id: c6gsd6

STOP wrocławskiej spalarni

STOP wrocławskiej spalarni

Nasi użytkownicy założyli 1 153 777 zrzutek i zebrali 1 198 903 434 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Prosimy, pomóżcie zablokować budowę spalarni śmieci, którą firma Fortum chce wybudować na styku Wrocławia, gmin Wisznia Mała i Długołęka. To piękna okolica, lasy, stawy, zabudowa jednorodzinna, stadniny koni, uprawy ekologiczne, sady, pasieki i winnice. To obszar Natura 2000 Kumaki Dobrej, przednóże Wzgórz Trzebnickich, które profesor Jurand Wojewoda trafnie określa "Zielonymi Płucami Wrocławia". Tu nigdy nie było przemysłu, nawet w planach.


Z pomysłem budowy spalarni walczymy od maja 2021 r. Firma Fortum nie oglądając się na nikogo i na nic cały czas brnie w kierunku budowy spalarni. Nie zważa na jednoznacznie antyspalarniane dyrektywy Unii Europejskiej, na negatywne stanowiska środowisk naukowych, na apele samorządowców, na wyniki badań, które wykazują szkodliwość spalarni.


Ten potężny koncern stosuje różne manipulacje aby przedstawić swoje przedsięwzięcie jako ekologiczne i bezpieczne. Firma posunęła się nawet do agresywnej kampanii medialnej w której manipuluje opinią publiczną. Punkt po punkcie obalamy te manipulacje. Fortum przedstawia też swoją instalację jako "elektrociepłownię" choć jest to kompletnie nieuprawnione, co dokładnie wykazał Roman Wieczorek.Prawdziwa walka toczy się jednak na froncie formalno-prawnym przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. To tu potrzebne są konkretne, profesjonalne działania, a te niestety kosztują. My działamy społecznie, ale potrzebujemy specjalistycznego wsparcia. Czasami to wsparcie udaje się uzyskać po kosztach lub nawet bezpłatnie. Zwykle trzeba jednak za nie zapłacić.


Potrzebujemy środków na:

- specjalistyczne ekspertyzy środowiskowe

- specjalistyczne wsparcie prawne

- działania informacyjno-promocyjne


Jedna tylko ekspertyza to koszt 15-20 tys. zł, potrzebujemy ich przynajmniej kilka, a do tego są inne koszty, które pozwalają czynić protest widocznym i skutecznym. Wydaliśmy już blisko 100 tys. zł, ale dzięki temu jest duża szansa, że uda nam się zablokować tę trującą instalację oraz inne niepożądane pomysły w tym miejscu.


Sprawa spalarni śmieci nadal jest aktualna! Firma Fortum nie zrezygnowała z budowy spalarni i odwołała się od decyzji Wójta Gminy Wisznia Mała do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas jeszcze dalsza, długotrwała walka w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, a być może i NSA...


Nie chcesz spędzić reszty życia w cieniu komina? Pomóż!


Z góry dziękujemy!!!Komitet społeczny STOP wrocławskiej spalarni


------


‼️ BUDOWA SPALARNI TO FATALNY POMYSŁ


🇪🇺 W Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 (tzw. Taksonomii), stwierdza się jednoznacznie, że spalarnie odpadów wyrządzają poważne szkody środowiskowe i nie wpisują się w gospodarkę o obiegu zamkniętym. W Dyrektywie UE 2018/850 spalarnie są wprost klasyfikowane jako rozwiązanie gorsze nawet niż składowanie.


🔥 Spalarnie to najgorszy możliwy i NAJDROŻSZY sposób zagospodarowywania odpadów. Zamiast spalać należy zająć się problemem u źródła - redukować ilość wytwarzanych odpadów (poprzez system kaucyjny, ROP), poprawiać sortowanie i recykling.


♻️ Biokompostownie, a nie spalarnie. Radykalne zwiększenie poziomu recyklingu można osiągnąć poprzez budowę instalacji do zagospodarowania bioodpadów kuchennych oraz zielonych, któte stanowią 30- 40% wszystkich odpadów komunalnych. Inaczej czekają nas kary za brak realizacji Dyrektywy UE 2018/851.


☠️ W wyniku spalania odpadów emitowanych byłoby rocznie ponad ok. 725 tys. ton CO2 i ponad 540 ton szkodliwych zanieczyszczeń, w tym niezwykle toksycznych dioksyn. Zasięg oddziaływania 80-metrowego komina rozciągałby się na wiele kilometrów, obejmując Wrocław, gminy Długołęka i Wisznia Mała, aż do Trzebnicy i planowanego uzdrowiska.


🌍 Zgodnie ze strategią "Fit for 55”, do 2030 roku mamy osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla o 55% względem 1990 r. Natomiast do 2050 r. kraje unijne mają osiągnąć neutralność klimatyczną - w oba te cele spalarnie się nie wpisują.


⚠️ W 2030 r. recyklingowi ma być poddawanych 60% odpadów, a do 2035 r. 65%. Do tego niezbędne są działania o które cały czas postulujemy (zmniejszanie ilości odpadów, poprawa sortowania, recyklingu, budowa biokompostowni), a nie budowa spalarni.


🧑‍⚕️ Wyniki naukowe niezależnych zespołów naukowych, opublikowane w renomowanych międzynarodowych źródłach (np. baza Pubmed), potwierdzają szkodliwy wpływ spalarni śmieci na życie i zdrowie mieszkańców. Badania te są w pełni wiarygodne, były podwójnie recenzowane, a w toku badań wykluczono inne źródła niż spalarnie.


😩 Skala problemu wychodzi na jaw dopiero po latach stałej ekspozycji na teoretycznie bezpieczne wyziewy ze spalarni (np. Francja, Szwajcaria, Włochy). We Francji wyrok sądu potwierdził związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy działalnością spalarni,

a zachorowaniami na nowotwory i zasądził z tego tytułu odszkodowania.‼️ FATALNA LOKALIZACJA SPALARNI...


😱 Lokalizacja spalarni jest fatalna - na terenach, które nigdy nie były zindustrializowane, na styku cennych przyrodniczo obszarów Natura 2000, podnóży Wzgórz Trzebnickich i planowanego uzdrowiska, przy osiedlach mieszkaniowych, 100 metrów od najbliższej działki budowlanej, a do tego na węźle S8 - jednej z najważniejszych dróg w kraju.


🏡 Zamiast ulokować spalarnię w separacji od zabudowy mieszkaniowej, na terenach przemysłowych, zdegradowanych, ma ona sąsiadować z niską zabudową mieszkaniową. Istniejące domy znajdują się 700 metrów, a planowane są zaledwie 100 metrów od granicy spalarni.


🌳 To teren na skraju miasta, bez monstrualnej zabudowy przemysłowej, w pobliżu znajduje się cenny przyrodniczo, chroniony obszar Natura 2000 Kumaki Dobrej, przednóże wzgórz trzebnickich, tereny rekreacyjne, stadniny koni, międzynarodowa trasa rowerowa EV9.


🏭 Spalarnia będzie także bardzo mocnym negatywnym wyróżnikiem/witaczem przy wjeździe do Wrocławia od strony Warszawy. Zasłoni panoramę wjazdową miasta kubaturą i sięgającym 75-80 metrów kominem. Zniweczy to pejzaż tej okolicy na wiele kilometrów...


👨‍👩‍👧‍👦 Ulokowanie spalarni śmieci (zakładu szczególnie uciążliwego dla środowiska) na granicy gminy jest sprzeczne z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz konstytucyjnie chronionymi wolnościami i prawami okolicznych mieszkańców sąsiednich gmin.


🚗 Lokalizacja jest także fatalna ze względu na posadowienie jej bezpośrednio przy węźle drogowym w ciągu drogi S8. Zbiega się tu też łącznik Długołęka (docelowo część Wschodniej Obwodnicy Wrocławia), a z trzeciej strony teren graniczy z linią kolejową w kierunku Trzebnicy.


⛔️ W przypadku awarii spalarni (a te się zdarzają - np. EC Zabrze należąca do tej samej firmy w lutym 2021 r.), sparaliżuje to ruch nie tylko lokalny, ale całego regionu.


👎 Apele do Fortum o wycofanie się z budowy spalarni wydali wspólnie Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, Wójt gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki i Wójt Gminy Długołęka Wojciech Błoński, a także Rada Miejska Wrocławia, Rada Gminy Wisznia Mała, Rada Gminy Długołęka, Zarząd Powiat Wrocławski, a nawet Burmistrz Trzebnicy Marek Długozima.


✍️ Działania firmy Fortum zostały opisane w bezprecedensowym tzw. "Liście czterdziestu profesorów", sygnowanym przez profesorów wrocławskich uczelni, w tym m.in. Politechniki Wrocławskiej. Jednoznacznie negatywną ekspertyzę w tej sprawie wydał także interdyscyplinarny zespół Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 126

preloader

Komentarze 2

 
2500 znaków