id: c32ppk

Wesprzyj polskich zawodników i zawodniczki kendo!

Wesprzyj polskich zawodników i zawodniczki kendo!

Aktualności2

 • Kochani! Mamy 10 tysięcy! Bardzo dziękujemy i prosimy o dalsze wsparcie.

  Kiedy zakładaliśmy zrzutkę, w najśmielszych snach nie sądziliśmy ze w ponad dwa tygodnie uzbieramy nasz pierwotny cel. Jednak 10 tysięcy to tylko kropla w morzu potrzeb - pokrywa nawet nie 1/3 kosztów wyjazdu całej drużyny na Mistrzostwa Europy. Dlatego zdecydowaliśmy się zwiększyć cel zrzutki i zbierać dalej.

  Kazde wsparcie się przyda ❤️

  Czytaj więcej
 • Drodzy!

  Bardzo Wam dziękujemy! W dwa dni zebraliśmy ponad 4 tysiące złotych, to jest wspaniała nowina.

  Szykujemy już pierwsze paczki i będziemy je rozsyłać pod koniec tygodnia.

  Aha, musieliśmy zamówić dodatkowe kominy, bo obecna pula już mocno się uszczupliła :D  Czytaj więcej

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

(for english version please scroll down)


Hej,


wesprzyj naszych przyszłych reprezentantów w przygotowaniach do Mistrzostw Europy i Świata w Kendo.


Może zacznijmy od tego czym jest kendo: Kendo jest japońską odmianą szermierki sportowej, prowadzonej przy użyciu mieczy bambusowych. Jest zarazem jedną z japońskich sztuk walki określanych wspólnym mianem budo.

nf65c225c678c2b7.jpeg

l697596f1bdaf0ac.jpegZeszły rok był bardzo dziwny. Byliśmy w pełnym gazie i mocy przygotowań do Mistrzostw Europy z wiarą, że możemy zdobyć kolejne medale. 


Do ostatniej chwili, chociaż rozum podpowiadał, że to niemożliwe, czekaliśmy z nadzieją na decyzję o nieodwoływaniu Mistrzostw Europy 2020. Niestety w związku z pandemią, zawody zostały odwołane, a wszystko zamrożone. W wakacje doszła do nas kolejna smutna wiadomość o odwołaniu Mistrzostw Świata 2021. 

l71505fd9c9ce63f.jpeg

lf2f77ed01aaa128.jpegPostanowiliśmy jednak działać. Staramy się patrzeć z nadzieją na najbliższą przyszłość i planować. Wiemy, że nowa normalność jest za rogiem i staramy się przygotować na czas, w którym będziemy mieli kolejny zawodniczy cel.


MIstrzostwa Europy czy Świata to koszty nie tylko samego wyjazdu. Cały sezon poświęcamy na przygotowania - comiesięczne zgrupowania ogólnopolskie, treningi w klubach, wyjazdy na zawody. Właściwie wszystkie te koszty zawodnicy i trenerzy pokrywają z własnych kieszeni.

b572c33b8a98cd0f.jpegDotychczasowe wsparcie ministerialne nie pokrywało nawet całości kosztów wyjazdu na imprezę główną, nie mówiąc już o przygotowaniach w sezonie.

gddb80d94b0d5e9b.jpegPolscy zawodnicy i zawodniczki od wielu lat biorą udział w zawodach międzynarodowych. Zdobyli oni uznanie w światowym środowisku kendo dzięki swoim osiągnięciom na Mistrzostwach Świata, Europy oraz zawodach regionalnych. Wśród nich wymienić należy:

BRĄZOWY MEDAL DLA MĘŻCZYZN  NA MISTRZOSTWACH EUROPY 2019, BELGRAD, SERBIA


BRĄZOWY MEDAL DLA KOBIET  NA MISTRZOSTWACH EUROPY 2019, BELGRAD, SERBIA


BRĄZOWY MEDAL DLA MAURYCEGO KACZORA NA MISTRZOSTWACH EUROPY 2019, BELGRAD, SERBIA


NAGRODA KANTOSHO (ZA DUCHA WALKI) DLA KATARZYNY BABIŃSKIEJ, KAT. JUNIORZY NA MISTRZOSTWACH EUROPY 2019, BELGRAD, SERBIA


NAGRODA KANTOSHO (ZA DUCHA WALKI) DLA MARII BOBER, KAT.  KOBIETY NA MISTRZOSTWACH EUROPY 2019, BELGRAD, SERBIA


8-ME MIEJSCE REPREZENTACJI KOBIET NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA 2018. KOREA


NAGRODA KANTOSHO (ZA DUCHA WALKI) DLA MARII BOBER, KAT. KOBIETY, NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA 2018. KOREA


SREBRNY MEDAL DLA REPREZENTACJI KOBIET, MISTRZOSTWA EUROPY BUDAPESZT, WĘGRY 2017


BRĄZOWY MEDAL DLA REPREZENTACJI MĘŻCZYZN , MISTRZOSTWA EUROPY BUDAPESZT, WĘGRY 2017


NAGRODA KANTOSHO (ZA DUCHA WALKI) DLA MONIKI STACHOWICZ, KAT. JUNIORZY, MISTRZOSTWA EUROPY BUDAPESZT, WĘGRY 2017


SREBRNY MEDAL DLA REPREZENTACJI MĘŻCZYZN, MISTRZOSTWA EUROPY SKOPJE, MACEDONIA 2016


BRĄZOWY MEDAL DLA KRZYSZTOFA BOSAKA INDYWIDUALNIE, MISTRZOSTWA EUROPY SKOPJE, MACEDONIA 2016


NAGRODA KANTOSHO (ZA DUCHA WALKI) DLA MACIEJA WIERZBOWSKIEGO, KAT. MĘŻCZYŹNI, MISTRZOSTWA EUROPY SKOPJE, MACEDONIA 2016


NAGRODA KANTOSHO (ZA DUCHA WALKI) DLA ALINY GDECZYK, KAT. KOBIETY, DRUŻYNA, MISTRZOSTWA EUROPY SKOPJE, MACEDONIA 2016


SREBRNY MEDAL DRUŻYNOWO DLA KOBIET NA PUCHARZE 6-CIU NARODÓW WE WROCŁAWIU W

2015 R.


ZŁOTY MEDAL DRUŻYNOWO DLA MĘŻCZYZN NA PUCHARZE 6-CIU NARODÓW WE WROCŁAWIU W 2015 R.


6-TE MIEJSCE ORAZ WYRÓŻNIENIE KANTOSHO (TRADYCYJNA NAGRODA ZA DUCHA WALKI) DLA KRZYSZTOFA BOSAKA NA MŚ W TOKIO W 2015 R.


BRĄZOWY MEDAL DRUŻYNOWO JUNIORÓW NA MISTRZOSTWACH EUROPY W CLERMONT- FERRAND W 2014 R.


KANTOSHO DLA ANNY BETLEY NA MISTRZOSTWACH EUROPY W GDYNI W 2011 R.

BRĄZOWY MEDAL DRUŻYNOWO KOBIET

BRĄZOWY MEDAL INDYWIDUALNIE W KATEGORII JUNIORÓW DLA MICHAŁA JAŚTAKA NA MISTRZOSTWACH EUROPY W BERNIE W 2005 R. 


KANTOSHO DLA MARIUSZA WIALA NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA W TAIPEJ W 2006R


SREBRNY MEDAL DRUŻYNOWO KOBIET

BRĄZOWY MEDAL DRUŻYNOWO JUNIORÓW NA MISTRZOSTWACH EUROPY W LIZBONIE W 2007 R


KANTOSHO DLA MARIUSZA WIALA ORAZ NATALII MAJ NA MISTRZOSTWACH EUROPY W HELSINKACH  W 2008 R.


KANTOSHO DLA MARIUSZA WIALA NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA W SAO PAULO  W 2009 R. 


BRĄZOWY MEDAL DRUŻYNOWO MĘŻCZYZN

BRĄZOWY MEDAL DLA KAROLINY GROSIAK NA MISTRZOSTWACH EUROPY W DEBRECZYNIE W 2010 R.

xd4cfb14b25cb573.jpeg

p9ca895cc950ad02.jpegq419f11b2bb44a31.jpeg


Wasza pomoc pozwoli naszym zawodnikom na reprezentowanie Polski na arenie europejskiej, udział w najważniejszych zawodach w świecie kendo oraz zdobycie cennego doświadczenia w konfrontacji z innymi czołowymi zawodnikami z całej Europy czy świata. Pomoc w każdej, nawet niskiej kwocie będzie dla naszych zawodników dużym wsparciem. Na organizację zgrupowań i wsparcie wyjazdu na imprezę główną zostanie przeznaczona cała kwota ze zrzutki, jak i dodatkowe możliwości finansowania, jak wsparcie MS i potencjalnych sponsorów.

Każda zrzutka to nagroda. Fizyczna to komin zaprojektowany przez Agnieszkę Skulicz - PELIKAN BABA, kendoczkę, reprezentantkę kadry narodowej.

Cała kwota ze zbiórki zostanie przekazana bezpośrednio z portalu na konto Polskiego Związku Kendo.

qeded751789874f5.jpeg

me3ad6adbe31a2cb.jpegKominy mają dwa nadruki - z przodu maskę do kendo z czaplą, a z drugiej strony maskę do kendo z tygrysem.


yae90c781b3febde.jpeg

———

Hi,


support our future representatives in preparations for the European and World Championships in Kendo.


Kendo is a Japanese version of sports fencing, conducted with the use of bamboo swords. It is also one of the Japanese martial arts known collectively as budo.


Last year was very strange. We were in full throttle and preparations for the European Championships with the belief that we could win more medals.


Until the last moment, although our minds suggested that it was impossible, we waited with hope for the decision not to cancel the European Championship 2020. Unfortunately, due to the pandemic, the competition was canceled and everything was frozen. During the summer holidays, we received another sad news about the cancellation of the 2021 World Cup.


However, we decided to act. We try to look with hope for the near future and plan it. We know the new normal is around the corner and we are trying to prepare for the next competition goal.


The European or World Championships are not only the costs of the trip itself. We devote the entire season to preparations - monthly national training camps, training in clubs, trips to competitions. The players and coaches cover all these costs from their own pockets.


The ministerial support so far did not even cover the entire cost of the trip to the main event, not to mention preparations for the season.

Polish athletes have been taking part in international competitions for many years. They have gained recognition in the world kendo environment thanks to their achievements at the World and European Championships and regional competitions. These include:

BRONZE MEDAL FOR MEN AT THE EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2019, BELGRADE, SERBIA


BRONZE MEDAL FOR WOMEN AT THE EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2019, BELGRADE, SERBIA


BRONZE MEDAL FOR MAURYCY KACZOR AT THE EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2019, BELGRADE, SERBIA


KANTOSHO AWARD (FOR THE SPIRIT OF FIGHT) FOR KATARZYNA BABIŃSKA, CAT. JUNIORS AT THE EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2019, BELGRADE, SERBIA

KANTOSHO AWARD (FOR THE SPIRIT OF FIGHT) FOR MARIA BOBER, CAT. WOMEN AT THE 2019 EUROPEAN CHAMPIONSHIP, BELGRADE, SERBIA


8TH PLACE FOR WOMEN'S REPRESENTATION AT WORLD CHAMPIONSHIP 2018. KOREA


 KANTOSHO AWARD (FOR THE SPIRIT OF FIGHT) FOR MARIA BOBER, CAT. WOMEN AT WORLD CHAMPIONSHIP 2018. KOREA


SILVER MEDAL FOR WOMEN'S REPRESENTATIONS, EUROPEAN CHAMPIONSHIPS BUDAPEST, HUNGARY 2017


BRONZE MEDAL FOR MEN'S REPRESENTATIONS, EUROPEAN CHAMPIONSHIPS BUDAPEST, HUNGARY 2017


KANTOSHO AWARD (FOR THE SPIRIT OF FIGHT) FOR MONIKA STACHOWICZ, CAT. JUNIORS, EUROPEAN CHAMPIONSHIPS BUDAPEST, HUNGARY 2017


SILVER MEDAL FOR MEN'S REPRESENTATIONS, EUROPEAN CHAMPIONSHIP SKOPJE, MACEDONIA 2016


BRONZE MEDAL FOR KRZYSZTOF BOSAK INDIVIDUALLY, EUROPEAN CHAMPIONSHIPS SKOPJE, MACEDONIA 2016


KANTOSHO AWARD (FOR THE SPIRIT OF FIGHT) FOR MACIEJ WIERZBOWSKI, CAT. MEN, SKOPJE EUROPEAN CHAMPIONSHIP, MACEDONIA 2016


KANTOSHO AWARD (FOR THE SPIRIT OF FIGHT) FOR ALINA GDECZYK, CAT. WOMEN, TEAM, EUROPE SKOPJE CHAMPIONSHIP, MACEDONIA 2016


SILVER MEDAL FOR WOMEN AT THE 6 NATIONS CUP IN WROCŁAW IN

 2015


GOLD MEDAL FOR MEN AT THE 6 NATIONS CUP IN WROCLAW IN 2015


6TH PLACE AND THE KANTOSHO DISTINCTION (TRADITIONAL AWARD FOR THE SPIRIT OF FIGHT) FOR KRZYSZTOF BOSAK AT THE WORLD CHAMPIONSHIP IN TOKYO IN 2015


BRONZE MEDAL FOR THE JUNIOR TEAM AT THE EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN CLERMONT-FERRAND IN 2014


KANTOSHO FOR ANNA BETLEY AT THE EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN GDYNIA IN 2011

 BRONZE MEDAL FOR WOMEN'S TEAM

 BROWN MEDAL INDIVIDUALLY IN THE JUNIOR CATEGORY FOR MICHAŁ JAŚTAK AT THE EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN BERN IN 2005


KANTOSHO FOR MARIUSZ WIAL AT THE 2006 WORLD CHAMPIONSHIP IN TAIPEI


SILVER MEDAL FOR WOMEN'S TEAM

BRONZE MEDAL FOR THE JUNIOR TEAM AT THE EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN LISBON IN 2007


KANTOSHO FOR MARIUSZ WIAL AND NATALIA MAJ AT THE EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN HELSINKI IN 2008


 KANTOSHO FOR MARIUSZ WIAL THE WORLD CHAMPIONSHIP IN SAO PAULO IN 2009.


BRONZE MEDAL FOR TEAM MEN

BRONZE MEDAL FOR KAROLINA GROSIAK AT THE EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN DEBRECZYN IN 2010


Your help will allow our players to represent Poland on the European arena, participate in the most important competitions in the kendo world and gain valuable experience in confronting other leading players from all over Europe and the world.


 Help in any amount, even a small amount, will be a great support for our players. The whole amount from the drop will be allocated to the Polish Kendo Federation as support for the trip to the main event, as well as additional financing options, such as support from MS and potential sponsors.


We have rewards. Main is a chimney designed by Agnieszka Skulicz - PELIKAN BABA, kendo player, representative of the national team.

The entire fundraising amount will be transferred directly from the portal to the account of the Polish Kendo Association.


For EU delivery please select „Thermal bandana with EU delivery”


Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłacający 104

ES
Escola Sp zoo
2 000 zł
RS
Rafał Skowroński
500 zł
ZK
Zdzisław Koczarski
250 zł
SG
Szymon Gardzielewski
250 zł
KB
Krzysztof Brzeski
200 zł
Maciej Łapiński
200 zł
MB
Marek Błaszkowski
150 zł
AK
Anika Kindler
150 zł
NG
Natalia Gruszka
150 zł
Zobacz więcej

Komentarze 4

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Nagrody

Wpłać 10 zł i więcej
Każda złotówka się liczy!

Każda złotówka się liczy! - Dzięki Tobie to się uda! Każda złotówka ma dla nas znaczenie i w zamian za nią dostaniesz raport podsumowujący akcję na maila oraz uśmiech naszego reprezentanta :)

rozwiń

wybrano 2 razy

Wpłać 50 zł i więcej
Komin ochronny - na twarz, szyję i głowę

Bandana termiczna oferuje doskonałą ochronę przed słońcem, wiatrem i chłodem. Jest przy tym niezwykle lekka. W całości pokryta autorskim wzorem wykonanym przez Agnieszkę Skulicz


Bezszwowa, szybkoschnąca rewelacyjna chusta wykonana z 100% mikrofibry.Chusta wielofunkcyjna może być noszona na kilkanaście różnych sposobów:


szalik

opaska na głowę

czapka

chusta

kominiarka

opaska na rękę

maska

rozwiń

wybrano 42 razy (pozostało -37 z 5)

Wpłać 65 zł i więcej
Thermal bandana with EU delivery

One thermal bandana offering excellent protection against sun, wind and cold. It is also extremely light. Fully covered with an original pattern made by Agnieszka Skulicz


 A seamless, quick-drying, sensational scarf made of 100% microfiber. The multifunctional scarf can be worn in several different ways:


 scarf

 headband

 cap

 shawl

 balaclava

 wristband

 mask


The price covers post delivery in EU

rozwiń

wybrano 2 razy (pozostało 28 z 30)

przewidywana dostawa: 28 lutego, 2021

Wpłać 100 zł i więcej
Dwa kominy

Dwie bandany termiczna oferujące doskonałą ochronę przed słońcem, wiatrem i chłodem. Jest przy tym niezwykle lekka. W całości pokryta autorskim wzorem wykonanym przez Agnieszkę Skulicz


Bezszwowa, szybkoschnąca rewelacyjna chusta wykonana z 100% mikrofibry.Chusta wielofunkcyjna może być noszona na kilkanaście różnych sposobów:


szalik

opaska na głowę

czapka

chusta

kominiarka

opaska na rękę

maska

rozwiń

wybrano 45 razy

Wpłać 1000 zł i więcej
Złoty patron

Oficjalne podziękowania na stronie www Polskiego Związku Kendo, Facebook Polski Związek Kendo i na FB Kibicuję Reprezentacji Polski w Kendo i dwa kominy ochronne.

rozwiń

wybrano 2 razy (pozostało 8 z 10)

Wpłać 150 zł i więcej
Konsultacja z psychologiem sportu

Psychologia w Sporcie Pozytywnym proponuje takie rozumienie sukcesu w sporcie, które nie jest wyłącznie skoncentrowane na osiągnięciu wyniku, lecz stanowi jeden z wielu elementów drogi życiowej.

W sporcie fascynuje mnie budowanie świadomości ciała i ruchu, i to w jaki sposób wyciszenie umysłu pomaga w osiągnięciu mistrzostwa.

Rola psychiki w sporcie jest bardzo ważna - nie tylko w trakcie rywalizacji sportowej, również w sytuacji urazu sportowego, czy kryzysach sportowych lub pozasportowych.

Mogę pomóc w zakresie:

1. Budowania pewności siebie i radzenia sobie z presją

2. Radzenia sobie z emocjami

3. Stosowania treningu mentalnego (rozwoju umiejętności koncentracji, wizualizacji, relaksacji)

4. Motywacji, wyznaczania celów

5. Komunikacji


https://wygrajglowa.pl/

rozwiń

wybrano 2 razy (pozostało 0 z 2)

przewidywana dostawa: 1 lutego, 2021

Nasi użytkownicy założyli

720 846 zrzutek

i zebrali

497 055 749 zł

A ty na co dziś zbierasz?