id: ahmrk5

Primitive Tattoo - pomoc po pożarze / Primitive Tattoo - help after a fire

Primitive Tattoo - pomoc po pożarze / Primitive Tattoo - help after a fire

Nasi użytkownicy założyli 1 189 446 zrzutek i zebrali 1 253 263 242 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Kochani, wraz z rodzeństwem chcielibyśmy pomóc naszej siostrze Karolinie, której spłonęło coś więcej niż tylko budynek. Ogień pochłonął piękną leśną jurtę oraz sprzęt, dzięki któremu powstawały wyjątkowe prace.

Było to miejsce niezwykłe, pełne ciepła, przepełnione spokojem i gościnnością naszej siostry, wybudowane ciężką i wytrwałą pracą.

W jednej chwili ogień strawił całe studio, które dbając o każdy szczegół, wybudowała w sierpniu tego roku. W otoczeniu niesamowitego lasu, z dala od miejskiego zgiełku stworzyła dla odwiedzających małą oazę.

na1b91229363e35b.jpeg

To miejsce było nie tylko studiem tatuażu ale również miejscem krzewienia kultury etnicznej. W 2019 roku odbył się tu festival tatuażu i muzyki etnicznej. Dodajmy Karolinie sił, żeby planowana na koniec czerwca 2020 kolejna edycja festivalu odbyła się z jeszcze większą radością i sercem pełnym miłości do sztuki etnicznej.

Oprócz tego, że jest niezwykle zdolną artystką, to także matka dwóch cudownych córeczek, a teraz została bez miejsca do pracy i odpowiednich narzędzi wartych ponad 100 000zł (~25 000€). Prosimy o pomoc i wsparcie w zbiórce pieniędzy, by mogła jak najszybciej wrócić do pracy! Każdy, kto zna Karolinę, dobrze wie, że jest wspaniałą, pełną sił i energii kobietą (https://primitive.pl/karolina/).

Pomóżmy więc odbudować to, co zabrał jej pożar! Każda pomoc jest na wagę złota.

Będziemy wdzięczni za jakikolwiek datek wpłacony na ten cel.

xb37ac4568f8233c.jpeg

English below:

Dear friends, together with my siblings, we would like to help our sister Karolina, who lost in fire something more than just a building. The fire consumed the beautiful forest yurt and the equipment that helped her in creating the most unique works.

It was an unusual place, full of warmth, filled with calmness and hospitality of our sister, built with hard and persistent work.

In an instant, the fire consumed the entire studio, which, taking care of every detail, she built in August this year. Surrounded by an amazing forest, away from the hustle and bustle, she has created a small oasis for her guests.

i3f24ff28303634e.jpeg

This place was not only a tattoo studio but also a place to promote ethnic culture. In 2019, a tattoo and ethnic music festival took place here. Let us give Karolina strength so that the next edition of the festival, planned for the end of June 2020, would take place with even greater joy and a heart full of love for ethnic art.

In addition to being an extremely talented artist, she is also the mother of two wonderful daughters, and now she has lost her place and tools to work worth over 100,000zł (~ € 25,000). Please help and support in raising money so she can get back to work as soon as possible! Everyone who met Karolina knows well that she is a wonderful woman full of strength and energy (https://primitive.pl/karolina/).

So let's help rebuild what took her fire! Any help is greatly appreciated.

We will be grateful for any donation paid for this purpose.

v5beb4a24ff14ab1.jpeg

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 333

preloader

Komentarze 12

 
2500 znaków