id: 93pex6

Paliwo na wyjazdy z pomocą humanitarną na Ukrainę

Paliwo na wyjazdy z pomocą humanitarną na Ukrainę

Nasi użytkownicy założyli 914 085 zrzutek i zebrali 878 023 510 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

For English scroll down.


Witaj!


Zapraszamy Cię do udziału w naszej zbiórce na kolejne transporty z pomocą humanitarną dla naszych Sąsiadów.


Jesteśmy grupą młodych ludzi, których połączyła potrzeba działania w obliczu tragedii rozgrywającej się w Ukrainie. Od wybuchu wojny udało się w Polsce zebrać niesamowite ilości darów, ale by rzeczywiście mogły pomóc, trzeba je zawieźć do miejsc najbardziej dotkniętych konfliktem. Mamy doświadczenia z podróży w takie miejsca, jak Afganistan, Sudan, czy Tybet i postanowiliśmy połączyć siły i zająć się transportem humanitarnym.


Część z nas działała od samego wybuchu wojny transportując ludzi z granicy: z Przemyśla, Korczowej, czy Krościenka. Łącznie udało się pomóc kilkudziesięciu osobom. Na tych trasach działa jednak dużo wolontariuszy, stąd decyzja o wyjazdach do Ukrainy.


Dotąd dwukrotnie byliśmy we Lwowie, a trzecim, największym, konwojem dotarliśmy do Winnicy i Białej Cerkwi. Łącznie na miejsce dostarczyliśmy ok 5 ton żywności, leków, koców, śpiworów, art. higienicznych, art. dziecięcych, jedzenia i leków dla zwierząt, a do Polski przewieźliśmy 22 osoby oraz 26 zwierząt z różnych części Ukrainy i zorganizowaliśmy im nowe domy w Polsce. Udało nam się zbudować sieć kontaktów, która pozwala nam docierać do najbardziej potrzebujących i udzielać im wsparcia.


Z zebranych na miejscu wiadomości wynika prosty wniosek – pomoc jest potrzebna stale i trzeba ją dowozić w głąb kraju. Z kolejnymi transportami chcemy docierać dalej i jak najczęściej. Nawiązujemy kontakty, uczymy się przeprowadzać transporty jak najsprawniej i jak najprecyzyjniej dobierać pomoc, ale nasze finansowe możliwości są ograniczone.


Naszym następnym celem jest Charków. Jednorazowy koszt paliwa dla jednego auta to ok 2000pln.

 • Aleksandra - Reportażystka National Geographic - koordynacja transportu zwierząt, drugi kierowca
 • Amadeusz - fotograf dokumentalny i koordynator pomocy humanitarnej z fundacji Tratwa - logistyka wyjazdu
 • Krzysztof - kierowca, dbanie o stan techniczny samochodów
 • Damian - kierowca
 • Jerzy - kierowca, fotograf
 • Amadeusz – kierowca, rzecznik grupy

 

Hello! 


We invite you to participate in our fundraiser for the next round of transports of humanitarian aid for our neighbours.


We are a group of young people united by the need to act in the face of the tragedy unfolding in Ukraine. Since the outbreak of the war, Poland has managed to collect incredible amounts of donations, but in order for them to really help, they must be taken to the places most affected by the conflict. In our team, we bring experiences from traveling to places such as Afghanistan, Sudan and Tibet.  Now, we have decided to join forces and engage with the challenge of humanitarian aid transport in Ukraine.


Some of us were active from the very beginning of the war, transporting people from the border: from Przemyśl, Korczowa or Krościenko. In total, we managed to help several dozen people. However, many volunteers work on these routes, hence our decision to go into Ukraine, where less support is present.


So far, we have been to Lviv twice, and the third, largest, convoy reached Vinnytsia and Bila Tserkva. In total, we delivered about 5 tons of food, medicines, blankets, sleeping bags,  sanitary items,  supplies for children, food and medicines for animals; and we transported 22 people and 26 animals from various parts of Ukraine to Poland and arranged new homes for them. We have managed to build a network of contacts that allows us to reach the people most in need and provide them with support.


The information gathered from our trips into Ukraine, lead us to a simple conclusion – aid is needed constantly and it must be transported deep into the country. We want to travel further and as often as possible with the next transportions. We are establishing networks of contacts, learning to carry out transportions as efficiently as possible, providing the most suitable help, but our financial capacities are limited.


Our next destination is Kharkiv. The cost of fuel for one car is about PLN 2,000.


 • Aleksandra - National Geografic reporter - animal transport coordination, backup driver
 • Amadeusz - documentary photographer and coordinator of humanitarian aid from the Tratwa foundation - trip logistics
 •  Krzysztof - driver, taking care of car maintenance
 • Damian - driver
 • Jerzy - driver, photographer
 • Amadeusz - driver, group spokesman


Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 76

preloader

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!