id: bautsx

Pomóż mi spełnić marzenie - Help me make my dream come true

Pomóż mi spełnić marzenie - Help me make my dream come true

Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat
Ta zrzutka nie ma jeszcze skarbonek
Dodaj skarbonkę do zrzutki

Nasi użytkownicy założyli 1 067 368 zrzutek i zebrali 1 163 325 299 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Dzień Dobry i Cześć,


Nazywam się Michał, mam 19 lat i jestem uczniem szkoły średniej w Warszawie. Zostałem przyjęty na jedną z najlepszych uczelni na świecie - University of Wisconsin - Madison. Piszę do Ciebie dzisiaj, aby prosić o pomoc w zrealizowaniu mojego marzenia, na którego spełnienie pracuję od ponad 6 lat.


Jak zrodziło się moje marzenie i dlaczego UW-Madison:


Moje marzenie zaczęło się po obejrzeniu wideo młodej kobiety studiującej na jednej z najlepszych uczelni w USA. Zainspirowało mnie to i postanowiłem dążyć do tego celu. University of Wisconsin-Madison jest jedną z najlepszych uczelni na świecie, oferującą szereg możliwości nauki praktycznej i badań. Dla mnie, nieśmiałego trzynastolatka, było to marzenie niemożliwe do osiągnięcia, ale dzięki ciężkiej pracy i wsparciu rodziny, udało mi się osiągnąć cel. Otrzymałem decyzję o przyjęciu po sześciu latach pracy i zaangażowania w edukację i społeczność.


Prośba o pomoc w realizacji marzenia


Mimo że otrzymałem różnego rodzaju wsparcie finansowe, oraz 4000 dolarów z moich oszczędności z pracy; brakuje mi wciąż około 10 000 dolarów, których, jak się domyślasz, ani moja najbliższa rodzina, ani ja nie posiadamy.


Chcę zanurzyć się w intelektualnym i kulturowym środowisku uniwersytetu, ale przede wszystkim, wykorzystać swoje wykształcenie, aby pomóc społeczności. Przez lata organizowałem konferencje, zbiórki charytatywne i zebrałem ponad 450 godzin wolontariatu. Chcę wykorzystać siłę edukacji, aby dokonać pozytywnego wpływu na świat.


Przed sobą mam ogromną szansę, której naprawdę nie chcę przegapić. Ścieżka, którą podążałem przez ostatnie 6 lat, znajduje swój ciąg dalszy. Pomóż mi ją kontynuować. Nie pozwól mi stracić owoców pracy, której poświęciłem ⅓ mojego życia.


A co już zrobiłem? Co zapisałem na kartach swojej historii? Oto co zrobiłem:


Stworzyłem Youth Future Conference, jedną z największych konferencji młodzieżowych w Polsce, którą prowadziłem przez 5 lat. Byłem także przewodniczącym klasy i szkoły, prowadziłem oddział Ogólnopolskiej Federacji Młodzieży w Warszawie, wygrałem międzynarodowy konkurs BSL Entrepreneurial Challenge, otrzymałem stypendium Global Outreach, ukończyłem jeden z programów Szkoły Liderów i byłem dwukrotnym finalistą Olimpiady ZWZT. Odbyłem też staż w kancelarii prawnej SPCG i nadzorowałem dziesiątki projektów młodzieżowych w ramach Olimpiady ZWZT. W dziedzinie sportu, trenowałem szermierkę, wspinaczkę skałkową i pływanie, a także wielokrotnie przebiegłem półmaratony w miastach i w Tatrach, wygrywając jedną z nich kilka miesięcy temu.


Jest mało czasu - 1 maja jest ostatecznym terminem na wpłatę opłat za pierwszy semestr. Potrzebuję Twojej pomocy. Bez Twojego wsparcia nie mam możliwości, abym zrealizował swoje marzenie.


Jako fundraiser, będę informować Cię o moich wynikach w nauce i wykorzystaniu otrzymanych środków. Obiecuję przekazać szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania środków. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy w aplikowaniu na studia zagraniczne, chętnie pomogę - wystarczy wysłać wiadomość przez Facebooka. Jestem też otwarty na propozycje wspierające międzynarodowe relacje, gospodarkę i marketing. Dziękuję za wsparcie.


5ekl2F4j3X6XekCR.jpg

PkQMYdccd11kZ7m3.png

Good morning and Hi,


My name is Michał, I'm 19 years old, and I'm a high school student in Warsaw. I've been accepted to one of the best universities in the world - the University of Wisconsin-Madison. I am writing to you today to ask for help in achieving my dream, which I have been working towards for over 6 years.


How my dream came about and why UW-Madison:


My dream began after watching a video of a young woman studying at one of the best universities in the United States. It inspired me and I decided to pursue this goal. The University of Wisconsin-Madison is one of the best universities in the world, offering a range of practical learning and research opportunities. For me, as a shy thirteen-year-old, it was a dream that seemed impossible to achieve, but thanks to hard work and family support, I managed to reach my goal. I received my acceptance after six years of

hard work and dedication to education and the community.


Help me with my dream:


Even though I was able to get various kinds of financial support, plus 4000 dollars from my job savings, I am still short of about $10,000, which, as you can imagine, neither my immediate family nor I have. I want to immerse myself in the intellectual and cultural environment of the university, but above all, I want to use my education to help the community. Over the years, I have organized conferences and charity events and volunteered for over 450 hours. I want to use the power of education to make a positive impact on the world.


I have a huge opportunity in front of me, which I really don't want to miss. The path I have been following for the last 6 years continues. Help me continue it. Don't let me lose the fruits of the work to which I have dedicated ⅓ of my life.


And what have I already done? What have I written in the pages of my history?


I created the Youth Future Conference, one of the largest youth conferences in Poland, which I led for 5 years. I was also the class and school president, led the branch of the Polish Youth Federation in Warsaw, won the BSL Entrepreneurial Challenge international competition, completed one of the School for Leaders programs, received a Global Outreach scholarship, and was a two-time finalist in the ZWZT Olympiad. I also interned at the SPCG law firm and supervised dozens of youth projects as part of the ZWZT Olympiad. In sports, I trained in fencing, rock climbing, and swimming, and I also ran half marathons in cities and in the Tatra Mountains, winning one of them a few months ago.


There is little time - May 1st is the deadline for payment of fees for the first semester. I need your help. Without your support, I cannot realize my dream.


As a fundraiser, I will keep you informed about my academic results and the use of the funds received. I promise to provide detailed information about the use of the funds. If anyone needs help applying for foreign studies, I am happy to help - just send a message through Facebook. I am also open to proposals supporting international relations, the economy, and marketing. Thank you

2gPtxQyPdNkeQ8Su.png


Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Oferty/licytacje 6

Kupuj, Wspieraj.

Kupuj, Wspieraj. Czytaj więcej

Nieaktywne
Cegiełki i podziękowania
Podziękowania na pocztówce - Thank you postcard
Z wielką radością przygotuję dla Ciebie personalizowaną, ręcznie pisemną pocztówkę z wyrazami najgłębszej wdzięczności za Twoją darowiznę. Każde wspar...
70 zł

Kupione 2

Zakończona
Cegiełki i podziękowania
Kubek - Cup
Z przyjemnością wyślę Ci kubek za Twoją hojną dotację.I will happily send you a cup for your generous contribution.
200 zł
Zakończona
Cegiełki i podziękowania
Ekskluzywne aktualizacje - Exclusive updates
Z wielką radością będę Cię informować na bieżąco i dostarczać wyłącznie dla Ciebie aktualizacji dotyczących postępów mojej działalności, edukacji oraz...
300 zł
Zakończona

Jeszcze nikt nie założył skarbonki na tej zrzutce. Twoja może być pierwsza!

Wpłaty 25

 
Dane ukryte
600 zł
 
Dane ukryte
30 zł
 
Dane ukryte
200 zł
 
Dane ukryte
60 zł
 
Dane ukryte
9 zł
 
Dane ukryte
10 zł
 
Dane ukryte
40 zł
 
Dane ukryte
30 zł
 
Dane ukryte
5 000 zł
 
Dane ukryte
8 zł
Zobacz więcej

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!