4 378 zł 
z 50 000 zł
8%
zakończona 31.12.2021r
50 
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Opis zrzutki

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie w roku 2019 obchodzi Jubileusz 100 – Lecia Szkoły, którą w murach dzisiejszego liceum ogólnokształcącego, w roku 1919 założyła dr Jadwiga Młodowska. Chcąc uczcić pamięć o tej niezwykłej postaci społeczność IV Liceum Ogólnokształcącego pragnie postawić ławeczkę, która będzie symbolem pamięci tej niezwykłej kobiety.

ay5r4c-0f676635.png


Ławeczka dla Młodowskiej.

Jadwiga Młodowska to postać wyjątkowa, godna tego, aby jej biografię poznawać i upowszechniać.

Doktor Jadwiga Młodowska przybyła do Chełma u progu niepodległości. Spędziła w naszym mieście piętnaście lat swego twórczego życia. Dla Chełma zrezygnowała z objęcia asystentury na Uniwersytecie Jagiellońskim i od 1 lipca 1919r. pełniła funkcję dyrektora Państwowego Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego w Chełmie.

Szkoła prowadzona przez dr Jadwigę Młodowską , w latach 1919 - 1934, opierała się na eksperymentach pedagogicznych, polegających między innymi na wprowadzaniu nowoczesnych metod nauczania. Głównym wyrazem tych działań było zastosowanie w chełmskim seminarium tzw. systemu daltońskiego. Obok bieżącej pracy szkolnej dr Jadwiga Młodowska dużą uwagę przywiązywała do aktywności społecznej wychowanek, która miała pobudzać do samodzielności, odpowiedzialności i zaangażowania.

Równocześnie z pracą zawodową była niezwykle aktywna społecznie. Od momentu przybycia do Chełma czuła się związana z miastem. Przez kilka lat kierowała Miejską Radą Szkolną oraz zorganizowała Towarzystwo Opieki nad Dzieckiem. W 1925r. z inicjatywy dr Jadwigi Młodowskiej powstało pierwsze w Chełmie przedszkole. W 1921r. była jedną z inicjatorek powołania w Chełmie Koła Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Aktywnie działała w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Stała również na czele Rady Nadzorczej Spółdzielni Nauczycielskiej Księgarni „Płomyk”, była także współzałożycielką miejscowej Spółdzielni Spożywców, a także członkiem prezydium rady okręgowego Związku Spółdzielni Spożywców „Społem”. Jadwiga Młodowska prowadziła także szeroką działalność wydawniczą oraz naukową. Opracowała miedzy innymi elementarz do nauki czytania i pisania dla klasy pierwszej.

Współpracowała z samorządem miejskim, m.in. w 1927r. kandydowała do Rady Miejskiej,

a w kolejnych wyborach została powołana w jej skład.

Za swoją działalność oświatową i pracę na rzecz miasta Chełm została dwukrotnie odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, a po śmierci również Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski.

Nagła śmierć dr Jadwigi Młodowskiej pogrążyła w żałobie jej wychowanki i społeczność Chełma. Wystosowano odezwę do mieszkańców miasta, podkreślając znaczenie pracy twórczyni Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego dla Chełma.

ay5r4c-43740747.png

O jej działalności trafnie napisała jedna uczennic:

„Uczyła nas patriotyzmu ojczyzny, której dobro miało nam przyświecać na każdym powierzonym odcinku pracy zawodowej, społecznej. Wskazywała wartości pracy twórczej dla kształcenia swojego intelektu i wzbogacania środowiska społecznego. Przypominała o odpowiedzialności za powierzone zadania kształcenia i wychowania młodzieży na światłych obywateli, oddanych sprawie ojczyzny”.


Doktor Jadwiga Młodowska to wybitna postać o niezwykłych zasługach dla Chełma, tworząca zręby polskiego szkolnictwa, zaangażowana patriotka, która całe życie poświęciła innym ludziom. O jej roli i pozycji w mieście świadczą najlepiej słowa jej następczyni Haliny Bobowskiej: „Z przekonań społecznych – gorąca demokratka, z wychowania i wykształcenia należała do arystokracji ducha w najlepszym tego słowa znaczeniu. Jej wybitna inteligencja, twórczy umysł, szeroka skala zainteresowań i głębokie życie uczuciowe, w połączeniu z silną, zdecydowaną wolą, składały się na silną strukturę psychiczną. Mimo to cechowały ją wielka skromność i raczej niedocenianie własnych wartości. Miała w sobie wszechogarniającą życzliwość i niezmierzoną dobroć, które kazały jej zmęczonej i chorej jeszcze na parę tygodni przed śmiercią troszczyć się o sprawienie radości tym, którym życie skąpiło uśmiechów. Pozostawiła po sobie powszechny, głęboki żal. Jej ofiarnemu życiu, jej wielkiemu, gorącemu sercu – cześć”.

Teraz każdy z Was może wspomóc naszą inicjatywę.

Dlatego bardzo liczymy na Waszą pomoc, która pomoże uczcić pamięć Naszej patronki, wspaniałej kobiety.

Będziemy bardzo wdzięczni za każdą wpłaconą złotówkę, która przybliży Nasz do realizacji tak ważnego założenia.

ay5r4c-4558e154.png

id7d7368c1eb7f36.jpeg

ay5r4c-d0d49e15.png

ay5r4c-a02aad96.png


IV Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Integracyjnymi

im. dr Jadwigi Młodowskiej

ul. Św. Mikołaja 4

22-100 Chełm

tel. +48 82 565 38 89

Adres email: [email protected]

ay5r4c-39d33e35.png

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie


Facebook


E-mail

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłacający 50

KA
ks. Andrzej Sternik
1 000 zł
TM
Tomasz Musiej
300 zł
GA
Grzegorz Andrzej
205 zł
MK
Maria Kitowska
200 zł
EK
Eliza Kotowska
200 zł
EM
Elzbieta Miterka
200 zł
TK
Tomasz Kruk
100 zł
AP
Anna Piłat - Świś
100 zł
JK
Jakub Kowalczyk
100 zł
PB
Kamila Bobrowska
100 zł
Zobacz więcej

Komentarze 2

 
2500 znaków

Nasi użytkownicy założyli

799 110 zrzutek

i zebrali

618 510 238 zł

A ty na co dziś zbierasz?