id: 98kp2n

Wydanie publikacji "Opole - spacery po mieście, którego już nie ma"

Wydanie publikacji "Opole - spacery po mieście, którego już nie ma"

Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Nasi użytkownicy założyli 1 066 908 zrzutek i zebrali 1 162 441 280 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Pod koniec roku 2019 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim wydało publikację pt. „Opole – Spacery po mieście którego już nie ma”, dzięki wsparciu Urzędu Miasta Opola, Konsulatu RFN w Opolu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Zainteresowanie publikacją przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. 1000 egzemplarzy rozeszło się w ciągu zaledwie jednego tygodnia. To pokazało nam, jak wielu obecnych ale także byłych mieszkańców Opola zainteresowanych jest historią swojego miasta. Mimo, że rozdaliśmy już wszystkie egzemplarze publikacji – wciąż otrzymujemy zapytania o możliwość otrzymania czy zakupienia książki. Niestety w związku z epidemią COVID-19 Urząd Miasta Opola odwołał konkursy dla organizacji pozarządowych, w ramach których moglibyśmy się ubiegać o środki na ponowne wydanie publikacji. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, postanowiliśmy zorganizować zrzutkę na dodruk publikacji. Udało nam się pozyskać częściową kwotę z dotacji na dodruk 1000 sztuk. Do pełnej sumy brakuje nam już tylko 3000 zł! Ogromnie liczymy na Państwa wsparcie!


Książka jest wyjątkowa z wielu względów: nad trasami spacerów pracowali pasjonaci, osoby od lat związane z Opolem, które z pełnym zaangażowaniem oddają się zgłębianiu historii miasta. Publikacja pokazuje złożoność historii naszego miasta, skupiając się w dużej mierze na społecznych aspektach i pokazaniu życia codziennego mieszkańców. Trasy zawierają mapki wraz z aktualnymi zdjęciami miejsc, tak by móc swobodnie w te miejsca trafić. Dodatkowo publikacja jest dwujęzyczna: polsko-niemiecka, chcieliśmy w ten sposób wskazać również na niemiecką historię tego miasta. Dlaczego warto mieć tę publikację na swojej półce? Nie ma innej książki o Opolu, która by w tak atrakcyjny sposób zachęcała do własnego odkrywania miasta, która pokazuje miejsca i ludzi, którzy tworzyli historię i to jakie to miasto teraz jest. Dzięki tej książce możemy poszerzyć naszą wiedzę o Opolu, poszerzy wiedzę wśród dzieci i młodzieży. Dlatego tak ważny jest kolejny dodruk i próba dotarcia z publikacją do jak największej ilości osób. Będziemy wdzięczni za każdą kwotę przekazaną na dodruk książki. Wspólnie zadbajmy o pamięć historyczną naszego miasta.

mdc702c7a46c91aa.png

Ende 2019 veröffentlichte die Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien eine Publikation mit dem Titel "Oppeln- Spaziergänge durch die Stadt, die es nicht mehr gibt", dank der Unterstützung der Stadt Oppeln, des Konsulats der Bundesrepublik Deutschland in Oppeln, des Marschallamtes der Woiwodschaft Oppeln.

Das Interesse an der Veröffentlichung hat unsere wildesten Erwartungen übertroffen. 1.000 Exemplare waren in nur einer Woche weg. Dies zeigte uns, wie viele gegenwärtige und ehemalige Einwohner von Oppeln an der Geschichte ihrer Stadt interessiert sind. Obwohl wir bereits alle Exemplare der Publikation verteilt haben, erhalten wir immer noch Anfragen bezüglich der Möglichkeit, ein Buch zu erhalten oder zu kaufen. Leider hat die Stadt Oppeln aufgrund der COVID-19-Epidemie Wettbewerbe für Nichtregierungsorganisationen abgesagt, bei denen wir Mittel für die erneute Veröffentlichung der Publikation beantragen konnten. Um die Erwartungen der Bewohner zu erfüllen, haben wir beschlossen, eine Spendeaktion starten un den Nachdruck der Publikation zu finanzieren. Es ist uns gelungen, einen Teilbetrag aus dem Zuschuss für den zusätzlichen Druck von 1000 Exemplaren zu erhalten. Wir brauchen nur noch 3.000 PLN für den Nachdruck! Wir zählen sehr auf Ihre Unterstützung!

Das Buch ist aus vielen Gründen einzigartig: an den Wanderrouten arbeiteten Enthusiasten, Menschen, die seit vielen Jahren mit Oppeln in Verbindung stehen und sich voll und ganz der Erforschung der Geschichte der Stadt verschrieben haben. Die Publikation zeigt die Komplexität der Geschichte unserer Stadt, konzentriert sich hauptsächlich auf soziale Aspekte und zeigt den Alltag der Einwohner. Die Routen enthalten Karten mit aktuellen Fotos von Orten, so dass Sie diese Orte leicht finden können. Darüber hinaus ist die Publikation zweisprachig: Polnisch-Deutsch, auf diese Weise wollten wir auch die deutsche Geschichte dieser Stadt zeigen. Warum lohnt es sich, diese Publikation in Ihrem Regal zu haben? Es gibt kein anderes Buch über Oppeln, das Sie dazu ermutigen würde, die Stadt auf so attraktive Weise zu entdecken. Es zeigt Orte und Menschen, die Geschichte geschrieben haben und wie die Stadt jetzt ist. Dank dieses Buches können wir unser Wissen über Opplen erweitern und das Wissen bei Kindern und Jugendlichen erweitern. Deshalb ist ein weiterer Nachdruck und ein Versuch, mit der Veröffentlichung möglichst viele Menschen zu erreichen so wichtig. Wir sind dankbar für jeden Betrag, der für den Nachdruck des Buches gespendet wurde. Kümmern wir uns gemeinsam um die historische Erinnerung an unsere Stadt.

 

Publikacja zawiera następujące trasy spacerowe w języku polskim i niemieckim wraz z mapką, opisami i ilustracjami:

  1. Śladami Leo Baecka i żydowskiej gminy wyznaniowej w Opolu za jego czasów (Spaziergang auf den Spuren Leo Baecks und der jüdischen Gemeinde Oppelns zu seiner Zeit) - autorstwa dr. Gerharda Schillera
  2. Spacer z Karolem Musiołem (Ein Spaziergang mit Karol Musioł)-  autorstwa dr Joanny Filipczyk
  3. Zbrodnia, kara i występek – kryminalne dzieje Opola, spacer z królewskim Katem Pruskim Lorenzem Schwietzem (Verbrechen, Strafen und Vergehen – die Kriminalgeschichte Oppelns, ein Spaziergang mit dem Königlich Preußischen Scharfrichter“ Lorenz Schwietz) - autorstwa Beaty Kubicy
  4. Spacer po parku miejskim na wyspie Bolko – zielonym sercu Opola (Spaziergang durch den Stadtpark auf der Bolkoinsel - dem grünen Herzen Oppelns) – autorstwa dr Krystyny Słodczyk
  5. Spacer po starej miejskiej nekropolii przy ul. Wrocławskiej (durch die alte städtische Nekropole an der ulica Wrocławska) – autorstwa dr Joanny Filipczyk
  6. „Tu nikt nie cierpi z pragnienia” – czyli spacer po opolskich gospodach i nie tylko („Das ist keine Durststrecke” – ein Rundgang durch die Oppelner Gaststätten, und nicht nur das) – autorstwa dr. Macieja Borkowskiego
  7. Spacer na 100-lecie uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Opolu (Spaziergang durch Oppeln zum 100jährigen Jubiläum der Erringung des Frauenwahlrechtes) – autorstwa Beaty Kubicy
  8. Spacer śladami zabytków i miejsc sakralnych Opola (Spaziergang entlang der christlichen Stätten un Denkmäler Oppelns) – autorstwa dr. Gerharda Schillera
  9. Spacer „W poszukiwaniu międzywojennego modernizmu“ (Ein Spaziergang „auf der Suche nach der modernen Architektur der Zwischenkriegszeit“) autorstwa dr inż. Moniki Ewy Adamskiej
  10. Spacer „Rzeźba w przestrzeni miejskiej Opola” (Spaziergang „Skulptur und Plastik im Oppelner Stadtbild”) - autorstwa dr inż. Moniki Ewy Adamskiej
Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 15

ŁH
Łukasz Hyży
100 zł
WG
Waldemar Gaida
50 zł
ZD
Zuzanna Donath-Kasiura
50 zł
MB
Marcin Boronowski
50 zł
AW
Aida Wojcik
50 zł
MK
Markus Kreis
25 zł
 
Dane ukryte
20 zł
 
Dane ukryte
10 zł
HA
HANNA
10 zł
PP
Patrycja
10 zł
Zobacz więcej

Komentarze 1

 
2500 znaków