id: 8sawus

Centrum Pomocy Puławska 20

Centrum Pomocy Puławska 20

Nasi użytkownicy założyli 978 807 zrzutek i zebrali 998 784 868 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

ENGLISH BELOW


Centrum Pomocy przy ulicy Puławskiej 20 w Warszawie to miejsce, w którym uchodźcy z Ukrainy otrzymują codziennie nieodpłatną pomoc, informacje i wsparcie. 


Zbieramy i przekazujemy potrzebującym: ubrania, zabawki, środki czystości, kosmetyki oraz jedzenie nie wymagające lodówki.


Nasza pomoc jest nie tylko doraźna. Udostępniamy swoją przestrzeń jako „tablicę ogłoszeń” dla poszukujących i oferujących pracę oraz wielu inicjatyw pomocowych. Jak najszybciej chcielibyśmy otworzyć punkt informacyjny dla uchodźców, zorganizować działania aktywizujące ich zawodowo, zapewnić opiekę psychologiczną i wiele innych. 


Od pierwszych godzin działalności Centrum naszym priorytetem jest to, aby odwiedzające nas osoby, szczególnie kobiety i dzieci, czuły się u nas godnie i komfortowo, aby były zaopiekowane kompleksowo i zgodnie z ich aktualnymi potrzebami. Przejawia się to zarówno w tym, że rzeczy, które rozdajemy potrzebującym są starannie przez nas wyselekcjonowane i opisane, jak i w naszej bardzo troskliwej opiece na miejscu. Wolontariusze Centrum starają się rozmawiać z każdą osobą odwiedzającą Centrum, badają ich potrzeby, służą pomocą i radą. Szczególnie dbamy o dzieci - każdy maluch otrzymuje od nas drobne zabawki lub materiały plastyczne oraz coś słodkiego na chwilę nudy w kolejce. Przygotowaliśmy też dział z zabawkami, książeczkami dziecięcymi i materiałami plastycznymi, specjalnie dla naszych najmłodszych dzielnych Gości. 


Do Centrum Pomocy przy ulicy Puławskiej 20 codziennie przychodzą setki potrzebujących. W kolejki oczekujący ustawiają się już na długo przed godziną otwarcia Centrum. 

Szacujemy, że CODZIENNIE pomagamy ponad 500 uchodźcom, głównie kobietom i dzieciom. 


Przestrzeń Centrum Pomocy działa od 14 marca - dzięki własnej pracy, częściowo ją wyremontowaliśmy, posprzątaliśmy i dostosowaliśmy do potrzeb potrzebujących. 


Od samego początku i do tej pory Centrum Pomocy oparte jest o pracę wolontaryjną setek zaangażowanych osób i wielu niezastąpionych darczyńców prywatnych. 

Wspierają nas mieszkańcy Mokotowa i innych dzielnic Warszawy, przynoszący dary codziennie.

Przez ostatni tydzień zbiórki na potrzeby Centrum realizowały mokotowskie szkoły. 

Otrzymywaliśmy niezwykłe transporty od przeróżnych darczyńców, ale przede wszystkim czujemy potężny przypływ dobra od mieszkańców Warszawy, którzy licznie odpowiadają na nasze apele z prośbą o pomoc. 


Centrum Pomocy jest otwarte od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00, w soboty i niedziele od 10:00 do 14:00, ale często jesteśmy tu dłużej, nawet do nocy, rozpakowujemy, segregujemy i układamy dary, sprzątamy, naprawiamy i planujemy dalsze działania.


Nasza grupa na Facebooku działa bardzo prężnie. W nasze działania włączyło się ponad 2 tys osób, w tym 200 wolontariuszy, oraz kilkunastu koordynatorów ! 

Na naszej grupie codziennie znajdziesz aktualizowane na bieżąco listy potrzeb oraz informacje na temat działalności Centrum. Obserwuj nasze działania: https://www.facebook.com/groups/315475600649652


Dlaczego potrzebujemy Twojej Pomocy?

Do Centrum Pomocy Ukrainie Puławska 20 przychodzi dziennie setki osób. Skala potrzeb rośnie, a nasze zasoby się kończą. Do tej pory, w ramach działania pro publico bono, wszystkie opłaty oraz niezbędny zakupy finansujemy z własnych środków. Nie posiadamy żadnego finansowania oraz wsparcia na pokrycie bieżących potrzeb.


Potrzebujemy Twojej pomocy. Bez pomocy finansowej, nie będziemy w stanie utrzymać Naszego Centrum. Chcemy rozwijać Centrum Pomocy w dłuższej perspektywie czasowej, mamy założone cele na dany pułap finansowy, którego osiągnięcie pomoże nam je zrealizować i nieść realną pomoc przybywającym do nas osobom. 


Na co zostanie przeznaczone Twoje wsparcie? 


W momencie, kiedy to piszemy, działamy od 7 dni. Mamy wiele planów i energii do ich realizacji, ale to, co będziemy w stanie zrobić będzie zależało od skali Waszego wsparcia.


Poniżej rozpisaliśmy to, co planujemy zrobić w zależności od kwoty uzyskanej ze zbiórki. 


Jeżeli zbierzemy 20.000 zł

 • uruchomimy punkt Informacyjny i lekcje języka polskiego raz w tygodniu
 • zrobimy zakup najpotrzebniejszych produktów w szczególności suchego jedzenia takiego jak kasza, ryż, mąka, konserwy.

Jeżeli zbierzemy 50.000 zł 

wszystko, co powyżej + 

 • lekcje języka polskiego zaczną odbywać się dwa razy w tygodniu, 
 • nawiążemy współpracę z innymi organizacjami pomocowymi na terenie Europy, 
 • zatrudnimy fundraisera, który pomoże zapewnić wsparcie od producentów oraz darczyńców, 
 • uruchomimy stronę internetową, 
 • będziemy robić regularne zakupy najpotrzebniejszych produktów spożywczych.

Jeżeli zbierzemy 100.000 zł  

wszystko, co powyżej + 

 • możemy robić regularne zakupy najpotrzebniejszych środków czystości
 • wynajmiemy i zrobimy drobny remont dodatkowego magazyn na terenie dzielnicy, który umożliwi przechowywanie większej ilości darów
 • zatrudnimy osobę, która będzie odpowiedzialna za pozyskiwanie środków publicznych, które zapewnią finansowanie punktu w przyszłości
 • zapewnimy jednorazową wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora.

Jeżeli zbierzemy 150.000 zł 

wszystko, co powyżej + 

 • będziemy mogli robić regularne zakupy najpotrzebniejszych produktów spożywczych oraz środków czystości
 • lekcje języka polskiego zaczną się odbywać 3 w tygodniu
 • kupimy komputer i drukarkę, które będą służyć uchodźcom w naszym Centrum
 • zorganizujemy transport potrzebnych rzeczy na granicę ukraińską lub na Ukrainę

Jeżeli zbierzemy 200.000 zł

wszystko, co powyżej + 

 • zrobimy cotygodniowe zakupy najpotrzebniejszych rzeczy
 • wprowadzimy cotygodniowy dyżur psychologa
 • zorganizujemy wydarzenia kulturalne takie jak pokazy filmowe, warsztaty, koncerty
 • wprowadzamy wsparcie zawodowe i pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia 
 • założymy salę komputerową

Jeżeli zbierzemy 250.000 zł

wszystko, co powyżej + 

 • będziemy mogli pozwolić sobie na remont lub zmianę siedziby i dostosowanie jej do potrzeb Centrum Pomocy
 • lekcje języka polskiego będą odbywać już raz 4  tygodniu
 • uruchomimy logistykę umożliwiającą rozdysponowywania nadwyżki zebranych darów po innych punktach

Jeżeli zbierzemy 300.000 zł

wszystko, co powyżej + 

 • kupimy najpotrzebniejszych rzeczy 2 razy w tygodniu
 • wprowadzimy zajęcia obywatelskie
 • zapewnimy przestrzeń i opiekę dla dzieci 
 • zatrudnimy tłumacza 
 • zorganizujemy więcej transportów potrzebnych rzeczy na granicę ukraińską lub na Ukrainę
 • otworzymy warsztaty z wprowadzenia w niezależność i samodzielność dla uchodźców

Jeżeli zbierzemy 350.000 zł

wszystko, co powyżej + 

 • zorganizujemy kursy zawodowe dla dorosłych
 • otworzymy ukraińską stołówkę oraz kawiarnię dla uchodźców
 • powstanie świetlica dla dorosłych
 • zapewnimy pomoc w znalezieniu i wynajęciu mieszkania, zarejestrowaniu się w urzędzie, szkole, na uczelni

Jeżeli zbierzemy 400.000 zł

wszystko, co powyżej + 

Powyżej tego progu, przekazywane środki zostaną w 80 % przeznaczone na zakup darów dla uchodźców oraz niezbędnych rzeczy do Centrum Pomocy, pozostała nadwyżka zostanie przeznaczona na utrzymywanie i prowadzenie Centrum Pomocy.

Pieniądze ze zbiórki zostaną przeznaczone w 100 % na pomoc uchodźcom oraz na funkcjonowanie Centrum Pomocy.


KIM JESTEŚMY


Przestrzeń, w której obecnie działa Centrum Pomocy, została wynajęta Fundacji Rozwoju Kinematografii na prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej oraz lokalu gastronomicznego. Ze względu na działania wojenne na Ukrainie, zaplanowane prace remontowe zostały przez fundację wstrzymane a przestrzeń przeznaczona za zgodą urzędu na pomoc uchodźcom. Organizacja podjęła się koordynacji działań pomocowych oraz wspierania przedsięwzięcia. W akcję włączyli się mieszkańcy Mokotowa i innych dzielnic Warszawy- wśród nich aktywiści, pisarze, członkowie NGO, artyści i ludzie dobrej woli.  


Fundacja Rozwoju Kinematografii działa od 2014 roku. Od tego czasu zrealizowała tysiące wydarzeń filmowych na terenie kraju jak i za granica. Co roku realizuje dziesiątki cykli plenerowych pokazów filmowych, między innymi w Łazienkach Królewskich, polach Mokotowskich, Parku Żeromskiego, Królikarni czy na Bulwarach Wiślanych. Współtworzy największe i najpopularniejsze festiwale filmowe w polsce i zagranicą m.in. Festiwal Filmowy w Gdyni, Festiwal Filmowy w Kazimierzu, festiwal kina polskiego w Seulu. Organizacja ma również własny międzynarodowy festiwal filmowy “On Art” zrzeszający twórców kina artystycznego.

Realizuje też liczne projekty społeczne skierowane do seniorów oraz mieszkańców Warszawy, warsztaty, spotkania, spacery varsavianistyczne, potańcówki, wystawy, prowadzi domek fiński na warszawskim osiedlu Jazdów oraz Miejsce Aktywności Lokalnej na terenie Pragi Południe. Fundacja bierze czynny udział w projektach celujących w dobro wspólne społeczeństwa, rozwój kulturalny oraz aktywizację ponad podziałami wiekowymi. Ze względu na doświadczenie, odpowiednie zaplecze, logistykę oraz wsparcie wielu wolontariuszy, fundacja podjęła decyzję o zaangażowaniu się w pomoc uchodźcom z Ukrainy.


Obecnie fundacja uruchomiła dwa punkty wsparcia : Centrum Pomocy Ukrainie przy ul. Puławskiej 20 oraz punkt przy ul. Jazdów 3/17. Fundacja organizuje również transporty materiałów medycznych na granicę z Ukrainą.Aid Centre Puławska 20

The Aid Centre at 20 Puławska Street in Warsaw is a place where refugees from Ukraine receive free  support, information and help every day. 

 

We collect and hand over to those in need: clothes, toys, cleaning products, cosmetics and non-perishable food. 

 

Our assistance is not only temporary. Today we serve as a ‘bulletin board’ for those looking for and offering jobs, and for spreading information on other aid initiatives. As soon as possible, we’d like to open an information centre for refugees, organise activities to prepare them for employment, provide psychological care and much more. 

 

From the first hours of the Centre's operation, our priority has been to make our visitors, especially women and children, feel comfortable and respected, making sure that they are cared for comprehensively and their current needs are addressed. This manifests itself through both carefully curated items that we hand out, and in our caring approach to providing assistance at the Centre. The Centre's volunteers try to talk to every visitor, understand their needs, and provide support and advice. In particular, we look after children - each toddler receives from us small toys or art and craft materials and something sweet to counter the boredom while in the queue. We have also prepared a section with toys, children's books and art and craft supplies for our brave young guests.

Hundreds of people in need come to the Aid Centre at 20 Puławska Street every day. The queues are already lining up long before the opening hours. We estimate that we help over 500 refugees DAILY, mainly women and children.

 

The Centre has been operating since March 14. Thanks to our volunteers’ work, we partially renovated it, cleaned it and adapted it for those in need. 

From the very beginning, the Aid Centre has been based on the voluntary work of hundreds of committed people and many invaluable private donors. We are supported by the residents of Mokotów and other districts of Warsaw, who deliver donations every day. Last week, schools in Mokotów organised collections for the Centre. We have been receiving remarkable deliveries from various donors, but most of all, we feel a huge tide of goodwill  from the inhabitants of Warsaw, who responded in large numbers to our appeals for help.

 

The Centre is open from Monday to Friday from 10.00 to 18.00, and from 10:00 to 14:00 on weekends but we are often there for longer, late into the night, to unpack, sort and arrange donated goods, clean, repair and plan further actions.

We run a very dynamic Facebook group. It engaged over 2,000 people, including some 200 volunteers and a dozen or so coordinators in our actions. The Facebook group includes daily updates  on the current needs of  the Centre and information about our ongoing activities. Follow us here:   

https://www.facebook.com/groups/315475600649652

 

Why do we need your help?

Hundreds of people come to the Ukraine Aid Centre at Puławska 20 every day. The needs are growing and our resources are running out. So far, we have been financing all expenses and necessary purchases from our own funds pro publico bono. We do not have any financing sources or other forms of support to cover the ongoing requirements.

We need your help. Without financial assistance, we will not be able to maintain our Centre. We want to develop the Aid Centre for the long term. We have set goals for each financial threshold that will support these goals and enable us to provide real help to people who come to us. 

 

What will your support be used for? 

When we are writing this, we’ve been working in the Aid Center for some 7 days. We have loads of plans and energy to implement them but what we can do will depend on the scale of your support.

 

If we collect PLN 20,000

 • We will launch an Information Centre for the refugees and Polish language lessons once a week.
 • We will buy essential products, in particular non-perishable foods such as porridge, rice, flour, and canned food.

If we collect PLN 50,000

All of the above + 

 • Polish language lessons will be held twice a week.
 • We will establish cooperation with other aid organisations in Europe.
 • We will hire a fundraiser who will help organise support from producers and donors.
 • We will launch a website.
 • We will regularly buy essential food products.

If we collect PLN 100,000

All of the above + 

 • We will be able to make regular purchases of essential cleaning products
 • We will rent and make minor renovations to an additional warehouse in the local area that will allow the storage of more donations.
 • We will hire a person who will be responsible for obtaining public funds that will ensure the financing of the centre for the future.
 • We will provide a one-time payment of remuneration to the coordinator.

If we collect PLN 150,000

All of the above + 

 • We will regularly buy essential food and cleaning products.
 • Polish language lessons will be held 3 times a week.
 • We will buy a computer and printer for use by the refugees in the Centre.
 • We will arrange transport of the essential items to the Ukrainian border or into Ukraine.

If we collect PLN 200,000

All of the above + 

 • We will make weekly purchases of the most needed items.
 • We will introduce weekly psychologist's consultations.
 • We will organise cultural events such as film screenings, workshops, concerts.
 • We will introduce employment readiness support and help in finding jobs. 
 • We will set up a computer room. 

If we collect PLN 250,000

All of the above + 

 • We will be able to afford to renovate current or move to another building and adapt it to the needs of the Aid Centre.
 • Polish language lessons will be held 4 times a week.
 • We will  start  the distribution of the surplus of collected donations to other aid centres.

If we collect PLN 300,000

All of the above + 

 • We will make purchases of the most needed items twice a week.
 • We will introduce civic activities.
 • We will provide space and care for children.
 • We will employ an interpreter.
 • We will organise more transport of essential items to the Ukrainian border or into Ukraine.
 • We will organise induction workshops to allow refugees to regain their independence.

If we collect PLN 300,000

All of the above + 

 • We will organise vocational courses for adults.
 • We will open an Ukrainian canteen and café for refugees.
 • We will open a community space for adults.
 • We will provide assistance in finding and renting a flat, registering with government offices, schools and universities.

Over PLN 400,000

Above this threshold, 80% of the funds will be earmarked for the purchase of items for refugees and the essential supplies of the Aid Centre, the remaining surplus will be used to maintain and run the Aid Centre.

 

100% of the collection money will be used to help refugees and run the Aid Centre. 

Who are we?

The space where the Aid Centre currently operates was rented to the Cinematography Development Foundation to run a Community Centre and a restaurant. Due to the war in Ukraine, the planned renovation works were suspended by the foundation and the space was allocated, with the consent of the local authorities, to help the refugees. The Foundation undertook to coordinate aid activities and support the project. Residents of Mokotow and other districts of Warsaw, activists, writers, members of NGOs, artists and ordinary kind-hearted people joined the aid activities. 

The Cinematography Development Foundation has been operating since 2014. Since then, it has organised thousands of film events in the country and abroad. Every year, it organises dozens of open-air film screenings in Warsaw parks, including in Łazienki Królewskie, Pole Mokotowskie, Żeromski Park, Królikarnia or on the Banks of the River Vistula in Warsaw.  It co-organises the largest and most popular film festivals in Poland and abroad, including Gdynia Film Festival, Kazimierz Film Festival, and the Seoul Polish Cinema Festival. The organisation also has its own international film festival “On Art”, bringing together artists of independent cinema.

It also carries out numerous social projects for seniors and residents of Warsaw, workshops, meetings, walks, dance parties, exhibitions, runs Community Centres in the Warsaw districts of Jazdów and Praga Południe. The Foundation participates in projects aimed at cultural development, building common good and generational integration. Due to these experiences, available facilities, logistic capabilities and the support of many volunteers, the foundation decided to get involved in helping refugees from Ukraine.

Currently, the foundation has launched two Aid Centres: The Ukraine Aid Centre at ul. Puławska 20 and the Aid Centre at ul. Jazdów 3/17. The Foundation also organises the transport of medicines to the border with Ukraine.

Lokalizacja

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 1307

 
Dane ukryte
ukryta
AO
alicja ozibko
100 zł
KL
Konrad
JZ
Janusz Zembrowski
 
Dane ukryte
100 zł
Witold Łuczyński
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
15 zł
 
Dane ukryte
200 zł
JS
Jan
500 zł
Zobacz więcej

Komentarze 18

 
2500 znaków