Zakończona 30.11.2018r ID: daba49

Pomoc dla społeczności żyjącej blisko lini frontu na wschodniej Ukrainie.Sprzedaż fotografii.

Zebrano 10 652 zł
z kwoty 12 000 zł

88 %

WPŁAĆ

Pomóż udostępniając zrzutkę!

368
udostępnień

Krótki opis zrzutki (tylko tekst)


[for English please click EN on the top right]

Sprzedaję fotografie w zbiórce dla małej społeczności żyjącej blisko lini frontu na wschodzie Ukrainy.
Potrzebne są piecyki, podgrzewacze wody, kuchenki elektryczne, łóżka, szafy, ręczniki, pościel.
Cały dochód ze zbiórki przekażę na rzecz kupna powyższych.
Przez rok realizowałem projekt dokumentalny w strefie konfliktu. Mieszkałem u tych ludzi. Chcę się jakoś odwdzięczyć.


Selling photographs in a fund-rise for a community living close to the front line in eastern Ukraine.
They need fireplace type heaters, water heaters, electric cookers, bed, wardrobes, towels, bedding.
I will transfer all income from the fund-rise for the purchase of needed things.
For a year I carried out a documentary project. I lived with those people for some time. I want to give something back.


Opis zrzutki (tutaj oprócz tekstu dodasz też zdjęcia - użyj edytora po lewej stronie)

Zbieram pieniądze dla małej społeczności żyjącej w Avdiivce (przedmieścia Doniecka), skupionej w jednym kilkupiętrowym bloku, blisko lini frontu.

Na wynajętym piętrze jest m. in. sala do tańca. Organizowane są w niej zajęcia dla dzieci. Jest również pokoik w którym mieszka Ira. Jest makijażystką. Jej syn zginął w wyniku ostrzałów. Pokój obok mieszka Tanja z swoją córką Kristiną. Ira, Tanja i Kristina nie mają domów. Dom Tanji został przestrzelony przez pocisk czołgowy w 2014 r. Nie da się w nim mieszkać. Na prawo od pokoju Iry jest sala, w której znajduję się kościół protestancki - krzesła, stary telewizor i krzyż. Codziennie o szóstej rano przychodzi tam kilku ludzi. Śpiewają modlitwy. Nie da się wtedy spać. W niedzielę ludzi przychodzi więcej.

Wszystkim pomaga Elena Pisareva. Prowadzi fundacje Dopomoga Avdiivce. Wyceniliśmy najpilniejsze potrzeby (opisane poniżej). Jeśli zbiórka się powiedzie, Elena zakupi je na miejscu.

Tanja w kościele protestanckim.

Lekcja tańca.

Potrzebne są piecyki typu kominkowego, podgrzewacze wody, kuchenki elektryczne, łóżka, szafy, ręczniki, pościel. Dach wymaga remontu, jest uszkodzony, ale ze względu na działania wojenne jest on niemożliwy do przeprowadzenia.

Cały dochód ze zbiórki oddam na fundacje Eleny.

Tanja z Kristiną. fot archiwum Eleny Pisarevy

Remont piętra. fot archiwum Eleny Pisarevy

Udokumentujemy wszystko. Elena na pewno zrobi mnóstwo zdjęć, do których dam Wam dostęp w aktualnościach zrzutki. Jeśli zbiórka się uda, pojadę najpóźniej do końca stycznia do Avdiivki i nagram krótki film o zmianach na piętrze.

W zamian mogę dać Wam moje fotografie. Od października ’17 do maja ’18 pracowałem nad projektem dokumentalny o codzienności i nudzie wojny w Donbasie. Zrzutka jest jego kontynuacją. Fotografie z projektu zostały nominowane do finału Grand Press Photo 2018.


[PROSZĘ WYBIERZ FOTOGRAFIĘ Z PLIKU PDF]


Proszę zauważ, że fotografie nr 9 i 10 z filmu nie są dostępne. Są ważne, ale na rzecz tej zbiórki postanowiłem ich nie sprzedawać. W zamian dodałem te pakazujące miłość, nie śmierć.

Fotografie wydrukuje Michał Wiatrowski (Fineartfoto).

W razie pytań proszę o kontakt mailowy: [email protected]

I am raising money for a small community living in Avdiivka (suburbs of Donetsk), concentrated in a single block of flats, close to the front line.

On the rented floor among the others there is a room to dance. Activities for children are organized there. There is also a room in which Ira lives. She is a make-up artist. Her son died as a result of shelling. In a room near by lives Tanja with her daughter Kristina. Ira, Tanja and Kristina do not have homes. Tanja's house was shot by a tank missile in 2014. It is impossible to live in it. To the right of Ira's room there is a room where a Protestant church is located - chairs, an old TV set and a cross. Every day at six in the morning several people come there. Singing is praying. You can not sleep then. On Sunday, more people come.

Elena Pisareva helps everyone. She runs the foundation Dopomoga Avidiivce. We have valued the most urgent needs (described below). If the fund-rise is successful, Elena will buy everything needed on the spot.

Tanja in the protestant church.

Dance clases.

They need: fireplace type heaters, water heaters, electric cookers, bed, wardrobes, towels, bedding. The roof needs renovation, it is damaged, but due to warfare it is impossible to carry out.

I will transfer all the income from the fund-rise to Elena's foundation.

Tanja with Kristina, photo from Elena's archive.

Repairs, photo from Elena's archive.

We will document everything. Elena will definitely take a lot of photos, which I will give you access to in the news of this fund-rise. If it is successful, I will go to Avdiivka by the end of January at the latest and I will make a short film on the community and the changes.

In return, I can give you my photographs. From October 2017 to May 2018, I was working on a documentary project about everyday life and boredom of the Donbas war. The fund-rise is its continuation. Photographs from the project were nominated to final of Grand Press Photo 2018.


[PLEASE CHOSE A PHOTOGRAPH FROM THE PDF FILE]


Please notice that photographs no 9 & 10 from the video are not available. They are important, but in favor of this fund-rise I decided not to sell them. In return, I added those showing love, not death.

Photographs will be printed by Michał Wiatrowski (Fineartfoto).

Please, mail me with any question: [email protected]

wtorek, 27 listopada 2018 o 13:26

Niezależnie od powodów wprowadzenia stanu wojennego na Ukrainie, przeleję dzisiaj cały dochód ze zbiórki ( po odliczeniu kosztów produkcji i wysyłki fotografii ) . Nie zmienia to faktu że zbiórka trwa do piątku.

wtorek, 27 listopada 2018 o 13:26

Regardless of the reasons for the imposition of martial law in Ukraine I will transfer all income from the find-rise today (after subtracting the cost of producing and shipping photographs). It does not change the fact that the fund-rise lasts until Friday.

wtorek, 27 listopada 2018 o 13:26

http://www.radiokrakow.pl/audycje/rozmowy-przed-hejnalem/wojna-to-nuda-83502/

wtorek, 27 listopada 2018 o 13:26

https://www.janjurczak.com/projects/dziennik-polski-wywiad

czwartek, 22 listopada 2018 o 15:28

Rozmowa dla RMF FM: https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-jan-jurczak-na-wojnie-nie-szukam-sensacji-interesuje-mnie-co,nId,2689823

poniedziałek, 19 listopada 2018 o 10:11

Fresh From Poland talk: bit.ly/CloseEncounters2

poniedziałek, 19 listopada 2018 o 10:06

In Spokoj on Bracka street in Krakow there is a can to which You can put 5 zloty to support initiative:)

poniedziałek, 19 listopada 2018 o 10:06

W Spokoju na Brackiej w Krakowie jest puszka, do której możesz wrzucić 5 złoty i wesprzeć inicjatywę:)

piątek, 2 listopada 2018 o 21:16

I transfered first 1000 PLN. They bought heaters and a multicooker. Thank You.

piątek, 2 listopada 2018 o 21:15

Przelałem pierwsze 1000 PLN. Kupili piece i robota kuchennego (multicooker). Dziękuję.

piątek, 2 listopada 2018 o 21:11

You should have an information channel regarding the fund-rise. I prefer not to bind it closely to my person. Thank You. It works. ♥ ✌ https://facebook.com/peaceandloveinitiative/

piątek, 2 listopada 2018 o 21:10

Należy Wam się kanał informacyjny dotyczący zbiórki. Wolę go nie wiązać ściśle z moją osobą. Dziękuję Wam. To działa. ♥ ✌ https://facebook.com/peaceandloveinitiative/

sobota, 27 października 2018 o 09:39

Fotopolis o akcji. https://bit.ly/2z4Jgzl

Aby dodać komentarz lub

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Powodzenia i wszystkiego dobrego! ;)

Jan Jurczak

dziękuję

B

Basia

Wspaniała inicjatywa. Dzięki Jan, że robisz coś co właściwie powinien robić na własną rękę każdy z nas. 5!

Jan Jurczak

dzięki, 5:)

Jan Jurczak

Dziękuję! Idzie to prześwietnie. Pokój i miłość dla Was wszystkich.
It is going great. Peace and love for all of You ❤️✌️

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Gratuluje i powodzenia!

C

Chrisfromthehouse

No nieźle kurczaku!

AP

Artur Pławski

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Janek,dobra robota,bardzo dobra!

M

Malwina

powodzenia!

AP
ukryta
Artur Pławski
RM
ukryta
Rafal Milach
MK
ukryta
Monika Krężelok
KB
ukryta
Katarzyna Bodora
GS
ukryta
Grazyna Siedlecka
TS
ukryta
Tomasz Sendyka
JB
ukryta
Jan Baran
DS
ukryta
Dorota Soida
AN
ukryta
Ania Nałęcka-Milach
ZP
ukryta
Zofia Prokop
KL
ukryta
katarzyna legendz
C
ukryta
Chrisfromthehouse
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
PS
ukryta
Paweł Starzec
FS
ukryta
Filip Skowron
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
A
ukryta
Agnieszka
KS
ukryta
Katka Szczepkowska
Kamila Fołta-Kicman
ukryta
Kamila Fołta-Kicman
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
TG
ukryta
Tomasz Gutek
WG
ukryta
Wojciech Grabowski
SL
ukryta
Stanisław Lubański
A
ukryta
Alicja
A
ukryta
Anna
PH
ukryta
Paweł Heród
KR
ukryta
Katarzyna Rybicka
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
RL
ukryta
Robert Lewandowski
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
A
ukryta
[email protected]
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
RK
ukryta
Rafał Korzeniowski
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
KR
ukryta
Katarzyna Rodacka
DI
ukryta
Daria Izworska
ukryta
Karolina Ćwik
MM
ukryta
Michał Majewski
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
RZ
ukryta
Remigiusz Zawadzki
B
ukryta
Basia
M
ukryta
Malwina
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
MB
ukryta
Marta Berens
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
MG
ukryta
Marcin Giba
EW
ukryta
Emilia Wegierek
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
I
ukryta
Iza
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
SP
ukryta
Szymon Petranowicz
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
AS
ukryta
Agnieszka Sejud
KH
ukryta
Katarzyna Hordyńska
Jan Jurczak
ukryta
Jan Jurczak
Jan Jurczak
ukryta
Jan Jurczak
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
JB
ukryta
Jakub Bors
Magda Jaroszewicz
ukryta
Magda Jaroszewicz
AN
ukryta
Aneta Nytko
Z
ukryta
Zofia i Andrzej&Kasia Zachwieja
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
AM
ukryta
Aneta Marmul
AM
ukryta
Aureliusz Marszalek
J
ukryta
Joanna
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
BM
ukryta
Beata Małyska
PS
ukryta
Paweł Stasiewicz
MB
ukryta
Maria Bombała
AM
ukryta
Aureliusz Marszalek
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
MK
ukryta
Mateusz Kowalik
BW
ukryta
Bartek Warzecha
KG
ukryta
Karolina Gembara
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
P
ukryta
Przemysław Matląg
AR
ukryta
Anna Rulecka
M
ukryta
Martyna
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
ukryta
Anna Zagrodzka
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
KC
ukryta
Kasia C
DN
ukryta
Dobrochna Niezgoda
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Nasi użytkownicy założyli

261 178 zrzutek

Pomóż zebrać 12 000 zł dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

368
udostępnień

NAGRODY

Hasło do krótkiego filmu dokumentującego zmiany.

30 zł i więcej

Jeśli zbiórka się powiedzie, pojadę najpóźniej do końca stycznia do Avdiivki i zrealizuję krótki film o zmianach w życiu społeczności.

wybrano 10 razy

Kwiatek

50 zł i więcej

Wydruk pigmentowy na papierze barytowym Ilford. [a4]+20 zł za przesyłkę Pocztą Polską, zapakowaną w pudełko i odpowiednio zabezpieczoną. Przesyłki zagraniczne wedługcennikaPP.Możliwy odbiór osobisty w Krakowie/Warszawie za darmo.+ hasło do filmu

wybrano 1 raz

Fotografia wydrukowana na papierze barytowym [a4]

60 zł i więcej

Wydruk pigmentowy na papierze barytowym Ilford. [a4]Wybór fotografii z pliku pdf. Proszę podaj jej nr. w wiadomości przy zakupie.60 zł wydruk+20 zł za przesyłkę Pocztą Polską, zapakowaną w pudełko i odpowiednio zabezpieczoną. Przesyłki zagraniczne według cennika PP.Możliwy odbiór osobisty w Krakowie/Warszawie za darmo.+ hasło do filmu

wybrano 29 razy

Fotografia wydrukowana na papierze barytowym [a3]

120 zł i więcej

Wydruk pigmentowy na papierze barytowym Ilford. [30x40]Wybór fotografii z pliku pdf. Proszę podaj jej nr. w wiadomości przy zakupie.120 zł wydruk + 20 zł za przesyłkę Pocztą Polską, zapakowaną w pudełko i odpowiednio zabezpieczoną. Przesyłki zagraniczne według cennika PP.Możliwy odbiór osobisty w Krakowie/Warszawie za darmo.+ hasło do filmu

wybrano 7 razy

Fotografia wydrukowana na papierze barytowym, oprawiona w drewnianą ramę [24x30]

240 zł i więcej

Wydruk pigmentowy na papierze barytowym Ilford, montowany na płycie pcw w drewnianej ramie. [24x30]Wybór fotografii z pliku pdf. Proszę podaj jej nr. w wiadomości przy zakupie.240 zł wydruk + 20 zł za przesyłkę Pocztą Polską, zapakowaną w pudełko i odpowiednio zabezpieczoną. Przesyłki zagraniczne według cennika PP.Możliwy odbiór osobisty w Krakowie/Warszawie za darmo.+ hasło do filmu

wybrano 5 razy

Fotografia wydrukowana na papierze barytowym, oprawiona w drewnianą ramę [32x40]

360 zł i więcej

Wydruk pigmentowy na papierze barytowym Ilford, montowany na płycie pcw w drewnianej ramie. [32x40]Wybór fotografii z pliku pdf. Proszę podaj jej nr. w wiadomości przy zakupie.360 zł wydruk + 20 zł za przesyłkę Pocztą Polską, zapakowaną w pudełko i odpowiednio zabezpieczoną. Przesyłki zagraniczne według cennika PP.Możliwy odbiór osobisty w Krakowie/Warszawie za darmo.+ hasło do filmu

wybrano 3 razy

Zorganizuj własną zrzutkę na dowolny cel:

Google Play
App Store

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.