akcja STOP BLOKOWISKU ! Pomóż uratować piękną dolinę, las i zwierzęta- Gdynia - Kacze Buki koniec za 12 dni ID: cdf783

akcja STOP BLOKOWISKU ! Pomóż uratować piękną dolinę, las i zwierzęta- Gdynia - Kacze Buki

Zebrano 4 501 zł
z kwoty 25 000 zł

18 %

WPŁAĆ

Pomóż udostępniając zrzutkę!

737
udostępnień

Krótki opis zrzutki (tylko tekst)


Opis zrzutki (tutaj oprócz tekstu dodasz też zdjęcia - użyj edytora po lewej stronie)


Powstrzymajmy niszczenie otuliny i Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego ...

uratujmy dolinę, las i zwierzęta ... one głosu nie mają ..

ruszyła ... akcja sTOP BLOKOWISKU! stop dla działań Deweloperów!Cel zbiórki:

uratować zagrożony zniszczeniem cenny ekosystem (dolinę) na granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz sam Trójmiejski Park Krajobrazowy

Lista co w szczegółach ratujemy:

- ponad 100 letnie drzewa: sosny, lipy, dęby i inne gatunki

- 21-28 gatunków ptaków z czego duża część podlegająca ścisłej ochronie w Polsce i Unii Europejskiej,

- ponad 42 do 45 gatunków motyli z czego część podlegająca ścisłej ochronie w Polsce i Unii Europejskiej,

- ponad 10 do 12 gatunków gadów i płazów, z czego część podlegająca ścisłej ochronie w Polsce i Unii Europejskiej,

- 7 dużych ssaków: sarny, jelenie, zające, lisy, dziki, borsuki dla których obszar jest naturalnym korytarzem ekologicznym ...


Inicjatywa Zielone Trójmiasto - Kacze Buki

Witajcie w dolinie w Gdyni

w otulinie i sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego ...

... w przepięknej dolinie sąsiadującej z otuliną TPK, ponad 5 ha (zdjęcie obok - czerwone kółko), w Gdyni Wielkim Kacku - Kacze Buki

Dolina jest miejscem bioróżnorodności oraz centrum rozprzestrzeniania się okazów zwierząt. Zamieszkuje ją i najbliższe okolice ponad 70 gatunków zwierząt (gatunki chronione dyrektywami siedliskową i ptasią Unii Europejskiej, oraz prawem krajowym), zagrożone są 100-120 letnie drzewa.

Na wniosek deweloperów, i przy zgodzie urzędników dolina ma ulec zagładzie, zginąć mają zamieszkujące tam zwierzęta !

Przerwane zostaną korytarze ekologiczne, zniszczone żerowiska i siedliska dla zwierząt, zdewastowany zostanie cenny ekosystem. Kawałek po kawałku niszczony będzie Trójmiejski Park Krajobrazowy i jego otulina.

Rozpoczynamy Akcję STOP BLOKOWISKU!

Chcemy to powstrzymać ....

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wydała opinię, aby zastanowić się nad zmianą w planie, który zamiast terenów rekreacyjno-sportowych, przewiduje tak wysokie budynki blisko parku. Wskazuje że środowisko, flora i fauna będzie zagrożona.

Miasto, urzędnicy nadal procedują - chcemy walczyć o zachowanie doliny w aktualnym kształcie i przywrócić poprzednie zapisy do planu i studium ... przekonując, rozmawiając, wnioskując o zmiany, idąc do sądu ... jeśli nie będziemy mieli wyjścia ...

Szkodliwe oddziaływanie środowiskowe nowego planu 1709 w dolinie

Fioletowy kolor na mapie obok oznacza wzrost zagrożenia środowiskowego do wysokiego - to ta przepiękna dolina na zdjęciu głównym, oraz na zdjęciach poniżej. To dane z prognozy środowiskowej z UM Gdyni do planu 1709.

To tutaj w dolinie dzięki bioróżnorodności mieszka wiele gatunków chronionych. Dolina z 3 stron otoczona jest lasem, więc jest to korytarz ekologiczny dla zwierząt z Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego .. i okolic. widujemy tam codziennie sarny, lisy, zające, myszołowy, gąsiorka, ... przepiękne motyle, gatunki chronione na skalę europejską ... (dane z opracowania miasta - prognoza oddziaływania na środowisko)

Prosimy o wsparcie...

My mieszkańcy dzielnicy, Gdynianie, mieszkańcy Trójmiasta, wraz z naszymi sąsiadami zebraliśmy się aby to powstrzymać.

Wesprzyj nas i wrzuć ile możesz - pomóż uratować kawałek zielonego Trójmiasta

Zbieramy na obsługę prawną i działania wspieracjące, ... każda złotówka się przyda, z całego serca Ci dziękujemy, w imieniu zwierzaków, flory i fauny w zagrożonej dolinie, one głosu nie mają ..


Wystarczy że 1000 osób wpłaci 25zł ... zróbmy coś dobrego dla ochrony przyrody i zwięrzątZ góry dziękujemy za pomoc i wsparcie

mieszkańcy Trójmiasta i stowarzyszenie


Inicjatywa Zielone Trójmiasto - Kacze Buki


Miejsca których zaraz nie będzie.

Widok na ZAGROŻONĄ DOLINĘ - GDYNIA WIELKI KACK -KACZE BUKI

Cytat z prognozy środowiskowej do planu 1709 dotyczący ochrony ptaków w UE

Dwa gatunki ptaków (gąsiorek lerka) występujące w części wschodniej terenu objętego planem, oprócz objęcia ich ścisłą ochroną w prawie polskim, figurują także w załączniku I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30.11.2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. Dyrektywa Ptasia).

Dyrektywa w załączniku I wymienia gatunki ptaków silnie zagrożonych, wymagających szczególnej ochrony, w tym głównie poprzez zabezpieczenie ich siedlisk i miejsc występowania na terenie państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej.


Oto wizja zabudowy z wniosku jaki wpłynął do miasta

Deweloper zawnioskował, aby teren rekreacyjno-sportowy zmienić w teren budowy. Obok zrzut z góry na dolinę, widoczne 10-11 budynków wysokich na 21 metrów (6-8 piętrowe), to wyczytać można z parametrów na wniosku. W dolinie, z 3 stron otoczonej lasem. Zamieszkać ma 2000-3000 mieszkańców. Parkować i jeździć będzie 800-1500 samochodów. Wszystko to w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Współczynnik PBC - powierzchni biologicznie czynnej zmieniony został z 80% na 20%. Czyli zaniżony w stosunku do zaleceń ustawy o budownictwie.

Czy zabijanie zwierząt i dewastacja Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego na życzenie dewelopera jest tego warta?


Czy tak zamierzamy chronić zwierzęta które zgodnie z przepisami powinniśmy ochraniać - niszcząc ich dom i budując w to miejsce 21 piętrowe bloki, 3 m od linii lasu ?


Uratujmy zagrożone zwierzęta i las ... udostępnij dalej ... wrzuć ile możesz ...

Sarny spacerujące korytarzami ekologicznymi, tuz przy ogródkach mieszkańców (Kacze Buki - Gdynia)

Gąsiorek - mieszkaniec doliny - chroniony w Polsce i UE (Kacze Buki - Gdynia)

Trop jelenia/sarny na drodze piaskowej w zagrożonej dolinie przy Trójmiejskim Parku Krajobrazowego - zachodni kraniec Eko-doliny - korytarz ekologiczny dla zwierząt (dolina z 3 stron otoczona jest lasem)

Gąsiorek przy zbiorniku wodnym w dolinie zaobserowowany przez OTOP Trójmiasto - koniec lipca 2019 z młodymi (urzędnicy z miasta twierdzili że z pewnością nie zamieszkuje dokładnie tej doliny - okazało się że ma siedlisko z młodymi)

Dolina ponad 4,5 ha - obok Trójmiejski Park Krajobrazowy

Drzewo w dolinie - ponad 120 lat

Drzewo w dolinie - ponad 120 lat

Centrum doliny ... 100 letnie drzewa ... Kacze Buki (Wielki Kack) - Gdynia

Wejście do otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - wschodni kraniec doliny

Kraina bioróżnorodności .. ptaki, motyle, płazy, sarny, zające, lisy... tropy żurawia przy zbiorniku wodnym w dolinie

Jaszczurka na oddalonym o 300 m od doliny osiedlu Zielona Laguna

Padalec zwyczajny - droga na skraju lasu w zagrożonej dolinie sierpień 2019

Lista motyli chronionych występujących na obszarze

cytat z opracowania miasta " prognoza oddziaływania na środowisko" :znaleziono od 42 do 45 gatunków, z których 6 znajduje się na liście gatunków zagrożonych w skali Europy (International Union for Conservation of Nature: IUCN Red List Category (Europe)), tj.: czerwończyk nieparek Lycaena dispar, czerwończyk zamgleniec Lycaena alciphron i czerwończyk płomieniec Lycaena hippothoe, dostojka laodyce Argynnis laodice, rusałka drzewoszek Nymphalis xanthomelas oraz paź królowej Papilio machaon.


Trzy z nich tj. czerwończyk nieparek, rusałka drzewoszek oraz paź królowej, figurują także na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce (Głowaciński red. 2002), a dodatkowo czerwończyk nieparek jest objęty ścisłą ochroną gatunkową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16.12.2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.


Lista gatunków ptaków chronionych występujących na obszarze

Na inwentaryzowanym obszarze stwierdzono 21gatunków ptaków (raport OTOP Trójmiasto 29 lipca 2019 rok) - świeżutki raport z organizacji z którą się skontaktowaliśmy .. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Jeszcze więcej wymienia samo opracowanie miasta ...


Uwzględniając fakt, że prace inwentaryzacyjne prowadzone były w drugiej połowie lipca, a więc pod koniec okresu lęgowego większości gatunków ptaków,należy przypuszczać, że bogactwo gatunków lęgowych jak i żerujących nainteresującym nas obszarze w okresie wiosennym jest znacząco większe.


OŚ -gatunek pod ochroną ścisłą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16grudnia2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt = bogatka, Dzięcioł duży, Dzięcioł zielony, Dzięciołek, Kos, Modraszka, Myszołów, Pliszka siwa, Rudzik, Strzyżyk, Zięba,

OCZ -gatunek pod ochroną częściową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska zdnia 16grudnia2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt =Czapla siwa, kruk,

DP –gatunki umieszczone w Załączniku IDyrektywy Ptasiej = Żuraw,Gąsiorek (na zdjęciu),

SPEC –Species of European Conservation Concern –gatunki szczególnej troski:

SPEC2 –gatunki o niekorzystnym statusie ochronnym, skoncentrowane w Europie = Trznadel, Muchołówka szara, Gąsiorek

SPEC3 –gatunki o niekorzystnym statusie ochronnym= Jerzyk

(według BirdLife International 2017)


jesteś aktywny, interesują Cię ważne sprawy ... ta sprawa jest WAŻNA !

Pomóż uratować las i zwierzęta .. udostępnij zrzutkę ... im nas więcej

Dorzuć ile możesz, każde 25 zł, 50 zł czy 200 zł pomoże uratować zwierzęta i Trójmiejski Park Krajobrazowy .. jesteś aktywny, interesują Cię ważne sprawy ... ta sprawa jest WAŻNA !

Trójmiejski Park Krajobrazowy to nasza Amazonia, to płuca dla całej aglomeracji trójmiasta. Prosimy o wsparcie ...

mieszkańcy Gdyni, Gdańska, Sopotu oraz Inicjatywa Zielone Trójmiasto - Kacze Buki

niedziela, 1 września 2019 o 21:13

Witajcie dziś w dolinie znowu widziane tropy sarny i jelenia ...

czwartek, 29 sierpnia 2019 o 08:18

Witajcie nadal potrzebujemy Waszego wsparcia, szykujemy nowe dokumenty ..

wtorek, 6 sierpnia 2019 o 21:11

Dziś minął termin składania UWAG do planu 1709, pierwszy krok za nami ... teraz zbieramy fundusze, aby zorganizować informacyjny mailing do urzędów, instytucji i osób wpływowych

wtorek, 6 sierpnia 2019 o 08:16

Rozpoczynamy zrzutkę, prosimy o wsparcie i powstrzymanie betonowania każdego centymetra zielonej przestrzeni w Trójmieście, dziękujemy za każde wsparcie

Aby dodać komentarz lub

BJ

Barbara Jezierska

Bardzo popieram

PL

Piotr Lewandowski

Powodzenia ! Trzymam kciuki

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Przyłączam się, pozdrowienia z Gdańska :)

WJ

Walentyna Juńska

Razem damy radę!

Dane wpłacających zostały ukryte przez organizatora

Najwięcej środków dzięki udostępnieniom

Nasi użytkownicy założyli

372 917 zrzutek

Pomóż zebrać 25 000 zł dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

737
udostępnień

Zorganizuj własną zrzutkę na dowolny cel:

Google Play
App Store

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.