id: 8r52ya

Sky and Sunflower Mission - Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w Warszawie / Sky and Sunflower Mission - Support for Ukrainian refugees in Warsaw

Sky and Sunflower Mission - Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w Warszawie / Sky and Sunflower Mission - Support for Ukrainian refugees in Warsaw

Nasi użytkownicy założyli 1 034 619 zrzutek i zebrali 1 100 903 858 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności6

 • Dear friends,

  The team from the tent at the Ukrainian Consulate in Warsaw continues to help.

  There are more and more people waiting in line at the Consulate. Especially during snow, wind, frost, guests gratefully take advantage of the possibility of sheltering in a tent, warming up with a hot drink and eating a snack or a dish.

  The tent works thanks to volunteers and donors who bring the necessary products and make donations for the collection intended for the purchase of hot lunches.

  More information on FB https://www.facebook.com/groups/pomocprzykonsulacieukrainy

  Your donations in coming weeks will be used for the purchase of the necessary products.

  Thank you for help!

  Monika from Sky And Sunflower Mission

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

[Wersja polska poniżej / Polish version below]


[EN]

 

This collection aims to raise funds for the purchase of items needed at humanitarian aid points in Warsaw:

1. Woloska 7 - Shelter for Ukrainian refugees in Warsaw, Poland

2. Support Tent at the Consulate of Ukraine in Warsaw, Poland

This program was created by volunteer advocates in the US, Poland and Ukraine working together to provide direct help to Ukrainian refugees in Warsaw and Lviv.

**********

Woloska 7

Woloska 7 is a 7-floor office building converted into a temporary accommodation for refugees who had to flee Ukraine due to the Russian invasion which started on February 24, 2022. The shelter is well-managed and primarily helps women and children establish themselves in Poland, send their children to school, and find good jobs. It is one of many of such shelters in Warsaw.

A maximum of 700 people can stay in Woloska 7. The hostel operates in a rotational system: travel-weary refugees are given a roof over their heads and a much-needed chance to rest physically and mentally. While some guests have extended stays, others soon move out to a rented flat or travel elsewhere in Poland or to other EU countries, seeking stability and a more prosperous life.

The Woloska 7 shelter is a subsidiary of one of the offices at the Warsaw City Hall, which pays only for certain basic needs such as the catering of regular meals. Therefore, the shelter is constantly looking for donors who will fill the shortages of bedding, hygiene products, office supplies, clothing (underwear, socks, shoes), etc.

**********

Support Tent at the Consulate of Ukraine

This action was started by concerned neighbors living near the Ukrainian consulate in Warsaw. On the day of the Russian invasion of Ukraine on February 24, 2022 and onward, these neighbors saw refugees waiting in line - mostly mothers with young children. They had been standing there in the cold since early dawn to have a good place in the line.

Many of the refugees, having never left Ukraine before, do not have international documents. At the consulate, they hope to receive the documents required to obtain refugee rights in Poland. Those who want to go to other countries need an international passport for themselves and their children.

The tent is the only shelter near the consulate offering protection from rain and sun. In addition, the volunteers working there share drinks, fruit, snacks, and hot meals to people in line.

The team which operates the tent is not an official organization but rather a group of compassionate people from the neighborhood who have organized themselves through Facebook. There is currently no organization that raises funds for this purpose. The tent operates solely through items brought in by donors. 


------------------------------------------------------------------------

[PL]


Zbiórka ta ma na celu zebranie środków na zakup artykułów potrzebnych w punktach pomocy humanitarnej w Warszawie:

 

 1. Wołoska 7 - Schronisko dla ukraińskich uchodźców w Warszawie, Polska
 2. Namiot wsparcia w Konsulacie Ukrainy w Warszawie, Polska

 

Program ten został stworzony przez przedstawicieli wolontariuszy z USA, Polski i Ukrainy, którzy wspólnie udzielają bezpośredniej pomocy ukraińskim uchodźcom w Warszawie i Lwowie.


**********

Wołoska 7

Wołoska 7 to 7-piętrowy biurowiec przekształcony w tymczasowe mieszkanie dla osób, które musiały uciekać z Ukrainy w związku z inwazją rosyjską rozpoczętą 24 lutego 2022 roku. To dobrze funkcjonujące środowisko, które pomoże osiedlić się głównie kobietom i dzieciom w Polsce wysłać swoje dzieci do szkoły i znaleźć dobrą pracę. Jest jednym z wielu takich schronów w Warszawie.

Maksymalnie może tu przebywać 700 osób. Schronisko działa w systemie rotacyjnym: uchodźcy otrzymują dach nad głową, gdzie odprężają podróże, odpoczywają fizycznie i psychicznie. Niektórzy goście mogą zostać dłużej, inni wkrótce wyprowadzą się do wynajętego mieszkania lub wyjadą w inne miejsce w Polsce lub do innych krajów UE w poszukiwaniu substytutów stabilności i lepszego losu.

Schronisko „Woloska 7” podlega jednemu z biur Urzędu m.st. Warszawy. Urząd Miasta płaci tylko za niektóre podstawowe potrzeby, takie jak wyżywienie z regularnymi posiłkami. Dlatego schronisko nieustannie poszukuje darczyńców, którzy uzupełnią braki w pościeli, środkach higienicznych, artykułach biurowych, odzieży (bielizna, skarpetki, buty) itp.

 

**********

Namiot wsparcia w Konsulacie Ukrainy

Akcję rozpoczęli sąsiedzi mieszkający w pobliżu ukraińskiego konsulatu w Warszawie. Przechodząc tam, jednego z pierwszych dni rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 r., ujrzeli ludzi czekających w kolejce – głównie matki z małymi dziećmi.

Wielu uchodźców nigdy wcześniej nie opuściło Ukrainy i nie posiada dokumentów międzynarodowych. W konsulacie otrzymają dokumenty wymagane do uzyskania praw uchodźcy w Polsce. Ci, którzy chcą wyjechać do innych krajów, potrzebują międzynarodowego paszportu dla siebie i swoich dzieci. Od świtu stali na mrozie, żeby mieć dobre miejsce w kolejce.

Namiot jest jedynym schronieniem w pobliżu konsulatu zapewniającym ochronę przed deszczem i słońcem. Ponadto pracujący tam wolontariusze dzielą się z osobami w kolejce napojami, owocami, przekąskami i ciepłym posiłkiem.

Ekipa namiotowa nie jest oficjalną organizacją, ale grupą ludzi dobrej woli z sąsiedztwa, którzy zorganizowali się przy pomocy FB. Obecnie nie ma organizacji, która zbierałaby fundusze na ten cel. Namiot działa dzięki produktom przyniesionym przez darczyńców.

 


 

English below:

This collection aims to raise funds for the purchase of items needed at humanitarian aid points in Warsaw:

1. Woloska 7 - Shelter for Ukrainian refugees in Warsaw, Poland

2. Support Tent at the Consulate of Ukraine in Warsaw, Poland

This program was created by volunteer advocates in the US, Poland and Ukraine working together to provide direct help to Ukrainian refugees in Warsaw and Lviv. 

**********

Woloska 7

Woloska 7 is a 7-floor office building converted into a temporary accommodation for refugees who had to flee Ukraine due to the Russian invasion which started on February 24, 2022. The shelter is well-managed and primarily helps women and children establish themselves in Poland, send their children to school, and find good jobs. It is one of many of such shelters in Warsaw.


A maximum of 700 people can stay in Woloska 7. The hostel operates in a rotational system: travel-weary refugees are given a roof over their heads and a much-needed chance to rest physically and mentally. While some guests have extended stays, others soon move out to a rented flat or travel elsewhere in Poland or to other EU countries, seeking stability and a more prosperous life.

The Woloska 7 shelter is a subsidiary of one of the offices at the Warsaw City Hall, which pays only for certain basic needs such as the catering of regular meals. Therefore, the shelter is constantly looking for donors who will fill the shortages of bedding, hygiene products, office supplies, clothing (underwear, socks, shoes), etc.

**********

Support Tent at the Consulate of Ukraine

This action was started by concerned neighbors living near the Ukrainian consulate in Warsaw. On the day of the Russian invasion of Ukraine on February 24, 2022 and onward, these neighbors saw refugees waiting in line - mostly mothers with young children. They had been standing there in the cold since early dawn to have a good place in the line.

Many of the refugees, having never left Ukraine before, do not have international documents. At the consulate, they hope to receive the documents required to obtain refugee rights in Poland. Those who want to go to other countries need an international passport for themselves and their children.

The tent is the only shelter near the consulate offering protection from rain and sun. In addition, the volunteers working there share drinks, fruit, snacks, and hot meals to people in line.

The team which operates the tent is not an official organization but rather a group of compassionate people from tneighborhood who have organized themselves through Facebook. There is currently no organization that raises funds for this purpose. The tent operates solely through items brought in by donors. 

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 13

 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
ukryta
CP
Cadmus Presbyterian Church
1 280 zł
DP
Robin Kendricks
200 zł
KL
Ken Leslie
MW
Mary Ward
250 zł
BW
Beatrice Wolfe
1 000 zł
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
ukryta

Komentarze 1

 
2500 znaków