id: cyxnkc

Pomoc po pożarze domu rodziny Trochanowskich z Bielanki

Pomoc po pożarze domu rodziny Trochanowskich z Bielanki

Nasi użytkownicy założyli 1 152 346 zrzutek i zebrali 1 197 697 469 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Szanowni Państwo,


zwracamy się do Was z prośbą o pomoc finansową dla rodziny Trochanowskich z Bielanki. W dniu 28 listopada 2023 r. w godzinach wieczornych w rodzinnym domu Stefanii i Jarosława Trochanowskich wybuchł pożar.


W wyniku szybkiej akcji gaśniczej udało się uratować dom przed całkowitym zniszczeniem, jednak pomieszczenia budynku po pożarze nie pozwalają na egzystencję. W najgorszym stanie jest parter budynku. Oprócz zniszczeń spowodowanych ogniem, są też zniszczenia spowodowane dużą ilością wody gaśniczej.


Największemu zniszczeniu uległa część, w której zamieszkiwał i pracował Maestro Jarosław Trochanowski, założyciel i długoletni dyrygent Reprezentacyjnego Zespołu Łemków w Polsce „Łemkowyna”. W tej chwili najpilniejsze prace remontowe skupią się wokół wymiany instalacji elektrycznej w całym domu oraz części okien. Przez brak prądu budynku nie można ogrzewać, brak jest również bieżącej wody (nie pracuje pompa). Pozostałe prace remontowe: nowe tynki ścienno-sufitowe, malowanie pomieszczeń, nowe podłogi oraz wymiana części spalonej elewacji.


Ze zbiórki postaramy się dostosować pomieszczenia do zamieszkania, aby rodzina mogła wrócić do normalnego życia, a nasz Maestro do komponowania...


Prosimy o wsparcie. Dom rodzinny Trochanowskich przez wiele lat był otwarty dla wszystkich, którym bliska była łemkowska kultura. Był centrum i sercem łemkowskiej działalności.

Stowarzyszenie Łemków,

Stowarzyszenie „Ruska Bursa” w Gorlicach


Дорогы,

звертаме ся до Вас з прошыньом о фінансову допомогу для родины Трохановскых

з Білянкы. Ввечер 28. листопада 2023 р. в родинній хыжы Штефаніі і Ярослава

Трохановскых явил ся оген.

В результаті скорой протиогньовой акциі повело ся сохранити хыжу перед

цілковитым знищыньом, єднако поєдны поміщыня будинку по пожарі не

позваляют еґзистувати. Найгірше має ся партер будинку. Окрем знищынь

спричыненых огньом, сут тіж знищыня по великій кількости воды схоснуваній до

гашыня.

Найбільше потерпіла част, в котрій жыл і творил Маестро Ярослав Трохановскій,

основатель і долголітній дириґент Репрезентацийного Ансамблю Лемків в

Польщы «Лемковина». На тоту хвилю найпильнійшы ремонтовы працы зосередят

ся на выміні електричной інсталяциі в цілій хыжы і части выглядів. Через брак

електрикы хыжы не годен огрівати, ніт воды (не робит помпа). Дальшы

ремонтовы працы: новы тинкы на стіны і повалу, малюваня поміщынь, новы

підлогы і выміна спаленой елевациі.


Зо збіркы постараме ся достосувати поміщыня до жытя, так жебы родина могла

повернути до нормальности, а наш Маестро до компонуваня…

Просиме о спертя. Родинна хыжа Трохановскых вельо років была одкрыта для

вшыткых, якым близка была лемківска культура. Была центром і серцьом

лемківской діяльности.

Стоваришыня Лемків

Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях


Część zdjęć pochodzi z portali HaloGorlice i Gorlice112.pl


Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Jeszcze nikt nie założył skarbonki na tej zrzutce. Twoja może być pierwsza!

Wpłaty 264

preloader

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!