id: dagztr

Wsparcie akcji obrony Górek Czechowskich

Wsparcie akcji obrony Górek Czechowskich

3 586 zł 
z 10 000 zł
35%
zakończona 31.12.2018r
55 
wspierających
Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.

Aktualności4

 • Nasza zrzutka tutaj zakończyła się, ale to nie koniec zabiegania o Wasze wsparcie w serwisie zrzutka.pl Dziękujemy za dotychczasowe wpłaty i zapraszamy do kontynuacji - pałeczkę przejmuje Towarzystwo dla Natury i Człowieka. Zrzutka dostępna pod adresem: https://zrzutka.pl/9r5fsf
  Czytaj więcej
 • Nadszedł czas wyborów samorządowych. Będziemy wybierali tych, od których zależeć będzie jakość naszego życia w lokalnej społeczności, w tym los Górek Czechowskich. Przedłużamy więc dalej naszą zrzutkę. Z rożnych komitetów startują w tym wyścigu ludzie zaangażowani w naszą akcję lub deklarujący dla niej sympatię. Tu jednak nie chodzi o bezpośrednie wspieranie konkretnych osób. Dla wielu kandydatów konieczność ochrony Górek, czy ogólniej - dbanie o zieleń w mieście, może być przywoływanym punktem programu… Przypomnijmy sąsiadom, że warto pytać co zrobili dla poprawy lubelskiej przyrody i losu Górek kandydaci, zanim znaleźli się na wyborczych listach… Propagowaniu tego pytania poświęcimy bieżące datki. Przyłącz się!
  Czytaj więcej
 • Jeśli śledzicie doniesienia w sprawie Górek, zaglądając na nasze strony, wiecie że drugie wyłożenie Studium zagospodarowania przestrzennego miasta nie zmieniło właściwie nic w propozycjach Ratusza. Tysiące uwag nie zrobiły wrażenia na planistach. Podobnie rekomendacje Panelu Obywatelskiego, które wcześniej Ratusz obiecywał potraktować jako wiążące dla niego zalecenia, zostały zbagatelizowane. Tymczasem, nasiliła się akcja marketingowa dewelopera. Przed nami kolejne wyzwania i o demobilizacji nie może być mowy ;) A liczyć, wiadomo, możemy na siebie. Przedłużamy więc nasza zrzutę. Na razie do końca wakacji. Co nam się już udało w ramach zrzutki i jak wyglądają wydatki wypunktujmy: 1) wkładka do gazety NaCzechowie, 4 strony A3, 20 tys. egz.+ kolportaż 17000 egz. (5000 egz. poza Czechowem i Sławinem) - 3359,75 zł, 2) plakaty promujące 12-te „Rozmowy o mieście”, 50 szt (A3/A2, kreda/off), w tym kolportaż 25 poza Czechowem – 119,25 zł, 3) promocja zrzutki (alias domeny: gorkiczechowskie, 09.02-12.07) – 27 zł Przedłużamy termin, kontynuujemy więc z sumą 3506 i saldem 0 :) Sezon festynowy jest w pełni warto mieć świeże materiały do rozmów. Trzeba też przypominać nasze argumenty w widoczny sposób, zwłaszcza na mieście. Zapraszamy więc do kontaktu i współdziałania w terenie, internecie i oczywiście w zapełnianiu tej skarbonki!
  Czytaj więcej
 • Ponieważ od razu po świętach Urząd Miasta zaplanował ratuszowe konsultacje w sprawie studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, postanowiliśmy się zmobilizować i przygotować na ten tydzień gazetkę. Otrzymała ona formę wkładki do wydawanej przez administratorów strony NaCzechowie.info (nieregularnie, ale w sumie już po raz... trzynasty) gazetki promującej czechowskie firmy i sprawy. Ze względu na naszą wkładkę nakład został zwiększony kilkukrotnie, tak aby mieszkańcy sąsiadujących z Górkami dzielnic mogli otrzymać gazetkę do pocztowych skrzynek, a ci zamieszkali dalej zaopatrzyć się w nią w sklepach. Chcieliśmy przekazać jak najwięcej informacji i jasno sformułowanych i popartych nie tylko logiką, ale i przepisami argumentów. Niełatwo było znaleźć złoty środek między atrakcyjniejszą, a pełną informacją. Ostatecznie wykroczyliśmy poza zaplanowane 4 strony A3, dając odbiorcom dużo do czytania i szansę dogłębnego zapoznania się z tematem. O tym, że jest taka potrzeba świadczyła najlepiej bezprecedensowa, ośmigodzinna dyskusja o planie dla Górek na spotkaniu w ratuszu, (której nie zauważyły główne media). To co nam się udało, od czasu spotkania w CSK, nie byłoby możliwe bez waszej pomocy. Dziękujemy! https://drive.google.com/file/d/1YnlGtj83g5R_TvXWBPYONDWat4BmYw_b/view?usp=sharing
  Czytaj więcej
 • Dziękujemy za pierwsze wpłaty. Wkrótce zamierzamy wykorzystać je do propagowania spotkania jakie współorganizujemy razem z lubelskim Forum i Radą Kultury Przestrzeni (więcej na fejsbukowej stronie akcji). Zrzutka.pl zostanie dalej przetestowana po pierwszej wypłacie. Tymczasem, w odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości przypominamy, że datki w serwisie przekazuje się bezpłatnie. To zasada podstawowa. Owszem, serwis sugeruje dodatkową wpłatę na jego funkcjonowanie, ale skorzystanie z tej opcji nie jest obowiązkowe. Wszystko wskazuje na to, że te sugestie są relatywnie wysokie w stosunku do wsparcia dla użytkownika, a kwoty tej nie można wybrać, a jedynie zgodzić się na nią bądź nie. Kto może sobie pozwolić zachęcamy, ale kto uważa, że gotów byłby wesprzeć serwis bardziej symboliczną kwotą może się posłużyć drugą wpłatą np. 1-złotową i wtedy sugerowana kwota zrzuty na zrzutkę też jest zbliżona.
  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Zrzutka na wsparcie akcji obrony lubelskich Górek Czechowskich przed zabudową. W ten sposób w gronie sąsiadów Górek i wspierających organizacji chcemy sfinansować akcję informacyjną o znaczeniu Górek dla Lublina. Liczymy także na wsparcie tych, którzy już wiedzą i chcieliby dowiedzieć się więcej jak ważne dla miast są korytarze napowietrzające i tereny biologicznie czynne oraz wszystkich życzliwych naszemu miastu gdziekolwiek akurat by nie zamieszkiwali. Jeśli nie chcesz w przyszłości dusić się mieszkając w Lublinie lub odwiedzając go, wspomóż nasza akcję!


Mamy w Lublinie skarb jakich mało!

Górki Czechowskie to najcenniejszy przyrodniczo obszar w Lublinie. Miejsce wyjątkowe nie tylko w skali miasta czy regionu, a dla Lublina niezwykle istotne. Położone na północno-zachodnim skraju miasta wysoczyzny poprzecinane dolinami i wąwozami stanowią największy z ostatnich reliktów charakterystycznej dla niego dawniej rzeźby terenu. Tak walory krajobrazowe jak i nagromadzenie występującej tu rzadkiej i cennej flory i fauny, zdecydowały o tym, że już od połowy ub. wieku postulowano objęcie Górek ochroną, a obowiązujące wytyczne dla miejskich planów zagospodarowania przewidują, że obszar ten pozostać ma niezurbanizowany. Górki Czechowskie stanowią bowiem także jeden z ważnych korytarzy napowietrzających miasto. Wiatry znad Górek wzbogacane są olejkami eterycznymi rosnących tu wielu gatunków roślin leczniczych i niosą wgłąb miasta powietrze nie tylko czyste ale i zdrowe. Gdy stały się elementem ustanowionej w mieście Ekologicznej Strefy Obszarów Chronionych wydawało się, że z dobrodziejstw ich natury będą mogły korzystać kolejne pokolenia lublinian.

Skarb ten możemy jednak bezpowrotnie stracić!

Końcówka XX wieku okazała się jednak momentem dramatycznym w historii Górek. Nieroztropne zaniechanie władz miasta sprawiło, że w 2000 roku teren ten trafił we władanie deweloperów. Kolejni właściciele dążyli i dążą do zmiany miejskich planów zagospodarowania tego obszaru. Pierwszy sukces odnieśli w 2005 roku wyrwawszy Górkom kilkanaście hektarów pod zabudowę w formie zapisu w miejskim planie zagospodarowania. Jeszcze większe zagrożenie dla Górek i systemu miejskiej przyrody i powietrza pojawiło się w roku 2011, gdy władze miasta zgodziły się przystąpić do zmiany tegoż planu zagospodarowania i przez te lata przygotowały taką zmianę, która zaspokaja apetyty inwestorów zezwalając nie tylko na jakąś komercyjną zabudowę, ale wręcz ulokowanie na Górkach wielotysięcznych osiedli mieszkaniowych. Plany te lubelski Ratusz ogłosił w połowie ubiegłego roku.

Potrzeba obywatelskiej mobilizacji!

Górki Czechowskie jak nigdy dotąd potrzebują obrony. Pierwszy alarm podnosili ekolodzy już w roku 2000, a w roku 2012 w gronie sąsiadów z przylegających do Górek dzielnic Czechów i Sławin oraz przedstawicieli innych dzielnic Lublina zawiązaliśmy Stowarzyszenie Obrony Górek Czechowskich. W roku 2016 grono to zasilili kolejni mieszkańcy starych i najnowszych osiedli obydwu sąsiednich dzielnic. Tak zrodziła się społeczna Akcja pod hasłem „Górki Czechowskie wietrznie zielone”.

Mur obojętności i zaślepienia został już naruszony

Dzięki uczestnikom Akcji coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z zagrożenia jakie niesie zabudowanie przestrzeni odpowiedzialnej za przewietrzanie miasta i świadomych jest straty jaką poniósł by Lublin pozbywając się terenu tak cennego przyrodniczo, który na dodatek ma tragiczną, godną upamiętnienia historię z czasów wojen. Zainicjowaliśmy dyskusję, do której staramy się też zachęcić rożne organizacje, media, społeczność mieszkańców miasta i jego władze, które jednak w widoczny sposób dyskusji takiej unikały. Zebraliśmy sporo danych, które bez naszych starań nie miały szans na upublicznienie. Ofiarne zaangażowanie działających z własnej inicjatywy i bez finansowego wsparcia z zewnątrz, poszczególnych osób przyniosło już pewne rezultaty: udało się opóźnić wydanie wyroku w sprawie Górek, a modyfikacji uległy plany inwestora i lubelskiego Ratusza, którzy skłonni byli porozumieć się w sprawie zabudowy każdej powierzchni łatwej do zniwelowania, lekceważąc wcześniejsze ustalenia i zalecenia planistyczne, opinie naukowców dotyczące negatywnego wpływu zabudowy na klimat i jakość życia w mieście, a nawet prawo dotyczące ochrony przyrody.

Aby ochronić nasze dzieci przed życiem wśród smogu i betonu mur ten musimy skruszyć!

Potrzeba jednak, aby wiedzę o tym jak cenne są Górki i czym grozi ich zabudowa nabyło jak najwięcej mieszkańców miasta. Bez zdecydowanego wsparcia bezpośrednio zainteresowanych, którzy świadomi konsekwencji mogliby wywrzeć wpływa na swych przedstawicieli w Radzie Miasta, w batalii o zachowanie ożywczej przyrody, miasta bez smogu, miejsca rekreacji w kontakcie z przyrodą (a nie w klatkach czy kącikach wyznaczonych wśród betonu), my – zwykli mieszkańcy - mamy małe szanse na wygraną. Niestety, władzom miasta interes inwestora przesłania interes publiczny, podobnie jak regionalnym mediom, które pozwalają sobie nawet na powielanie błędnych informacji o działaniach i faktach związanych ze zmianami planu zagospodarowania, przemilczając sprostowania, czym tworzą fałszywy obraz jaki otrzymują ich odbiorcy. Tymczasem, ograniczone zasoby zaangażowanych w akcję obrony Górek, nie pozwalają na skuteczną, szeroko zakrojoną akcję informacyjną. Dlatego zdecydowaliśmy prosić tych, którym bliskie są nasze cele, o wsparcie za pośrednictwem zrzutka.pl

Potrzebny jest nam las rąk wstawiających się za Górkami. Lasy już nie raz kruszyły mury. Wspólnie zadbajmy o lepsze życie dla kolejnych pokoleń mieszkańców Lublina!


Z tej zrzutki chcemy sfinansować: druki i publikacje (artykuły prasowe, afisze i plansze, bilbordy), kolportaż, produkcje materiałów multimedialnych.

dagztr-5e51804d.png

Nasze działania relacjonujemy na bieżąco na facebookowej stronie:

Górki Czechowskie Wietrznie Zielone

Znajdziecie je też w aktualnościach zrzutki, jak również w relacjach na zaprzyjaźnionych stronach:

gorkiczechowskie.cba.pl

lublinianin.pl

NaCzechowie.pl


PDF z wydania NaCzechowie z wkładką sfinansowaną ze zrzutki

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 55

 
Dane ukryte
1 010 zł
 
Dane ukryte
777 zł
 
Dane ukryte
200 zł
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
50 zł
 
Dane ukryte
50 zł
 
Dane ukryte
50 zł
Zobacz więcej

Nasi użytkownicy założyli

865 014 zrzutek

i zebrali

764 015 278 zł

A ty na co dziś zbierasz?