id: cdf783

akcja STOP BLOKOWISKU ! Pomóż uratować piękną dolinę, las i zwierzęta- Gdynia - Kacze Buki

akcja STOP BLOKOWISKU ! Pomóż uratować piękną dolinę, las i zwierzęta- Gdynia - Kacze Buki

Aktualności 4

 • Witajcie dziś w dolinie znowu widziane tropy sarny i jelenia ...
  Czytaj więcej
 • Witajcie nadal potrzebujemy Waszego wsparcia, szykujemy nowe dokumenty ..
  Czytaj więcej
 • Dziś minął termin składania UWAG do planu 1709, pierwszy krok za nami ... teraz zbieramy fundusze, aby zorganizować informacyjny mailing do urzędów, instytucji i osób wpływowych
  Czytaj więcej
 • Rozpoczynamy zrzutkę, prosimy o wsparcie i powstrzymanie betonowania każdego centymetra zielonej przestrzeni w Trójmieście, dziękujemy za każde wsparcie
  Czytaj więcej

Opis zrzutki

Powstrzymajmy niszczenie otuliny i Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego ...

uratujmy dolinę, las i zwierzęta ... one głosu nie mają ..

ruszyła ... akcja sTOP BLOKOWISKU! stop dla działań Deweloperów!
Cel zbiórki:

uratować zagrożony zniszczeniem cenny ekosystem (dolinę) na granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz sam Trójmiejski Park Krajobrazowy

Lista co w szczegółach ratujemy:

- ponad 100 letnie drzewa: sosny, lipy, dęby i inne gatunki

- 21-28 gatunków ptaków z czego duża część podlegająca ścisłej ochronie w Polsce i Unii Europejskiej,

- ponad 42 do 45 gatunków motyli z czego część podlegająca ścisłej ochronie w Polsce i Unii Europejskiej,

- ponad 10 do 12 gatunków gadów i płazów, z czego część podlegająca ścisłej ochronie w Polsce i Unii Europejskiej,

- 7 dużych ssaków: sarny, jelenie, zające, lisy, dziki, borsuki dla których obszar jest naturalnym korytarzem ekologicznym ...

Inicjatywa Zielone Trójmiasto - Kacze Buki

Witajcie w dolinie w Gdyni

w otulinie i sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego ...

... w przepięknej dolinie sąsiadującej z otuliną TPK, ponad 5 ha (zdjęcie obok - czerwone kółko), w Gdyni Wielkim Kacku - Kacze Buki

Dolina jest miejscem bioróżnorodności oraz centrum rozprzestrzeniania się okazów zwierząt. Zamieszkuje ją i najbliższe okolice ponad 70 gatunków zwierząt (gatunki chronione dyrektywami siedliskową i ptasią Unii Europejskiej, oraz prawem krajowym), zagrożone są 100-120 letnie drzewa.

Na wniosek deweloperów, i przy zgodzie urzędników dolina ma ulec zagładzie, zginąć mają zamieszkujące tam zwierzęta !

Przerwane zostaną korytarze ekologiczne, zniszczone żerowiska i siedliska dla zwierząt, zdewastowany zostanie cenny ekosystem. Kawałek po kawałku niszczony będzie Trójmiejski Park Krajobrazowy i jego otulina.

Rozpoczynamy Akcję STOP BLOKOWISKU!

cdf783-7155de5c.png

cdf783-13ce366f.png

Chcemy to powstrzymać ....

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wydała opinię, aby zastanowić się nad zmianą w planie, który zamiast terenów rekreacyjno-sportowych, przewiduje tak wysokie budynki blisko parku. Wskazuje że środowisko, flora i fauna będzie zagrożona.


Miasto, urzędnicy nadal procedują - chcemy walczyć o zachowanie doliny w aktualnym kształcie i przywrócić poprzednie zapisy do planu i studium ... przekonując, rozmawiając, wnioskując o zmiany, idąc do sądu ... jeśli nie będziemy mieli wyjścia ...

cdf783-606ef3db.png

cdf783-6da23ff6.png

Szkodliwe oddziaływanie środowiskowe nowego planu 1709 w dolinie

Fioletowy kolor na mapie obok oznacza wzrost zagrożenia środowiskowego do wysokiego - to ta przepiękna dolina na zdjęciu głównym, oraz na zdjęciach poniżej. To dane z prognozy środowiskowej z UM Gdyni do planu 1709.

To tutaj w dolinie dzięki bioróżnorodności mieszka wiele gatunków chronionych. Dolina z 3 stron otoczona jest lasem, więc jest to korytarz ekologiczny dla zwierząt z Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego .. i okolic. widujemy tam codziennie sarny, lisy, zające, myszołowy, gąsiorka, ... przepiękne motyle, gatunki chronione na skalę europejską ... (dane z opracowania miasta - prognoza oddziaływania na środowisko)

cdf783-7bac3764.png

Prosimy o wsparcie...

My mieszkańcy dzielnicy, Gdynianie, mieszkańcy Trójmiasta, wraz z naszymi sąsiadami zebraliśmy się aby to powstrzymać.

Wesprzyj nas i wrzuć ile możesz - pomóż uratować kawałek zielonego Trójmiasta

Zbieramy na obsługę prawną i działania wspieracjące, ... każda złotówka się przyda, z całego serca Ci dziękujemy, w imieniu zwierzaków, flory i fauny w zagrożonej dolinie, one głosu nie mają ..

Wystarczy że 1000 osób wpłaci 25zł ... zróbmy coś dobrego dla ochrony przyrody i zwięrząt

Z góry dziękujemy za pomoc i wsparcie

mieszkańcy Trójmiasta i stowarzyszenie

Inicjatywa Zielone Trójmiasto - Kacze Buki

cdf783-13841f96.png

Miejsca których zaraz nie będzie.

Widok na ZAGROŻONĄ DOLINĘ - GDYNIA WIELKI KACK -KACZE BUKI

Cytat z prognozy środowiskowej do planu 1709 dotyczący ochrony ptaków w UE

Dwa gatunki ptaków (gąsiorek lerka) występujące w części wschodniej terenu objętego planem, oprócz objęcia ich ścisłą ochroną w prawie polskim, figurują także w załączniku I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30.11.2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. Dyrektywa Ptasia).

Dyrektywa w załączniku I wymienia gatunki ptaków silnie zagrożonych, wymagających szczególnej ochrony, w tym głównie poprzez zabezpieczenie ich siedlisk i miejsc występowania na terenie państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej.

cdf783-96f4547e.png

cdf783-73c8e590.png

Oto wizja zabudowy z wniosku jaki wpłynął do miasta

Deweloper zawnioskował, aby teren rekreacyjno-sportowy zmienić w teren budowy. Obok zrzut z góry na dolinę, widoczne 10-11 budynków wysokich na 21 metrów (6-8 piętrowe), to wyczytać można z parametrów na wniosku. W dolinie, z 3 stron otoczonej lasem. Zamieszkać ma 2000-3000 mieszkańców. Parkować i jeździć będzie 800-1500 samochodów. Wszystko to w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Współczynnik PBC - powierzchni biologicznie czynnej zmieniony został z 80% na 20%. Czyli zaniżony w stosunku do zaleceń ustawy o budownictwie.

cdf783-042702ae.png

Czy zabijanie zwierząt i dewastacja Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego na życzenie dewelopera jest tego warta?

Czy tak zamierzamy chronić zwierzęta które zgodnie z przepisami powinniśmy ochraniać - niszcząc ich dom i budując w to miejsce 21 piętrowe bloki, 3 m od linii lasu ?

Uratujmy zagrożone zwierzęta i las ... udostępnij dalej ... wrzuć ile możesz ...

cdf783-e4b9cd24.png

Sarny spacerujące korytarzami ekologicznymi, tuz przy ogródkach mieszkańców (Kacze Buki - Gdynia)

cdf783-4ed44bab.png

Gąsiorek - mieszkaniec doliny - chroniony w Polsce i UE (Kacze Buki - Gdynia)

cdf783-812ab6.png

Trop jelenia/sarny na drodze piaskowej w zagrożonej dolinie przy Trójmiejskim Parku Krajobrazowego - zachodni kraniec Eko-doliny - korytarz ekologiczny dla zwierząt (dolina z 3 stron otoczona jest lasem)

cdf783-ff8ec7ae.png

Gąsiorek przy zbiorniku wodnym w dolinie zaobserowowany przez OTOP Trójmiasto - koniec lipca 2019 z młodymi (urzędnicy z miasta twierdzili że z pewnością nie zamieszkuje dokładnie tej doliny - okazało się że ma siedlisko z młodymi)

cdf783-7773b805.png

Dolina ponad 4,5 ha - obok Trójmiejski Park Krajobrazowy

cdf783-122a909b.png

Drzewo w dolinie - ponad 120 lat

cdf783-68154417.png

Drzewo w dolinie - ponad 120 lat

cdf783-8ceeb9.png

Centrum doliny ... 100 letnie drzewa ... Kacze Buki (Wielki Kack) - Gdynia

cdf783-30c2ae51.png

Wejście do otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - wschodni kraniec doliny

cdf783-02679224.png

Kraina bioróżnorodności .. ptaki, motyle, płazy, sarny, zające, lisy... tropy żurawia przy zbiorniku wodnym w dolinie

cdf783-5e678edc.png

Jaszczurka na oddalonym o 300 m od doliny osiedlu Zielona Laguna

cdf783-1205aeea.png

Padalec zwyczajny - droga na skraju lasu w zagrożonej dolinie sierpień 2019

cdf783-f226265e.png

cdf783-e8708f0b.png

Lista motyli chronionych występujących na obszarze

cytat z opracowania miasta " prognoza oddziaływania na środowisko" :znaleziono od 42 do 45 gatunków, z których 6 znajduje się na liście gatunków zagrożonych w skali Europy (International Union for Conservation of Nature: IUCN Red List Category (Europe)), tj.: czerwończyk nieparek Lycaena dispar, czerwończyk zamgleniec Lycaena alciphron i czerwończyk płomieniec Lycaena hippothoe, dostojka laodyce Argynnis laodice, rusałka drzewoszek Nymphalis xanthomelas oraz paź królowej Papilio machaon.

Trzy z nich tj. czerwończyk nieparek, rusałka drzewoszek oraz paź królowej, figurują także na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce (Głowaciński red. 2002), a dodatkowo czerwończyk nieparek jest objęty ścisłą ochroną gatunkową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16.12.2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

Lista gatunków ptaków chronionych występujących na obszarze

Na inwentaryzowanym obszarze stwierdzono 21gatunków ptaków (raport OTOP Trójmiasto 29 lipca 2019 rok) - świeżutki raport z organizacji z którą się skontaktowaliśmy .. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Jeszcze więcej wymienia samo opracowanie miasta ...

Uwzględniając fakt, że prace inwentaryzacyjne prowadzone były w drugiej połowie lipca, a więc pod koniec okresu lęgowego większości gatunków ptaków,należy przypuszczać, że bogactwo gatunków lęgowych jak i żerujących nainteresującym nas obszarze w okresie wiosennym jest znacząco większe.

OŚ -gatunek pod ochroną ścisłą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16grudnia2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt = bogatka, Dzięcioł duży, Dzięcioł zielony, Dzięciołek, Kos, Modraszka, Myszołów, Pliszka siwa, Rudzik, Strzyżyk, Zięba,

OCZ -gatunek pod ochroną częściową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska zdnia 16grudnia2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt =Czapla siwa, kruk,

DP –gatunki umieszczone w Załączniku IDyrektywy Ptasiej = Żuraw,Gąsiorek (na zdjęciu),

SPEC –Species of European Conservation Concern –gatunki szczególnej troski:

SPEC2 –gatunki o niekorzystnym statusie ochronnym, skoncentrowane w Europie = Trznadel, Muchołówka szara, Gąsiorek

SPEC3 –gatunki o niekorzystnym statusie ochronnym= Jerzyk

(według BirdLife International 2017)

cdf783-97113fea.png

jesteś aktywny, interesują Cię ważne sprawy ... ta sprawa jest WAŻNA !

Pomóż uratować las i zwierzęta .. udostępnij zrzutkę ... im nas więcej

Dorzuć ile możesz, każde 25 zł, 50 zł czy 200 zł pomoże uratować zwierzęta i Trójmiejski Park Krajobrazowy .. jesteś aktywny, interesują Cię ważne sprawy ... ta sprawa jest WAŻNA !

Trójmiejski Park Krajobrazowy to nasza Amazonia, to płuca dla całej aglomeracji trójmiasta. Prosimy o wsparcie ...

mieszkańcy Gdyni, Gdańska, Sopotu oraz Inicjatywa Zielone Trójmiasto - Kacze Buki

cdf783-d56613d2.png

Wpłacający 50

nikt jeszcze nie wpłacił, możesz być pierwszy!

Dane wpłacających zostały ukryte przez organizatora

Komentarze 5

 
2500 znaków
 • Kamil Lewandowski

  BAAAAAARDZO POZYTYWNA ZBIÓRKA NA STRONIE: https: // www . zrzutka . pl / g9rfa8 Idzie dobrze, bo już mamy na koncie 570 złotych i już 9 osób wpłaciło. PRZYBYWA TAM LUDZI DOBREJ WOLI!!! Zachęcajcie tez pozostałych do zainteresowania tą zbiórką. Przed świętami było 210 złotych, a zaraz po nich już 511 złotych. Ludzie zaczynają się przekonywać, że warto mi pomóc, bym upamiętnił polski przemysł motoryzacyjny, bym nie zaprzepaścił włożonego trudu w zdobycie pierwszych numerów z tej serii wydawniczej. Na szczęście mam zaprzyjaźnioną Panią kioskarkę, która potrafi cierpliwie poczekać na to aż przyjdę i kupię zaległe numery sprzed nawet 3 tygodni, czy miesiąca. Będzie dobrze!!! :-) Głowa do góry! :-)

 • BJ
  Barbara Jezierska

  Bardzo popieram

 • PL
  Piotr Lewandowski

  Powodzenia ! Trzymam kciuki

 •  
  Użytkownik anonimowy

  Przyłączam się, pozdrowienia z Gdańska :)

 • WJ
  Walentyna Juńska

  Razem damy radę!

Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Nasi użytkownicy założyli

626 082 zrzutki

i zebrali

376 826 680 zł

A ty na co dziś zbierasz?