id: 9zzrfd

Pogoń Ruska - wsparcie dla walczącej Ukrainy

Pogoń Ruska - wsparcie dla walczącej Ukrainy

Nasi użytkownicy założyli 1 167 764 zrzutki i zebrali 1 215 616 726 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki


Слава Україні!!!“Pogoń Ruska” od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę zajmuje się niesieniem pomocy humanitarnej i wojskowej. Dzięki swojej działalności zbudowaliśmy sieć kontaktów z ukraińskim wojskiem i organizacjami pomocowymi, jak również prawdziwe przyjacielskie relacje z wieloma walczącymi na froncie żołnierzami. Do tej pory zebraliśmy ponad 2 miliony złotych, zarówno w sprzęcie, jak i gotówce.XRtNzd9pTrWJ2fPo.pngZa pieniądze ze zbiórek kupujemy drony, generatory prądu, samochody dla ZSU czy leki oraz niezbędny sprzęt medyczny dla ukraińskich szpitali. Za każdym kupujemy to, czego potrzebują żołnierze, bo to często oni zgłaszają się do nas z prośbą o konkretną pomoc. Nie wozimy “powietrza” - zawsze nasze samochody są zapełnione po dach, bo współpracujemy z innymi stowarzyszeniami, fundacjami i osobami prywatnymi, którym pomagamy dostarczyć rzeczy na front.shteqkNoEWGK7FJL.jpgMamy doświadczenie w pracy na linii frontu, poparte współpracą ze Sztabem Generalnym Sił Zbrojnych Ukrainy. Dzięki wykorzystaniu sieci kontaktów, zbudowanych w ciągu dwóch lat trwania pełnoskalowej inwazji, skutecznie dostarczamy pomoc wojskowym na samą linię frontu, czyli tam, gdzie jest ona niezbędna. Stowarzyszenie ma siedzibę i główny magazyn w Warszawie, ale dzięki posiadaniu magazynu blisko linii frontu mają możliwość stworzenia nieprzerwanego łańcucha dostaw potrzebnej pomocy.


Pogoń w liczbach:


  • W 2023 roku Pogoń zorganizowała 20 konwojów z pomocą humanitarną i wojskową. Współorganizowała też 40 konwojów z innymi organizacjami.
  • W 2023 roku pomoc trafiła do ponad 50 brygad, m.in. 80. Brygady Desantowo-Szturmowej, 406. Brygady Artylerii Piechoty Morkskiej i 3. Brygady Szturmowej Azow, 35 Brygady Piechoty Morskiej, 66. Brygady Zmechanizowanej, czy Pułku policyjnego Dnipro-1.
  • W 2023 roku stowarzyszenie przewiozło do Ukrainy 408 dronów, 47 samochodów i sprzęt o równowartości 2 milionów 453 tysięcy złotych, m.in. w generatorach prądu, lekach, medycynie bojowej, laptopach, powerbankach i innych.
  • W samym 2023 roku Pogoń otrzymała 42 dyplomów od jednostek wojskowych, a wolontariusze Pogoni dostali łącznie 39 medali i odznaczeń ukraińskich.bivFcBr2ntwNlCZT.png


"Pogon Ruska" has been involved in providing humanitarian and military aid since the beginning of russia's full-scale invasion of Ukraine. Through our activities, we have built up a network of contacts with the Ukrainian military and aid organizations, as well as friendly relations with many of the soldiers fighting on the front lines. To date, we have raised more than 2 million zlotys, both in equipment and cash.UHVXIZB1t1PEr6LZ.jpg


S5hERZjQNc6lu8Mu.jpg
With the money from collections we buy drones, power generators, cars for the ZSU or medicine and essential medical equipment for Ukrainian hospitals. With each one, we buy what the soldiers need, because they are often the ones who come to us asking for specific help. We do not carry "air" - always our cars are filled to the roof, because we cooperate with other associations, foundations and individuals, whom we help deliver things to the front.
QzKVs1iJjnjzRxyw.jpg


X4FaQSjejkutY7pp.jpg


z2IRD5Kx86jI51ij.jpg
We have experience working on the front line, backed up by cooperation with the General Staff of the Armed Forces of Ukraine. By leveraging our network of contacts, built up over two years of a full-scale invasion, we effectively deliver military aid to the very front line, which is where it is needed. The association is headquartered and has its main warehouse in Warsaw, but by having a warehouse close to the front line, they have the ability to create an uninterrupted supply chain of needed aid.


Pogon in numbers:


  • In 2023, Pogon organized 20 convoys of humanitarian and military aid. It also co-organized 40 convoys with other organizations.
  • In 2023, aid reached more than 50 brigades, including the 80th Air Assault Brigade, the 406th Artillery Brigade, the 3rd Assault Brigade, the 35th Marine Brigade, the 66th Mechanized Brigade, Dnipro-1 Regiment and many more…
  • In 2023, the association transported 408 drones, 47 cars and equipment worth the equivalent of 2 million 453 thousand zlotys to Ukraine, including in power generators, medicines, combat medicine, laptops, powerbanks and more.
  • In 2023 Pogon received 42 diplomas from military units. Pogon Ruskas volunteers received a total of 39 Ukrainian medals and decorations.vSvrRYiL9TbDBZ2V.jpg


TqgE5fEiRNmWhRgT.jpg


dVpIfLcDryBIoxov.jpg

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Jeszcze nikt nie założył skarbonki na tej zrzutce. Twoja może być pierwsza!

Wpłaty 251

preloader

Komentarze 5

 
2500 znaków