id: 9vt3bu

Pomoc dla rannych ukraińskich żołnierzy

Pomoc dla rannych ukraińskich żołnierzy

Nasi użytkownicy założyli 1 188 669 zrzutek i zebrali 1 251 898 428 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności4


 • 1Komentarz
   
  2500 znaków
   

  Zbigniew Majek • 23.08.2022 17:34

  28 1750 1312 6883 4481 5830 1572

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Wróciłem przed kilkoma dniami ze Lwowa. We Lwowie nie ma bezpośrednich działań wojennych, ale wciąż nocami mieszkańców budzą syreny alarmów.


Odwiedziliśmy też jeden ze szpitali wojskowych. To bardzo mocne przeżycie. Pierwszy z żołnierzy, z którym rozmawialiśmy, 33-latek pochował już żonę. Zapytaliśmy o dzieci. Żołnierz pokazał nam zdjęcie kilkuletniego syna, mówiąc, że nie wie gdzie on teraz przebywa. Powiedział: „Jak tylko wyzdrowieję, ruszam na front. Znaleźć syna i walczyć.”


Chirurg oprowadzający nas po szpitalu opowiedział nam, że bardzo pomógłby im w pracy mikroskop potrzebny do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych. Kiedy rozmawialiśmy nie było ani jednego takiego mikroskopu w Ukrainie. Dwa dni temu Japonia kupiła jedno tego rodzaju urządzenie dla Charkowa. W Zachodniej Ukrainie wciąż jednak nie dysponują takim sprzętem.


Zdecydowałem się na rozpoczęcie zbiórki publicznej. Nie wiem jakie będą jej efekty. Nigdy dotąd nie organizowałem tego rodzaju akcji. Bardzo jednak chciałbym pomóc, chcielibyśmy pomóc. Chcielibyśmy - moja żona i ja. Wiemy, że jakakolwiek kwota będzie witana z wdzięcznością. Nawet jeśli nie zbierzemy całej sumy, to i tak przekażemy pieniądze fundacji wspierającej szpital. Być może wówczas pomogą i inne fundacje.


Nasi znajomi są zainteresowani zakupem używanego mikroskopu. Jest on po prostu tańszy, a wciąż w pełni sprawny.


Taki mikroskop z 2017 roku, w dobrym stanie kosztuje około 150.000 Euro/ około 750 000 złotych. To jednostka: „Leica M530 OHX Surgical Microscope”.


Zatem zaczynam. Już dziś dziękuję wszystkim za pomoc.

Rozpoczynając tę operację jestem w kontakcie z władzami lwowskiego Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego, który koordynuje nasze kontakty.


Zakupu dokonamy wspólnie z Fundacją Siepomaga, która posiada bardzo duże doświadczenie w udzielaniu pomocy humanitarnej na Ukrainie i zdecydowała się na znaczące, większościowe finansowe wsparcie naszej inicjatywy. Dzięki zaangażowaniu Siepomaga przekażemy neurochirurgom szpitala wojskowego we Lwowie NOWY a nie używany mikroskop operacyjny! W związku z tym, zgromadzone przez nas pieniądze przekażę bezpośrednio na konto Fundacji Siepomaga, która dokona zakupu mikroskopu i bez pośredników przekaże go medykom we Lwowie.

ac7b4524f6f3c930.jpeg_____________________________________________________


Кілька днів тому повернувся зі Львова. Прямих бойових дій у Львові немає, але мешканців всеодно вночі будять сирени.


Також ми відвідали один із військових госпіталів. Це дуже важливий досвід. Перший військовий, з яким ми поговорили, 33-річний, уже поховав дружину. Ми запитали про дітей. Солдат показав нам фото свого кількарічного сина, сказавши, що не знає, де він зараз. Він сказав: «Як одужаю, піду на фронт. Знайти сина і битися».


Хірург, який показував нам лікарню, сказав, що мікроскоп, необхідний для виконання нейрохірургічних процедур, їм дуже допоміг би. Коли ми спілкувалися, в Україні не було жодного такого мікроскопа. Два дні тому Японія закупила один такий апарат для Харкова. Але на Західній Україні такої техніки досі не має.


Я вирішив розпочати громадський збір коштів. Я не знаю, яким буде результат. Я ніколи раніше не організовував такої збірки. Проте я хотів би допомогти, ми хотіли б допомогти. Ми б хотіли - я і моя дружина. Ми знаємо, що будь-яка сума буде прийнята з вдячністю. Навіть якщо ми не зберемо всю суму, ми все одно передамо гроші у фонд підтримки лікарні. Можливо, тоді допоможуть інші фонди.


Наші друзі зацікавлені в купівлі б/у мікроскопа. Він просто дешевший і все ще повністю функціональний.


Такий мікроскоп з 2017 року в хорошому стані коштує близько 150 000 євро. Мова про: «Хірургічний мікроскоп Leica M530 OHX».


Тому починаємо. Наперед вдячний за вашу допомогу.

Починаючи цю акцію, залишаюсь в контакті з керівництвом Львівського Українського Католицького Університету, який координує наші зв'язки.


x27b8be39e67e9e3.jpeg_________________________________________________________


I came back from Lviv a few days back. Though the city remains unaffected by the warfare, roaring air raid alarms wake up its residents overnight.


We visited a military hospital. It was a horrifying experience. A 33-years-old soldier we met there just buried his wife. We asked about children. The soldier showed us a photo of a toddler, saying that he did not know where his son was. He said: ‘’When I am better, I’ll go back to the front lines. To find my son and fight.”


A surgeon showing us around told us that a neurosurgical microscope was needed to save lives. At the time, there was no single tool like this in Ukraine. Japan has recently bought one for a Chrakiv hospital. In western Ukraine, though, those microscopes are still lacking.


I have decided to start a fund-raiser. I do not know what to expect of it. I have never done a similar thing before. Nonetheless,

I heartily want to help; we want to help – my wife and me. Whatever the donation, we know it will be appreciated. Even if we do not raise the full target, we will give the money to the foundation supporting the hospital. It is our hope that other foundations will join then, perhaps.


Our Ukrainian friends are looking into buying a used microscope. It is cheaper yet still fully operational.

A 2017 microscope “Leica M530 OHX Surgical Microscope” in a good condition costs around €150 000.


Let us start then. I already want to say a big thank you for your contribution.


Starting this fund-raise, I coordinate the efforts with theauthorities of the Ukrainian Catholic University in Lviv.


uc8b29b778d6cfd9.jpeg

_________________________________________________________________________________________________


Hilfe für verletzte ukrainische Soldaten


Ich bin vor ein paar Tagen aus Lemberg zurückgekehrt. In Lemberg gibt es keine direkte Kriegsführung, dennoch werden die Einwohner nachts durch Sirenenalarm geweckt.


Wir haben auch eines der Militärkrankenhäuser besucht. Das war eine sehr starke Erfahrung. Der erste Soldat, mit dem wir sprachen, war ein 33-jähriger Mann und hatte bereits seine Frau beerdigt. Wir haben nach den Kindern gefragt. Der Soldat zeigte uns ein Bild seines noch recht kleinen Sohnes und sagte, er wisse nicht, wo der jetzt sei. Er sagte: "Sobald ich mich erholt habe, gehe ich an die Front. Um meinen Sohn zu finden und zu kämpfen."


Der Chirurg, der uns durch das Krankenhaus führte, erklärte uns, dass bei ihrer Arbeit ein Mikroskop, das für neurochirurgische Eingriffe benötigt werde, sehr hilfreich wäre. Zum Zeitpunkt dieses Gesprächs gab es in der Ukraine kein einziges Mikroskop dieser Art. Vor zwei Tagen kaufte Japan ein solches Gerät für Charkiw. In der Westukraine verfügt man jedoch immer noch nicht über eine solche Ausrüstung.


Ich beschloss, eine öffentliche Spendenaktion anzulegen. Ich weiß nicht, wie die Ergebnisse aussehen werden. Ich habe bisher noch nie derartige Aktionen organisiert. Aber ich möchte sehr gerne helfen, wir möchten gerne helfen. Das würden meine Frau und ich gerne tun. Wir wissen, dass jeder Betrag mit Dankbarkeit angenommen wird. Selbst wenn wir nicht den gesamten Betrag zusammenbekommen, werden wir das Geld an eine Stiftung übergeben, die das Krankenhaus unterstützt. Vielleicht werden dann auch andere Stiftungen helfen.


Unsere Freunde sind am Kauf eines gebrauchten Mikroskops interessiert. Es ist einfach günstiger und trotzdem voll funktionsfähig.


Ein solches Mikroskop von 2017 kostet in gutem Zustand etwa 150.000 Euro/ etwa 750.000 Zloty. Es handelt sich um das Gerät: "Leica M530 OHX Surgical Microscope".


Es geht also los. Ich bedanke mich schon jetzt bei allen für ihre Hilfe.


Beim Starten dieser Aktion stehe ich in Kontakt mit den Behörden der Ukrainischen Katholischen Universität in Lemberg, die unsere Kontakte koordinieren.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 500

preloader

Komentarze 13

 
2500 znaków