały proroctwa, istnieliby też ludzie, którzy owym proroctwom i ich skutkom mogliby zapobiec i przeciwdziałać. Czy, nie jest to logiczne ? 
  Czy, jakikolwiek mesjasz, jasnowidz, prorok, czy jego ród lub lud - przeciwdziałali owym proroctwom ? Oni owe proroctwa - umacniali i robili z nich legendy, przepełnione wiarą, ponieważ, był to ich sukces i zweryfikowana pod względem poprawności - droga prowadzenia ciemnego społeczeństwa (6), idącego wzdłuż linii lęku i mroku, ku ignorancji, posłuszeństwu i samozniszczeniu. 
  Jeśli ktoś, na lata, przed danym wydarzeniem - spiskuje i planuje, a nawet symuluje wojnę, terroryzm, głód, kryzys, bezrobocie, czy pandemię i nie zapobiega owym tragediom, można go nazwać - bestią (4) i przestępcom - najgorszego rodzaju, ponieważ działa on z pełną premedytacją i wyrachowaniem godnym sadysty i psychopaty.
  Spojrzenie w przyszłość, bazuje na odwiecznej modzie, której ulegają pozbawione świadomości, słabe i mało rozumne i rozgarnięte głowy, które chcą oszukiwać i być oszukiwane, aby móc o czymś mówić, szeptać i marzyć. 
  Owy fantastyczne przekazy, rozwiją moc i siłę produkującej owe przekazy - religi, stronnictw politycznych, tajnych bractw, kreujących plany, oparte na ideologii synodów, czy zgromadzeń, które następnie, są ogłaszane światu, przez wytypowanych wcześniej proroków, wieszczów, wizjonerów i mesjaszy, pochodzących z ich rodów, ludów, klanów i kast (5).


  Liczy się rzeczywistość (RaElIs (7))
  Przy jednoczesnej świadomości, otaczającej nas rzeczywistości - nieświadomość przyszłości, jest jednym z najpiękniejszych aspektów naszego żywota, ponieważ nieświadomość, pozwala ci naprawdę żyć, bez niebezpiecznych obciążeń, idących od niepokojących przepowiedni i proroctw, które kreują teoretyczny dyskurs, nakierowany w odpowiednią stronę, w którą podążają, zahipnotyzowani wizją bractw i religijnych kultów … - ludzie, którzy słuchają, czytają i oglądają kłamstwa, stające się z dnia na dzień - prawdą, ponieważ ludzie, tą prawdę zbudowali, przez swoje nieostrożne - myśli, słowa i działania, ubrane w schemat wiary.
  Narzucenie ludziom pewnych wizji, tworzy toksyczne, ciekawe i pociągające dla imbecyli - intencje (8), dążącą do nieprzemyślanych myśli, słów i działań. 
  Odrzucenie rzeczywistego życia, wiąże się z przyjęciem cudzej iluzji - wizji lub ideologii, będącej sensem nowego, absurdalnego i wypaczonego życia - niewolnika, służącego samokreującej się hierarchii, która wytwarza fetysze - bogów, mesjaszy, proroków i władców, na potrzeby własnej egzystencji, w której społeczny raj, staje się piekłem utrzymującym raj wybranych rodów (9) …
  Całość: https://globalclou.wordpress.com/2021/07/14/prorocy-czyli-przestepcy-najgorszego-sortu/
  Czytaj więcej

 • Droga od jestem tylko człowiekiem do jestem człowiekiem, Lahem Panem Bogiem Samego Siebie
  Mądry człowiek, doskonale wie, że fetysz (2) pieniądza, nie jest równoważny z czasem i energią (3), jaką człowiek pokłada w jedność (prawdę) swoich myśli, słów i działań, dlaczego ? Ponieważ czas i energia jednostki, powinna być wykorzystana na stworzenie indywidualnego wszechświata - samowiedzy (22) i indywidualnego czasu, ładu, prawa, moralności oraz niepodległości personalnej (22), a tego nie zapewni żadne kłamstwo, fetysz i żadne koligacje hierarchiczne, rodowe, polityczne i wyznaniowe …
  Łaknienie, pozbawione logiki i przewidywania, jest największym utrapieniem ludzkiego stada imbecyli, którym towarzyszą liczne choroby psychiczne, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jako dar hierarchicznego panowania, bestii (6) nad człowiekiem  …  
  Papier, o ustalonej odgórnie wartości, nie może przekładać się na utratę naszego czasu i energii, będących wycinkiem naszego rzeczywistego życia (3), którego celem jest - zdobycie określonego doświadczenia, opartego na jedności myśli, słowa i działania, kreującego trud, którego wynikiem jest - samostanowienie, tworzące bezpieczną wolność oraz dobrobyt własnego bytowania, co ograniczanie jest - regułą samoograniczenia, która pozwala za pomocą odwzajemnienia - ofiarować innym istotą - dar wartości wolności, równowagi i równości między istotami.
  Wykształcony dureń i ignorant oraz wystraszony samego siebie - łazik, angażują swój czas i energię, w imię poprawności politycznej, nieświadomie utrzymując system wyzysku, elity oraz ich najemników (4).
  Problem leży w tym, że owo wymuszone działanie (niezgodne z myślami i słowami), nie przekłada się na dobrobyt jednostki, lecz na dobrobyt, tej części stada, która kłamie, oszukuje i okrada resztę stada, żerując na ludzkiej naiwności oraz strachu oraz jest całkowicie - bezproduktywna, dla całej, ciężko pracującej społeczności, uśpionej zapewnieniami władzy o jej praworządności i przydatności dla społecznego ogółu. 
  Tytuł, rola, stanowisko, dyplom, pieniądz, nie są potrzebne do życia, do życia, potrzebne jest przekonanie, iż to, co nas otacza - wedle prawa naturalnego (5), jest naszą - niezbywalną własnością, której nie idzie sobie, ot tak - sprzedać, kupić, przywłaszczyć, wedle prawa zwierząt, rozporządzenia, grabieży, przejęcia, zasiedzenia, wojny, gwałtu, czy nakazu.
  To, co nas otacza, otacza - moje prawdziwe ja (7), to także natura i ciało, które aby funkcjonować, musi być zdrowe, czyli napędzane naturalnymi produktami pochodzącymi z trudu naszych rąk … Jeśli to zrozumiesz, jesteś o krok bliżej od własnego przebudzenia i wyzwolenia z łap hipokrytów i cwaniaków, pracujących za garść koralików dla ideologii hierarchicznej władzy …
  Człowiek świadomy, nie musi być przekupywany fetyszem koralików, oceny, złota, pieniądza, roli, czy tytułu, człowiek świadomy, po prostu dla swojego dobra i dobra całej społeczności, wedle reguły wzajemności - dba o wspólną własność i neguje tych, którzy za pomocą pieniędzy i innych fetyszy (2), chcą kontrolować naszą własność i wartości, idące za odpowiedzialnością, której nikt, przy zdrowych zmysłach, nigdy - przenigdy, nie sprzeniewierzy i nie odda obcym ludziom, którzy będą chcieli żerować na ludzkim strachu, lęku oraz naiwności i ignorancji.
  Jestem tylko człowiekiem 


  Całość: https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/07/12/droga-od-jestem-tylko-czlowiekiem-do-jestem-czlowiekiem-lahem-panem-bogiem-samego-siebie/
  Czytaj więcej

 • Społeczeństwo kompulsywne, kiedy chcesz być kimś innym, niż jesteś 
  Ludzka natura
  Czegokolwiek jesteśmy pozbawiani, myślimy, że właśnie - tego potrzebujemy i to, jest najważniejsze w naszym życiu. Wszystko, czego pragniemy, staje się naszym bogiem, każdy fetysz (3), każdy brak - staje się dla mas - najważniejszą w świecie potrzebą, bez której, nie możemy żyć i funkcjonować. 
  Ten, kto daje i odbiera, hamuje i wstrzymuje nasz rozwój i nasze potrzeby (4), staje się naszym bogiem, który rozwiązuje wszystkie nasze (stworzone przez siebie) problemy i potrzeby, do których zostaliśmy po prostu przyzwyczajeni, aby rozwijać hierarchiczny kult jednostki i towarzyszący jemu - fetysz (3), będący miarą kreowania nowej pseudo-wartości, pozbawionej reguł moralnych.
  Jeśli tego nie rozumiesz, zamknij po prostu usta i zatkaj sobie nos, aby zrozumieć, że powietrze, stanie się wszystkim, czego potrzebujesz, jeśli rząd, celowo wyłączy ci internet, prąd lub wodę oraz zamknie apteki, przychodnie i sklepy spożywcze, to potrzeba tych fetyszy - stanie się większa, niż zdrowym rozsądek i logika pomyślunku, co doprowadzi do uległości, w stosunku do państwa lub do rewolucji (5), jeśli owa zabawa ludzką naturą, potrwa zbyt długo …
  Kłamiesz, kiedy prosisz Boga o powietrze, wodę, czy jedzenie, zawsze i tak wybierzesz owe rzeczy, wysyłając wyższe ja, czyli Boga, do przysłowiowego diabła, ponieważ zamiast własnego ja, pragniesz tego, o co nie powinieneś nikogo prosić, co powinieneś sam zdobyć i o czego czystość, powinieneś sam zawalczyć: jedzenia, wody, czy powietrza …
  Społeczeństwo Kompulsywne
  Społeczeństwo memetyczne (8), powstało na bazie społeczeństwa kompulsywnego.
  Kompulsje, to inaczej czynności natrętne lub natręctwa ruchowe, obiekt kompulsywny przejawia objawu psychopatologiczne, polegające na występowaniu powtarzających się czynności, które odbierane są przez daną osobę jako niechciane (ego-dystoniczne), uporczywe i nie dające się opanować. 
  Społeczeństwo kompulsywne, opisuje swoją pracę, życie …, jako bezsensowne i irracjonalne, jednak ich próby powstrzymania się od wykonywania czynności natrętnych zwykle powodują kumulowanie się napięcia emocjonalnego, np. poczucia zagrożenia – nieraz o dużej intensywności, co niejako zmusza ich do powtarzania danej kompulsji.
  Gdy rządzi tobą kompulsja, nie widzisz niczego takim, jakim jest, ponieważ wszystko staje się wyolbrzymione i przesadzone …
  Jeśli twój pęcherz, jest pełen - bóg, oświecenie i prawda, stają się pustką, bez znaczenia dla twojego rozumu i twojego pęcherza, ponieważ w tej chwili - łazienka, kojarzy się tobie, z sanktuarium absolutnego wyzwolenia.


  Całość znajdziesz tu: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/07/08/spoleczenstwo-kompulsywne-kiedy-chcesz-byc-kims-innym-niz-jestes/
  Czytaj więcej

 • Szkoła oparta na wartościach płaskiej struktury społecznej, wyzwaniem dla przyszłych pokoleń 
  Siej ziarno światła i prawdy  … w głowach ciemnych, jak noc i gleba 
  Na początku zastanówmy się, kim są otaczający nas ignoranci i głupcy (20) ?
  Mędrcy, widzieli w głupocie przeszkodę na drodze do poznania, spełnienia moralnego, zdrowej dyskusji lub wspólnotowego życia. 
  Idiotyzm nie ma w sobie niczego statycznego. Charakterystyczny jest szczególny opór, z jakim idioci podchodzą do wszystkiego, co chce się zrobić, by poprawić dowolną sytuację, łącznie z ich własną. 
  Wiecznie starając się przeciwstawić twoim wysiłkom, spróbują zbić wszelkie argumenty niekończącymi się teoriami, zdusić życzliwość groźbami, na łagodność zareagują agresją ... 
  Glupota lub ignorancja jak kto woli, jest jedną z głównych sił napędowych zafałszowanej historii, siłą, która pomimo swojego zaślepienia, a właściwie dzięki niemu - wygrała dużą część dawnych bojów i wygra kolejne. W skrócie trwałość tej siły, można ująć słowami: idioci są uparci ...
  Upartość, nie pozwala przyznać się idiocie do błędu, idąc w zaparte, w kłamstwo i obłudę oraz strach, będący częścią braku odpowiedzialności i braku poszanowania ludzkiego wychowania, zdrowia i życia … 
  To spostrzeżenie, dotyczy nie tylko polityków, bankierów, wojskowych, lekarzy, sędziów, czy policjantów, ale także innych fetyszystów, jakimi są - nauczyciele … 
  W obecnej sytuacji, trzeba sobie zadać pytanie, czy nauczyciele (2), są tylko zależnymi od systemu maskami (3), marionetkami i mordercami - nakłaniającymi dzieci, do zabójczych eksperymentów medycznych (4) oraz psychomanipulacji dystansu społecznego … ?!
  Wzajemna odpowiedzialność 
  Właściwy rodzaj wychowania, stawia na pierwszym miejscu: wzajemność - altruizmu i odpowiedzialność za swój żywot oraz żywot naszego ziemskiego domu.
  ( Wychowanie, to przede wszystkim odpowiedzialność za własne życie oraz wolność i równość, które powstają na skutek zetknięcia się samostanowienia i samoograniczenia oraz wzajemności, która ową wartością nagradza innych. Więc wychowanie, nie jest teatralną grą, z której wynika gra w kurtuazję, klasę, wykształcenie, bon ton i temuż podobne zakłamane gierki, idące w kierunku okłamywania samego siebie i swego otoczenia.)
  Świadomość własnego ja i zależności człowieka od natury i płaskich relacji między ludzkich, tworzy odpowiedzialne samostanowienie i samoograniczenie własnego jestestwa, ponieważ tylko wtedy, może zaistnieć w/w wzajemność, na której powstaje wartość wolności i równość.
  Indywidualna wolność, oparta na prawie naturalnym (5) i prawie oporu (5), wytwarza podstawę nauki dziecka, jako świadomej swych praw - istoty ludzkiej.
  Ten schemat, pozwala świadomej jednostce - współdziałać z całością natury i społeczeństwem. Wolności, nie uda się osiągnąć, poprzez pogoń za sukcesem, nazywanym dziś karierą, czy wyścigiem szczurów.   


  Wolność indywidualna
  Całość tutaj: 
  https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/07/06/szkola-oparta-na-wartosciach-plaskiej-struktury-spolecznej-wyzwaniem-dla-przyszlych-pokolen/
  Czytaj więcej

 • Handel powietrzem
  Społeczeństwo, boi się narzuconej odgórnie narracji i aktywuje poczucie winy, które odrzuca prawdziwe problemy tego świata (14). 
  Fakt, jest taki, że potrzebny naturze do życia i funkcjonowania - dwutlenek węgla, stanowi tylko 0,15 setnych procenta, wszystkich gazów cieplarnianych.
  Medialna propaganda, każe tobie myśleć o dwutlenku węgla, jednak nikt nie walczy z kurzem, pękniętą skorupą ziemską, plastikiem, chemią w jedzeniu, lekach, wodzie i glebie, czy z glifosatami, odpadami przemysłowym, aluminium (15) i zieloną energią, której elementy składowe - stanowią prawdziwy problem, dla ludzkiej egzystencji - zdrowia i życia. 
  Ogólna powierzchnia wyprodukowanych przez ludzkość śmieci i zanieczyszczenia, utworzyły już niemal oddzielny kontynent, kontynent wstydu, zakłamania i głupoty.
  Kto na tym wszystkim korzysta, kto czerpie z kłamstwa nieobliczalny zysk ?
  Frederick Seitz (2), jest współinicjatorem Petycji Oregońskiej, która odrzuca tezy IPCC - dotyczące ocieplenia klimatu. 
  Do tej pory petycję podpisało około 31487 niezależnych naukowców (3). Sam Seitz, również uważał, że człowiek nie spowodował globalnego ocieplenia, ponieważ ocieplenie, jest kwestią okresowych, naturalnych zmian pogodowych (13).
  Frederick Seitz: Nie ma przekonujących dowodów naukowych na to, że antropogeniczna emisje dwutlenku węgla, metanu, czy innych gazów cieplarnianych - powodują lub mogą spowodować w dającej się przewidzieć przyszłości - katastrofalne ocieplenie atmosfery ziemskiej i zniszczenie jej klimatu.
  Druga strona tematu, czyli Międzynarodowy Panel Ekspertów i Lobbystów
  Po drugiej stronie barykady, stoi wygodne dla elit, użyteczne kłamstwo, co najlepiej obrazuje międzyrządowy panel ekspertów, przy ONZ, którzy wybrali linie dezinformacji i użytecznej propagandy, której celem jest - zwiększenie poczucia winy u przeciętnego Kowalskiego : Wpływ człowieka, stanowi główną przyczynę ocieplenia obserwowanego od połowy XX wieku.
  Fakty, których nikt nie podważy
  Klimat, rzeczywiście się zmienia, temperatura wzrosła od początku wieku o 0,70 stopnia, okresowe zmiany pogodowe, znane są ludzkości od tysięcy lat, wiąże się to z ruchem całej planety, innych ciał niebieskich oraz powolnym przemieszaniem się kontynentów.
  Średniowieczne Optimum Klimatyczne
  Średniowieczne optimum klimatyczne, to okres ocieplenia znany głównie z rejonu północnego Atlantyku, które miało miejsce ok. 800–1300 n.e. Nastąpiło ono po chłodnym okresie tzw. średniowiecznej wędrówki ludów w Europie, czyli wczesnośredniowiecznym ochłodzeniu. Kończy ten okres mała epoka lodowa.  
  Jako że średniowieczne optimum klimatyczne zaznaczyło się w Skandynawii i rejonach polarnych, wiąże się je z rozkwitem cywilizacji wikingów, którzy m.in. skolonizowali wtedy Amerykę oraz południową Grenlandię (dziś otoczoną lodowcami). Także w tym czasie w Anglii i innych rejonach Europy uprawiano winorośl. W Alpach na przedpolach obecnie wycofujących się czół lodowców znajdowane są zakorzenione lub przywleczone z wyższych położeń pnie drzew pochodzące z tego ciepłego okresu. Są to bezpośrednie dowody na mniejszy zasięg lodowców w tym czasie.


  W Ameryce Północnej ocieplenie spowodowało długotrwałe susze, które wpłynęły na wiele plemion indiańskich oraz doprowadziły do końca kultury Anasazi (16).
  W 1438 roku, wilka z lasku Bulońskiego, wyszły na ulice Paryża, aby ratować się przed zimnem. W Rosji, około roku 1600, śnieg padał nieustannie w europejskiej części kraju, przez kilka lat z rzędu we wrześniu.
  Zmiany klimatyczne były, są i będą i klimatolodzy temu nie zaprzeczają, zaprzeczają jednak mitowi o globalnym ociepleniu, które jest narzędziem służącym do przeforsowania korzystnych dla rządów i korporacji zmian prawnych, które zmuszą ludzi do wyboru konkretnego paliwa, pieców, czy energii, z której zysk, będą czerpały tylko elity i jej pseudo eksperci - obsadzani na stołkach rządów, instytucji, fundacji i korporacji.
  Planeta, to zrównoważony system i ludzkość, nie ma większego wpływu na procesy decydujące o jego funkcjonowaniu. 
  https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/07/03/handel-powietrzem/
  Czytaj więcej

 • Kolejne Ostrzeżenie dla Facebooka !
  Standardy Społeczności, są poniżej prawa naturalnego, konstytucji i prawa międzynarodowego, usuwanie jakichkolwiek treści, które nie łamią powyższych praw, można, a nawet trzeba uznać za cenzurę, faszyzm, mowę nienawiści, korupcję, w wyniku której - usuwa się materiały niezgodne z poprawnością polityczną korporacji i rządów, będących kreacją przestępczą, uderzająca w równość, wolności i prawa jednostki do wolności słowa !
  #mam_własny_system_odpornoścowy #nie_będę_ofiarą_eksperymentów_medycznych #ideologia_wojny_z_obywatelem #lockdown_terror #dydymus #ligaswiata #segregacja_sanitarna #legalizacja_zespolenie_nielegalnych_danych #mRNA #koronadrama #3faza_elsperymentu #dorośli_i_dzieci #logika #lockdown #eksperci_utrzymywani_przez_korporacje #nowy_ład
  image  Tym razem zablokowani mi główne konto oraz usunięto artykuł (08.01.21r), omawiający słowo w słowo brak poszanowania wolności i prawdy, ponieważ przeraziła ich ilość czytelników i zasięg wykraczający poza schemat obcinania zasięgów :
  Rządowi Ludobójcy, gamma retrowirusy i mRNA:
  https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/01/08/rzadowi-ludobojcy-gamma-retrowirusy-i-mrna/  Czytaj więcej

 • Syndykat i wymuszenie działania, sprzecznego z regułami prawa naturalnego
  Establiszment już wie, że ludzie, mają dowody na poparcie swoich domniemań - po nieoczekiwanej śmierci współpracownika Dr. Shi-Zeng Lin (specjalistka od koronawirusów nietoperzy), autora szczepionki na koronawirusa (Zu Yu Shen), Lin znalazła się w areszcie domowym, a inny jej współpracownik, uciekł z mnóstwem dokumentów i został przejęty, przez amerykańskie służby specjalne.
  Peng Zhou, sprawdzający nietoperze z Australii, jest tym naukowcem, który uciekł z Chin. Chińczycy badali i mutowali wirusy odzwierzęce od ponad 18 lat. Wirus przeniesiony na człowieka, jest w 79,6% identyczny z sekwencją SARS Cov, występującą u nietoperzy australijskich.
  Na początku 2020 roku, bezpośrednio do Szumowskiego i Morawieckiego oraz do Kaczyńskiego, przychodziły maile, wprost z kancelarii Fauciego, i te maile, były wyznacznikiem polskiej polityki pro-covidowej, której skutki odczuwamy każdego dnia.
  Nikt w Polsce, nie zbadał wpływu szczepionek na człowieka i nikt nie badał leków, leczących korona-wirusy, wszystkie szczepionki, są zarejstrowanie tylko warunkowo na rok, jako eksperyment medyczny, do którego zmusza się mężczyzn, kobiety i dzieci (27).
  Żaden instytut, urząd i rząd, nie wykonał niezależnych badań eksperymentalnych strzałów, ponieważ wytyczne z gabinetu Fauciego były inne i sprzeczne z każdym obowiązującym na świecie prawem, prawem, które przeszkadza mordercom w kreacji ludobójstwa (31). 
  Barack Obama, wydał zakaz uzłośliwiania korona-wirusów, a mimo to - wszystkie badania przeprowadzane na Uniwersytecie Karoliny Północnej w Chapel Hill  … były finansowane przez EcoHealth Alliance - Peters Daszaka i fundusze federalne, przekazywane przez Fauciego …
  Syndykat, płacił za badania, mające na celu wbudowanie w koronawirusa występującego u nietoperzy, fragmentu ludzkiego dna, badany mechanizm, miał na celu - zaatakowanie układu oddechowego człowieka. 
  … a zatem - mechanizm genom function, został wbudowany laboratoryjnie i mamy doczynienia z otwartą wojną rządów, z całą populacją świata.


  Mit Mokrego Targu i RaTG13cov (32)
  Na tzw: mokrym targu w Wuhan, nie handlowano łuskowcami (28), a więc koronawirus, nie przeniósł się z nietoperzy na łuskowce i na człowieka.
  Analizy, z perspektywy biologii molekularnej, dostarczają nam dowodów na zmiany, które zostały sztucznie wprowadzone do genotypu SARS - ludzka ręka, te zmiany, to manipulacja laboratoryjna na RaTG13cov nietoperza.
  Ci, którzy chcą podawać nieletnim eksperymentalne strzały genetyczne (27/29), musza stanąć przed trybunałem, za namawianie do ludobójstwa oraz za realny udział w owej czystce (30). 
  Związek szczepionki Phitzera z nagłymi atakami serca (szczególnie młodych ludzi), został już potwierdzony naukowo (34).
  https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/06/29/syndykat-i-wymuszenie-dzialania-sprzecznego-z-regulami-prawa-naturalnego/
  Czytaj więcej

 • Otwarta Struktura Informacyjna
  (https://ligaswiatagrafika.wordpress.com/2021/06/24/otwarta-struktura-informacyjna/  , https://globalclou.wordpress.com/2021/06/22/moj-front/)
  Cenzura rzeczywistości, zamach na wolność słowa w internecie, upadek Social Mediów, aresztowania i czwarta fala, zmuszają nas do uruchomienia opisanego rok temu planu awaryjnego, przeciwstającego się ideologii cenzury i tyranii: 
  1. Subskrypcja mailowa ([email protected]), 2. Subskrypcja, za pomocą chmury dyskowej (box …), 3. Subskrypcja, za pomocą blogu z hasłem, 4. Subskrypcja, za pomocą uczestnictwa w grupie na Slacku lub Twista, 5. Subskrypcja listowna (raz na miesiąc), 6. Subskrypcja dyskowa (raz na miesiąc), 7. Subskrypcja w darknecie, 8. Subskrypcja na Telegramie (https://t.me/ligaswiata) … 
  Rozmieszczamy również nasze teksty i płyty w schowkach, które można zidentyfikować za pomocą  struktury Geocachingu. Te skrzynki, mogą się przydać do kreacji nowego stylu życia (poza obrębem internetu) i komunikacji, opartej na Otwartej Strukturze Informacyjnej w terenie.
  Jeśli ktokolwiek z was, chce być nadal dobrze poinformowany, proponujemy w/w rodzaj subskrypcji lub udział w rozmieszczaniu wiadomości w konkretnych skrytkach, oznaczonych symbolem OSI (podawajcie koordynaty geograficzne lub dodawajcie skrytki do map wspierających strukturę Geocachingu). 
  ( Darmowa aplikacja do obsługi Geocachingu: https://apps.apple.com/pl/app/geocaching-one/id1219803278?l=pl )
  image  Jednakże, nie zapominajmy o rzeczywistej walce, o walce na śmierć i życie, ponieważ prawo leży po naszej stronie i nikt, nikim rządzić nie może … 
  Działania elit opóźniają się, ponieważ, są jeszcze na tym świecie ludzie, dla których fetysz, jest mniej ważne od wartości - zdrowia, życia, wolności i prawdy.
  Lepiej, pozbyć się za pomocą prawa oporu - rządowych i korporacyjnych terrorystów i cenzorów, niż zgodzić się na utratę własnego i społecznego zdrowia, życia oraz wolności …
  Dydymus / Liga Świata / RaElIs / Akademia Filozoficzna Dydymusa 
  #otwarta_struktura_informacyjna #koniec_cenzury #dydymus #ligaswiata #geocatching
  Czytaj więcej

 • Przemówienie Thierry’ego Baudeta o dokumencie Fundacji Rockefellera z 2010 roku (film cenzurowany na YouTube). Czemu służy symulacja pandemiczna, czyli sposób na powszechną kontrolę i władzę absolutną. 
  Dostęp do Raportu: https://tinyurl.com/c3t4njfm
  Info o kłamliwej pandemii i lockdownie : https://tinyurl.com/zwu7vf28


  #raport_fundacji_rockefellera #zasymulowana_propaganda_pandemiczna #dydymus #ligaswiata #film
  https://pomagam.pl/wdd
  https://vimeo.com/564529975
  https://t.me/ligaswiata/71
  Czytaj więcej

 • Moje prawdziwe ja i zawirowania naszego jestestwa 
  Człowiek, pokładający szaleńczą wiarę w naukę, zanim zrozumie 1% procent ludzkiego genomu, całkowicie zniszczy za pomocą eksperymentów własne życie i cały gatunek, zastępując go maszynami (16) zgodnymi z ideologią transhumanizmu (16) i poprawności politycznej, która wymaga, aby samokreujące się na mocy prawa zwierząt - elity, miały niewolników, prawdziwy kapitał, nie posiadający własnego zdania, opinii, własności i życia. 
  Moje ja, życie i energia
  Życie, to energia (17), problem leży w tym, że nie używamy tej energii do życia, lecz do walki ze światem i samym sobą, egzystującym, wedle obcych nam ideologii i naleciałości.
  Świadomy reset naszego wnętrza, to powrót do nawyków, bliższych naszemu dna, niż temu, co stworzyła w nas - ideologia kultury i wiary (18) w czynniki amoralne.
  Są ludzie, którzy niewiedzą, co czynią, czyniąc w sobie i dookoła siebie totalny chaos
  Społeczeństwo, zakorzenione w tryb zniewolenia hierarchicznego, błąka się bez wsparcia duchowego, które zostało odrzucone od naszej jaźni (2) i wyśmiane, przez licencjonowanych (3) ekspertów strony hierarchicznej (11), co powoli topi społeczeństwo w oceanie nienawiści, podziału, wrogości, niezrozumienia i zniewolenia przekazywanego z pokolenia na pokolenie.
  Bierne, zaprogramowane, nastawione przeciwko sobie społeczeństwo tworów memetycznych (4), nie może wyjść z sinusoidy skrajnych odczuć i emocji, uciekających od klarownej i stonowanej równowagi.
  Zastanów się drogi czytelniku, czy prawo naturalne (6) dotyczy tylko i wyłącznie relacji międzyludzkich, czy może, jest także prawem - naszego prawdziwego ja (10) :   
  Rób innym to, co byś chciał, żeby tobie robili. Nie czyń innym tego, czego nie chcesz, by czynili tobie ... 
  Prawo naturalne, w pierwszym rzędzie - chroni nasze prawdziwe ja i prawdziwe ja, otaczających nas istot, czyli owo prawo - chroni prawdziwy obraz życia i towarzyszących mu wartości moralnych, chroniących naszą dusze, ciała i umysły. Wartości moralne, będą tylko wtedy skuteczne, gdy będzie im towarzyszyć wzajemność i zbieżność wytworzonych myśli, słów i działań (obiecadło (19)).


  Myślę, że zdajecie sobie sprawę, że aby prawo naturalne, mogło być w pełni użyteczne, musi towarzyszyć mu - prawo oporu (12), przeciw wszystkim tym, którzy zaśmiecają świat kopiami - wartości, których opis merytoryczny, staje się użyteczną ideologią, opartą na regule prawa zwierząt i poprawności politycznej.   
  https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/06/16/moje-prawdziwe-ja-i-zawirowania-naszego-jestestwa/
  Czytaj więcej

 • Przemówienie Thierry’ego Baudeta o dokumencie Fundacji Rockefellera z 2010 roku. Czemu służy symulacja pandemiczna, czyli sposób na powszechną kontrolę i władzę absolutną. 
  https://t.me/ligaswiata/71  Dostęp do Raportu: https://tinyurl.com/c3t4njfm
  Info o kłamliwej pandemii i lockdownie : https://tinyurl.com/zwu7vf28
  #raport_fundacji_rockefellera #zasymulowana_propaganda_pandemiczna #dydymus #ligaswiata #film
  https://t.me/ligaswiata/71
  Czytaj więcej

 • Obrońca pokoju (światowy apel o wdrożenie prawa naturalnego i prawa oporu)
  Do wszystkich mędrców, ludzi świadomych i posiadających chęć - dążenia do prawdziwego wymiaru wolności, prawdy i pokoju.
  Gdzie w otaczającym nas chaosie, podziali się wszyscy obrońcy, tak hołubionego niegdyś pokoju ?
  Aby raz na zawsze ustalić, gdzie podziali się obrońcy pokoju, prawdy i wolności, trzeba się zastanowić, czym tak naprawdę, jest pokój, i kto w istocie narusza strukturę pokoju na całym świecie oraz neguje strukturę prywatnej własności i bogactw naturalnych, należących do wszystkich mieszkańców ziemi ?
  Pokój, wychodzący z prawa naturalnego (3), jest w istocie - prawdziwą naturą człowieka. 
  Skąd zatem czerpiemy ową wiedzę ?
  Prawdziwy przekaz światowego pokoju, zawarty jest w regułach prawa naturalnego: Rób innym to, co byś chciał, żeby tobie robili. Nie czyń innym tego, czego nie chcesz, by czynili tobie. 
  Dlaczego więc, nie uczy się tego dzieci w przedszkolach i szkołach, tworząc fałszywe, okrojone i zależne od kogoś - ideologie para wolności, zakorzenionej w rozwiązłości, para równości, zakorzenionej w hierarchi oraz fetyszach (2), a także para pokoju, opartego na użytecznym podziale społecznym, dążącym do waśni, przez stres i strach ?!
  Dzięki temu prostemu wyjaśnieniu, możemy stwierdzić, że te same osoby, które odpowiadają za drastyczne, ale użyteczne dla elit - błędy w edukacji, ekonomii, nauce, technologii, medycynie, czy farmacji, odpowiadają także, za wojny i rewolucje oraz schematy ideologiczne, prowadzące do przeróżnych komercyjnych kryzysów i pandemii (7):
  Ogłoś zamiar reformy wszystkich aspektów życia społecznego, przez wprowadzenie globalnego zarządzania. Jeśli to nie przekonuje stada, symuluj fałszywe scenariusze pandemii, która pokażą, dlaczego świat potrzebuje wielkiego resetu. Jeśli fałszywe scenariusze pandemii, nie są wystarczająco przekonujące, poczekaj na prawdziwy globalny kryzys (spowodowany działaniami około symulacyjnymi) i powtórz krok pierwszy. 
  Te słowa, wygłosił niedawno mason Klaus Schwab (6), zarażony ideologią depopulacji oraz kontroli i posiadania wszystkiego oraz wszystkich - tych, którzy uprzednio zostali skłóceni i podzieleni, aby nie mogli się skutecznie bronić i połączyć dla własnego i społecznego dobra (prawo oporu (5)) …
  Ta powszechna nienawiść, doprowadziła do absurdalnego stanu, w którym rodzicie - niszczą własne dzieci, a dzieci, niszczą własnych rodziców oraz samych siebie, biorąc udział w eksperymentach medycznych (12), będących zalążkiem segregacji sanitarnej (12) i początkiem pandemii wytworzonej, przez zaszczepionych (12).
  Otoczenie, czyli logika spostrzegania zagrożeń 
  Określ schemat swego otoczenie oraz otoczenia swoich przodków, jeśli do wojny i rewolucji, nigdy nie dążył zwykły człowiek, pokroju twojego dziada i pradziada, czy otaczający nas sąsiedzi (w ujęciu dzielnicy, a nawet kraju), którzy zawsze miłowali pokój, to komu, tak naprawdę zależy, na sianiu wszelakiego fermentu, ludobójstwa, czy dążeniu do rewolucji (8), poprzez wytworzenie ideologii podziału i kłamstwa, które skutecznie niszczą - wartości moralnych, a także prywatną własność ?


  Własność, to nie tylko czynnik materialny, wchodzący w zakres bogactwa danej jednostki, własność, to przede wszystkim nieograniczony dostęp do własnego czasu, ładu, prawa, moralności i niepodległości (10), co tworzy niezaprzeczalne bogactwo naszej własności intelektualnej, będącej odrębnym wszechświatem (10), który kradnie się nam, poprzez społeczne, wyrachowane ideologie, tworzące z wolnych ludzi - biernych i nieświadomych niewolników, cedujących odpowiedzialność, za samych siebie, na rzecz trzeciej siły (11), która żeruje na jednostkach i całych stadach.  
  https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/06/12/obronca-pokoju-swiatowy-apel-o-wdrozenie-prawa-naturalnego-i-prawa-oporu/
  Czytaj więcej

 • Kolejne Ostrzeżenie dla Facebooka !
  Standardy Społeczności, są poniżej prawa naturalnego, konstytucji i prawa międzynarodowego, usuwanie jakichkolwiek treści, które nie łamią powyższych praw, można, a nawet trzeba uznać za cenzurę, faszyzm, mowę nienawiści, korupcję, w wyniku której usuwa się materiały niezgodne z poprawnością polityczną rządów, będących kreacją przestępczą uderzająca w równość, wolności i prawa jednostki do wolności słowa !
  #mam_własny_system_odpornoścowy #nie_będę_ofiarą_eksperymentów_medycznych #ideologia_wojny_hiszpanka_kowid #lockdown_terror #dydymus #ligaswiata #segregacja_sanitarna #legalizacja_zespolenie_nielegalnych_danych #mRNA #koronadrama #3faza_elsperymentu #dorośli_i_dzieci #państwowa_inspekcja_o_strzałach #lockdown #eksperci_utrzymywani_przez_korporacje #nowy_ład
  image  Tym razem zablokowani mi główne konto oraz usunięto mi artykuł (13.06.21r), omawiający słowo w słowo brak poszanowania wolności i prawdy, ponieważ przeraziła ich ilość czytelników i zasięg wykraczający poza schemat obcinania zasięgów :
  https://globalclou.wordpress.com/2021/05/13/nie-bede-obiektem-zadnych-eksperymentow-mam-wlasny-system-odpornosciowy/
  Czytaj więcej

 • Prawo Naturalne i Prawo Oporu, jedność człowieczeństwa ponad prawem zwierząt
  Słowo, związane z obietnicą - obiecadłem (2), zawsze staje się ciałem, a więc logicznie rzecz biorąc, intencja staje się aktem, konkretnego działania. To właśnie z owego działania - powstał rzeczywisty i odpowiedzialny wymiar ludzkiego żywota (RaElIs (3)), oparty na prawie naturalnym (4) i prawie do oporu.
  Tyranobójstwo (13) 
  Prawo Naturalne i Prawo do Oporu, odpycha od człowieczeństwa wyraźną - tyranie prawa zwierząt, utkwionego w pojęciu władzy absolutnej (9). 
  Ta potrzebna rodzajowi ludzkiemu - walka, którą negują wszystkie istoty memetyczne (15), jest naszym powszechnym obowiązkiem, w celu ochrony naszej wolności, równości, życia, zdrowia oraz własności, przed schematami wojennymi, rewolucyjnymi (29), kryzysowymi, propagandowymi (8) oraz pandemicznymi, których promowany wydźwięk, pcha istotę ludzką do zarażenia się powszechnym wirusem strachu (14). 
  To właśnie prawo naturalne, odróżnia nas od wszelakich, pałętających się po świecie - bestii (10), istot bionegatywnych (11), funkcjonujących na bazie prawa zwierząt (4), prawa silniejszego (4), prawa stanowionego (4), co wytwarza tryb żerowania silniejszych nad słabszymi, w obrębie określonego łowiska, czy też, jak kto woli - państwa (12), którego granice, są niewidocznymi murami, które może opuścić tylko istotna kolaborująca z państwem (30), za pomocą przyjęcia określonych fetyszy, stygmatów, eksperymentów medycznych, symboli i numerów kontrolnych.  
  Pełna świadomość, to samostanowienie i samoograniczenie swego jestestwa, które musi działać na bazie odpowiedzialnej wzajemności: Rób innym to, co byś chciał, żeby tobie robili. Nie czyń innym tego, czego nie chcesz, by czynili tobie.
  W owym usypianym powoli relikcie, widzimy wiedzę i mądrość, która aby być skuteczną, musi wykorzystać prawo do oporu i samoobrony (16) ! 
  Media i tak zwane szkoły (19) uczą wszelakiej maści banoialuków, które mają zagwarantować elitom - władzę oraz zmusić niewolnika do respektowania narzuconego człowiekowi - prawa zwierząt.  
  Odpowiedzialność, za własne jestestwo, odpycha każdy wymiar władzy nad naszym bytem, a zatem - wartość naszego czasu, ładu, prawa, moralności i niepodległości (5), nie podlega negacji ze strony innych jednostek, pragnących narzucić nam komercyjny czas (6), ład (7), prawo (6), moralność, niepodległość, nakierowane na tworzenie dobrobytu wybranych jednostek, które żerują i wykorzystują zmanipulowane stada, dla własnych niemoralnych i obscenicznych celów.
  Zaprojektowanie sztuki (18) ujętej w schematy działań i fetyszy (17), wytworzyło z wolnych i silnych jednostek, podzielone i pozbawione odpowiedzialności za własne życie armie i grupy głupców, które stały się obywatelami, personami, maskami (18), grającymi przypisane im role, oparte na fetyszach ról, stanowisk, czy tytułów …


  Prawo Naturalne, zawsze zmienia się w Prawo Oporu, jeśli łamane są zasady tego pierwszego !
  https://globalclou.wordpress.com/2021/06/07/prawo-naturalne-i-prawo-oporu-jednosc-czlowieczenstwa-ponad-prawem-zwierzat/
  Czytaj więcej

 • Ostrzeżenie dla Facebooka !
  Standardy Społeczności, są poniżej prawa naturalnego, konstytucji i prawa międzynarodowego, usuwanie jakichkolwiek treści, które nie łamią powyższych praw, można, a nawet trzeba uznać za cenzurę, faszyzm, mowę nienawiści, korupcję, w wyniku której usuwa się materiały niezgodne z poprawnością polityczną rządów, będących kreacją przestępczą uderzająca w równość, wolności i prawa jednostki do wolności słowa !
  #strach_kontrola_passporty #patenty_toksyny_dna #ideologia_wojny_hiszpanka_kowid #dydymus #ligaswiata #spis_powszechny #legalizacja_zespolenie_nielegalnych_danych #mRNA #leki_biopodobne #leki_małocząsteczkowe #persona_osoba_maska #biochemiczny_holokaust #lockdown #iD #nowy_ład
  image  Tym razem zablokowani mi główne konto oraz usunięto mi artykuł (01.06.21r), omawiający słowo w słowo brak poszanowania wolności i prawdy, ponieważ przeraziła ich ilość czytelników i zasięg wykraczający poza schemat obcinania zasięgów :
  https://obserwatorprawdy.wordpress.com/2021/06/02/kiedy-grypa-stala-sie-symbolem-strachu-a-pass-port-elementem-kontroli/
  Czytaj więcej

 • Cierpienie
  Kłamcy, gardzą prawdą, ponieważ prawda, obnaża i obniża wartość kłamstwa, uwikłanego w sieć przeróżnych ograniczeń, pozwalających trzymać kontrole nad tymi, którzy w owym kłamstwie widzą ład swego życia.
  Osoby, które cierpią (2) muszą celebrować swoje cierpienie, ponieważ nic innego im nie pozostało w świecie hierarchicznej utopii (3), umniejszającej wartość każdej jednostki, która pozwoli owej hierarchii na owo umniejszenie !
  Najlepiej obrazuje to kult cierpiętników, ukrzyżowujących (4) się w swojej jaźni każdego dnia i nocy, dla wszelakich fetyszy (5) tworzących zysk ideologiczny oparty na bólu, strachu, smutku, żalu i wyrzutach sumienia.
  Każdy z nas zdrowy, chory, biedny, bogaty, głody, czy nasycony, może żyć pełnią życia i być ponad cierpieniem, jednak kult wiary religijnej i społecznej (3) nakłania nas do biernej egzystencji w pełnej skali amoku, cierpienia i strachu (6). 
  Przekazuje wam wiedzę o cierpieniu, abyście mogli żyć ponad nim, odbiór wiedzy - opartej na prawdzie, nie jest łatwy i już sam odbiór tych informacji, staje się przedmiotem cierpienia, ponieważ istota żyjąca w schemacie automatyzacji procesów życia, nie dąży do ciągłej pracy nad sobą. Prościej, łatwiej, szybciej, doprowadziło nas do obłędu, rodzącego obłęd chaosu, co nazwaliśmy nowy porządkiem lub ładem (22), opartym na zastępowaniu ludzkiej świadomości - sztuczną inteligencją, wchodząca w skład transhumanizmu (23).
  Słuchanie wykładów, chodzenie do szkoły, czytanie książek, oglądanie tv, słuchanie radia, uczestnictwo w społeczeństwie, czy grupie, nigdy nie przełoży się na aspekt personalnego doświadczenia. Powielanie czynności, działań, nauk, przekazywanie wiedzy pochodzącej spoza naszego jestestwa, zawsze będzie zasilało kogoś innego, ponieważ jego życie, będzie wytyczną do naszego naśladownictwa.
  Przyswajanie ideologii innych bytów (4b), drastycznie osłabia nasze wnętrze, ponieważ identyfikujmy się z doświadczeniem teoretycznym, które leży poza zasięgiem naszych możliwości. Ludzie użalają się nad sobą, ponieważ według nich, jest to najlepsza wymówką, chroniąca ich lęki, obawy i ograniczenia, z którymi nie dają sobie oni rady na codzień.
  Jeszcze inni, stosują mechanizm przeniesienia,  polegający na przypisywaniu innym własnych niepożądanych uczuć, poglądów, zachowań lub cech (najczęściej negatywnych).
  Każda wiara, oparta jest na ideologii wyrzutów sumienie, nie ważne, czy mówimy o wierze we własne ego, polityce, czy religii. 
  image  Miliardy i bytowanie we własnych ograniczeniach  
  Istota żyjąca w memetycznym społeczeństwie (7) rozumuje istotę świata, na podstawie i poprzez pryzmat własnych ograniczeń.
  Człowiek, odrzucający naturę, zaczyna egzystować na swoich i cudzych odchodach i odpadach, co jest nie uniknione w świecie powszechnej ignorancji i wiary w kult żerowania człowieka na człowieku.
  Właśnie tego uczy szkolna indoktrynacja (8) - o przekreślaniu odpowiedzialności za własne życie, kosztem fantastycznych opowieści o zbawcach, królach, prezydentach i mesjaszach, bezceremonialnie wykorzystujących innych dla własnych niemoralnych celów, a także o osiągnięciach, tak zwanych wybitnych dla systemu - jednostek, zapominając przy tym, o kształceniu wnętrza dziecka, aby dążyło do świadomości i odpowiedzialności za swój byt … 
  Samo-stanów i samoograniczaj swój byt, aby inni mogli korzystać z tych samych wartości co ty, ponieważ prawo naturalne oparte jest na wzajemności !
  Logika, mówi nam, że tak zwane wybitne jednostki, bez ludzkiego kapitału (9), byłyby tylko wariatami, tworzącymi chore, abstrakcyjne i teoretyczne rozwiązania bez znaczenia dla wolnych, świadomych i odpowiedzialnych za swoje życie jednostek !
  Każda ideologia wymienia tylko jej prekursorów, kreatorów i konstruktorów, zupełnie zapominając o nakładzie pracy fizycznej i psychicznej setek, tysięcy oraz milionów anonimowych osób, którymi posłużono się, jak kapitałem, dla osiągnięcia abstrakcyjnego celu, jakim jest - wyzysk człowieka przez człowieka.
  Czynnik potencjalnego braku mocy, siły, braku wpływu, fetyszy i pozycji, ma na celu obniżenie wartości naszego życia od najwcześniejszych lat … bo przecież - nie jesteś Einsteinem, Freudem i Świętym, tylko że żadna z tych osób, nie stworzyła niczego wartościowego dla człowieka i jego wnętrza oraz środowiska, a co najwyżej ugruntowała pozycję przewagi technologicznej - zawartej w czarnej magii (11), nad zwykłym człowiekiem, który nie rozumie magicznych sformułowań, słów i działań, będących domenę szamanów (25) i kast uprawiających sztukę teatralną (12), dla własnych, haniebnych celów …
  Całość: https://globalclou.wordpress.com/2021/05/28/cierpienie/
  Czytaj więcej

 • Mam obowiązek samoobrony !
  Innymi słowy, mamy taki obowiązek - walczyć i bronić się przed bionegatywnymi (12) bestiami (13) !
  Analizując ten konkretny przypadek Lechi i Polski, dochodzimy do wniosku, iż znajdujemy się pod zbrojną okupacją obcych sił politycznych, rezydujących na okupowanym terenie w celu grabieży bogactw naturalnych, prywatnej własności oraz przetworzenia ludzkiego kapitału w siłę niewoliczą, której eksploatacja, przekłada się na zysk, powstały w wyniku jej nieświadomego działania.    
  Jakikolwiek przymus wprowadzony w związku ze szczepieniami, jest niezgodny z konstytucją, a co najważniejsze, jest niezgodny z prawa naturalnym. Konstytucja gwarantuje wszystkim jednostkom prawo do ochrony zdrowia. Art.30, mówi wprost o godności człowieka, więc zmuszanie go do poddania się takiej czynności, jest jej obrazą, a człowiek nie jest własnością ideologii żadnego państwa, czy korporacji ! 
  Każdy ma prawo decydowania o swoim życiu i zdrowiu, a obecne działania eksperymentalne, mają przesłanki ludobójstwa politycznego.
  Nakazy i zakazy związane ze szczepieniami, są źródłem krzywdy, opartej na próbie obejście przepisów konstytucyjnych związanych z prawem naturalnym. Każde działanie medyczne musi wiązać się ze świadomą zgodą osoby zainteresowanej (15c).
  Nowy Ład Hitlera (1941), Nowy Ład Imperium Rzymskiego, Nowy Ład Poland Republic of, to ekspansywna polityka pieniężna i okresowe stany przejściowe, prowadzące do Nowego Porządku Świata, którego okresowa sinusoida, pozwala płodzić, wypleniać i wykorzystywać ludzki kapitał na wszystkie możliwe sposoby, wedle zasad wiary.
  Wiara, wykształca w człowieku posłuszeństwo względem zakazów i nakazów. Wiara, wyrabia człowieku poczucie winy i odpowiedzialności zawartej w spowiedzi religijnej lub finansowej. Wiara, zakrzywia indywidualną moralność, zakazując żyć wedle swego sumienia. Wiara, wzbudza obrzydzenie do własnego ciała. Wiara, umniejsza i namawia do poświęcenia, które prowadzi do świętości, tylko tych, którzy wykorzystały masy społeczne. Wiara, wywyższa płeć, rasę, czy gatunek, kreując wroga w antytezie (18b).
  Nowy Ład, to utopia wprowadzająca likwidacje wolności i własności osobistej, wolnego rynku, rolnictwa, małych i średnich firm. Nowy ład, to nowe podatki, składki i podwyżki starych podatków oraz cen, a także inflacja (spowodowana dodrukują pieniądza), rozdmuchany socjal i dalsze funkcjonowanie służby zdrowia z naszych podatków …  
  To, co nie zostanie nam ukradzione, zostanie rozdane tym którzy, są uzależnieni od państwa i spolegliwi względem władzy. 
  Zatrzymajmy dla siebie świat bez władzy, idąc po rozum do głowy, wolność daje nam prawo do samostanowienia i samoograniczenia, aby inni mogli korzystać z tych samych praw i wartości.  
  Codziennie o godzinie 23, zapraszam każdego posiadacza broni do czynnego rytuału, polegającego na wytworzeniu ostrzegawczego pokazu siły, reprezentowanego przez minutową spontaniczną salwę i kanonadę, której celem jest - odstraszenie przestępców od naszej własności, wchodzącej w skład wolności i równości !    
  Oficjalnie mamy w swych rękach ~ 600 tysięcy sztuk broni, realnie mamy jej prawie 1,5 mln, czyli więcej niż armia Polska i Amerykańska ma żołnierzy ! Więc czego się boimy - prawa zwierząt i psychopatów szerzących strach i prawo zwierząt ?!
  image  Całość: https://globalclou.wordpress.com/2021/05/20/mam-obowiazek-samoobrony/
  Czytaj więcej

 • Jak uniknąć spisu powszechnego 
  Władza, za pomocą tak zwanego spisu powszechnego, chce zalegalizować dobra pochodzące z kradzieży i przestępstwa, chodzi tutaj o informacje newralgiczne - uzyskane za pomocą działania polskich i międzynarodowych służb specjalnych, urzędów, korporacji i instytucji (2), które to informacje, będą zalegalizowane, poprzez społeczną aprobatę, tchórzostwo i nieświadomość procesów, idących w ślad za spisiem powszechnym …
  Socjalizm, to okresowo najdłuższa droga od kapitalizmu do kalitalizmu, ponieważ każdy system hierarchiczny, jest sposobem w jaki bezproduktywne bestie (3), mogą żerować na ludzkim kapitale (4), zarządzanym za pomocą prawa zwierząt (6), czyli dyktatu opartego na absolutyzmie władzy (8).
  Zakończmy wojnę cwanych małp z tchórzami 
  Strach, połączony w parze z karą, jest głównym powodem noszenia niezgodnych z prawem maseczek (5), jak również udziału, w całkowicie nielegalnym spisie powszechnym, negującym naszą inteligencję, wolność, własność i prywatność.
  Biorąc pod uwagę przepisy karne, nie mają one w ogóle zastosowania w owej operacji, ponieważ:
  Przepis o podawaniu nieprawdziwych lub niewłaściwych danych, zawarty w ustawie o statystyce publicznej, dotyczy tylko i wyłącznie danych przekazywanych przez respondentów, czyli, są to inne osoby, niż osoby - biorące udział w spisie powszechnym, a zatem przepis ten - nie dotyczy osób biorących w/w spisie.
  Respondent, to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej przekazująca dane dla celów statystycznych.


  Zapamiętaj: Biorący udział w spisie i przekazujący informacje, to dwie różne osoby.
  Dokładnie, przedstawia to: Art. 56. Ustawy o statystyce publicznej, brzmiący następująco (nie dotyczy osób biorących w spisie powszechnym):
  Całość: https://globalclou.wordpress.com/2021/05/18/spis-powszechny-czyli-jak-pozostac-wolnym-w-swiecie-powszechnej-grabiezy/
  Czytaj więcej

 • Najpoważniejsze problemy tego świata - list otwarty do twojego wnętrza
  Najwspanialszym aspektem ludzkiej inteligencji, jest rozpoznanie tego, czego nie rozumiesz, jako tego, czego nie wiesz !  
  Zrozum, że wierzysz we wszystko, czego nie wiesz ? I właśnie to, jest najpoważniejszym problem tego świata ! 
  I właśnie za pomocą tego problemu, zrobiliśmy sobie nawzajem naprawdę okropne i przerażajace rzeczy, tylko dlatego, że teza - wierzy w jedno, a antyteza, w coś przeciwnego (4).  
  Cały świat od tysiącleci, został celowo podzielony przez szamanów (13) na rasy, zamknięte enklawy wytwarzające własne dialekty, a także wioski, miasta, państwa, wyznania, ustroje, kluby, kolory, a nawet na fetysze masek - nazwisk, numerów, tytułów, ról, stanowisk, aby zatrzymać ludzi w wierze, która omija wiedzę szerokim łukiem …
  Wierzę w to, a ty wierzysz w coś innego i dlatego nie pozwolę ci żyć, ponieważ ucierpi na tym to, w co wierzę … Zabiję cię, ponieważ moja wiara, cierpi na skutek twego życia i twojej obecności …
  Jeśli wierzysz, że coś innego jest prawdą, a ja wierzę, że coś innego jest prawdą, to na skutek tego kłamstwa - oboje nie możemy żyć na jednym obszarze, a nawet, jeśli nas do tego zmuszą lub przekonają, owa wiara, prędzej, czy później ulegnie podszeptom tych, którzy wyciągną korzyść z owego podziału.
  Prawdziwe problemy, rodzą się na skutek wiary, która jest zaprzeczeniem wiedzy i prawdy !
  Dlaczego nie potrafimy tego zmienić ?!
  Jeśli masz naprawdę sprawną inteligencje i nie kryjesz się za fetyszem i artefaktem wiary w rolę, tytuł, świadectwo, czy dyplom … to jesteś wstanie zobaczyć, to czego nie wiesz, jako to, czego naprawdę nie wiesz.


  https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/05/11/najpowazniejsze-problemy-tego-swiata-list-otwarty-do-twojego-wnetrza/  Czytaj więcej

 • Kto wykupił Poland Republic of
  Altaria, czyli ołtarz, na który złożono Polskę
  Ukryta w cieniu korporacja Black Rock, przy użyciu Klubu Bilderberga, stworzyła w 1999 roku, kartel przemysłowy zarzadzający polską gospodarką, polskimi miastami i dyrygujący polskimi partiami, księżmi, politykami i biznesmenami. 
  Kartel o nazwie Altria, wykreował politykę marionetek, ubranych w nazwiska polskich polityków, ekonomistów i prawników, takich jak Kaczyński, Morawiecki, Duda, Niedzielski, Szumowski, czy Balcerowicz … Podział poglądowy osłabił naród, a rozwarstwienie na małe grupy poglądowe - zniszczyło go całkowicie, czego dowodem jest dzisiejsze podejście Polaków do zakłamanej ideologii covidowej (22).
  Już sama nazwa Altaria, mówi nam, że mamy do czynienia z ołtarzem ofiarnym (altare), który ma na celu przekształcić palony na wolnym ogniu twór państwowy w prebendę, czyli fundacje, której celem, jest sprawowanie kultu przez Altarystę, który pilnuje, aby na ołtarzu, nigdy nie zgasł ogień podziału. Altaria, doprowadziła do przekształcenia Polski w spółkę giełdową Poland Republic of, notowaną na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych (14).
  Altria, była tylko dzieckiem - bestii (13), czterech korporacji, będących właścicielami iluzorycznego świata: State Street Corp., Vanguard Group, BlackRock i FMR (Fidelity).
  Owe korporacja, mają swój początek w nielegalnym handlu narkotykami, niewolnikami, bronią, a także w międzynarodowej prostytucji, globalnym terroryzmie, piractwie i w zamachach fałszywej flagi. To, co kiedyś było nielegalne wraz z upływem czasu, skupiło się na masowym przejmowaniu aktywów i na cenzurowaniu niewygodnej historii (3/23).
  Na dzień dzisiejszy, cztery powyższe korporacje, mają swych przedstawicieli w radach nadzorczych FEDu, IMF, Banku Światowego i wszystkich Bankach Centralnych. 
  Ale jak to możliwe, aby kontrolować cały świat, za pomocą czterech firm, o których mało kto słyszał ? Jak to możliwe, aby aktywa tych korporacji, pozwoliły przejmować państwa, firmy i przedsiębiorstwa oraz tworzy iluzje rzeczywistości ?


  Całość: https://globalclou.wordpress.com/2021/04/27/cztery-bestie-czarna-szlachta-i-biale-rekawice-czyli-do-kogo-nalezy-materialny-swiat-fetyszu-pieniadza-i-ludzkiego-kapitalu/
  Czytaj więcej

 • Technologia Okultyzmu (ebook)
  Podpalić świat ?!
  A co, jeśli ktoś podpali za was świat i was wyzwoli ? Otóż, nawet, jeśli ktoś weźmie za was ciężar przewrotu, dojdzie do chaosu, ponieważ oderwani od systemu - uzależnieni, nie będą wstanie żyć i myśleć na na bazie czystej kartki papieru.
  Co to oznacza? Niewolnik, nauczony poruszania się w obcym ładzie (29) i regule, nie będzie wstanie wnieść do swojego życia powiewu świeżości, przez co wyuczone posłuszeństwo, zmusi go do poszukiwania fałszywego mesjasza, kata i pana, który wskaże mu jego miejsce w szeregu przegranych.
  Tak, jesteście ofiarami syndromu sztokholmskiego i  prania mózgu, opartego na w/w technice sporadycznego zasilania, i dopóki tego nie zmienimy, niewolnik będzie dumny z tego, że jest niewolnikiem i zakładnikiem własnych słabości i ograniczeń. 
  Jeśli chcemy podpalić świat, musimy najpierw podbić i wyzwolić ludzkie umysły - ze stereotypów i nauk, szerzonych przez edukacje lustrzaną i poprawność polityczną.


  Całość: https://globalclou.wordpress.com/2021/04/24/czarna-magia-czyli-kto-wykorzystuje-persone-za-pomoca-negatywnego-okultyzmu/
  Czytaj więcej

 • Czym, jest Lockdown, czyli rządowe Ludobójstwo
  Rodzice, powinni natychmiast wpłynąć na dyrektorów szkół, którzy pod wpływem ich naporu, będą zmuszeni do ponownego otwarcia szkół. 
  Jeśli nie zrobi tego dyrektor, gnący się pod naciskiem kuratorium i ministerstwa, rodzice powinni natychmiast - złożyć pozew zbiorowy, przeciwko osobom wchodzącym w skład fetyszu ministerstwa, kuratorium oraz danej szkoły, tworząc jednocześnie pisma, a przeniesienia dziecka w tryb nauczania domowego lub indywidualnego. 
  Jak to zrobić? Rodzice, powinni zatrudnić nauczycieli, jako korepetytorów, stając się odpowiedzialnymi za edukacje swoich dzieci oraz za cały system edukacji (28) w nowo powstającej Lechii. 
  To rodzic - wybierze miejsce nauczania oraz stykający się z jego dziećmi - personel - stawiający od tej chwili - dobro ucznia, ponad ideologie korporacji państwa i nierządu. 
  Przejdzmy teraz do firm usługowych, handlu i całkowitego otwarcia się na wolność: 
  Zapraszajcie państwo fryzjerów, lekarzy, przedstawicieli firm i innych specjalistów do swoich domów i mieszkań, masowe usługi sąsiedzkie i przyjacielskie - pozwolą zniszczyć dopływ opodatkowanego pieniądza do systemu państwa, ubezpieczeń i innych pośredników, czerpiących z was zysk. 
  Twórzcie wyspecjalizowane, wolne od rządowych nakazów - kręgi, w których pomoc i wzajemne zrozumienie swoich potrzeb, będzie ważniejsze od utrzymywania nierobów - tworzących sitwy oparte na tytularnych fetyszach. Niech czas, pieniądz, zaangażowanie - zostanie między ludźmi i niech rodzi nowe pomysły.
  Niech rolnicy zrezygnują z kolaboracji z rządem i unią europejską, dostarczając towar zgodny z wytycznymi natury, prosto pod drzwi klienta, bez pośredników w postaci spekulantów, sieci i sklepów, które w tym modelu handlu i sprzedaży - stracą racje bytu.
  Bez podatków, opłat i umów - towar będzie tani i dostępny dla wszystkich, a rolnicy, nie będą skazani na manipulacje, ze strony rządów, korporacji i międzynarodowych spekulantów. 
  Kiedy rolnik współpracuje z naturą i ze społeczeństwem, nie może zaistnieć żaden kryzys, ponieważ zostaje stworzona nowy łańcuch dostaw o zasięgu regionalnym i między regionalny rynek zbytu, który testuje od kilku miesięcy, obywając się bez wychodzenia do sklepu, czy marketu.
  Państwo, pozbawione z dnia na dzień podatków płynących od ludzkiego kapitału, traci na swym sensie, ponieważ płaska struktura społeczna, wzbogacona o idee dywidendy narodowej (11), odsuwa od koryta władzy wszelakich fetyszystów, lichwiarzy i spekulantów, na których, oparty jest dzisiejszy świat iluzji hierarchicznej. 
  Relacja człowieka z człowiekiem tworzy prawdziwe relacje społeczne, w których twórca, zna swego klienta, który tylko wtedy kupi towar kreatora i kolejny raz do niego wróci, jeśli twór jego działania, będzie dobrej jakości.
  Czas uzależniających nas od siebie bezproduktywnych - urzędników, pośredników, handlarzy, polityków, księży, bankierów, pracowników biurowych, spekulantów ... się kończy, ponieważ nasz system wspiera kreatora i twórcę, którzy mogą współegzystować bez mesjaszy, podatków, wedle reguł prawa naturalnego i dywidendy narodowej.
  Wartość pieniądza, w żadnym wypadku nie opiera się na złocie, czy innym fetyszu, lecz na produktach i bogactwach naturalnych, które za pieniądze można kupić.
  Pieniądz, może być zwykłą księgowością, kredytem przechodzącym z jednego konta na drugie, w zależności od zakupów i sprzedaży. Ogólna suma pieniędzy zależy od ogólnej ilości towarów i bogactw naturalnych.  image  Brak oprocentowania
  Wzrostowi produkcji, zawsze musi towarzyszyć odpowiedni wzrost ilości pieniędzy. Za nowy pieniądz nigdy nie należy płacić procentu.
  Postęp – nie jest reprezentowany przez dług publiczny, lecz przez dywidendę równą dla wszystkich. Ceny dostosowane są do siły nabywczej, przez współczynnik cen.
  Co można by zrobić bez bankiera, bez złota, bez zaciągania długów ?
  Otwieram konto na nazwisko każdego z nas. W kolumnie po prawej stronie zapisuję się stan konta. W kolumnie po lewej stronie zapisujemy wpływy ze sprzedaży własnej pracy lub produktów, które powiększają konto (kredyt); oraz zapisujemy wydatki, które zmniejszają konto (debet).
  Wpisujemy 1000 Lachów, jako wpływy dla każdego. I w tym momencie, każdy ma natychmiast 1000 Lahów.
  Człowiek, kupuje od drugiego człowieka – produkt za 10 Lahów, z jego konta odejmuje się 10 Lahów (zostaje 990 Lahów), które zasilają konto drugiej osoby (1010 Lahów) i tak dalej, z jednego konta na drugie, całkiem tak samo, jak papierowe Lahy, przechodzą z jednej kieszeni do drugiej.
  Jeżeli ktoś z nas – potrzebuje pieniędzy na powiększenie swojej produkcji, otwiera się mu potrzebny kredyt, bez oprocentowania, który on odda po dokonaniu sprzedaży. To samo odnosi się do robót publicznych …
  W przypadku postępu społecznego, gdy zwiększa się produkcja i konieczne jest zwiększenie ilości pieniędzy do naszej dyspozycji, powiększa się konto każdego o dodatkową sumę, nic nikomu nie zabierając.
  Po prostu – na koncie każdego z nas dopisuje się taką samą sumę pieniędzy. I to jest dywidenda narodowa. W ten sposób pieniądz staje się narzędziem pomocniczym, służącym ludziom.
  W otaczających nas realiach, to człowiek jest kapitałem, z którego działania czerpie zysk - bezproduktywne wyznanie pokładające wiarę w rząd, kościół, administracja, schemat lichwy i spekulacji ... 
  Aby doprowadzić do nowego początku świata (30), należy rozpocząć i rozkręcić wojnę wszystkich społeczeństw,  z międzynarodowymi i lokalnymi banksterami, graczami politycznymi i korporacyjnymi ...
  Dlaczego, musimy wybrać wariant wojny wyprzedzającej ?
  Ponieważ, korporacje, zwane państwami narodowymi, nie pozwolą, aby ludzki kapitał się rozbiegł i przejął kontrole nad terenem zajmowanym przez daną firmę, której udziałowcami, są z kolei inne korporacje, instytucje i banki.
  Lah, jest świadomym, odpowiedzialnym Panem Bogiem - Samego Siebie, poprzez Siebie i dzięki Sobie (31).
  Drodze moi, zapamiętajcie jedno - prezentacja brutalnej siły - sfinansowanej przez ludzi, jest niczym w porównaniu z siłą rozsianych jednostek - siejących chaos w losowo wybranych punktach świata, w imię wolności, równości i prawdy ... 
  Szeregi aut, można spalić, defilady siły, można stłumić, każdą siłę występująca przeciw wolności,  można rozdzielić, wyprowadzić w błąd, spacyfikować i doprowadzić do samozagłady i obłędu ... 
  W płaskiej strukturze społeczne, nie jest istotne, gdzie powstaje ogień, tylko jak szybko się roznosi w niekontrolowany sposób ... Wolność i prawda, nie ma swych przywódców i każdy ich przejaw, jest jej - przedstawicielem ...
  Ogień zacznie wybuchać w sposób niekontrolowany - wtedy, gdy władza poczuje się zbyt pewna siebie ... Ten moment, jest już naprawdę blisko, a wtedy nieważne, czy to Berlin, Nowy York, Warszawa, Londyn, czy Paryż, ludzie wyprowadzą siły militarne w pole, aby dobrać się do elit, armie pozbawione swych głów i rozkazów, rozproszą się szybciej, niż powstały ...  
  I tak upadnie wirus hierarchii oraz epidemia żerowania człowieka, na człowieku ...
  https://antykandydat.wordpress.com/2021/04/16/lockdown-zaprogramowane-samobojstwo-i-zabojstwo/
  Czytaj więcej

 • Z-mar-twych-wstań 
  Z-mar-tych-wstaje, przestaje reagować na jakiekolwiek hierarchiczne kłamstwa, przestaje dążyć do jakichkolwiek ideologii, czy fetyszy (2) i bać się prawa zwierząt (3), ponieważ jestem odpowiedzialny, świadomy i wiem, czym jest połączenie czasu personalnego, logiki z prawem naturalnym (3).
  Prawo Naturalne, jest moją potęgą i waszym strachem, przed utratą iluzji - władzy, która miała być z założenia - władzą absolutną (4), a stała się podłą utopią (5), nie mającą kontroli nad tym, kto posiada światły rozum, dążący do odpowiedzialności, za swoje własne - życie.
  Mam kilka słów do hipokrytów, kpiarzy, ignorantów, szyderców, obrońców krzyża, tej, czy inne wiary, socjalizmu, kapitalizmu, demokracji i estetyki języka, do wszelakiej maści mundurów, garniturów, koloratek i hierarchów, kreujących siłą i podstępem - swoje własne prawo, ponad jedyne istniejące prawo, jakim jest prawo naturalne. 
  Mam też kilka słów, do kreatur, bestii (6) i istot bionegatwnych (7), które pragną nas odizolować od rzeczywistości, za pomocą segregacji sanitarnej (8) i oczernić oraz ocenić, za pomocą ideologii poprawności politycznej, która daje nam prawny nakaz egzystencji w obcym układzie, obozie, ładzie i prawie, które bezczelnie korzystają z naszego czasu i negują - naszą niepodległość oraz moralność (9). Mam też słówko, do zwolenników aborcji (21), eugeniki, szczepień mRNA i transhumanizmu (22), ponieważ każda forma ingerencji w cudze zdrowie i życie, umysł, ducha i ciało, jest sprzeczna z prawem naturalnym. 
  Nie chcemy - waszej wykreowanej z niczego - podmiotowości, istniejącej ponad naszą instrumentalną przedmiotowość, nie chcemy waszej bezczelności, która chce pokazać nam, jak mamy żyć, widywać, czy przemieszać się i kiedy mamy się szczepić na coś, co nie istnieje (10), nie chcemy, abyście kłamstwami objaśniali nam świat - oparty na iluzji, utopii, abstrakcji społecznej, kulturowej, politycznej i prawnej.
  Od dziś z-mar-twych-wstajemy, porzucamy wylinkę obcych nami ideologii, wychodzimy z narzuconych nam memetycznych ról (11), de-konstruujemy narzucone nam stereotypy, jesteśmy wolni, mamy czas pomyśleć, ponieważ jesteśmy równi, wszystkim wam. Nie jesteśmy już sami, są nas miliony, dziesiątki i setki milionów ...
  Życie jest kołem, świadomość prawdy, musi się podczas Jarych Godów, wykluć z jaja mądrości i wiedzy, przełożonej na jedność - myśli, słowa, działania i wzajemności, która czyni z samostanowienia i samoograniczenia, powszechną wolność, opartą na prawie naturalnym !   
  Odrzucenie dialogu z człowiekiem (12), oznacza złą wole reprezentantów prawa zwierząt, co czyni ich częścią zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze - światowym, która zagraża życiu, zdrowi i wolności całej ludzkiej populacja. 
  Żadne plany, czołgi, jednostki i grupy, nie staną na drodze świadomym i logicznie myślącym jednostkom, ponieważ owe siły - chroniące ideologie władzy, wymagają standardowych procedur, które zostały już przejrzane, rozpracowane, za pomocą logiki i przeciwstawione - bezmyślnej ideologii siły i kłamstwa !
  Ludzie, nazywają każde zło, ponieważ każda ideologia - ma swą użyteczną antytezę (20), jednak zło, to każde działanie - niezgodne z prawem naturalnym. 
  Rządy, instytucje, to stada umiejących zabijać i poniżać psychopatów, posiadających umiejętność stosowania prawa zwierząt, przy odciąganiu uwagi od siebie i spychaniu winy na fałszywych wrogów, co nazywamy - zamachem fałszywej flagii ... Instytucje i organizacje rządowe oraz korporacje każdego dnia, chcą nas zastraszyć, ośmieszyć,  albo zabić, w celu ograbienia nas z naszej własności, zdrowia i życia.
  Zacznijcie być Lahami, świadomymi panami - bogami samych siebie (13), ponieważ tylko wtedy, nikt nie ustanowi nad wami fałszywych mesjaszy i nie pozbawi was - przodowników i liderów, utkwionych od tej chwili, w każdym z nas. 
  image  Całość: https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/04/03/z-mar-twych-wstan/
  Czytaj więcej

 • Absolutny Lockdown Władzy
  Wypłaćmy wszysytkie pieniądze z banków, rozpocznijmy bezterminowy strajk, zablokujemy sejm, senat, urzędy i jednostki, przestańmy płacić podatki, kupujmy tylko od producentów i twórców, zjednoczmy miasta i wsie, stosujmy prawo naturalne, przestańmy trzymać dystans, wymuśmy na szkole powrót dzieci na zajęcia, zdejmijmy maseczki, zablokujemy granice, przywróćmy dostęp do lekarza, 0 testów pcr, nie szczepmy się produktami gmo, zablokujmy autostrady, skupujmy srebro, oprzyjmy gospodarkę i życie na dywidendzie narodowej, stwórzmy płaską strukturę społeczną, gromadźmy się nie tylko w czasie Jarych Godów ...
  Powitajmy normalność relacji społecznych, zawodowych i rodzinnych.
  Nie potrzebujemy rządu, potrzebujemy powszechnej świadomości !
  Przywróćmy do wyższych wartości moralnych, władza zobowiązuje ,szczególnie jeśli należy ona do narodu !
  Wojciech Dydymski Dydymski 
  image


  Nie pracuj dla państwa, lecz dla Boga, czyli samego siebie.
  https://app.box.com/s/ow1rjbb4o273a5nup8ymqighc8txcsg8
  https://ligaswiatagrafika.wordpress.com/2021/03/27/absolutny-lockdown-wladzy/
  #lockdown_władzy #dydymus #ligaswiata #atak_na_władzę
  Czytaj więcej

 • Liga Świata: Syjonizm vel Globalizm i upadek Polski
  Syjonizm vel globalizm, zamknięty w różnych systemach hierarchicznych - wyznaniowych w stosunku do ustroju, systemu władzy człowieka nad człowiekiem, uczyni z Polski | Lechii drugą Palestynę, ponieważ podzielony i zastraszany naród, nie potrafi znieść okupującej go władzy, tworzącej terror kryzysów, które niszczą prywatną własność i uzależniają społeczność od socjalu.
  Dydymus 


  https://youtu.be/qJFN1DIeAJY
  https://app.box.com/s/ow1rjbb4o273a5nup8ymqighc8txcsg8
  https://app.box.com/s/dhrx1x1670hyjt4fz2wtsmh4k2wo4eqn
  https://facebook.com/liga.swiata.polska
  https://globalclou.wordpress.com/2021/03/24/liga-swiata-syjonizm-vel-globalizm-i-upadek-polski/  Czytaj więcej

 • Nowy Ład w ujęciu logiki  30 marca 2021, fetysz (5) instytucji sejmu i senatu, będzie chciał oddać władze decyzyjną w kwestii podatków, w ręce Unii Europejskiej. I właśnie ta szalona decyzja ideologiczna, będąca w praktyce zdradą stanu, podjęta przez Republic Poland of (2), będzie skutkować - wprowadzeniem stanu wyjątkowego lub co bardziej prawdopodobne - całkowitego lockdownu, w celu odciągnięcie uwagi społeczeństwa, od tego właśnie posunięcia, które zbliża nas nieuchronnie do podatku katastralnego i utraty samostanowienia.
  Stan wyjątkowy lub też, jak kto woli całkowity lockdown, zostanie wprowadzony, w obawie przed nasilonymi protestami wzburzonego społeczeństwa, które być może - połączy wreszcie ideologie covida (25) z budową państwa globalnego, opartego na międzynarodowych instytucjach, tajnych bractwach, korporacjach i bankach centralnych.
  Jeśli już się nakrzyczeliście, nachodziliście na marszach i protestach (3), czas na podstęp i radykalny szturm na instytucje rządowe, w celu stworzenia kontraktowego rządu tymczasowego, który zerwie wszysykie umowy międzynarodowe i doprowadzi Lechię do odbudowy w trybie płaskiej struktury społecznej (4).
  Obecnego kryzysu, nie wywołał żaden wirus, ponieważ kryzys, jest formą nakierowania społeczeństwa  - na narzucone odgórnie - zmiany ideologiczne (6). 
  Żadna epidemia nigdy, nie wywołałaby kryzysu na globalną skale, ponieważ kryzys, to wstrzymanie lub zablokowanie łańcucha dostaw, przez polityków, bankierów, spekulantów, lichwiarzy i biznesmenów, którzy poprzez ideologie kryzysu, chcą wzmocnić swoje interesy oraz zacisnąć pas kontroli na tali biernego w swych poczynaniach społeczeństwa (6). 
  Wspólnota międzynarodowych instytucji, korporacji i banków oraz państw narodowych, nazywana jest od tysiącleci rządem światowym, który pod pozorami walki z wirusem i ochrony zdrowia, wprowadził dopiero raczkujący - nowy ład, który walczy z ludźmi o utrzymanie użytecznej ideologii epidemii. 
  Zablokowanie łańcucha dostaw oraz wykorzenienie własności prywatnej, skupi władze w rękach państw narodowych, będących w istocie korporacjami (2) należącymi do najbogatszych ludzi na świecie. Ktoś, kto za pomocą prawa zwierząt (7), nakazu, kary i przemocy, chce wdrożyć własny ład, jest po prostu - przestępcą, który uprzednio wprowadził wiarę w ustrój, rewolucje przemysłowa, czy seksualną i inne ideologie - oparte na ładzie wyznaniowym (8), w którego obostrzenia, muszą wierzyć wszyscy, ponieważ tylko tak - utrzyma się władza mniejszości, nad ignorującą prawdę - większością. 
  Co kilkadziesiąt lat, niszczy się istniejący ład, aby wprowadzić nowe reguły kontroli społecznej ... 
  Terror, nie służy człowiekowi, ponieważ terror - służy zniszczeniu wolnej woli, poprzez strach (9), wymuszający podporzadkowanie bestii (10), żerującej na ludzkich stadach i nie ważne, czy owym terrorem ideologicznym, jest - wyznanie, ustrój, czy pogląd ... 
  Dobro, życie i twój rozwój, jest władzy obojętny, ponieważ, jesteś tylko ludzkim kapitałem (11), który będzie obracany wedle reguł zwiększenia kontroli społecznej i zysku.  
  Wybór, jest tak naprawdę groteską, stworzona przez tych, którzy posiadają władze, dla tych, którzy tej władzy nie posiadają i mogą się tylko przyglądać jej poczynaniom. 
  I właśnie ten aspekt - należy jak najszybciej zmienić, aby realną władze, przejęło społeczeństwo świadomych i odpowiedzialnych ludzi, ponieważ hołota tworzy system hierarchiczny, z którego nic nie wynika, poza aspektem żerowania człowieka na człowieku.
  W tej sytuacji, czołgi na ulicach, to tylko kwestia czasu i dobra wiadomość dla społeczeństwa, ponieważ łatwiej ogarnąć przemieszczanie i rozproszenie wojska, niż nieprzewidziany atak, ze strony podnieconych nagrodą psów.
  image  Zacznijmy jedna od początku ...
  Całość przeczytasz tutaj: https://globalclou.wordpress.com/2021/03/22/nowy-lad-w-ujeciu-logiki/
  Czytaj więcej

 • Holokaust Polski
  #holokaust #polska #lockdown #dydymus #ligaswiata
  https://app.box.com/s/ow1rjbb4o273a5nup8ymqighc8txcsg8
  image  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Przyjmuje dotacje na działanie administracyjne, prawne od swoich czytelników, fanów i donatorów.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Skarbonki

Nikt nie założył jeszcze skarbonki do tej zrzutki lub żadna z założonych skarbonek nie zebrała środków.

Wpłaty 25

SM
Seweryn Mitoraj
500 zł
RA
Radosław
PJ
Paweł
100 zł
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
100 zł
JA
Jan
100 zł
AL
alx
100 zł
 
Dane ukryte
70 zł
PK
piotr kos
70 zł
 
Dane ukryte
70 zł
Zobacz więcej

Komentarze 1

 
2500 znaków
 •  
  Użytkownik anonimowy

  czekam z niecierpliwością na książkę w formie papierowej

  20 zł

Nasi użytkownicy założyli

865 389 zrzutek

i zebrali

766 167 117 zł

A ty na co dziś zbierasz?