Skarbonka utworzona na rzecz zrzutki Bayraktar dla Ukrainy / Bayraktar for Ukrainians

Białorusini w Polsce kupują Bayraktara dla Ukrainy!

Białorusini w Polsce kupują Bayraktara dla Ukrainy!

Ta skarbonka zasila saldo zrzutki:

Bayraktar dla Ukrainy / Bayraktar for Ukrainians
24 833 300 zł 
łącznie
104 821 PLN zebrano do skarbonki
787 wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Opis skarbonki

PL / BY


Białorusini mieszkający w Polsce nie mogą i nie chcą stać bezczynnie wobec potwornej wojny w Ukrainie. Dlatego wspieramy zrzutkę na Bayraktara poprzez własną skarbonkę! Pamiętamy o wsparciu które Polacy i Ukraińcy udzielili Białorusinom po sierpniu 2020 roku. Nie zgadzamy się z polityką Republiki Białoruś, okupowaną przez reżim A.Łukaszenki. Nie chcemy być z nim kojarzeni. Stoimy po stronie Ukrainy aż do zwycięskiego końca.


Беларусы, якія жывуць у Польшчы, не могуць і не хочуць бяздзейнічаць перад жахлівай вайной ва Украіне. Таму падтрымліваем грашовы збор на Байрактара праз скарбонку! Памятаем падтрымку палякаў і ўкраінцаў пасля 2020 года. Мы не згодныя з палітыкай Рэспублікі Беларусь, акупаванай рэжымам А. Лукашэнкі. Мы не хочам асацыявацца з ім. Мы на баку Украіны да пераможнага канца.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 787

preloader

Załóż swoją skarbonkę i też zbieraj dla

Bayraktar dla Ukrainy / Bayraktar for Ukrainians
Załóż skarbonkę