id: c74a2g

Świąteczna zbiórka na "kosmiczny" kombinezon wspomagający rehabilitację Jarka

Świąteczna zbiórka na "kosmiczny" kombinezon wspomagający rehabilitację Jarka

Nasi użytkownicy założyli 1 154 929 zrzutek i zebrali 1 199 212 129 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności2

 • Zapraszamy do licytacji https://zrzutka.pl/c74a2g/award/agxz5p/licytacja-wianka

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

(English version below)


Co chcemy uzyskać?

Jarek dalej WALCZY o powrót do zdrowia!!! W dniu 23.11.2023 w Ottobock Care Bytom Jarkowi udało się przetestować innowacyjny kombinezon Exopulse Mollii Suit. JEST ŁAŁ!!!

Ale kombinezon jest drogi i niestety Jarek nie jest w stanie go sam zakupić będąc na rencie. W dodatku jego cena wzrośnie w nowym roku, więc ważnym jest, żeby kwotę 26.000PLN udało się zebrać jeszcze przed końcem roku 2023. Więcej o kombinezonie tutaj: https://dzielnymis.pl/pl/sklep/mollii/pelny-zestaw-kombinezon-exopulse-mollii-suit-meski/ i na końcu opisu zbiórki. Wszystko po to, żeby już wkrótce Jarek mógł cieszyć się pełnią sprawnością.

W przypadku zebrania wyższej kwoty, nadwyżka zostanie przekazana na rehabilitację Jarka.

UTXDVFRYUAqGWCmR.gif

Co się stało?

Jarek Kozłowski, siatkarz, ojciec utalentowanego sportowca, uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który wykluczył go z życia codziennego i fizycznie unieruchomił. W wyniku wypadku doznał porażenia czterokończynowego. Jego marzenie jest proste. Odzyskać czucie w dłoniach i nogach.


Więcej znajdziecie na profilu Jarka na Facebooku:

Jarek Kozłowski | Facebook

Na profilu znajdziecie też informację o możliwości przekazania 1,5% podatku na rzecz Jarka oraz filmiki jak Jarek ciężko pracuje nad powrotem do pełnej sprawności 💪


Kilka słów od Jarka (23.11.2023)

Dziś mijają 3 lata od wypadku. A pamiętam jakby to było wczoraj. Wypadek miał miejsce: 29.02.2020 r po przebudzeniu w szpitalu słyszę diagnozę od lekarza:

- że w wyniku złamania kręgów szyjnych doznałem porażenia czterokończynowego !!!

Pytam lekarza:

-czy nadal jest to SEN ?

On na to że: NIE !!

Pytam: Dlaczego JA ?

Lekarz: ......

Cd..SZOK,SZOK,SZOK !!!

I czegoś czego nie da się zapomnieć po 10 dniach od wypadku to słów rehabilitanta w szpitalu:

- Najprawdopodobniej będzie Pan jeździł na wózku (dla człowieka, który przez całe życie uprawiał sport i żył aktywnie to coś nie do wyobrażenia !!!!)

Pamiętam co wtedy powiedziałem:

-Ja na żadnym wózku nie będę jeździł !!!

-Będę chodził !!!

Po 7 miesiącach udało się wyjść z szpitala o własnych nogach o kijkach.

Usłyszałem wtedy od lekarzy że jestem 1 z 10 pacjentów, którzy po takim urazie chodzą !!!

Wiem że nie mogę cofnąć czasu ale co mogę obecnie zrobić to WALCZYĆ DALEJ o swoje ZDROWIE bo uważam że to jeszcze nie koniec i WIERZĘ że będę chodził w 100% !!!!

Pamiętam jak będąc w szpitalach mówiono mi że mógłbym być psychologiem oddziałowym , którego mi osobiście brakowało i nie miałem go w postaci takiego żywego Jarka , który stoi przy moim łóżku i mówi zobacz UWIERZ W TO ŻE SIĘ UDA i będziesz tak wyglądał jak ja albo jeszcze lepiej !!!

Jeżeli będziesz ciężko pracował !!!

(Na prośbę ordynatora miałem 3 pacjentów z którymi cyklicznie rozmawiałem zamiast psychologa )

Całe życie wywrócone do góry nogami i natychmiastowe radykalne zmiany. Przeprowadzka po 22 latach do nowego mieszkania przystosowanego do moich potrzeb. Szukania nowych pomysłów na siebie będąc całkowicie nie zdolny do pracy (kilka kursów i przebranżowienie się)

Uczenie się życia od nowa.

W międzyczasie cały czas rehabilitacja i szukanie nowych sposób na powrót do zdrowia! Dzięki dotychczasowemu wsparciu żony,synów,rodziny i wielu wspaniałych ludzi,których poznałem na swojej drodze ,którzy mimo upływu 3 lat pamiętali i pamiętają o mnie nadal - dalsza rehabilitacja jest możliwa.❤❤❤

Przez całe życie sam pomagałem innym teraz sam potrzebuję POMOCY.

Plan na 2023 rok jest jak zwykle ambitny, ,który kontynuuje !!! :

- dalsza prywatna rehabilitacja

- fizykoterapia(laseroterapia, magnetoterapia, elektrostymulacja, fala uderzeniowa,lampa TPD, boa ciśnieniowe, elektrostymulator Compex SP 8.0)

- kinesiotaping

- siłownia 3x w tygodniu

- komora hiperbaryczna

- akupunktura

- sanatorium

- rehabilitacja ambulatoryjna

- rehabilitacja na zamkniętym oddziale szpitalnym

- poradnia leczenia bólu

- wizyty u neurochirurga

- wizyta w poradni rehabilitacyjnej

- wizyty u podologa

- wizyty u chirurga naczyniowego

- zastrzyki do kolanowe

- aquavibron

- fizykalna Terapia Naczyniowa BEMER

- hirudoterapia (Terapia Pijawką)

- elektroakupunktura ciała

- masaż leczniczy

- wirówki dłoni

- akupunktura czaszki

- mikropolaryzacja mózgu

- platforma wibrująca

- akupresura

- okłady borowiną

- bańki lecznicze ogniowe

- sauna

- CBD olejek

- kolmio punktoskopia

- moksoterapia

- prądy selektywne

- operacja kolana


Opis kombinezonu

Główne grupy pacjentów:

• Stwardnienie rozsiane („SM”) 

• Mózgowe porażenie dziecięce („MPD”) 

• Udar mózgu 

• Urazy rdzenia kręgowego Przeznaczenie 

• Rozluźnienie mięśni spastycznych 

• Utrzymanie lub zwiększenie zakresu ruchu 

• Aktywacja i reedukacja mięśni 

• Zwiększenie miejscowego krążenia krwi 

• Objawowe łagodzenie i leczenie przewlekłego, trudnego do opanowania bólu Korzyści ze stosowania Exopulse Mollii Suit 

• rozluźnienie mięśni spastycznych 

• obniżenie napięcia mięśniowego; 

• utrzymanie lub zwiększenie zakresu ruchu 

• aktywacja i reedukacja mięśni 

• zwiększenie miejscowego krążenia krwi 

• objawowe łagodzenie i leczenie przewlekłego trudnego do opanowania bólu 

• redukcja objawów dystonicznych i utrzymywanie optymalnej postawy ciała 

• wpływ na świadomość proprioceptywną (czucie głębokie) – niezbędną do kontroli motorycznej w aktywności dynamicznej, ale także do utrzymania kontroli pozycji i równowagi oraz koordynacji ruchów. 


***** ENGLISH VERSION *****

What do we want to achieve?

Jarek is still FIGHTING for his recovery!!! On November 23, 2023, at Ottobock Care Bytom, Poland, Jarek managed to test the innovative Exopulse Mollii Suit.

But the suit is expensive and, unfortunately, Jarek is unable to buy it himself as he is on disability pension. In addition, its price will increase in the new year, so it is important that the amount of PLN 26,000 (about $6,500) should be collected before the end of 2023.

If a higher amount is collected, the surplus will be donated to Jarek's rehabilitation.


What happened?

Jarek Kozłowski, a volleyball player and the father of a talented athlete, had an unfortunate accident that excluded him from everyday life and physically immobilized him. As a result of the accident, he became a quadriplegic. His dream is simple. Regain feeling in your hands and legs.

You can find more on Jarek's Facebook profile (sorry,but PL only):

Jarek Kozłowski | Facebook


About zrzutka.pl

Donating on this page is safe, this serwis is one of the most frequently used in Poland to conduct various types of fundraisings, including charity ones. You should not be worry about your credit card number. Make your donation with Payout button or here: https://zrzutka.pl/en/user/withdraw/c74a2g


About innovative suit

The first electrically powered neuromodulation suit that improves mobility, balance, blood circulation and relieves pain.

Available for both children and adults, from size 104 cm to 5XL for men and women.

It contains 58 built-in electrodes arranged to stimulate 40 key muscles throughout the body.

You can configure standard programs based on the patient's diagnosis and adapt it to his individual needs.

It is recommended to use it for an hour every other day in the case of spasticity and one hour a day for the associated chronic pain*.

*Unless your doctor advises otherwise, it is best used in conjunction with physiotherapy, training or physical activity.


A few words from Jarek (November 23, 2023)

Today marks 3 years since the accident. And I remember it like it was yesterday. The accident took place: February 29, 2020, after waking up in the hospital, I hear the doctor's diagnosis:

- That as a result of a fracture of the cervical vertebrae, I became a quadriplegic!!!

I ask the doctor:

-is it still a DREAM?

He said: NO!!

I ask: Why ME?

Doctor: ......

Continuing...SHOCK, SHOCK, SHOCK!!!

And something that cannot be forgotten 10 days after the accident are the words of a rehabilitator in the hospital:

- You will most likely be in a wheelchair (for a person who has been practicing sports all his life and living an active life, this is something unimaginable!!!!)

I remember what I said then:

-I will not use any wheelchair!!!

-I will walk!!!

After 7 months, I managed to leave the hospital on my own legs with poles.

Then I heard from doctors that I was 1 of 10 patients who walk after such an injury!!!

I know I can't turn back time, but what I can do now is CONTINUE FIGHTING for my HEALTH because I think it's not over yet and I BELIEVE that I will walk 100%!!!

I remember when I was in hospitals, they told me that I could be a ward psychologist, which I personally lacked and I didn't have it in the form of a living Jarek, who stands by my bed and says look, BELIEVE IN IT AND YOU WILL SUCCEED and you will look just like me or even better!!!

If you work hard!!!

(At the head of the doctor's request, I had 3 patients with whom I talked regularly instead of a psychologist)

Your whole life turned upside down and immediate radical changes. Moving after 22 years to a new apartment adapted to my needs. Searching for new ideas for yourself when you are completely unable to work (a few courses and changing industries)

Learning life again.

In the meantime, we are still undergoing rehabilitation and looking for new ways to recover! Thanks to the support of my wife, sons, family and many wonderful people I met along the way, who, despite the passage of 3 years, remembered and still remember me - further rehabilitation is possible.❤❤❤

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Lokalizacja

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Oferty/licytacje 1

Kupuj, Wspieraj.

Kupuj, Wspieraj. Czytaj więcej

Nieaktywne
Sztuka i rękodzieło • Hand made
Licytacja wianka
Przedmiotem licytacji jest wianek świąteczny wykonany przez Wianki w kwiatki i nie tylko, czyli moją żonę :)Ponieważ wianek wykonany jest ręcznie, zał...

Cena końcowa

60 zł

Ilość licytujących: 3

Zakończona

Wpłaty 95

E
Ewa Gąsiorek
100 zł
IP
Iryna Piatrouskaya
65 zł
ŁS
Łukasz S
50 zł
DS
Dariusz Sowa
100 zł
EN
Jędrula
100 zł
AW
PW BEATUS Beata Waleczek
300 zł
AW
Art Farm Sp. z o. o.
300 zł
AW
Art Silesia Sp. z o. o.
300 zł
KJ
Krystyna
100 zł
Zobacz więcej

Komentarze 1

 
2500 znaków