id: cnk7k8

Działalność Instytutu Spraw Społecznych

Działalność Instytutu Spraw Społecznych

Nasi użytkownicy założyli 1 177 760 zrzutek i zebrali 1 230 588 937 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Instytut Spraw Społecznych

Fundacja ISS to fundacja parasolowa o poziomej strukturze, która w porozumieniu z różnymi grupami, aktywistkami i prawnikami realizuje konkretne projekty, tożsame z celami statutowymi fundacji. Misją fundacji jest wspieranie praw człowieka, sprawiedliwości społecznej i wolności obywatelskiej oraz budowanie społeczeństwa otwartego. Wspólnym mianownikiem podejmowanych przez nas działań jest ochrona podstawowych praw i przeciwdziałanie nienawiści.

Ta zrzutka będzie otwarta na stałe, a jej treść będzie aktualizowana w miarę pojawiania się nowych projektów fundacji!


Jakie projekty wspieramy?Pieniądze ze zrzutki będą przeznaczone na bieżącą działalność fundacji oraz wsparcie projektów, takich jak:

- Mordo Iuris - niecodziennik antyfundamentalistyczny, grupa aktywistek monitorujących i analizujących działalność ruchów fundamentalistycznych w Polsce i obnażających ich prawdziwe intencje. W 2021 r. fundamentaliści zagrozili grupie pozwami za rzekome naruszenie dobrego imienia. Mordo Iuris znajdziecie w mediach społecznościowych, gdzie zrzesza już ponad 50-tysięczną społeczność!

v42edbfa1b03766a.jpeg

- Monitoring Wolności Słowa – specjalistyczny projekt mający celu uczestnictwo przedstawiciela fundacji w charakterze strony społecznej w rozprawach dot. art. 196 kodeksu karnego, czyli tzw. obrazy uczuć religijnych. Liczba tego typu spraw z roku na rok rośnie, a przepisy karne wykorzystywane są do ścigania osób zajmujących się działalnością artystyczną i aktywistyczną, aby wywołać w tych środowiskach efekt mrożący i autocenzurę. Chcemy temu przeciwdziałać.

n1127e40ee8ac18d.jpeg

Naszym celem jest objęcie monitoringiem jak największej ilości postępowań sądowych, prowadzonych w sprawach dotyczących obrazy uczuć religijnych, w których zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego lub indywidualnego. Chcielibyśmy, by wsparcie udzielone przez Fundację miało charakter realny. Dlatego też uznaliśmy, iż udział przedstawiciela Fundacji w takich postępowaniach może być kluczowy przekazania naszego stanowiska.


Wasze wsparcie umożliwi przedstawicielowi Fundacji zgłoszenie udziału w prowadzonych postępowaniach karnych, w sprawach o przestępstwo z art. 196 kodeksu karnego. Przedstawiciel organizacji społecznej może, za zgodą stron postępowania i sądu, brać udział w postępowaniu przed sądem. W takim przypadku ma on prawo do składania oświadczeń przed sądem, przygotowywać opinie Fundacji [nazywane Opiniami przyjaciela sądu], jak także wypowiedzieć się po zamknięciu przewodu sądowego, gdzie przedstawi końcowe stanowisko Fundacji. Każda wpłata umożliwi:


1. regularne monitorowanie spraw karnych na etapie sądowym, związanych z przestępstwem obrazy uczuć religijnych

2. przygotowanie wniosku o udzielenie zgody na udział Fundacji i jej przedstawiciela w danej sprawie, jak także wysłanie wskazanych dokumentów do sądu w przypadku, gdy udział Fundacji w sprawie jest zgodny z jej celami statutowymi

3. dojazd przedstawiciela Fundacji na rozprawę [co czasem wiąże się z potrzebą noclegu, zwłaszcza w przypadku, gdy sprawa sądowa ma odbyć się o wczesnych godzinach, w różnych miastach na terenie Polski]

4. przygotowanie do złożenia ustnego stanowiska przedstawiciela Fundacji na rozprawie

5. przygotowanie Opinii przyjaciela sądu i złożenie jej w danej sprawie

6. przygotowanie płomiennej mowy końcowej :)


- i innych, o których mamy nadzieję więcej będziemy mogły opowiedzieć jak najszybciej 😊

Śledźcie nas na ISS.org.pl!

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 10

BK
Beata Kłopocka-Gzyra
BH
Maciej Horbowski
 
Dane ukryte
350 zł
WF
Witold
10 zł
 
Dane ukryte
50 zł
 
Dane ukryte
20 zł
 
Dane ukryte
20 zł
 
Dane ukryte
5 zł

Komentarze 1

 
2500 znaków