id: d4yt7c

Na możliwość rozwoju.

Na możliwość rozwoju.

Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.

Nasi użytkownicy założyli 1 176 535 zrzutek i zebrali 1 228 500 183 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za wsparcie. Dzięki wam mogę zdobywać nową wiedzę i się rozwijać w kierunku jaki sobie obrałem ponad rok temu, a jakim jest nauka programowania.


Obecnie udało mi się napisać i udostępnić w sklepie Google Play pierwszą aplikację jaką jest "Easy Num". Celem tej gry jest trening naszej uwagi i skupienia.


Zaraz po zakończeniu pracy nad "Easy Num" zacznę kolejny projekt który będzie nawiązywał do ekologi, źródeł energii oraz trenował nasz mózg pod względem koncentracji oraz szybkości reakcji. Dziękuję za wszelką pomoc.


Hello everyone.


Thank you very much for your support. Thanks to you I can gain new knowledge and develop myself in the direction I took over a year ago, which is learning programming.
Currently, I was able to write and share in the Google Play store the first application which is "Easy Num". The goal of this game is to train our attention and focus.
Immediately after finishing work on "Easy Num" I will start another project that will refer to ecology, energy sources and train our brain in terms of concentration and reaction speed.


  Thank you for all the help.


Привет всем.


Большое спасибо за вашу поддержку. Благодаря вам я могу получить новые знания и развиваться в направлении, которое я взял более года назад, - это обучение программированию.
В настоящее время я смог написать и поделиться в магазине Google Play первым приложением, которое называется «Easy Num». Цель этой игры - тренировать наше внимание и внимание.
Сразу после завершения работы над «Easy Num» я начну другой проект, который будет касаться экологии, источников энергии и обучения нашего мозга с точки зрения концентрации и скорости реакции.


 Спасибо за всю помощь.


Привіт всім.


Дуже дякую за вашу підтримку. Завдяки вам я можу здобути нові знання та розвиватись у тому напрямку, яким я займався рік тому, а це вивчення програмування.
В даний час мені вдалося написати та поділитися в магазині Google Play першим додатком, який є "Easy Num". Мета цієї гри - тренувати нашу увагу та зосередженість.
Відразу після закінчення роботи над "Easy Num" я розпочну ще один проект, який стосуватиметься екології, джерел енергії та тренуватиме наш мозок з точки зору концентрації та швидкості реакції.


 Дякую за всю допомогу.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty

nikt jeszcze nie wpłacił, możesz być pierwszy!

Nikt jeszcze nie wpłacił, możesz być pierwszy!

Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!