id: cyuvkt

Razem dla Ukraińskich Ogrodów Zoologicznych

Razem dla Ukraińskich Ogrodów Zoologicznych

Nasi użytkownicy założyli 1 188 013 zrzutek i zebrali 1 250 243 087 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności5


 • 0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Tragedia, która rozgrywa się na Ukrainie dotyka również zwierząt.


W obliczu wojny stanęły ukraińskie Ogrody Zoologiczne. Pracownicy dzielnie stawiają czoła przeciwnościom losu, jednak jest im coraz ciężej i bez naszego wsparcia, nie będą w stanie zapewnić odpowiedniej ochrony i opieki swoim podopiecznym. Zwracamy się zatem do wszystkich osób, którym los zwierząt nie jest obojętny o wsparcie finansowe. W tym momencie nie jesteśmy jeszcze w stanie oszacować konkretnej kwoty, ale już wiemy, że potrzebne będą ogromne pieniądze. Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami Ogrodów i na bieżąco weryfikujemy zapotrzebowanie w poszczególnych ośrodkach.ASKANIA NOWA W OKUPOWANYM OBWODZIE CHERSOŃSKIM


Rezerwat o obszarze 33,3 tys. ha, wpisany na listę informacyjną UNESCO. Występuje tu ponad 500 gatunków roślin i ponad 3000 gatunków zwierząt, w tym 69 wpisanych do Ukraińskiej czerwonej księgi gatunków zagrożonych. Tamtejsze miesięczne zapotrzebowanie to aż 40 ton jedzenia miesięcznie. Aktualnie 250 pracowników pozostaje bez wypłat. Za kilka dni prawdopodobnie będą odcięci od komunikacji telefonicznej, a wszystkie dostawy zostały wstrzymane. Poprosili nas o pomoc w dostarczeniu wyżywienia dla zwierząt i pracowników pozostających bez środków do życia. Codziennie informują nas o sytuacji w rezerwacie i zoo.


LUTSK ZOO


Pracownicy pozostają przy zwierzętach mieszkając na terenie Ogrodu Zoologicznego. Dzięki Waszej pomocy udało nam się skompletować najpotrzebniejsze materiały, tj. materace, koce, nosze dla zwierząt, specjalistyczne karmy dla zwierząt oraz wyżywienie dla 30 pracowników. Aktualnie oczekujemy na transport z Łódzkiego Zoo.


v7790c5e3fe36841.jpeg

l7e02f50c1b49d56.jpeg


CHARKÓW


28.02 w Charkowie spadły pociski militarne niszcząc cywilną infrastrukturę. Ogród Zoologiczny znajduje się w centrum miasta, na tę chwilę nie ucierpiały żadne zwierzęta. Pracownicy pozostają ze zwierzętami na terenie Ogrodu przez całą dobę. Otrzymaliśmy od nich zapotrzebowanie na karmy specjalistyczne i leki. Potrzebne są generatory prądu i filtry do oczyszczania wody pitnej.

 


WHITE ROCK BEAR SHELTER


Ośrodek Rehabilitacji niedźwiedzi brunatnych pod Kijowem. Pracownicy wraz ze swoimi rodzinami przebywają na terenie obiektu w centrum konfliktu zbrojnego. Niestety zapasy karmy dla zwierząt są bliskie wyczerpaniu. Jesteśmy w trakcie zbioru pokarmu dla podopiecznych ośrodka oraz kumulujemy środki pieniężne.


f5afc2f5fd8dbfc6.jpegKIJÓW


W niezwykle trudnej sytuacji znajduje się również Kijowskie Zoo. Ogród jest zamknięty, a pracownicy pozostają przy zwierzętach przez całą dobę, by zapewnić im należytą opiekę. Aktualnie ewakuacja zwierząt z Zoo nie jest możliwa. Pozostajemy w ciągłym kontakcie z Dyrekcją Ogrodu, która na bieżąco informuje nas o sytuacji. 


W aktualizacjach będziemy podawać na bieżąco informacje o sytuacji Ogrodów, w jakiej się znajdują.


W trakcie trwającej wojny mogą zginąć gatunki, którym człowiek miał zapewnić ochronę przed zagładą. Nie pozwólmy na to! Bez naszej pomocy Ogrody nie będą w stanie realizować misji, do której zostały powołane.


RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!


PRO BONO HOMINUM ET ANIMALIUM


x5ca32fb40e5259b.jpeg

English below:

The tragedy that takes place in Ukraine also affects animals.


The Ukrainian Zoological Gardens faced the war. Employees bravely face adversities, but it is getting harder and harder for them and without our support, they will not be able to provide adequate protection and care for their charges. Therefore, we turn to all people who are not indifferent to the fate of animals for financial support. At this point, we are not yet able to estimate a specific amount, but we already know that a lot of money will be needed. We are in constant contact with representatives of the Gardens and we verify the demand in individual centers on an ongoing basis.ASKANIA-NOVA IN THE OCCUPIED KHERSON OBLAST


Nature reserve located within the dry Taurida steppe near Oleshky Sands and active member of the UNESCO Man and the Biosphere Programme. It is also a research institute of the Ukrainian Academy of Agricultural Sciences. The reserve consists of a zoological park, a botanical (dendrological) garden, and an open territory of virgin steppes. There are over 500 species of plants and over 3,000 animal species, including 69 listed in the Ukrainian Red Book of Endangered Species. The monthly demand there is as much as 40 tons of food per month. Currently, 250 employees remain without any salaries. In a few days, they will probably be cut off from telephone communication, and all deliveries have been suspended. They asked us to help provide food for animals and destitute workers. Every day they inform us about the situation in the reserve and the zoo.LUTSK ZOO


Employees stay with the animals while living in the Zoological Garden. Thanks to your help, we were able to complete the most necessary materials, such as mattresses, blankets, stretchers for animals, specialized animal feed and food for 30 employees. We are currently waiting for transport from the Łódź Zoo.r7ea13e873e98439.jpeg


ldd1132826218219.jpegKHARKOV


On February 28, military missiles fell in Kharkiv, destroying civilian infrastructure. The Zoological Garden is located in the city center, so far no animals have suffered any damage. Employees stay with animals in the Garden around the clock. We received a demand for specialized feeds and medications from them. Power generators and filters for purifying drinking water are needed.


 


WHITE ROCK BEAR SHELTER


Brown Bear Rehabilitation Center near Kiev. Employees and their families are on the site in the center of an armed conflict. Unfortunately, pet food supplies are close to running out. We are collecting money and food for the charges of the center.


f2b66bf7bbaa6844.jpegKIEV


The Kiev Zoo is also in an extremely difficult situation. The garden is closed and employees stay with the animals 24 hours a day to ensure they are properly looked after. Currently, it is not possible to evacuate animals from the Zoo. We are in constant contact with the Garden Directorate, which keeps us informed about the situation.

In the updates, we will provide up-to-date information about the situation of the Gardens in which they are located.


In the course of the ongoing war, species that humans were supposed to protect from extinction may perish. Let us not allow it! Without our help, the Gardens will not be able to carry out the mission for which they were established.


TOGETHER WE CAN DO MORE!


PRO BONO HOMINUM ET ANIMALIUM


lb85ac1c776337eb.jpeg

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 1479

preloader

Komentarze 29

 
2500 znaków
 • DJ
  Diana Jane Sheridan for Teresa Feldman

  I am sending this donation on behalf of my friend Teresa Feldman who is deeply concerned about the plight of animals in Ukraine both in Zoos and domestically.

  800 zł
 • KP
  Klub POTOK, CALADRIA, CHAOSTREAM, Rosary, CrossRoad

  Kwota ze sprzedaży biletów koncertu charytatywnego w klubie POTOK - Drugi Dom Ludzi Rocka.

  1 690 zł
 • AT
  Adam Twardowski

  Adam Twardowski w imieniu Precon Polska Sp. z O.O.

  5 000 zł
 • DW
  Figa

  Robicie świetną robotę. Brawo👏

  50 zł
 • Marcin Misiak

  Jeśli wam się uda pomóc także w Zoo w Demidievie to byłoby super. Dzięki wielkie i brawo!