id: cnk7k8

Działalność Instytutu Spraw Społecznych

Działalność Instytutu Spraw Społecznych

Nasi użytkownicy założyli 1 038 211 zrzutek i zebrali 1 109 601 030 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Instytut Spraw Społecznych

Fundacja ISS to fundacja parasolowa o poziomej strukturze, która w porozumieniu z różnymi grupami, aktywistkami i prawnikami realizuje konkretne projekty, tożsame z celami statutowymi fundacji. Misją fundacji jest wspieranie praw człowieka, sprawiedliwości społecznej i wolności obywatelskiej oraz budowanie społeczeństwa otwartego. Wspólnym mianownikiem podejmowanych przez nas działań jest ochrona podstawowych praw i przeciwdziałanie nienawiści.

Ta zrzutka będzie otwarta na stałe, a jej treść będzie aktualizowana w miarę pojawiania się nowych projektów fundacji!


Jakie projekty wspieramy?Pieniądze ze zrzutki będą przeznaczone na bieżącą działalność fundacji oraz wsparcie projektów, takich jak:

- Mordo Iuris - niecodziennik antyfundamentalistyczny, grupa aktywistek monitorujących i analizujących działalność ruchów fundamentalistycznych w Polsce i obnażających ich prawdziwe intencje. W 2021 r. fundamentaliści zagrozili grupie pozwami za rzekome naruszenie dobrego imienia. Mordo Iuris znajdziecie w mediach społecznościowych, gdzie zrzesza już ponad 50-tysięczną społeczność!

v42edbfa1b03766a.jpeg

- Monitoring Wolności Słowa – specjalistyczny projekt mający celu uczestnictwo przedstawiciela fundacji w charakterze strony społecznej w rozprawach dot. art. 196 kodeksu karnego, czyli tzw. obrazy uczuć religijnych. Liczba tego typu spraw z roku na rok rośnie, a przepisy karne wykorzystywane są do ścigania osób zajmujących się działalnością artystyczną i aktywistyczną, aby wywołać w tych środowiskach efekt mrożący i autocenzurę. Chcemy temu przeciwdziałać.

n1127e40ee8ac18d.jpeg

Naszym celem jest objęcie monitoringiem jak największej ilości postępowań sądowych, prowadzonych w sprawach dotyczących obrazy uczuć religijnych, w których zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego lub indywidualnego. Chcielibyśmy, by wsparcie udzielone przez Fundację miało charakter realny. Dlatego też uznaliśmy, iż udział przedstawiciela Fundacji w takich postępowaniach może być kluczowy przekazania naszego stanowiska.


Wasze wsparcie umożliwi przedstawicielowi Fundacji zgłoszenie udziału w prowadzonych postępowaniach karnych, w sprawach o przestępstwo z art. 196 kodeksu karnego. Przedstawiciel organizacji społecznej może, za zgodą stron postępowania i sądu, brać udział w postępowaniu przed sądem. W takim przypadku ma on prawo do składania oświadczeń przed sądem, przygotowywać opinie Fundacji [nazywane Opiniami przyjaciela sądu], jak także wypowiedzieć się po zamknięciu przewodu sądowego, gdzie przedstawi końcowe stanowisko Fundacji. Każda wpłata umożliwi:


1. regularne monitorowanie spraw karnych na etapie sądowym, związanych z przestępstwem obrazy uczuć religijnych

2. przygotowanie wniosku o udzielenie zgody na udział Fundacji i jej przedstawiciela w danej sprawie, jak także wysłanie wskazanych dokumentów do sądu w przypadku, gdy udział Fundacji w sprawie jest zgodny z jej celami statutowymi

3. dojazd przedstawiciela Fundacji na rozprawę [co czasem wiąże się z potrzebą noclegu, zwłaszcza w przypadku, gdy sprawa sądowa ma odbyć się o wczesnych godzinach, w różnych miastach na terenie Polski]

4. przygotowanie do złożenia ustnego stanowiska przedstawiciela Fundacji na rozprawie

5. przygotowanie Opinii przyjaciela sądu i złożenie jej w danej sprawie

6. przygotowanie płomiennej mowy końcowej :)


- i innych, o których mamy nadzieję więcej będziemy mogły opowiedzieć jak najszybciej 😊

Śledźcie nas na ISS.org.pl!

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 10

BK
Beata Kłopocka-Gzyra
BH
Maciej Horbowski
 
Dane ukryte
350 zł
WF
Witold
10 zł
 
Dane ukryte
50 zł
 
Dane ukryte
20 zł
 
Dane ukryte
20 zł
 
Dane ukryte
5 zł

Komentarze 1

 
2500 znaków