id: anrheb

Zbiórka na rzecz wojskowej jednostki w Charkowie oraz dla mieszkańców miasta [EN] Help for military unit and civilians in Kharkiv [DE] Spendenaktion für eine ukrainische Militäreinheit und die Zivilbevölkerung in Charkiw

Zbiórka na rzecz wojskowej jednostki w Charkowie oraz dla mieszkańców miasta [EN] Help for military unit and civilians in Kharkiv [DE] Spendenaktion für eine ukrainische Militäreinheit und die Zivilbevölkerung in Charkiw

14 170 zł 
z 20 000 zł
70%
15 dni do końca
46 
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Aktualności20

 • image
  image

  Czytaj więcej
 • image

  Czytaj więcej
 • image
  250 zronione !!!Brawo @Lothar Quinkenstein!!!!!
  Czytaj więcej
 • image
  image

  Czytaj więcej
 • image
  image
  image

  Czytaj więcej
 • image
  image

  Czytaj więcej
 • image
  image
  Pierwsze 50 km 
  Czytaj więcej
 • image
  image
  Początek trasy 0,0 km
  Lothar jedzie dla Charkowa !
  Czytaj więcej
 • image
  Początek trasy o 4-ej nad ranem 

  Lokalizacja: Słubice, Polska
  Czytaj więcej
 • [PL] Kto powiedział, że pisarze i tłumacze siedzą tylko przy biurku?

  Lothar Quinkenstein (Berlin) - poeta, pisarz i jeden z tłumaczy dzieł Olga Tokarczuk na język niemiecki - poparł moją zbiórkę w wyjątkowy sposób. Pod hasłem "Razem dla Charkowa" przejechał 5 czerwca 260 km rowerem!!! Początkowo chciał zrobić 200 km, ale kiedy je miał na liczniku, dzień był jeszcze taki młody, że jeszcze trochę dorzucił.

  A dzięki Waszej wspaniałej pomocy udało mi się już dowozić cały samochód z rzeczami, które są tak bardzo potrzebne Charkowowi, do polsko-ukraińskiej granicy.

  Żeby dalej wesprzeć moją zbiórkę, Lothar pojedzie jeszcze raz. Tym razem 16 czerwca w czwartek.

  A ile km tym razem?

  Dajmy się zaskoczyć.

  Będę udokumentować jego trasę na bieżąco.

  RAZEM DLA CHARKOWA!

  Każdy kilometr przyspiesza naszą zbiórkę!

  💙💛

  [DE] Wer hat gesagt, dass Schriftsteller und Übersetzer nur am Schreibtisch sitzen?

  Lothar Quinkenstein (Berlin) - Lyriker, Prosaautor und einer der Übersetzer der Werke der Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk - hat meine Spendenaktion auf außergewöhnliche Weise unterstützt. Unter dem Motto GEMEINSAM FÜR CHARKIW ist er am 5. Juni 260 km mit dem Fahrrad gefahren!!! Eigentlich wollte er nur 200 km fahren, doch als die geschafft waren, war der Tag noch so jung, dass er noch ein wenig zugelegt hat.

  Dank Eurer Hilfe konnte ich auch schon eine ganze Autoladung mit Dingen, die in Charkiw so dringend gebraucht werden, an die polnisch-ukrainische Grenze bringen.

  Um meine Aktion weiter zu unterstützen, will Lothar am kommenden Donnerstag (16. Juni) noch einmal fahren. Wie viele Kilometer?

  Lassen wir uns überraschen. Ich werde seine Unternehmung an dem Tag fortlaufend dokumentieren.

  GEMEINSAM FÜR CHARKIW!

  Jeder Kilometer bringt unsere Spendenaktion voran!

  💙💛

  [EN ] Who said writers and translators only sit at a desk?

  Lothar Quinkenstein (Berlin) - a poet, writer and one of the translators of Olga Tokarczuk's books into German - supported my collection in an exceptional way. On the 5th of June under the slogan "Together for Kharkiv" he cycled 260 km !!! Initially, he wanted to do 200 km, but when he had them on the meter, the day was still young that he added a little more koilometers... 

  And thanks to your great help, I have already managed to deliver the whole car with the things that Kharkov’s miliatry unit needs so much to the Polish-Ukrainian border. 

  To further support my fundraiser, Lothar will go one more time – on the 16th of June. How many kilometers this time? Let us be surprised. I will update you about his route.  

  TOGETHER FOR CHARKOW! 

  Each kilometer accelerates our fundrising initiative! 

  💙💛

  [UA]Хто сказав, що письменники та перекладачі сидять лише за письмовим столом?

  Винятково підтримав мою збірку Лотар Квінкенштейн (Берлін) – поет, письменник, один із перекладачів німецькою мовою творів Ольги Токарчук. Під гаслом «Разом до Харкова» 5 червня проїхав 260 км на велосипеді !!! Спочатку він хотів проїхати 200 км, але коли він вже зробив їх на лічнику, він вирішив додати трохи більше кілометрів.

  І завдяки вашій великій допомозі я вже доставила повну машину з речами, які так потрібні Харкові, до польсько-українського кордону.

  Щоб підтримати мій збір коштів, Лотар поїде знову. Цього разу 16 червня, у четвер.

  Скільки км цього разу?

  Нехай він нас здивує .

  Я буду регулярно демонструвати його маршрут!

  РАЗОМ ДЛЯ ХАРКОВА!

  Кожен кілометр прискорює збір коштів!

  💙💛

  

  image
  image
  image
  image
  image

  Czytaj więcej

 • q482550cde887c30.jpege45dafb455a667d6.jpeg

  w2375cd2e9b2198d.jpegimage


  🙏💙💛✊

  Czytaj więcej
 • image

  k8eaaa8a6fcb96c9.jpeg  Czytaj więcej
 • image

  u4fe82a21e3f2b18.jpeg


  Gemeinsam fur Kharkov ✊💙💛

  Czytaj więcej
 • image
  Razem dla Charkowa 💙💛
  image

  Czytaj więcej
 • [PL] Przed chwilą otrzymałam wiadomość od Lothar - on chce pojechać jutro i pokonać ten dystans w ciągu JEDNEGO DNIA!

  RAZEM DLA CHARKOWA !💙💛

  [EN] I just got a message from Lothar - he wants to go tomorrow and cover this distance in ONE DAY!

  TOGETHER FOR CHARKOW!💙💛

  [DE] Ich habe gerade eine Nachricht von Lothar bekommen - er will morgen los und diese Strecke an EINEM TAG zurücklegen!

  GEMEINSAM FÜR CHARKOW!💙💛

  [UA] Я щойно отримала повідомлення від Лотара — він хоче завтра і подолати цю відстань за ОДИН ДЕНЬ!

  РАЗОМ ДЛЯ ХАРКОВА!💙💛

  Czytaj więcej
 • [PL] Lothar Quinkenstein, jeden z tłumaczy noblistki Olgi Tokarczuk na język niemiecki, wspiera moją zbiórkę!

  Kiedy w marcu pracowałam jako wolontariuszka na dworcu w Przemyślu, nie pomyślałabym , że akurat tam na peronie spotkam Lothara Quinkensteina, jednego z tłumaczy noblistki Olgi Tokarczuk na język niemiecki .W tym czasie również był jako wolontariusz na dworcu, a od  momentu swojego powrotu do Berlina dalej intensywnie angażuje się w pomocy na rzecz Ukrainy.

  Teraz wspiera moją zbiórkę - rowerem!


  W przyszły weekend chce przejechać co najmniej 200 km - dla Charkowa.


  Będzie przesyłał zdjęcia z trasy oraz przemierzony dystans.


  Każdy kilometr przyspiesza zbiórkę!


  [DE] Lothar Quinkenstein - einer der Übersetzer der Werke der Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk ins Deutsche - unterstützt meine Spendenaktion!

  Als ich im März als freiwillige Helferin in Przemyśl auf dem Bahnhof tätig war, hätte ich nie gedacht, dass ich ausgerechnet dort auf dem Bahnsteig Lothar Quinkenstein treffe, einen der Übersetzer der Werke der Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk ins Deutsche.Er war in dieser Zeit ebenfalls als freiwilliger Helfer in Przemyśl, und seit seiner Rückkehr nach Berlin engagiert er sich weiterhin für die Hilfe für die Ukraine.

  Jetzt unterstützt er meine Spendenaktion - mit dem Fahrrad!


  Am kommenden Wochenende will er mindestens 200 km fahren - für Charkiw!


  Von unterwegs wird er Fotos schicken und die Zahl der gefahrenen Kilometer.


  Jeder Kilometer bringt die Spendenaktion voran!

  s60799c879136c15.jpeg[EN] Lothar Quinkenstein, one of the translators of the Nobel Prize winner Olga Tokarczuk into German, supports my fundraiser!

  When I was working as a volunteer at the railway station in Przemyśl in March, I would not have thought that I would meet Lothar Quinkenstein, one of the translators of the Nobel Prize winner Olga Tokarczuk into German, at the platform there, and from the moment of his return to Berlin, he is still intensively involved in aid for Ukraine. Now he supports my fundraiser - by bike!


  Next weekend he wants to drive at least 200 km - for Kharkiv.


  He will send photos from the route and the distance traveled.


  Each kilometer accelerates the money collection!


  [UA] Лотар Квінкенштейн, один із перекладачів німецькою мовою лауреата Нобелівської премії Ольги Токарчук,  підтримує мій збір коштів!

  Коли я була волонтером на залізничному вокзалі в Перемишлі в березні, я б і подумати не могла, що там на пероні зустріну Лотара Квінкенштейна, одного з перекладачів лауреата Нобелівської премії Ольги Токарчук на німецьку мову. З моменту повернення до Берліна він все ще інтенсивно бере участь у допомозі Україні.

  Тепер він підтримує мій збір коштів – на велосипеді!


  На наступні вихідні хоче проїхати хоча б 200 км – до Харкова.


  Він надішле фотографії з маршруту та пройденої відстані.


   Кожен кілометр прискорює збір!

  image
  Czytaj więcej
 • Już 8 tysięcy! Dziękuję bardzo za wsparcie!!

  Czytaj więcej
 • Dziękuję za 7 tysięcy!! Zaczynam od kupna apteczek i staż dla chłopaków!
  Czytaj więcej
 • Już prawie 7 tysięcy. Dziękuję wszystkim za wsparcie! 
  Czytaj więcej
 • Pierwszy dzień istnienia zrzutki, dziękuję wszystkim za wpłaty! 


  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki


ENGLISH, GERMAN, UKRAINIAN VERSIONS ARE BELOW:

[PL] Nazywam się Olga Grebeniuk. Pochodzę z Odesy, od jakiegoś czasu mieszkam w Polsce i pracuję jako nauczycielka języków obcych. Informacja o wojnie w moim kraju była dla mnie takim samym szokiem jak dla milionów moich rodaków, i tak jak wielu innych postanowiłam działać!

Podczas pracy w centrum pomocy humanitarnej po ukraińskiej stronie granicy, w Szegini, poznałam wielu wolontariuszy. Były wśród nich m.in. młode kobiety z dziećmi, które uciekły przed wojną z Charkowa. Ich mężowie zostali na miejscu i bronią swojego kraju.  Z rozmów z nimi wynikło, że potrzeby są wciąż duże, że brakuje wielu rzeczy, zarówno wojskowym (chodzi o jednostkę A4032), jak i mieszkańcom miasta. Brakuje żywności, leków, opatrunków, środków hemostatycznych oraz amunicji dla wojskowych.

Wiem, że każdy z Was bardzo już pomógł, ale chyba już wszyscy zdajemy sobie sprawę w tego, że pomoc będzie potrzebna jeszcze przez jakiś czas. Za każdą wpłatę z całego serca dziękuję!

Z każdej zakupionej rzeczy, z każdego przekazanego daru rzeczowego rozliczę się z Wami tutaj.

Dołączam listę rzeczy, którą otrzymałam od urzędu miasta Charkowa oraz dowódcy jednostki wojskowej A4032 (zdjęcia w załączniku). 

Dary rzeczowe można wysyłać na adres:

Olga Grebeniuk

Jesionowa 14/148

43-300 Bielsko-Biała

Razem zwyciężymy!

Slava Ukrainie! 

Dla wojskowych:

      Leki przeciwbólowe ( ampuły),   Opatrunki (bandaże, gazy),Opatrunki uciskowe, Antybiotyki (ampuły), Środki antyseptyczne do  ran, Strzykawki, systemy infuzyjne,  Leki przeciwgrzybiczne, Słuchawki taktyczne, Okulary taktyczne, Rękawice taktyczne,  Letnie buty,  Czapki taktyczne, Kominiarki oliwkowe, Oliwkowe koszulki,  Plecaki taktyczne (w dowolnym rozmiarze), Ochraniacze na kolana, Suszarki do butów, Noże (składane),  Powerbanki (10 000 lub 20 000), Latarki taktyczne, Klapki gumowe, Środki antybakteryjne, Torba medyczna, worek zrzutowy

Dla mieszkańców:

Konserwy mięsne, rybne, owocowe, Kasze,  Makarony, Zupy w proszku,  Ciastka, cukierki, czekolada, miód, wafle, batoniki,  Olej roślinny, Kawa, herbata, Orzechy,   Ubrania męskie : skarpetki , majtki, koszulki, Aerozole przeciw kleszczom


[EN] My name is Olga Grebeniuk. I am from Odesa, and since a couple of years I live in Poland, where I work as a foreign language teacher. The news about the war in my country were absolutely terrifying for me and for millions of my countrymen, and as so many others – I just knew I need to do something!

When I was working in the humanitarian aid center in Shehyni, Ukraine, I met a lot of other volunteers, and among them young women with children, fleeing the war from Kharkiv. They husbands stayed there to defend their country. While talking to them, I realized that the needs of the army (unit A4032)and the civil people there are still huge. There is not enough food, medications, dressings, tourniquets, and ammunition for the military.

I know that all of you already contributed a lot but we’re probably all aware by now that help will be still required for some time. I am grateful for every donation!

The full reckoning will be available for you here.

Below, you can find the lists I’ve received from the Kharkiv authorities and from the commander of the unit A4032 (photos attached)

Material aid can be sent to:

Olga Grebeniuk

Jesionowa 14/148

43-300 Bielsko-Biała

Together, we can win the war!

Slava Ukraini!

For the military:

 Painkillers, Dressings, Tourniquets ,Antibiotics, Antiseptics, Syringes, infusion systems, Antifungals, Tactical headphones, Tactical glasses, Tactical gloves, Summer boots, Tactical caps,  Olive balaclavas,  Tactical backpacks (any size), Knee pads, Boot dryers,Folding knifes, Powerbanks (10 000 or 20 000), Tactical flashlights,Rubber flaps, Medical bags

For the civilians:

Canned food, Groats, Pasta,  Instant soups, Cookies, candies, chocolate, honey, waffles, bars,  Vegetable oils,   Coffee, tee,  Nuts, Clothes for men: socks, underwear, t-shirts, Tick repellents 


[DE] Mein Name ist Olga Grebeniuk. Ich komme aus Odessa und lebe seit einigen Jahren in Polen, wo ich als Sprachlehrerin arbeite. Die Nachricht vom Kriegsausbruch in meinem Heimatland war ein entsetzlicher Schock für mich - wie auch für Millionen meiner Landsleute, und wie viele andere auch, habe ich sofort beschlossen, dass ich etwas tun muss.

Im März war ich als freiwillige Helferin in Przemyśl auf dem Bahnhof tätig; im April war ich im Zentrum für humanitäre Hilfe am Grenzübergang Schehyni. Dort habe ich viele weitere Helferinnen und Helfer getroffen, unter ihnen auch Frauen mit Kindern, die aus Charkiw geflohen waren. Ihre Ehemänner waren in Charkiw geblieben, um ihr Land zu verteidigen. In den Gesprächen mit ihnen wurde mir bewusst, wie groß der Bedarf der Armee ist (Einheit A4032), und wie viel der Zivilbevölkerung so dringend fehlt. Benötigt werden vor allem Lebensmittel, Medikamente, Verbandmaterial und weitere medizinische Ausrüstung.

Ich weiß, wie viele von Euch bereits helfen, aber wir alle wissen auch, dass Unterstützung nach wie vor benötigt wird.

Für jede Spende danke ich von ganzem Herzen!


Die Verwendung der Spenden werde ich detailliert belegen.

Gemeinsam werden wir gewinnen.

Slava Ukraini!


[UA] Мене звати Ольга Гребенюк. Я з Одеси, і вже від якогось часу мешкаю в Польщі, де працюю вчителькою іноземних мов. Новини про війну в моїй країні були абсолютно жахливими, як для мене , так і для мільйонів моїх співвітчизників. Я зрозуміла, що мушу щось зробити!

Коли я працювала у центрі гуманітарної допомоги в Шегині в Україні, я зустріла багато інших волонтерів, серед яких молодих жінок з дітьми, які втікли від війни з Харкова. Їхні чоловіки залишилися там захищати свою країну. Розмовляючи з ними, я зрозумла, що потреби армії (в/ч А4032) та цивільного населення там ще величезні. Для військових не вистачає їжі, ліків, перев’язувальних матеріалів, джгутів, амуніції.

Я знаю, що всі ви вже зробили великий внесок, але допомога буде потрібна ще деякий час.

Я буду вдячна за кожну пожертву!

Повний розрахунок буде доступний для вас тут.

Нижче ви можете знайти списки, які я отримав від харківської влади та від командира частини А4032 (фото)

Разом ми переможемо!

Слава Україні!

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Lokalizacja

Cieszyńska 176, 43-303

Bielsko-Biała, Poland

Zobacz na mapie
map pin

Wpłaty 46

preloader

Komentarze 2

 
2500 znaków

Lokalizacja

Cieszyńska 176, 43-303

Bielsko-Biała, Poland

Zobacz na mapie
map pin

Nasi użytkownicy założyli

879 743 zrzutki

i zebrali

809 765 665 zł

A ty na co dziś zbierasz?