id: c9gpvv

Wszystkie łapy na pokład! Pomóż Wilczycom obronić Norę 219a. / All paws on deck! Help the Wolfens protect Nora 219a.

Wszystkie łapy na pokład! Pomóż Wilczycom obronić Norę 219a. / All paws on deck! Help the Wolfens protect Nora 219a.

Nasi użytkownicy założyli 1 036 222 zrzutki i zebrali 1 104 715 321 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

8 sierpnia, w 583. dzień okupacji wydzielenia 219a, siły mundurowe w postaci straży granicznej, straży leśniej i policji kryminalnej, wtargnęły do Nory i rozpoczęły brutalną ewikcję obozu. Pozbawiono nas domu, a niepowtarzalny las otulający Bieszczadzki Park Narodowy ochrony przed piłami i harvesterami. Kilkadziesiąt osób zostało zatrzymanych, część z nas spędziła tę noc na policyjnym dołku.


j2c13003e8309d40.jpeg

d7c725f27048dadd.jpeg

Zniszczono okupacyjne konstrukcje, służby zabrały cały kolektywny sprzęt oraz wszystkie rzeczy osobiste mieszkanek i osób, które przebywały w tym czasie w Norze na otwartym wydarzeniu skillshare&careshare. 


Bardziej szczegółowy opis sytuacji możecie znaleźć na naszej stronie internetowej:  https://nora219a.blackblogs.org/2022/08/09/ewikcja-w-norze/

Żeby być najbardziej na bieżąco z obecną sytuacją, zajrzyj na nasze media społecznościowe:  https://www.facebook.com/kolektyw.wilczyce lub https://www.instagram.com/kolektyw.wilczyce


Wzywamy do akcji solidarnościowych wszędzie gdzie się znajdujecie!


W tym momencie potrzebujemy jednak również wsparcia finansowego na:

- fundusz antyrepresyjny, konsultacje prawne, pracę osób prawniczych podczas ewikcji i po niej, 

- opiekę medyczną dla osób poszkodowanych podczas ewikcji, 

- odkupienie kolektywnego sprzętu zniszczonego przez służby - liny, uprzęże wspinaczkowe, narzędzia w dużej mierze pożyczone od członkiń kolektywu lub innych grup;

- odkupienie rzeczy osobistych, ukradzionych lub zniszczonych przez służby, takich jak telefony komórkowe, sprzęt biwakowy, ubrania i tym podobne, 

- koszty paliwa - dla wszystkich osób, które dotarły do nas podczas ewikcji, żeby nas wesprzeć czy krążyły po okolicy poszukując zatrzymanych, 

- zabezpieczenie podstawowych potrzeb takich jak jedzenie (też zabrane!), niezbędne leki czy przestrzeń do spania. 


Jeśli posiadasz jakiekolwiek rzeczy z listy i chcesz nam je przekazać, będziemy bardziej niż wdzięczne. Zawsze wolimy dostać używany sprzęt, niż kupować nowy! Skontaktować się z nami możesz przez maila: [email protected]


Potrzebujemy też wsparcia osób na miejscu, mediów i wszystkich tych, którzy wierzą w wolne lasy dla wszystkich istot!

rf029d75619bc997.jpegve5008708f1f1657.jpegu3d6469831c002f0.jpegbc98de5dc648a457.jpeggbd79c6668209e7f.jpegh0d87b64104f5ae1.jpego03433e121546a29.jpeg

English below:

On August 8th, on the 583rd day of the occupation of section 219a, uniformed forces – border guards, forest guards and criminal police – invaded Nora, and began a violent eviction of the camp. They took our home and the unique forest around Bieszczadzki National Park lost its protection from saws and harvesters. Dozens of people were detained, some of them had to spend the night at the police station.


j2c13003e8309d40.jpeg


d7c725f27048dadd.jpeg


The occupation’s constructions are destroyed and the uniformed forces took all the collective equipment as well as all personal belongings of residents and visitors taking place in our open event skillshare&careshare. 


You can find a more detailed description of the events on our website: https://nora219a.blackblogs.org/en/2022/08/09/eviction-in-nora/.

In order to keep up to date with our current situation, follow us on social media: https://www.facebook.com/kolektyw.wilczyce or https://www.instagram.com/kolektyw.wilczyce. 


We call for solidarity actions wherever you are! 


Apart from moral support, we also need financial help for:

- anti-repression fund, legal consultations, lawyers working during the eviction and in its aftermath; 

- medical help for those affected by the eviction;

- repurchasing collective equipment destroyed by the forces – ropes, harnesses, tools – many of them borrowed from members of the collective or other groups; 

- repurchasing personal belongings, stolen or destroyed by the forces, such as mobile phones, camping equipment, clothes and so on; 

- costs of petrol – for everyone who joined us during the eviction to support us and who helped us look for those who were detained;

- basic needs such as food (also taken by the forces!), medicine or a place to sleep.


If you have any of the mentioned items and you are able to donate them, we will be more than grateful. We always prefer getting our equipment second-hand rather than buying brand new stuff! You can contact us via our e-mail: [email protected]


We need the support at the site as well - more people, media and anyone who believes in free forest for all creatures!


rf029d75619bc997.jpeg

ve5008708f1f1657.jpeg

u3d6469831c002f0.jpeg

bc98de5dc648a457.jpeg

gbd79c6668209e7f.jpeg

h0d87b64104f5ae1.jpeg

o03433e121546a29.jpeg

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Jeszcze nikt nie założył skarbonki na tej zrzutce. twoja może być pierwsza!

Wpłaty 168

DA
Djf44
FP
Paweł Penszko
ukryta
PZ
Przemek
3 000 zł
 
Dane ukryte
500 zł
ER
Emily Roth
10 zł
PW
Przemek
100 zł
AM
Asia M
18 zł
AO
50 zł
SW
Sławomira
50 zł
AK
Agata Kochaniewicz
ukryta
Zobacz więcej

Komentarze 2

 
2500 znaków
 • GG
  Donald Kaczyński

  Trzymajcie się tam! Chciałem przyjechać, ale nie udało mi się skompletować drużyny. Przywracacie wiarę w lepszą przyszłość.

  200 zł
 • KM
  Kornel

  Dziękuję za Waszą działalność.

  21,37 zł