akcja STOP BLOKOWISKU ! Gdynia - Kacze Buki 1709
Ratujemy zwierzęta, las i Trójmiejski Park ... koniec za 8 dni ID: cdf783

akcja STOP BLOKOWISKU ! Gdynia - Kacze Buki 1709 Ratujemy zwierzęta, las i Trójmiejski Park ...

Zebrano 3 021 zł
z kwoty 25 000 zł

12 %

WPŁAĆ

Pomóż udostępniając zrzutkę!

356
udostępnień

Krótki opis zrzutki (tylko tekst)


Opis zrzutki (tutaj oprócz tekstu dodasz też zdjęcia - użyj edytora po lewej stronie)


Ratujmy Zielone Trójmiasto

akcja STOP Blokowisku! - wesprzyj nas ..


Zatrzymajmy deweloperów i urzędników, zanim przekroczą ostateczną granicę i zamienią nam Trójmiejski Park Krajobrazowy (TPK) w las pełen wysokich budynków, z tonami śmieci i odpadów.


Cel: uratować mieszkańców zagrożonej doliny, ochronić Trójmiejski Park Krajobrazowy i zachować charakter Parku i lasów Trójmiasta w niezmienionym stanie ..


Wystarczy że 2500 osób wpłaci 10 zł i zrobimy coś dobrego ... poniżej szczegóły akcji

Witajcie

w otulinie i sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdyni ... na Kaczych Bukach (Gdynia - Wielki Kack)

... w przepięknej dolinie sąsiadującej z otuliną TPK, ponad 4,5 ha - 3 m od linii drzew. Gdzie mieszkają i żyją gatunki chronione w Polsce i Europie.

Rosną tam ponad 120 letnie drzewa, miasto zgodziło się na wniosek dewelopera wybudować 7-8 piętrowe bloki.

Zamieszkać ma tutaj ponad 1000-3000 mieszkańców. Pomimo własnej opinii środowiskowej gdzie można przeczytać, że flora i fauna ulegnie zniszczeniu.

Rozpoczynamy Akcję STOP BLOKOWISKU!

STOP BLOKOWISKU !

Miasto Gdynia, przygotowało i proceduje nowe studium zagospodarowania i kierunków rozwoju, oraz nowy plan zagospodarowania dla jednej z dzielnic miasta: Kacze Buki (1709).

Plan i projekt studium na wnioski deweloperów przewiduje wybudowanie 3 m od otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wielkiego blokowiska 7-8 piętrowych bloków, przepompownię ścieków i zamieszkanie 1000-3000 mieszkańców.

W prognozie środowiskowej do planu wzrasta zagrożenie dla przyrody do stopnia wysokiego ...

ZWIERZĘTA ... głosu nie mają ... CEL zbiórki

Pragniemy powstrzymać niszczenie naszego kochanego Trójmiasta i Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, niszczenie ekosystemu i zabijanie chronionych gatunków.

Nie da się już cofnąć zmiany jeśli się to wydarzy, zmiana będzie nieodwracalna.

Nikt nie liczy się z życiem zwierząt, z tym że las to tak naprawdę płuca Trójmiasta, urzędnicze absurdy dalej trwają ...

... jak u Barei .. jezioro dajmy Tutaj

Mieszkańcy zebrali się aby powstrzymać miasto, urzędników przed zatwierdzeniem planu i studium w takiej formie, szykujemy uwagi, wynajęliśmy kancelarię prawną ..


Cel zbiórki: powstrzymać te pomysły już na starcie, kiedy jeszcze możemy. w mocy prawa, opierając się o przepisy prawne, angażując ekologów i instytucje nadzorujące - koszty główne to kancelaria prawna, druki i materiały informacyjne ...


Nie czekaj, działaj, liczymy na Twoje wsparcie, terminy są nieubłagane i akcja odbywa się w sierpniu ...

... każdy dzień działa na korzyść deweloperów i urzędników ...

Ratujmy zagrożone zwierzęta ...

W tej dolinie na obrzeżach trójmiasta mieszka ponad 20 gatunków ptaków w tym poddane ścisłej ochronie krajowej i wymienione w dyrektywie ptasiej i siedliskowej Unii Europejskiej, oraz ponad 40 gatunków motyli, płazów.

Szczegóły na stronie i w opinii środowiskowej do nowego planu 1709 - polecamy przeczytać na stronie UM Gdynia:

Przebiegają tamtędy korytarze ekologiczne dla zwierząt - saren, dzików, zajęcy, lisów,... Zwierzęta potrzebują naszej pomocy, buldożery niedługo będą niszczyć ich DOM.

Sarny spacerujące korytarzami ekologicznymi, tuz przy ogródkach mieszkańców (Kacze Buki - Gdynia)

Gąsiorek - mieszkaniec doliny - chroniony w Polsce i UE (Kacze Buki - Gdynia)

Chcemy to powstrzymać ....

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wydała opinię, aby zastanowić się nad zmianą w planie, który zamiast terenów rekreacyjno-sportowych, przewiduje tak wysokie budynki blisko parku. Wskazuje że środowisko, flora i fauna będzie zagrożona.

Miasto, urzędnicy nadal procedują i chcą uchwalić ten plan i nowe studium w tej formie... mimo możliwości zabijania zwierząt chronionych, wycinki i zniszczenia cennego ekosystemuCzy to deweloperzy mają nam projektować dzielnice ... i miasta

Można dokładnie prześledzić kiedy wpłynęły i jakie wnioski do Biura Planowania Przestrzennego w Gdyni. Większość wniosków deweloperów została przyjęta z całym inwentarzem. Betonowanie każdego skrawka zielonej przestrzeni, podnoszenie zabudowy, byle jak, byle gdzie ... budowa w środku lasu

WAŻNE: Nie bacząc na ochronę środowiska, przyrodę, prawo Unijne, krajowe, zmieniając przeznaczenie ważnych środowiskowo obszarów (doliny) czy po prostu bez choćby krztyny zdrowego rozsądku...

Mieszkańcy wnoszą sprzeciw ! Wesprzyj nas...

Szkodliwe oddziaływanie środowiskowe nowego planu 1709 w dolinie

Fioletowy kolor oznacza wzrost zagrożenia środowiskowego do wysokiego - to ta przepiękna dolina na zdjęciu głównym, oraz poniżej. To tutaj dzięki bioróżnorodności mieszka wiele gatunków chronionych. Dolina z 3 stron otoczona jest lasem, to korytarz ekologiczny dla zwierząt z Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego .. widujemy tam codziennie sarny, lisy, zające, myszołowy, gąsiorka ... przepiękne motyle, gatunki chronione na skalę europejską ... (dane z opracowania miasta - prognoza oddziaływania na środowisko)

3 przepompownie ścieków przy Trójmiejskim Parku Krajobrazowym i gminach sąsiadujących ...

To rysunek ze str 92 z projektu studium miasta Gdyni. Planowana lokalizacja 3 przepompowni ścieków, przy grancach z gminami ościennymi - Gdańsk Osowa, Chwaszczyno. I co najgorsze co najmniej 1-2 w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego ... 1 w dolinie, 2 zaraz tuż obok ...


Oto link do studium, do które jest przed głosowaniem Rady Miasta - uwag już niestety nie możemy wnosić ! ale może uda się wpłynąć na zmianę studium !

Prosimy o wsparcie...

My mieszkańcy dzielnicy, Gdynianie, mieszkańcy Trójmiasta, wraz z naszymi sąsiadami zebraliśmy się aby to powstrzymać.

Trwa aktualnie zakładanie stowarzyszenia, które ma nam pomóc skutecznie walczyć z szalonymi pomysłami ... jednak czas działa na naszą niekorzyść.

w sierpniu 2019 roku zaczyna się pierwsza batalia i próba przekonania miasta ... przed głosowaniem nad uchwałami ...


Wesprzyj nas i wrzuć ile możesz - pomóż uratować kawałek zielonego Trójmiasta

... każda złotówka się przyda, z całego serca Ci dziękujemy, w imieniu zwierzaków, flory i fauny w zagrożonej dolinie, one głosu nie mają ..


Wystarczy że 2500 osób wpłaci 10 zł ... zróbmy coś dobrego dla Trójmiasta i ochrony przyrodymieszkańcy Trójmiasta

Gdynia - Wielki Kack- Kacze Buki

Poniżej dodatkowe informacje:

Miejsca których zaraz nie będzie.

Widok na zagrożoną Dolinę - Gdynia Kacze Buki

Poniżej cytat z prognozy oddziaływania na środowisko do projektu studium

Brzmi to wszystko bardzo dziwnie .. kto wymusił wpisanie tego do studium ? Kto i jakie procesy inwestycyjne rozpoczął .. czyje to decyzje ?? ... w żaden sposób to nie jest transparentne.


Dlatego działamy ...

Lista motyli chronionych występujących na obszarze

cytat z opracowania miasta " prognoza oddziaływania na środowisko" :znaleziono od 42 do 45 gatunków, z których 6 znajduje się na liście gatunków zagrożonych w skali Europy (International Union for Conservation of Nature: IUCN Red List Category (Europe)), tj.: czerwończyk nieparek Lycaena dispar, czerwończyk zamgleniec Lycaena alciphron i czerwończyk płomieniec Lycaena hippothoe, dostojka laodyce Argynnis laodice, rusałka drzewoszek Nymphalis xanthomelas oraz paź królowej Papilio machaon.


Trzy z nich tj. czerwończyk nieparek, rusałka drzewoszek oraz paź królowej, figurują także na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce (Głowaciński red. 2002), a dodatkowo czerwończyk nieparek jest objęty ścisłą ochroną gatunkową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16.12.2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.


Lista gatunków ptaków chronionych występujących na obszarze

Na inwentaryzowanym obszarze stwierdzono 21gatunków ptaków (raport OTOP Trójmiasto 29 lipca 2019 rok) - świeżutki raport z organizacji z którą się skontaktowaliśmy .. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Jeszcze więcej wymienia samo opracowanie miasta ...


Uwzględniając fakt, że prace inwentaryzacyjne prowadzone były w drugiej połowie lipca, a więc pod koniec okresu lęgowego większości gatunków ptaków,należy przypuszczać, że bogactwo gatunków lęgowych jak i żerujących nainteresującym nas obszarze w okresie wiosennym jest znacząco większe.


OŚ -gatunek pod ochroną ścisłą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16grudnia2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt = bogatka, Dzięcioł duży, Dzięcioł zielony, Dzięciołek, Kos, Modraszka, Myszołów, Pliszka siwa, Rudzik, Strzyżyk, Zięba,

OCZ -gatunek pod ochroną częściową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska zdnia 16grudnia2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt =Czapla siwa, kruk,

DP –gatunki umieszczone w Załączniku IDyrektywy Ptasiej = Żuraw, Gąsiorek (na zdjęciu),

SPEC –Species of European Conservation Concern –gatunki szczególnej troski:

SPEC2 –gatunki o niekorzystnym statusie ochronnym, skoncentrowane w Europie = Trznadel, Muchołówka szara, Gąsiorek

SPEC3 –gatunki o niekorzystnym statusie ochronnym= Jerzyk

(według BirdLife International 2017)Mieszkańcy zakładają stowarzyszenie i piszą uwagi ...

Z końcem lipca zaczęliśmy się organizować jako mieszkańcy jednej z dzielnic w Gdyni - Wielkiego Kacja/ Kacze Buki i składamy nasze uwagi do planu, pracujemy z prawnikami nad opiniami prawnymi, szykujemy się do batalii, aby powstrzymać urzędnicze absurdy.

Odbyliśmy już szereg spotkań i przekonujemy codziennie nowe osoby do naszej sprawy ..


Cel: uratować mieszkańców doliny i zachować jej charakter w niezmienionym stanie, przywrócić teren jako rekreacyjno-sportowy, stworzyć ścieżkę edukacyjną dla dzieci, młodzieży i dorosłych


jak to chcemy zrealizować, po co nam fundusze:

1. Chcemy opracować opinie prawne czyli wsparcie kancelarii prawnej do urzędów i instytucji - już mamy przygotowane ponad 100 stron uwag, jednak to tylko czubek góry lodowej - wiemy że czeka nas ciężka batalia z pomysłami zabetonowania doliny

2. Chcemy wynająć i znaleźć ekspertów środowiskowych, aby pomogli nam obronić piękny zakątek (udokumentować bytność zwierząt, różnych gatunków) - już udało nam się przyjacielsko namówić jedną z organizacji do szybkiej pomocy w inwentaryzacji ptaków (dziękujemy) - tu zgłaszają się do nas ekolodzy i specjaliści .. część oferuje pomoc pro publico bono (dziękujemy)

3 planujemy zaprosić specjalistów do przeprowadzenia badań wpływu proponowanej zmiany na otaczający las i TPK (nikt tego nie zbadał)

4. Organizację petycji i wniosków, pism i lobbingu do różnych organizacji, urzędów, agencji, stowarzyszeń i instytucji opiniujących i nadzorujących w Polsce i UE oraz osób wpływowych, które pomogą to zatrzymać !

Musimy to zorganizować szybko, aby zatrzymać to na tym etapie, przekonując instytucje nadzorujące - główny koszt to współpraca z kancelarią, opracowanie materiałów, druk, wysyłka ...

5. Walka sądowa i droga administracyjna w razie przepchnięcia złej decyzji przez Urząd Miasta

6. Eko patrole w terenie, aby zapobiec niszczeniu siedlisk gatunków chronionych, wiemy że już odbywały się próby zniszczenia siedlisk zwierząt ..

... to początek listy ... ale aby zrobić to skutecznie potrzebujemy Twojej pomocy i wsparcia finansowego.pomóż nam to zatrzymać !


Cytat z prognozy środowiskowej do planu 1709 dotyczący ochrony ptaków w UE

Dwa gatunki ptaków (gąsiorek lerka) występujące w części wschodniej terenu objętego planem, oprócz objęcia ich ścisłą ochroną w prawie polskim, figurują także w załączniku I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30.11.2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. Dyrektywa Ptasia).

Dyrektywa w załączniku I wymienia gatunki ptaków silnie zagrożonych, wymagających szczególnej ochrony, w tym głównie poprzez zabezpieczenie ich siedlisk i miejsc występowania na terenie państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej.


Miasto nadal chce zgodzić się na zabetonowanie dolny ... Czy ktoś chce je chronić budując blokowisko 7-8 piętrowych bloków dla ponad 1000 mieszkańców ?

Jak to się ma do prawa unijnego i krajowego, które powinniśmy przestrzegać ...


Uratujmy bogactwo zwierząt i zatrzymajmy dewelopera i urzędników ... wesprzyj akcję !

Zagrożony jest Trójmiejski Parki Krajobrazowy i jego otulina ...

Tu na zdjęciu obok dolina jest widoczna na środku, u góry za ostatnim polem, dookoła roztacza się jak widać połać lasu - dolina 4,5 ha. A dookoła otulina i sam Trójmiejski Park Krajobrazowy.

21 metrowe budynki (7-8 pięter) przerwą korytarze ekologiczne i spowodują że mieszkające tam zwierzęta zginą, a wpływ mieszkających 1000-2000 osób 3 metry od ściany lasu ...

Dolina ponad 4,5 ha - obok Trójmiejski Park Krajobrazowy

Drzewo w dolinie - ponad 120 lat

Drzewo w dolinie - ponad 120 lat

Dolina ... Kacze Buki (Wielki Kack) - Gdynia

Wejście do otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - wschodni kraniec doliny

Kraina bioróżnorodności .. ptaki, motyle, płazy, sarny, zające, lisy... tropy żurawia przy zbiorniku wodnym w dolinie

Następny konflikt z Unią Europejską ma się rozpocząć w Gdyni ?

Urzędnicy, miasto pozwalając na taki plan i studium w miejscu siedlisk gatunków chronionych zamieszkujących dolinę i część otuliny Trójmiejskiego Parku krajobrazowego, nie zdaje sobie sprawy że może w ten sposób rozpocząć się następny konflikt z krajami wspólnoty Europejskiej .. jesteśmy członkiem wspólnoty, nie możemy nie przestrzegać jej praw bo deweloper chce wybudować osiedle ...

Przypominamy: w załączniku I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30.11.2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. Dyrektywa Ptasia).

wymienia gatunki ptaków silnie zagrożonych, wymagających szczególnej ochrony, w tym głównie poprzez zabezpieczenie ich siedlisk i miejsc występowania na terenie państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej

.. urzędnicy, miasto i deweloper chce je chronić pozwalając w tym miejscu na budowę blokowiska ?wtorek, 6 sierpnia 2019 o 21:11

Dziś minął termin składania UWAG do planu 1709, pierwszy krok za nami ... teraz zbieramy fundusze, aby zorganizować informacyjny mailing do urzędów, instytucji i osób wpływowych

wtorek, 6 sierpnia 2019 o 08:16

Rozpoczynamy zrzutkę, prosimy o wsparcie i powstrzymanie betonowania każdego centymetra zielonej przestrzeni w Trójmieście, dziękujemy za każde wsparcie

Aby dodać komentarz lub

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Przyłączam się, pozdrowienia z Gdańska :)

W

Walentyna

Razem damy radę!

Dane wpłacających zostały ukryte przez organizatora

Nasi użytkownicy założyli

348 427 zrzutek

Pomóż zebrać 25 000 zł dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

356
udostępnień

Zorganizuj własną zrzutkę na dowolny cel:

Google Play
App Store

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.