Warsztat pracy ID: anzajh

Warsztat pracy ID: anzajh

3 599 zł z 3 599 zł

100%

3 599 zł

3 599 zł

z 3 599 zł

18 dni

18 dni

do końca

20

20

wspierających
100%
Wpłać na zrzutkę

Aktualności 20


 • Ludzie bio-negatywni, czyli degenerat i syjonistyczny antysemita 
  Głównym celem Wyższej Socjologii, jest troska o ludzi normalnych, troska o zachowanie puli genowej wszystkich narodów świata, troska o stworzenie zdrowych rodzin i narodów (nacji). Wszystkich nacji świata bez wyjątku. W tym celu należy szeroko i nieustannie zapoznawać wszystkie warstwy ludności z prawami wyższej socjologii, a tym samym zminimalizować zagrożenie dla puli genowej narodów, poprzez bezmyślne związki ze wstrętnym bionegatywem, dążącym do transhumanizmu (7) i technokracji (7) ...
  (Bio-negatyzm, to rząd chorób psychicznych, opartych ba wrodzonym lęku i wstręcie do życia w formie własnego istnienia i życia jako takiego, co odnosi się do fanatyzmu, fetyszyzmu (14), aborcji-abordażu (10), useksualnienia ludzkich reakcji i relacji, eugeniki, wymuszonej eutanazji, ludobójstwa, sztucznych zapłodnień, sterylizacji, panseksualizmu (11), jako grupy zwyrodnień, czy antykoncepcji ...
  Bio-negatywizm, jest ocenzurowaną formą chorób psychicznych, które mają uchodzić za stereotyp normalności, będąc w istocie formą całkowitej demoralizacji społecznej.)

   

  Drugim celem Wyższej Socjologii, jest troska o  zboczeńców i złoczyńców, którzy muszą być wykryci i odizolowani, przez zwykłych ludzi i dobrych zboczeńców, którzy zawsze byli, są i będą naszymi przyjaciółmi i sojusznikami (w pewnej ograniczonej formie). Oni najlepiej od innych - potrafią zidentyfikować wstrętnych degeneratów i przeciwstawić się ich brudnym sztuczkom.
  Przywódcy licznych sekt - dziedzicznych degeneratów, świadomie zniekształcili podstawy wszystkich z najstarszych religii świata i stworzyli w zamian swoją łże-naukę – nienawidzącą człowieka (mizantropijną) teorię narodu wybranego, przedstawioną w rasistowskich prawach Szulchan Aruch (13), Faszyzmu - Nazizmu (14), Talmudu, Biblii i Kabały ...
  Zwyrodnienia i izolacja

   

  Wyższa socjologia twierdzi, że ​​jeśli dany człowiek ma jakieś oznaki zwyrodnienia (a ich klasyfikacja dopiero się zaczyna i dokładne kryteria jeszcze nie zostały opracowane), to wcale to nie oznacza, że powinien on natychmiast przerywać swój ród i iść do monasteru/klasztoru.
  Rzecz jest w tym, że zboczenie (zwyrodnienie) rozciąga się na kilka pokoleń (5) i jeśli w tym pokoleniu nie wszystko jeszcze jest zupełnie jasne, czy jest się zboczeńcem czy też nie, to wówczas można pozostawić rozwiązanie tego problemu następnemu pokoleniu, ale z obowiązkowym jego zapoznaniem się z istotą wyższej socjologii.

   

  Czyli, jeśli mamy jakiś problemy, ale nie jesteśmy przekonani co do stopnia swojej degeneracji, to wówczas można przekazać rozwiązanie tego problemu swoim dzieciom.

   

  Jeśli dzieci podrosną i poczują się jawnymi degeneratami, tj. patentowanymi pederastami lub pedofilami, lub ciężkimi sado - masochistami, to wtedy będzie im łatwiej podjąć decyzję o celibacie. Przy czym, jeśli wybiorą oni ścieżkę wstrętnych degeneratów i zaczną aktywnie niszczyć struktury społeczne, to wówczas również i władze społeczne (społeczeństwo), będą miały już pełne prawo do interwencji i zmuszenia ich do zmiany swego zachowania w taki sposób, aby nie szkodziło to otaczającemu społeczeństwu.

   

  Jeśli nie macie Państwo pewności, co do stopnia swego zboczenia (zwyrodnienia), co do stopnia swojej szkodliwości dla społeczeństwa, to możecie to rozwiązanie pozostawić swoim dzieciom.
  Jeśli okażą się one jawnymi degeneratami, to zapoznanie się z wyższą socjologią, pomoże im kontrolować swoje zachowanie. Ale jeśli i po zapoznaniu się z wyższą socjologią, będą one robić świństwa i rozprzestrzeniać tę całą degeneracyjną ohydę, to społeczeństwo, wcześniej uprzedzone przez rodziców o swoich zboczonych, zdegenerowanych latoroślach, pomogą sprowadzić ich szkodliwe działanie do minimum.


  (Przypominam, że rodzice oraz krewni Kaczyńskich (8), Dudy, Morawieckiego, Tuska ... ostrzegali o ich ciężkich urazach psychicznych, z czego nikt nie wyciąga właściwych wniosków.)

   

  W każdym przypadku 90% największych ludzi w historii ludzkości - było zboczeńcami i zwyrodnialcami, z których karze się nam czerpać przykład i wzór.
  Proszę, bądźcie Państwo bardzo ostrożni z degeneratami i degeneralogią, ponieważ ignorancja prowadzi do jawnego wspierania degeneracji społecznej, czyli jawnego lub ukrytego (np. szczepionkowego (16) lub covidowego (15) ludobójstwa ...

   

  Jak ostrzegałem już wcześniej, wyższa socjologia, jest bardzo skuteczną bronią, tak skuteczną, jak broń biologiczna, ale jednocześnie, jak ona jest równie niebezpieczną. Przecież nie zaczniecie w domu eksperymentować z zarazkami dżumy po jednej lub dwóch lekcjach w laboratorium biologicznym.
  Uczcie się tej nauki. Powoli, wnikliwie, ostrożnie. Długo zastanawiajcie się nad tym, co przeczytaliście i w żadnym wypadku nie spieszcie się z wnioskami.
  Całość artykułu tutaj: https://globalclou.wordpress.com/2020/12/03/ludzie-bio-negatywni-czyli-degenerat-i-syjonistyczny-antysemita/
  Czytaj więcej

 • Agenda 2030, czyli ujawnienie rządu światowego, przy pomocy ideologii koronawirusa
  Na początku tej dysputy, sięgnijmy po dwa dokumenty, będące scenariuszami medialnej pandemii - jest nim Raport Fundacji Rockefellera z 2010 roku (18) i Raport z analizy ryzyka w ochronie ludności z 2012 roku (19). Ten drugi raport, to szablon, rozsyłany przez Fundacje Rockefellerów do państw narodowych, w celu uzupełnienia danych statystycznych dopasowanych do danej populacji narodowej. 
  Owy raport (19), zawiera analizę ryzyka ochrony ludności, przed modyfikacjami wirusa - (Modi) SARS, co miało doprowadzić do sztucznie wytworzonych zdarzeń, mogące występować regularnie, co 100 lub 1000 lat. Każda występująca w przyszłości przemiana ideologiczna, będzie miała zamiast konwencjonalnej wojny i broni - swego wirusa, którego ideologia, będzie opisana i wdrażana, za pomocą psychomanipulacji okna overtona (20) i innych techniki manipulacyjnych (21).
  Scenariusz, wchodzący w skład powyższego raportu - opisuje niezwykłą epidemię, opartą na rozprzestrzenianiu się nowego - hipotetycznego patogenu (Modi) SARS.
  Nowo wykreowanym patogenem, jest wirus koronowy, ściśle związany z SARS-CoV. Wirus ten, jest bardzo słabo przenoszony pomiędzy ludźmi, dlatego w obecnej ocenie ryzyka zakłada się, że ryzyko choroby w wyniku przeniesienia z osoby na osobę jest bardzo niskie lub zerowe.
  ( W Chinach, w latach 2010-2015, próbowano zespolić koronawirusy występujące u zwierząt z ludzkimi odmianami, jednak owa mutacje, żyły bardzo krótko i ich życie, kończyło się na głównym nosicielu. Dlaczego ? 
  Każda choroba, spowodowana była i jest antygenami (22), aktywowanymi, za pomocą multikulturowych wędrówek ludów, wojen, rewolucji, czy inwazji, czego łatwo dowieźć w każdej epoce, przez pryzmat szaleństwa gatunku ludzkiego, który porzucił logikę, wolność i równość, na rzecz niedorzecznej ideologii władzy i żerowania człowieka na człowieku.
  Odmiana danego wirusa grypy, roznosi się za pomocą antygenów - zawartych w ślinie, spermie, pocie i krwi ... nosiciela, na które tylko wybrane jednostki są nieodporne. Związanie wirusa zwierzęcego z ludzkim, nie rozprowadza go za pomocą antygenów, po prostu DNA poprzez Fagocytozę (Fagocytoza, jest skuteczną metodą obrony przed organizmami chorobotwórczymi, stanowiąc ważny element odporności nieswoistej (23)), określa stopień problemu i jeśli układ odpornościowy nie radzi sobie z owym problemem - organizm dla dobra gatunku - dokonuje własnej dezaktywacji - uśmiercając niebezpieczny patogen wraz z jego nosicielem ...) 
  Opis wydarzenia
  Hipotetyczny wirus Modi-SARS, jest identyczny z naturalnym SARS-CoV w prawie wszystkich właściwościach. Okres inkubacji, tj. czas od przeniesienia wirusa na człowieka do pierwszych objawów choroby, wynosi zwykle od trzech do pięciu dni, ale może wynosić od dwóch do 14 dni. Niemal wszyscy zarażeni ludzie również chorują. Objawy (identyczne z objawami grypowymi): gorączka i suchy kaszel, większość pacjentów ma duszność, zmiany w płucach widoczne na zdjęciach rentgenowskich (identyczne z tymi przy sezonowej grypie), dreszcze, nudności i bóle mięśni. Może również wystąpić biegunka, ból głowy, wysypka, zawroty głowy, skurcze i utrata apetytu. 


  W przypadku modelowania liczby chorych i dotkniętych chorobą osób w tym scenariuszu zakładamy, że dotyczy to wszystkich grup wiekowych (co jest błędem, ponieważ koronawirusy dotykają tylko osób starszych z dodatkowymi czynnikami chorobowymi) . Nie uwzględniono również innych parametrów, które mogą modyfikować przebieg, takich jak kontakty międzyludzkie i mobilność w obszarach metropolitalnych lub sieciach społecznościowych. Przenoszenie, odbywa się głównie, poprzez infekcję kropelkową, ale ponieważ wirus może pozostać zakaźny przez kilka dni na nieożywionych powierzchniach, infekcje rozmazami są również możliwe. Kiedy

  pojawiają się pierwsze objawy, zarażeni ludzie są zaraźliwi.
  Miejsce występowania / ekspansja przestrzenna
  Gdzie odbywa się wydarzenie / na który obszar ma ono wpływ? Wydarzenie odbywa się na całym świecie (głównie Azja, Ameryka Północna, Europa).
  Rozprzestrzenianie się w Niemczech, odbywa się za pośrednictwem miasta targowego w północnych Niemczech i miasta uniwersyteckiego w południowych

  Niemczech. W początkowej fazie wydarzenia w Niemczech zarejestrowanych jest łącznie dziesięć przypadków. Szczególnie ważne, są tutaj dwa przypadki, ponieważ zajmują kluczowe pozycje w zakresie rozpowszechniania. 
  Pozostałe przypadki dotyczą podróżnych, którzy przyczyniają się do rozprzestrzeniania. Dystrybucja jest powszechna w całych Niemczech, analogicznie do gęstości zaludnienia ...
  Całość przeczytasz tutaj: https://terrorrzadowy.wordpress.com/2020/11/25/agenda-2030-czyli-ujawnienie-rzadu-swiatowego-przy-pomocy-ideologii-koronawirusa/
  Czytaj więcej

 • Norymberga dla zorganizowanych grup przestępczych o charakterze politycznym, czyli o problemie życie niegodnego życia
  Najpierw zastanów się nad sobą
  Zastanów się, kto nastawił człowieka przeciwko człowiekowi, wschód przeciwko zachodowi i zachód, przeciwko wschodowi ?! Zastanów się, kto stworzył i wykorzystał tezę i antytezę (22), do wykreowania globalnego konfliktu - nazywanego odwieczną wojną nadczłowieka z jego kapitałem (7) ! 
  Zastanów się, czy istnieje dobro i zło absolutne, skoro nic nie może wychodzić poza ramy logicznego - samostanowienia i samoograniczenia własnych poczynań. Bestia (35), która nie umie się samoograniczać, nie kontroluje także swej psychiki, pogrążając się w chorobie psychicznej, której koszmar angażuje też innych ludzi.
  Zastanów się, kto wykorzystał wiedzę do rozproszenia antygenów (28), za pomocą ideologii multikulturowej, aby czerpać wieczny zysk z chorób, farmacji i medycyny ? Zastanów się, po co i komu, był potrzebny kult handlu, metalu i broni (29) oraz kto chciał walczyć z rolnikami, zbieraczami, siewcami, hodowcami, a także pisarzami i mówcami oraz kto stworzył fetysz mamona, sitwy oraz lichwy i spekulacji, aby odebrać człowiekowi jego wolność i własność ?!
  Zastanów się, po co komu podboje i rewolucje (31), polityka i religia, skoro wolny człowiek - Lah, jest Panem Bogiem samego siebie, poprzez siebie i dzięki sobie (32) !
  Zastanów się, dlaczego niespełna stumilionowa mniejszość, walczy bez litości z 7 miliardową większością i wygrywa tą bitwę, poprzez waszą wiarę w prawo zwierząt ?! 
  Zastanawiasz się, dlaczego nosisz maseczkę, jako symbol niewolnictwa, dajesz się szczepić, co niszczy twój system odpornościowy i podlegasz indoktrynacji, opodatkowaniu i manipulacji, skoro możesz być wolny, jeśli znasz regułę praw naturalnego, która jasno określa zasady samostanowienia i samoograniczenia własnego łaknienia (ego) ?!
  Nie można czekać na wybuch trzeciej wojny światowej, kiedy wynik pierwszej i drugiej wojny światowej - nie został do końca rozstrzygnięty, a jej prawdziwi winowajcy oraz sponsorzy (3) - nie zostali ujawnieni, ujęci i skazani, manipulując wszystkimi grupami i kastami społecznymi za kulis teatralnej sceny (19).
  Prawdziwe - przyczyny i skutki postępowania 300 największych klanów na świecie, stoją w opozycji do oficjalnej historii (3). Ktoś, kto za pomocą prawa zwierząt (12) - siły i fetyszy manipuluje ludzkimi stadami, nastrojami i emocjami, utrzymuje także wojnę przy życiu, pomimo zawieszenia konwencjonalnej broni na kołku ...
  Wojna covidova (5), elektromagnetyczna (9) - /AstraZeneca, bada integrację nowych technologii, w tym 5G i sztucznej inteligencji (30), w celu stworzenia zamkniętej pętli zarządzania chorobami/, szczepionkowa (6), zielona rewolucja (10), to kilka z nowych bitew i rewolucji, mających na celu przemianę ludzkiego kapitału (7) w bezduszną, ale jakże użyteczną (11) maszynę, wedle reguł ideologi transhumanizmu (4).
  Osoby, ukrywające się pod fetyszem (8) rządu, prezydenta, sejmu i senatu oraz służb mundurowych i cywilnych, za pomocą matematycznej i medialnej ideologi pandemii (5), dokonał przerażającego - zamachu, a także zdrady stanu oraz niekwestionowanego w obecnej chwili - ludobójstwa, w porozumieniu z międzynarodowymi instytucjami, bankami oraz kartelami farmaceutycznymi i technologicznymi, wchodzącymi w skład ideologii naczelnej, jaką jest - rząd globalny (13).  
  Zamach stanu, to niezgodne z porządkiem konstytucyjnym, często z użyciem siły, przejęcie władzy (należącej do narodu) w państwie przez jednostkę lub grupę osób. Jest pogwałceniem normalnego toku życia politycznego i porządku instytucjonalnego.


  Zdrada stanu, to przestępstwo, zbrodnia godząca w najistotniejsze interesy państwa, jak udział obywatela ukrywającego się za fetyszem roli, tytułu, funkcji ...  w działaniach przeciw własnemu krajowi.
  Ludobójstwo, genocide, to termin utworzony w 1944 roku,, przez polskiego prawnika R. Lemkina, określający masowe zabijanie lub eksterminację grup ludzkich, przyjęty w prawie międzynarodowym po II wojnie światowej, czego przykładem jest eksterminacja ludzi chorych nie zarażonych koronawirusem, pozbawionych opieki i dostępu do lekarza, na skutek wprowadzanie narodu w błąd.  
  Całość tutaj: https://globalclou.wordpress.com/2020/11/21/norymberga-dla-zorganizowanych-grup-przestepczych-o-charakterze-politycznym-czyli-o-problemie-zycie-niegodnego-zycia/  Czytaj więcej

 • Człowiek i bestia, czyli zagadnienie Prawa Naturalnego w zetknięciu z Prawem Natury
  Niektórzy nie chcą logiki, chcą, aby świat po prostu płonną i odzwierciedlał stan ich umysłów, pochłoniętych schizofrenią, czy paranoją wykreowaną na bazie - nigdy nie opanowanego łaknienia i egoizmu.
  Wampiryzm i bestialstwo (5), jest nierozerwalną częścią prawa zwierząt (odwrotności prawa naturalnego (4)), którego wpojona społecznie alegoria, pozwalałam akceptować wyzysk człowieka przez człowieka, poprzez osadzenie naszego żywota - na bazie fetyszy (7) i ideologii, prawnego żerowania silniejszego na słabszym, co jest prawnie usankcjonową fikcją, mająca na celu wywołanie strachu i posłuchu, poprzez prezentacje siły i mocy - skupionej w ideologii wszechobecnego podziału (teza / antyteza - kobieta/mężczyzna | prawica / lewica ...) zależnego od trzeciej, ukrywającej się za fasadą władzy - siły (8).
  Wampiryzm i towarzyszące mu bestialstwo, jest odmianą pasożytnictwa, polegającego na odżywianiu się krwią - wysysaną z cudzego organizmu.
  Jednak krew w tym przypadku, jest alegorią pozyskiwania fetyszy (tytuł, rola, pozycja, mamon ...) oraz energii (fizycznej, seksualnej, psychicznej …) z zniewolonego prawem i siłą kapitału ludzkiego …
  Bestie, pragnące zniszczyć prawo naturalne oraz czas, ład, niepodległość, Boga i prawo personalne każdego innego człowieka, nazywani są wampirami, diabłami, demonami, co miało i ma zniszczyć lechickie nazwy, opisujące ludzi, zdolnych do życia wedle, bezdusznego prawa zwierząt. Takich ludzi, zwano szarlatanami, upiorami, wiesczymi, martwiecami, wukimi, strzygami, czy wupimi ...
  Ta sumeryjska, a następnie anglosaska dekonstrukcja, nastąpiła na przełomie osiemnastego i dziewiętnastego wieku, kiedy to postanowiono zmienić sposób ludzkiego myślenia, nastawiając go na wiarę w siłę ucywilizowanych (zhierarchizowanych) społeczeństw, za pomocą kultury masowej i towarzyszącej jej trendu (9) - seksualizacji, okultyzmu, ezoteryki, sportu, popkultury, czy technologii, będącej bronią kontroli i separacji społecznej ...
  Dobro ogółu w ujęciu prawa naturalnego, natury oraz dobrobytu dla egoisty, po prostu nie istnieje, a świat, jest jego prywatnym interesem, w którym przestało istnieć, coś takiego, jak moralność, czy niepodległość personalna (11), zamieniona w niepodległość ideologiczną roju - państwa, ustroju, czy wyznania ...
  Większość jednostek - nie zaakceptuje tego, co mogłoby zaistnieć i wydarzyć się dla dobra społecznego w świadomym i rzeczywistym świecie, więc przesiąknięte ideologiami masy, będą żyć wedle zasad edukacji lustrzanej (10) i przyzwyczajenia w wykreowanej przez kogoś obcego – śmiertelnej iluzji dnia i nocy, alegorii podziału tezy oraz antytezy, ustawicznie kontrolowanych przez trzecią siłę (8).
  Egoizm uśpiony lub rozbudzony w ciałach i umysłach większości jednostek, może być stłumiony lub pokonany, tylko na krótką chwile, ponieważ łaknienie zwane egoizmem brania i czerpania, jest bardziej ciekawe, a także atrakcyjne od altruizmu dawania, czy obdarowywania innych jednostek, i nie mam tutaj na myśli egoistycznej i charytatywnej jałmużny (12) - tworzącej ze złodzieja - mesjasza i idola.
  Wszystko wychodzi z ideologii jałmużny, która oznacza niebiańską nagrodę i otwiera drzwi do raju, ponieważ władza okradając człowieka ze wszystkiego (trudu i bogactw naturalnych) – daje mu jałmużnę, która obdziera człowieka z godności i szacunku, wynosząc przestępcę ponad okradanego niewolnika.
  Jałmużna, to ironiczna formą obdarowywania - rozdzielnictwa ochłapów z pańskich stołów. Wszelakie ochłapy, są pozbawionymi logiki – fetyszami oraz wydzielonymi z puli - dobrami naturalnymi, które uprzednio ukradziono ogółowi, co ma na celu zwiększenie popularności bestii, złodzieja i wampira, żyjącego na koszt społeczny, wedle zasad prawa zwierząt, co nazywane jest globalizmem lub cywilizacją obozową.


  Żercy, żerują na ludziach, siejąc swą ideologie wśród społeczeństw całego świata, co nazywane jest kult-ur-ą cywilizacyjną, podszytą warstwą religijną, ustrojową oraz licznymi fetyszami, których ideologie, zawsze prowadzą do rosnącego w siłę – egoizmu.
  Część społeczeństwa – wierzy, że ich przodkowie – dali tym osobom – pozwolenie na reprezentowanie danej grupy osób, czy plemion tworzących obecnie narody i państwa handlowe oparte na ludzkim kapitale (13).
  Żadna wolna i równa innym istotom – osoba, nie daje bestiom, psychopatom i socjopatom prawa, do żerowania na ich myśleniu i działaniu, ponieważ ten, kto oddaje władze nad sobą, zostaje ukształtowany według upodobań owego psychopaty.
  Ktoś, kto robi coś, czego mu nie wolno, stosuj groźby – nazywane obecnie prawami, a właściwie prawem stanowionym przez kogoś, kto chce resztą zarządzać i manipulować! 
  https://dydymuscytaty.wordpress.com/2020/11/18/czlowiek-i-bestia-czyli-zagadnienie-prawa-naturalnego-w-zetknieciu-z-prawem-natury/
  Czytaj więcej

 • Reset, czyli zabójstwo wolności i własności lub uzdrowienie kreacji ekonomicznej 
  Rozwiązanie dla Świata
  Wartość pieniądza, w żadnym wypadku nie opiera się na złocie, czy innym fetyszu, lecz na produktach i bogactwach naturalnych, które za pieniądze można kupić.
  Pieniądz, może być zwykłą księgowością, kredytem przechodzącym z jednego konta na drugie, w zależności od zakupów i sprzedaży. 
  Ogólna suma pieniędzy zależy od ogólnej ilości towarów i bogactw naturalnych.
  Brak oprocentowania
  Wzrostowi produkcji, zawsze musi towarzyszyć odpowiedni wzrost ilości pieniędzy. Za nowy pieniądz nigdy nie należy płacić procentu. 
  Postęp - nie jest reprezentowany przez dług publiczny, lecz przez dywidendę równą dla wszystkich. 
  Ceny dostosowane są do siły nabywczej, przez współczynnik cen. 
  Bez bankiera, bez złota, bez kredytów, bez rządu i podatków  
  Co można by zrobić bez bankiera, bez złota, bez zaciągania długów ?
  Otwieram konto na nazwisko każdego z nas. W kolumnie po prawej stronie zapisuję się stan konta. W kolumnie po lewej stronie zapisujemy wpływy ze sprzedaży własnej pracy lub produktów, które powiększają konto (kredyt); oraz zapisujemy wydatki, które zmniejszają konto (debet).
  Wpisujemy 1000 Lachów, jako wpływy dla każdego. I w tym momencie, każdy ma natychmiast 1000 Lahów.
  Człowiek, kupuje od drugiego człowieka  - produkt za 10 Lahów, z jego konta odejmuje się 10 Lahów (zostaje 190 Lahów), które zasilają konto drugiej osoby (210 Lahów) i tak dalej, z jednego konta na drugie, całkiem tak samo, jak papierowe Lahy, przechodzą z jednej kieszeni do drugiej. 
  Jeżeli ktoś z nas - potrzebuje pieniędzy na powiększenie swojej produkcji, otwiera się mu potrzebny kredyt, bez oprocentowania, który on odda po dokonaniu sprzedaży. To samo odnosi się do robót publicznych ...
  W przypadku postępu społecznego, gdy zwiększa się produkcja i konieczne jest zwiększenie ilości pieniędzy do naszej dyspozycji, powiększa się konto każdego o dodatkową sumę, nic nikomu nie zabierając. 
  Po prostu - na koncie każdego z nas dopisuje się taką samą sumę pieniędzy. 
  I to jest dywidenda narodowa. W ten sposób pieniądz staje się narzędziem pomocniczym, służącym ludziom.
  Szanowny Rządzie 
  Kolejne rządy zadłużały, opodatkowywały i wykorzystały nas ponad miarę.
  Nie potrzebujemy już rządu, banków i instytucji rządowych.
  Odtąd, będziemy mieć wszystkie potrzebne nam pieniądze bez złota, bez podatków, bez długów i bez złodzieja, który całym tym spektaklem zarządzał (19). Od dziś - ustanawiamy w dawniejszej Polsce, obecnej Lechi - kreacje - Kredytu Socjalnego (9). Dywidenda narodowa zastąpi dług narodowy (dług publiczny). 
  Jeżeli rząd, domaga się zwrotu kapitału, możemy państwu oddać wszystkie pieniądze, jakie państwo dla nas sfabrykowali, ale nic ponad to. Nie możecie się państwo domagać zwrotu tego, czego państwo nie wytworzyli, a bogactwa naturalne należą do narodu.
  Prawda i pieniądze w obiegu (10):
  1. Wszystkie pieniądze są wekslami gwarancyjnymi (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Promissory_note), które tylko obiecują nam ,że dany banknot ma jakąkolwiek wartość. 
  Pamiętaj też, że biorąc pożyczkę twój podpis tworzy nieistniejące pieniądze, a Twój procent to prawdziwy zysk banku. Więc bank z niczego tworzy swój zysk ...
  2. Podatek dochodowy, reguluje dług państwa wobec międzynarodowych banków i został on zabezpieczony niewolniczym systemem pracy. 


  Coś, o czym boicie się dziś mówić, nie przestanie istnieć tylko będzie trwać i rozwijać się, prowadząc nas od upadku do upadku, od kryzysu do kryzysu i od wojny do wojny ...
  Te powyższe rozwiązania - proponowaliśmy wam 5,10,20 lat temu, ale strach blokuje was przed realnymi i prawdziwymi zmianami, niedługo staniecie się zakładnikami banków centralnych i kukiełkowych rządów, które was uzależnią od gwarantowanego wynagrodzenia i wiary w nieomylny system kontroli społecznej, której przyczółek został już w was zaszczepiony, za pomocą maseczek, dystansu społecznego i dyskursów podziałowych - prowadzących narody do zniewolenia ...
  Odbijmy państwo od złodzieji i spekulantów, w obecnej sytuacji, nie ma się już czego bać, trzeba ryzykować dla lepszego jutra oraz wolności ...
  https://obserwatorprawdy.wordpress.com/2020/11/13/reset-czyli-zabojstwo-wolnosci-i-wlasnosci-lub-uzdrowienie-kreacji-ekonomicznej/
  Czytaj więcej

 • Rozejrzyj się, coś cię nie zastanawia ?
  Już za chwile, wedle modelu Chińskiego, przeszczepionego na rynek Włoski i Brytyjski (zleconego przez Bank Światowy i MFW) ... , rząd powie nam, co mamy kupować, oglądać, czytać, jeść oraz pić ...
  Krok po kroczku, powolutku koła miażdżącego totalitaryzmu, zmienią się w wiarę w nieomylność rządu, który przywłaszczył sobie prawo do racji, bogactw naturalnych i ludzkiego kapitału. 
  Ten sam nierząd, stał się wszechwładnym monopolistą, który licencjonuje tylko poprawne politycznie korporacje i instytucje - wchodzące w skład układu, na czele którego - stoi rząd światowy, składający się z licznych organizacji ponadnarodowych oraz korporacji, kontrolujących obozy państwowe, za pomocą regionalnych i międzynarodowych korpusów wojskowych i sił policyjnych. W czwartej erze przemysłowej, nie ma miejsca na własność, prywatne interesy i zdrowego człowieka, którego użyteczność, będzie tkwiła w jego chorobach spowodowanych odpadami chemicznymi oraz szczepieniami wektorowymi. 
  Od początku tej całej medialnej rozgrywki, pozwoliłem sobie obserwować swoistą - kontrole, jakiej poddali was ludzie walczący o pseudo wolność,,za pomocą dość dziwnych tłumiących lub podwyższających emocje - ideologii. 
  Zachowanie tłumu, przypomina mi - chrześcijan idących na rzeź lub z drugiej strony barbarzyńców, używających języka manipulacji, do odciągnięcia uwagi społeczeństwa od zasadniczych kwestii - otaczającego nas problemu.
  W ciągu pół roku, pojawiło się tysiące nowych mesjaszy, idoli, wojowników od siedmiu boleści lub oszalałych bab, wspieranych, przez stada napalonych prawników oraz międzynarodowe fundacje i think tanki. Co więcej, część mesjaszy już sprzedało swe majątki i/lub uciekło z płonącego okrętu. Inni mający dostęp do sprawdzonych informacji i transportu powietrznego, już czekają na odpowiedni sygnał ... 
  ( Zanim na dobre zaczniesz czytać, zaakceptuj zasady panujący w kręgu mojego domu ( 1 – oznacza link pod tekstem), lub opuść moje domostwo, strzeżone przez prawo naturalne. Jeśli korzystasz, korzystaj z całości wraz z linkami, ponieważ cytat, może być zastosowany w złej intencji. )
  I wszyscy ci ludzie - pokazują wam, jak pokojowo protestować w maseczkach i być grzecznymi oraz uległymi w czasie wojny. Absurd goni absurd, jak jeszcze nie zauważyłeś - połowa świata bije się o wolność, ludzie tacy jak ja - wzywają do przejęcia kontroli nad państwem oraz do przywrócenia swobód obywatelskich - tkwiących w prawie naturalnym.


  Kiedy świat, jest przekształcany za pomocą ideologii koronawirusa - na potrzeby 4 ery przemysłowej, społeczeństwo - patrzy dokładnie tam, gdzie wskazują palce pojawiających się z nikąd mesjaszy i idoli, co prowadzi nie do walki o wolność i równość, lecz służy wyprowadzeniu tezy przeciwko antytezie, podczas gdy trzecia siła kontynuuje bieg po władze absolutną.
  Tysiące mesjaszy z ideologią wyjścia awaryjnego na ustach - odciąga was od globalnej przemiany ekonomicznej, gospodarczej i społecznej ... 
  https://dydymuscytaty.wordpress.com/2020/11/05/rozejrzyj-sie-cos-cie-nie-zastanawia/
  Czytaj więcej

 • Szczepionka Genetyczna, czyli człowiek, jako Organizm Modyfikowany Genetycznie
  Polska, bez zgody swych obywateli - zakupiła 40 milionów dawek zabójczej dla ludzkiego ciała i umysłu - szczepionki na koronawirusy, od firmy Johnson&Johnson, która w międzyczasie (12/13.10.2020) zastopowała jej testy w 3 fazie eksperymentalnej, na skutek wzrostu liczby zachorowań ochotników na niezidentyfikowaną chorobę o podłoży genetycznym. Co więcej, wszystkie - tego typu szczepionki, wywołały niezidentyfikowane objawy chorobowe.
  Szczepienia i testy, są przejawem nowej religii, nowej hostii i hierarchii pro-covidowej, której założenia, oparte są na ideologii transhumanizmu - eugeniki, eutanazji, genetyki i depopulacji niewiernych.
  Lekarze, od 1965 roku, doskonale wiedzieli, że grupa koronawirusów, w porównaniu z innymi wirusami grypopodobnymi, jest dosyć łagodna i nie zagraża ona dzieciom oraz młodzieży, ponieważ: występują one u dorosłych, a u dzieci – nie wyosabnia się ich!

  Grupa Koronawirusa bywa śmiertelna tylko i wyłącznie dla zwierząt laboratoryjnych oraz w sporadycznych przypadkach dla ludzi w podeszłym wieku o obniżonej odporności, czemu towarzyszą także inne choroby, w tym wypadku - koronawirusy atakują tych samych gospodarzy, ponieważ ich system odpornościowy - nie jest już wstanie zwalczyć żadnej infekcji.
  Nie ma i nigdy nie będzie - prawdziwego testu ani szczepionki na koronawirusy, ponieważ nigdy nie powstanie złoty klucz. Dlaczego owy klucz nigdy nie powstanie ? Nie powstanie, ponieważ grupa koronawirusów, uaktywnia się pod wpływem choroby towarzyszącej i zależna jest od dna nosiciela, a dokładniej mutacja wirusa, jest unikatowa dla danej jednostki, poprzez połączenie wirusa z dodatkowymi czynnikami chorobowymi.
  https://wojciechdydymus.wordpress.com/2020/11/04/szczepionka-genetyczna-czyli-czlowiek-jako-organizm-modyfikowany-genetycznie/
  https://youtu.be/6wmvovLGq24
  Czytaj więcej

 • Ostateczne rozwiązanie kwestii terroru, czyli dzień niepodległości personalnej
  List skierowany właśnie do Ciebie  
  Szanowni Państwo
  Podstawą życia - jest wolność, równość, samostanienie i samoograniczenie, chroniące wolność i równość innych jednostek. Te wartości, są nam odbierane, przez bestie - nie mające w sobie za grosz samoograniczenia i moralności. Ktoś świadomy tych wartości, nigdy nie zgodzi się na terror i nakaz, gwałcący podstawowe prawa człowieka, oparte na prawie naturalnym (2).
  Wysyłajcie ten apel pocztą i mailem, wkładacie go do skrzynek pocztowych, rozlepiajcie na ulicach ... , niech każdy na świecie ma jego kopie, aby już nikt - nie bał się - dołączyć do pochodu - służącego odzyskaniu odpowiedzialność, za własne życie - co nazywamy prawdziwą istotą władzy. Rządź samym sobą (19), a nikt nie będzie wstanie przekonać cie do pokory - względem innego człowieka, który chce żyć na twój koszt.
  Niepodległość Personalna (3) - II - jest filarem ludzkiej stabilizacji, przekładającej się na bezpieczeństwo osoby, rodziny i narodu. 
  11 listopada (3), w dniu świadomej niepodległości personalnej, proszę aby wszyscy, wraz z rodzinami poszli, pojechali, przybyli do Warszawy (lub zgromadzili się pod urzędami miejskimi), w celu odebrania rządowi władzy, wedle Art. 4 Konstytucji - Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.
  Mam nadzieje, że będziecie wszyscy - rodziny, rolnicy, kibice, zakłady pracy, emeryci, renciści, ci, którzy są bogaci i ci, którzy nie mają już nic, do stracenia, przez zbrodnicze działanie władz ...
  Proszę rolników (4), przedsiębiorców o stworzenie infrastruktury, która umożliwi kilkudniowe oblężenie, w celu przejęcia władzy oraz stworzenia rządu tymczasowego, składającego się ze specjalistów - pozbawionych klucza i zależności partyjnej oraz ideologicznej.   
  Policja i wojsko, nie ruszą rodzin, kobiet oraz dzieci i staną przeciwko rozkazom po lini partyjnej, wedle zasady - Art. 58: Podstawowe obowiązki policjanta: 1.  Policjant jest obowiązany dochować obowiązków wynikających z roty złożonego ślubowania. 2.  Policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, a także polecenia prokuratora, organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego, jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa oraz żołnierz - ma nie tylko prawo, lecz także obowiązek - odmówić wykonania rozkazu mordowania cywilów, gwałcenia, rabowania i wszelkiego wojennego bestialstwa, na przykład opartego na eksperymentach medycznych (testy PCR i szczepionki (5)) i przetrzymywaniu ludzi - wbrew ich woli.
  Władza się zmienia panowie policjanci i żołnierze, naczelnym dowództwem jest zawsze naród i jego dobro. Pracując na rzec cudzego interesu, jesteś najpierw potrzebny, aby po chwili - stać się zbędnym balastem i dowodem dokonywanych przestępstw.


  Całość przeczytasz tutaj:
  https://wojciechdydymus.wordpress.com/2020/10/29/ostateczne-rozwiazanie-kwestii-terroru-czyli-dzien-niepodleglosci-personalnej/  Czytaj więcej

 • Aborcja - Abordaż, czyli dziecko, jako narzędzie handlu i ludobójstwa 
  Wracam do poniższego tekstu, obublikowanego pierwotnie w listopadzie 2011 roku, który nie ma szczęścia do cenzury. Musiałem dziś wrócić do tego tematu, dla dobra społecznego.
  O aborcji, w świetle prawa naturalnego (10), nie powinno być żadnej rozmowy - ponieważ życie, jest życiem - wartością i to życie - podejmie decyzje za siebie, kiedy będzie do tego zdolne ...
  Aborcja, według prawa morskiego (2), to abordaż, czyli wrogie przejęcie cudzego ciał i życia oraz zniszczenie go w celu uzyskania - Adrenochromu, krwi, organów oraz ciała.

  ...
  Depopulacja i Światopogląd Neomaltuzjański
  Wynalezienie na początku lat sześćdziesiątych pigułki antykoncepcyjnej i wkładki domacicznej w podobny sposób niemal natychmiast skojarzone zostało z obawą przed ogólnoświatowym przeludnieniem. 
  Ponowne dojście do głosu światopoglądu maltuzjańskiego, który stał się kamieniem węgielnym amerykańskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej, było sednem i istotą rewolucji kulturalnej lat sześćdziesiątych XX wieku. 
  Demokraci (20), niegdyś opowiadający się za postępem, któremu miała sprzyjać obrona interesów pracowniczych, zbliżyli się poglądami do swoich przeciwników i przyjęli punkt widzenia Rockefellera, wedle którego, najważniejszym problemem był przyrost naturalny. 
  Zwycięstwo maltuzjanizmu w latach sześćdziesiątych zmieniło również rolę rządu, który zamiast, jak dotąd, zabiegać o dobrobyt obywateli, skoncentrował się teraz na zwiększaniu swojej nad nimi - kontroli, a narzędziem temu służącym stało się ograniczanie liczby ludności.


  Wytworzenie ideologii przeludnienia 
  Zagadnienie przeludnienia, rozważane było już w czasach antycznych, Arystoteles w jednym w swych najsłynniejszych dzieł pisał: Można by zatem przyjąć, że zamiast ograniczeń co do majątku, należałoby zaprowadzić raczej ograniczenia co do rodzenia dzieci, tak żeby ich nie płodzić ponad pewną liczbę; liczbę tę należałoby określić, biorąc pod uwagę takie wypadki, jak ten, że niektóre dzieci umierają przedwcześnie, a niektóre małżeństwa okażą się bezdzietne. Jeśli zaś nie poczyni się żadnych ograniczeń urodzin, jak to się przeważnie dzieje w państwach, to z konieczności pociągnie to za sobą zubożenie obywateli, ubóstwo zaś wywołuje zaburzenia i zbrodnie ... 
  Całość przeczytasz tutaj: 
  https://wojciechdydymus.wordpress.com/2020/10/27/aborcja-abordaz-czyli-dziecko-jako-narzedzie-handlu-i-ludobojstwa/
  Czytaj więcej

 • Apel - List Otwarty
  Do myślących, równych i wolnych jednostek !!!
  Szanowni państwo

   

  Jesteśmy w trakcie straszliwej wojny psycho-manipulacyjnej z zorganizowananymi grupami przestępczymi, funkcjonującymi w ramach instytucji państwowych i międzynarodowych, które pragną wymusić na społeczeństwach, pewne niezgodne z prawem naturalnym - zachowania, oparte na poprawności politycznej oraz zniewoleniu, bazującym na strachu i użytecznym podziale.
  Wolność jednostki, jest podstawą wolności społeczeństwa, według prawa naturalnego:
  „ Traktuj innych tak, jak Ty byś chciał być traktowany. Ujęcie pozytywne: Rób innym to, co byś chciał, żeby tobie robili. Ujęcie negatywne: Nie czyń innym tego, czego nie chcesz, by czynili tobie. „


  W obecnej sytuacji, społeczeństwa w swoich regionach mogą, a nawet muszą - przejąć role władzy centralnej, przy pomocy wytworzenia Regionalnych Ośrodków Lechickich, oceniających sytuacje, za pomocą logiki i w/w prawa naturalnego.
  Żaden szanujący się lekarz, epidemiolog, czy statystyk, nie będący pod naciskiem fetyszu roli, stanowiska, strachu, czy mamona - nie potwierdza istnienia pandemii koronawirusa, którego oddziaływanie i tak, nie jest groźne dla 99,9 % ludzkiej populacji, ponieważ COVID, czy też, jak kto woli - koronawirus, jest częścią odkrytych w latach 60-tych XX wieku – grupy koronawirusów, wyosabniających się u osób w podeszłym wieku, które posiadają dodatkowe czynniki chorobowe.
  Żaden wirus nie zniknie z ludzkiego życia, ponieważ stara, dobra medycyna, niezbicie wykazała i udowodniła, iż w ciele każdego, zdrowego człowieka, żyje 38 bilionów nieaktywowanych wirusów, aktywowanych, za pomocą antygenów – innych organizmów, które są toksyczne dla naszego mikro wszechświata. Stąd ideologia podboju kulturowego i multikulturalizmu, wpływa na zwiększenie dochodów karteli farmaceutycznych oraz lobby medycznego, żerującego na społeczeństwach całego świata.
  Wydychane przez człowieka powietrze zawiera 4 % dwutlenku węgla, czyli po upływie 2 minut od założenia maseczki, CO2 przenika do krwiobiegu, a wraz z nią do całego organizmu. CO2, błyskawicznie zakwasza cały organizm.
  3-4 % wydychanego dwutlenku węgla, zwiększają się trudności w oddychaniu, występują efekty podobne do działania narkotyków, np. osłabienie słuchu, bóle głowy, wzrost ciśnienia tętniczego krwi i przyspieszenie akcji serca. 
  Całość: https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/10/05/apel/
  Czytaj więcej • Plandemia - spisek covidowy, czyli dążenie do 4 ery przemysłowej 21.01.21
  Koronawirus: 
  Cz.2: https://youtu.be/leRTCGg-O98
  Cz.1: https://youtu.be/mEix75O21v0
  https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/08/31/operacja-koronawirus-czyli-transhumanizm-i-test-pcr/
  https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/07/23/zadamy-personalnej-odpowiedzialnosci-za-zamach-falszywej-flagi/


  Wielki Reset: Davos 21.01.21 
  https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/10/prawda-i-strach-czyli-pilny-apel-skierowany-do-swiadomych-jednostek/
  https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/09/transhumanizm-czyli-alchemiczny-reset-czlowieczenstwa/
  Transhumanizm
  https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/13/memetyzm-transhumanizm-i-utylitaryzm-depopulacji-czyli-slow-kilka-do-ministra-zdrowia/
  https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/08/symulacja-nowy-wymiar-transhumanizmu/
  https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/25/memetyczny-twor-spoleczny-czyli-budowa-sztucznej-inteligencji-na-bazie-internetu-rzeczy-ludzkiego-kapitalu/
  https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/18/carbon-credits-transhumanizm-technokracja-i-krypto-waluty/
  Cenzura narzędzia: 
  https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/20/struktura-dezinformacji-lead-stories-czyli-cenzura-za-pomoca-fake-newsow-narzucajacych-poprawnosc-polityczna/
  https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/02/lista-stron-zakazanych-mowa-nienawisci-czarna-szlachta-inkwizycja-zabor-mienia-oraz-palenie-ksiazek-i-ich-autorow-na-stosie-poprawnosci-politycznej-2/
  https://wojciechdydymus.wordpress.com/2020/07/24/twitter-polityczny-kreator-cenzury/
  #covid #spisek #dydymus #ligaswiata #transhumanizm #koronawirus #davos_21.01.21 #wielki_reset #4Era_przemysłowa #terror_rządu #czas_na_wojnę
  Czytaj więcej

 • Plandemia - spisek covidowy
  Koronawirus: 
  https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/08/31/operacja-koronawirus-czyli-transhumanizm-i-test-pcr/
  https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/07/23/zadamy-personalnej-odpowiedzialnosci-za-zamach-falszywej-flagi/
  Wielki Reset: Davos 21.01.21 
  https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/10/prawda-i-strach-czyli-pilny-apel-skierowany-do-swiadomych-jednostek/
  https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/09/transhumanizm-czyli-alchemiczny-reset-czlowieczenstwa/


  Cenzura narzędzia: 
  https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/20/struktura-dezinformacji-lead-stories-czyli-cenzura-za-pomoca-fake-newsow-narzucajacych-poprawnosc-polityczna/
  https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/02/lista-stron-zakazanych-mowa-nienawisci-czarna-szlachta-inkwizycja-zabor-mienia-oraz-palenie-ksiazek-i-ich-autorow-na-stosie-poprawnosci-politycznej-2/
  https://wojciechdydymus.wordpress.com/2020/07/24/twitter-polityczny-kreator-cenzury/
  #covid #spisek #dydymus #ligaswiata #296zmarłych #koronawirus #davos_21.01.21 #wielki_reset #4Era_przemysłowa #przekupstwo
  Czytaj więcej

 • Fetyszyzm i faszyzm
  Tabu natury faszystowskiej wyobraźni - sprawiło, iż prawo zwierząt - prawo silniejszego, stało się modelem rozwojowym dla kolejnych pokoleń, wyuczonych zależności hierarchicznej na każdym etapie swego życia. 
  Fetysz faszyzmu - erotyzuje zakazaną naturę ludzkiego zezwierzęcenia oraz wzmacnia tym samym owy fetysz faszyzmu, utkwiony w każdym systemie wyznaniowym i ustrojowym.


  Pieśni i narzędzia wizualne - faszyzmu, odnoszą się do bestialstwa dzikiej natury, w której kręgu pozostaje zezwierzecony intelektualnie człowiek, pragnący igrzysk, sportu, seksu, awansu, gwałtu, wojny, zwycięstwa ... kosztem wyższych aspiracji moralnej ludzkiego gatunku.
  Krew, ziemia, metal, ciało, narządy rodne ... to fetysze, ważniejsze od życiowej mądrości, wiedzy, mózgu, duszy, czy serca ...
  https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2020/09/17/fetyszyzm-i-faszyzm/
  Czytaj więcej

 • Prawda i strach, czyli pilny apel skierowany do świadomych jednostek
  Idzie coś strasznego, co zostało ogłoszone (3 czerwca 2020 roku) w erze bliźniąt, co zmusi nas do przyjęcia rządu światowego i transhumanizmu oraz 4 ery przemysłowej w dobie ery wodnika 21.01.21.
  Wszystko to, zostanie wdrożone 21 stycznia 2021 roku, przez Światowe Forum Ekonomiczne i instytucje pokrewne, takie jak: Grupa Bilderberga, Klub Rzymski, Klub Okrągłego Stołu, WHO, czy ONZ ... stanowiące agendy Rządu Globalnego.
  Ostrzegałem i ostrzegam was, przed tym, co wydarzy się na przełomie października, listopada a grudnia, krew w tego typu rytuałach - musi zostać przelana, strach rozpleniony, aby reszta pozostałych przy życiu owiec z pokorą przyjęła nowe reguły ogólnoświatowej gry.


  https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/10/prawda-i-strach-czyli-pilny-apel-skierowany-do-swiadomych-jednostek/
  Czytaj więcej

 • Operacja koronawirus, czyli transhumanizm i test PCR
  Testy PCR i urazy neurologiczne
  Większość negatywnych objawów, zaliczanych jako objawy koronawirusa, czy też cov-IDa’19, pojawia się po przeprowadzeniu testów PCR ! 
  W dobie nie istniejącej pandemii, test na koronawirusa - nie jest wiarygodny i jego rolą jest - otwarty dostęp do mózgów (ciał) całej populacji.


  Już dziś, można bezapelacyjnie stwierdzić, że wirus nie zagraża praktycznie nikomu, oprócz w/w grupy starszych osób - posiadających dodatkowe czynniki chorobotwórcze, o czym doskonale wiedzą lekarze od połowy XX wieku, blokowani obecnie przez polityków, korporacje farmaceutyczne i szeroko ujętą poprawność polityczną.
  Stąd wniosek logiczny, iż to nie wirus, lecz testy na jego potencjalne wykrycie, mają za zadanie uszkodzić system nerwowy, dużej części populacji, pozostawiając trwałe problemy ...
  https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/31/operacja-koronawirus-czyli-transhumanizm-i-test-pcr/
  Czytaj więcej

 • Ucywilizowane bezprawie 2 lockdownu
  Tak, jak przewidzieliśmy już na przełomie lutego i marca, kolejny jesienny lockdown spowodowany trendem pandemii - maseczkowej - zniszczy polską edukacje i gospodarkę na życzenie rządu światowego,przy zachowaniu korporacyjnych brendów, których korono-hipokryzja się nie ima.
  Jeśli mamy się bać i pracować za miskę ryżu, trzeba pomysłodawców tych ideologii - pozbawić nie tylko zakłamanych ust, ale i skrajnie chorych oraz pokręconych umysłów, tworzących absolutyzm władzy człowieka nad człowiekiem, co jest urojeniem dewiantów, łamiących reguły prawa naturalnego.
  Jeśli będziemy stawiać aktywny opór i wyjawiać newralgiczne informacje o spisku korona-teatru, polski opór zostanie zahamowany, poprzez połączenie kryzysu, z amerykańską ideą przekształcenia Białorusi w swoje kolejne kondominium.
  Ideologia rewolucji na Białorusi, wprowadzi władze człowieka nad człowiekiem oraz pozwoli wprowadzić w Polsce stan wyjątkowy...


  https://wojciechdydymus.wordpress.com/2020/08/28/ucywilizowane-bezprawie/
  Czytaj więcej

 • Prawo Naturalne i wirus prawa zwierząt, w aspekcie prawa morskiego i ideologi koronawirusa  Część społeczeństwa, ze strachu już nic nie słyszy, nic nie widzi i już nic nie mówi, ponieważ mówiąc, niewolnik szkodzi sobie oraz innemu niewolnikowi. Ideologia koronawirusa, urodziła pomiot niezdolnych do myślenia eunuchów, krytykujących tych, którzy mają odwagę zachować swą godność, równość i wolność, jako podstawę bytu człowieczego.


  https://globalclou.wordpress.com/2020/08/20/prawo-naturalne-i-wirus-prawa-zwierzat-w-aspekcie-prawa-morskiego-i-ideologi-koronawirusa/
  Czytaj więcej

 • Geopolimery, 12 ostrokątnych piramid i morze egipskich kłamstw  Cała ta operacja, nigdy nie wyszłaby na jaw, gdyby nie jedna osoba ... Polak, służący w armii napoleońskiej. 
  Doktor lingwistki, Eugeniusz Antoni Orlińska, został wytarty z kart historii, ponieważ brał udział w rabunku, odkryciu i zidentyfikował pismo, jako starosłowiańskie runy, co nie pasowało do wizji, wielkiej kultury Egipskiej. 
  Orliński, w tajemnicy przed francuskimi najemnikami, wykonał liczne odręczne notatki i szkice w swoim prywatnym notatniku, który do 1999 roku, znajdował się w kolekcji Ossolińskich. W tym samym roku, na zlecenie Papieża, notatnik został wykupiony przez kardynała Dziwisza.
  Kilka lat temu, przebadano nieznaną mumie przywiezioną do Paryża, przez wyprawę Napoleona, wiele osób, wyraża opinie, że jest to prawdziwa mumia faraona Cheopsa. Badania genetyczne ...


  https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/14/geopolimery-12-ostrokatnych-piramid-i-morze-egipskich-klamstw/
  Czytaj więcej

 • Sieciowa Iniekcja 
  Po raz kolejny wracamy do tematu Pegasusa, ponieważ na jednym z moich urządzeń, zanotowałem jego cichą, ale niepokojącą aktywność ...
  Firmy, takie jak Hacking Team, NSO, Black Cube, nie są producentami żadnych programów (i/lub urządzeń), lecz reprezentują rząd światowy, kontrolujący produkcje, legalizację oraz sprzedaż narzędzi autokontroli, w które wyposaża się każdy z nas w dobrej wierze ...
  Nie można byłoby złamać zabezpieczeń telefonów, komputerów, telewizorów, btsów, satelitów, konsol, czy programów … gdyby nie dostęp sił specjalnych do procesu projektowania, produkcji i certyfikowania produktów, które w rękach nabywcy, stają się straszliwą bronią, dostarczająca wszelakie informacje na temat ich użytkowników, ich myśli, działań i pomysłów 
  https://globalclou.wordpress.com/2020/08/01/sieciowa-iniekcja/
  Czytaj więcej

 • Sieciowa Iniekcja 
  #pegasus #nso #internet_hackerzy_kontrola #dydymus #ligaswiata #i&phone_magazine #5G #koronawirus #vpn #jailbreak #google_facebook_apple #transhumanizm #internet_wszechrzeczy #port80 #http_https #id2020 #fałszywa_flaga #poprawność_polityczna #smartphone #jaskółka #atlas #imsi_catcher
  https://globalclou.wordpress.com/2020/08/01/sieciowa-iniekcja/
  https://facebook.com/liga.swiata.polska
  Czytaj więcej

Opis zrzutki

Obecnie staram się zebrać fundusze, na wymianę siedmioletniego Maca, na nieco nowszy model, tej samej marki. 


Dlaczego Mac ? 


Ponieważ wiele lat temu, zainwestowałem w oryginalny oprogramowanie firmy Adobe ( Photoshop, Ilustrator, After Effects ... ), dzięki któremu, mogę tworzyć grafiki, plakaty, czy filmy ... 


Obecnie każde działanie, zmienia minuty normalnej pracy w kilkugodzinny horror - oczekiwania ...


https://m.youtube.com/ligaswiata


https://instagram.com/ligaswiata


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com

Wpłacający20

 
Dane ukryte
900 zł
KK
Kamil Kwiatkowski
499 zł
 
Dane ukryte
350 zł
 
Dane ukryte
300 zł
 
Dane ukryte
276 zł
 
Dane ukryte
200 zł
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
100 zł
SS
Stanisław Sukiennik
100 zł
AR
Arkadiusz Rymanowski
50 zł
Zobacz więcej

Komentarze1

 
2500 znaków
 • AR
  Arkadiusz Rymanowski

  Bardzo dziękuję za przekazywaną wiedzę!!! Pozdrawiam serdecznie.

  50 zł
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Nagrody

Wpłać 1 zł i więcej

Kalendarz Księżycowy 2020

Kalendarz Księżycowy 2020

Kalendarz Księżycowy 2020 do samodzielnego wydruku.

wybrano 5 razy (pozostało 145 z 150)

Wybieram

Wpłać 499 zł i więcej

Pakiet 15 Multi - Ebooków

Pakiet 15 Multi - Ebooków

Pakiet 15 multi -ebooków, ze strony : https://trueshopl.wordpress.pl

wybrano 1 raz (pozostało 9 z 10)

Wybieram

Nasi użytkownicy założyli

594 294 zrzutki

i zebrali

339 045 507 zł


A ty na co dziś zbierasz?