id: 9w6r57

Opieka nad cmentarzami olęderskimi i ewangelickimi

Opieka nad cmentarzami olęderskimi i ewangelickimi

Wspieram
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Otrzymuj wsparcie. Regularnie.

Opis zrzutki

ENGLISH BELOW


W obecnym województwie wielkopolskim i nie tylko, mamy bardzo dużo starych cmentarzy ewangelickich. Można stwierdzić że w każdej większej i mniejszej miejscowości jest przynajmniej jeden zapomniany cmentarz ewangelicki ale i na wsiach ma to miejsce. Są to realne miejsca potwierdzające lokalną historię ludzi którzy wybrali okoliczne miejsca na swoje szczęśliwe życie. Znamy również cmentarze, które obecnie ciężko odnaleźć ponieważ miejscowości w której był ten cmentarz nie ma już na mapach.


sIX2bodSnG2wM2RO.jpg

Na zdjęciu wejście na cmentarz ewangelicki w Zakrzewku (gmina Sompolno, powiat koniński).Cmentarze, po różnych historycznych perypetiach, obecnie należą często do gminy lub skarbu państwa. Dlatego też te tereny sa mocno zaniedbane, często zdewastowane i zaśmiecone. Właściciele często tłumaczą brak jakichkolwiek prac konserwacyjnych kwestią finansową i brakiem zainteresowania przez lokalną społeczność.


iqvoZfnrmOpVDqlD.jpg

Na zdjęciu pozostałości po ogrodzonym nagrobku na cmentarzu ewangelickim w Siedliskach (gmina Sompolno, powiat koniński).


Dłużej już nie możemy patrzeć na te niszczejące cmentarze. Chcemy to zmienić i przywrócić ludziom możliwość bezpiecznego odwiedzenia miejsca pochówku swoich bliskich czy też oddać cześć dawnym mieszkańcom. Dzięki regularnej zbiórce pieniędzy będziemy mogli uporządkować wiele cmentarzy, nie chcemy tego robić raz do roku ale w miarę możliwości i sił naszych oraz naszych wolontariuszy, jak najczęściej i jak najwięcej.


EwsY5WRKKgTrIPXh.jpg

Na zdjęciu pozostałości po nagrobkach na cmentarzu ewangelickim w Piłce (gmina Drawsko, powiat czarnkowsko-trzcianecki).


Oczyszczenie, uporządkowanie starych cmentarzy ewangelickich czy też olęderskich chcemy zacząć od wycięcia roślinności która wyrosła na alejkach cmentarnych, zgrabienia liści i odsłonienia nagrobków które są pokryte często grubą warstwą mchu. Wszystkie prace będą realizowane za zgodą właściciela działki na której znajduje się cmentarz a postępem prac będziemy się dzielić w mediach społecznościowych. Zebrane pieniądze przeznaczymy na:

 • zakup niezbędnego sprzętu np. sekator, grabie itp.
 • opłacenie wywozu śmieci,
 • farbę do odmalowania ogrodzenia czy napisów na nagrobkach,
 • umieszczenie tablicy informacyjnej, drogowskazu do cmentarza,
 • benzynę niezbędną do dotarcia do celu, ale również na poczęstunek dla naszych wolontariuszy.


zjzoPyBBUpqpWvp9.jpgCmentarz w Jerzykowie (gmina Pobiedziska, powiat poznański).


Wszystkie zdjęcia umieszczona na tej stronie są zrobione przez naszych wolontariuszy którzy odwiedzili kilka zapomnianych cmentarzy.


ENGLISH VERSION

In the present Wielkopolskie Voivodship and not only there are many old Evangelical cemeteries. It can be said that in every larger and smaller town there is at least one forgotten Evangelical cemetery, but it also happens in villages. These are real places confirming the local history of people who chose the surrounding places for their happy life. We also know cemeteries that are currently hard to find because the town where the cemetery was is no longer on the maps.


Cemeteries, after various historical vicissitudes, now often belong to the commune or the state treasury. Therefore, these areas are heavily neglected, often devastated and littered. The owners often explain the lack of any maintenance work as financial issues and lack of interest from the local community.


We can no longer look at these decaying cemeteries. We want to change this and give people back the opportunity to safely visit the burial place of their loved ones or pay tribute to former residents. Thanks to regular fundraising, we will be able to tidy up many cemeteries. We don't want to do it once a year, but as often as possible and as much as possible and as much as possible.


We want to start cleaning and tidying up old Evangelical or Olęder cemeteries by cutting out the vegetation that grew on the cemetery alleys, raking the leaves and uncovering the tombstones, which are often covered with a thick layer of moss. All work will be carried out with the consent of the owner of the plot on which the cemetery is located and we will share the progress of work on social media. The collected money will be spent on:

 • purchase of necessary equipment, e.g. pruning shears, rakes, etc.
 • paying for garbage collection,
 • paint for repainting the fence or inscriptions on tombstones,
 • placing an information board, a signpost to the cemetery,
 • gasoline necessary to reach the destination, but also for refreshments for our volunteers.


All photos posted on this page are taken by our volunteers who visited several forgotten cemeteries.

 1. The photo shows the entrance to the Evangelical cemetery in Zakrzewko (Sompolno commune, Konin poviat).
 2. The photo shows the remains of a fenced tombstone at the Evangelical cemetery in Siedliska (Sompolno commune, Konin poviat).
 3. The photo shows the remains of tombstones at the Evangelical cemetery in Piłka (Drawsko commune, Czarnków-Trzcianecki poviat).
 4. Cemetery in Jerzyków (Pobiedziska commune, Poznań poviat).
Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Korzyści płynące ze wsparcia cyklicznego:
Organizator otrzymuje 100% Twoich środków - nie pobieramy prowizji
Zachowujesz pełną kontrolę - w każdej chwili możesz bez zobowiązań przerwać wsparcie
Organizator może w pełni skupić się na swojej twórczości/działalności
Otrzymujesz stały dostęp do postów oraz specjalne wyróżnienie
Nie musisz pamiętać o kolejnych wpłatach
To prostsze niż Ci się wydaje :)
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 1

 
Dane ukryte
ukryta

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!