id: acsyak

*Prosimy o wsparcie dla projektu promocji Polski The Best of Poland.* / * Please support the project of promoting Poland on the world The Best of Poland. *

*Prosimy o wsparcie dla projektu promocji Polski The Best of Poland.* / * Please support the project of promoting Poland on the world The Best of Poland. *

101 zł
z 100 000
0%
zakończona
31.12.2017r
2
wspierających
Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.

Nasi użytkownicy założyli 1 013 950 zrzutek i zebrali 1 060 062 378 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Pomoc dla projektu The Best of Poland.

Od 2010 roku pokazujemy światu piękną Polskę. Zamieszczamy zdjęcia i filmy, promując nasz kochany kraj. Przez dziesiątki lat wizerunek ten był zakłamywany. Z sukcesem udaje się nam to zmieniać. Otrzymujemy korespondencję od Polaków i wielu obcokrajowców. Nie sposób opisać emocji Polaków, którzy od ponad 30 lat nie byli w ojczyźnie, a ich miejsca zamieszkania to obie Ameryki, Japonia, Australia, RPA i wiele innych, odległych krajów. Z satysfakcją odnotowujemy opinie obcokrajowców, którzy dzięki naszym publikacjom w świecie, zaskoczeni pięknem Polski, pozdrawiają nas. Ma to ogromne znaczenie, gdyż przysłowie polskie mówi: „jak cię widzą, tak cię piszą”. Śledzimy też wydarzenia w gronie naszej wspaniałej Polonii. Otrzymujemy liczne pozdrowienia i budujemy jedność Polaków na całym świecie. Czytając wpisy na naszej stronie od Polaków z Anglii, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Argentyny, Brazylii, Grecji, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Francji, dalekiej Azji i dziesiątków innych krajów, z radością utwierdzamy się w przekonaniu, że wspólnie budujemy prawdziwy wizerunek Polski w świecie. Obecnie chcemy rozbudować stronę internetową, zwiększyć skale działania i dołączyć do grona rozwijających się mediów narodowych . Od lat nie otrzymywaliśmy i nie otrzymujemy jakichkolwiek dotacji lub pomocy finansowej. Wszystko realizujemy z własnych środków. Prosimy Polaków i przyjaciół Polski o pomoc i wsparcie.

Zespół The Best of Poland.

https://www.facebook.com/TheBestOfPoland/?ref=bookmarks

English below:

Support for The Best of Poland project.

Since 2010 we have been showing the world beautiful Poland. We upload photos and videos promoting our beloved country. For decades, this image has been hidden. Successfully we manage to change it. We receive correspondence from Poles and many foreigners. It is impossible to describe the emotions of Poles who have not been in their homeland for more than 30 years, and they live in both America, Japan, Australia, South Africa and many other distant countries. We are very satisfied that we can note the opinions of foreigners who, thanks to our publications in the world, surprised by the beauty of Poland. They greet us. This is very importance because the Polish adage says, "fine feathers make fine birds”.We follow events in our group of wonderful Polonia too. We receive numerous greetings and we build unity of Poles in the world. While we're reading posts from Poles who lives in England, Italy, United States, Canada, Argentina, Brazil, Greece, Germany, Austria, Switzerland, France, far Asia and tens of other countries, we are glad that we bulid true imagne of beautiful Poland. We want to extend internet part presently, boost scales of operations and affix to bunch national media developing. We didn't receive and we do not receive any finacial grants for years. Everything we realise from our own resources. We ask Poles and Polish friends for help.

The Best of Poland team.

https://www.facebook.com/TheBestOfPoland/?ref=bookmarks

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 2

LK
Lucyna Krecichwost
100 zł
 
Dane ukryte
1 zł