id: djrw6f

Pozew przeciwko posłance Klaudii Jachirze, w obronie dobrego imienia myśliwych

Pozew przeciwko posłance Klaudii Jachirze, w obronie dobrego imienia myśliwych

Nasi użytkownicy założyli 1 037 240 zrzutek i zebrali 1 107 173 465 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Jesteś sadystą i deprawujesz własne dzieci? Jeśli nie, pomóż nam doprowadzić przed sąd posłankę Jachirę.


Szerzenie nienawiści wobec myśliwych, absurdalne oskarżenia przedstawiające gospodarowanie zwierzyną w sposób kłamliwy i propagandowy, odbieranie dzieciom i rodzicom prawa do wspólnego spędzania czasu na łonie przyrody; to główne sposoby walki z tradycyjną i racjonalną formą dbałości o środowisko - łowiectwem. Niestety nie są one domeną wyłącznie aktywistów antyłowieckich lecz znajdują naśladowców i pomocników wśród polityków, w tym wśród parlamentarzystów.


Na posiedzeniu Sejmu w dniu 15 kwietnia 2020, podczas debaty nad obywatelskim projektem ustawy przywracającej konstytucyjne prawa dzieci i rodziców posłanka Klaudia Jachira oświadczyła:


„Trzeba pamiętać, że myśliwi nie zabiją dlatego, że są głodni, dlatego, że jest im zimno, zabijąją bo lubią, bo czerpią z tego chorą satysfakcję i tego sadyści chcecie uczyć własne dzieci?”
Udowodnimy przed sądem, że nie ma racji. Tylko powaga sądu będzie rozstrzygająca wobec pomówienia płynącego z mównicy sejmowej; oświadczenia i komentarze to w tym przypadku za mało. Jeśli pozwolimy na zniewagi płynące z tak wysokiego szczebla i nie zareagujemy, będziemy mogli jako całe środowisko łowieckie wywiesić białą flagę w przegranej bitwie z propagandą antyłowiecką.


Kancelaria Sejmu nasz wniosek o możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej posłanki Klaudii Jachiry uzależniła od wniesienia pozwu. Wtedy rozpocznie się procedura pozbawienia posłanki immunitetu - podejmiemy działania aby to wydarzenie, jeszcze przed procesem, stało się przyczynkiem do debaty nad szerzeniem nienawiści wobec myśliwych i ograniczania ich praw.


q6e0efe6e35acf09.jpeg

Pieniądze ze zbiórki będą przeznaczone na koszty sądowe, opłacenie prawników, sporządzenie ekspertyz - sprawa tej rangi nie pozostawia pola na niedociągnięcia i brak profesjonalizmu.


obec76a194e54d0b.jpeg

Instytut Analiz Środowiskowych

42-200 Częstochowa ul. Dąbrowskiego 24/10

KRS 0000830208

Celami Fundacji są:

- Działalność ekologiczna, ochrona dziedzictwa przyrodniczego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa,

- podejmowanie i prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska oraz poprawy warunków bytowania zwierząt,

- upowszechnianie wiedzy na temat ochrony przyrody i bioróżnorodności, ochrona zwierząt,

- prowadzenie i wspieranie badań naukowych, upowszechnianie wiedzy prawnej i wspieranie inicjatyw legislacyjnych, poradnictwo prawne, wspieranie działań na rzecz walki z przestępczością,

- działalność edukacyjna,

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

-działalność wspomagająca ochronę i promocję zdrowia,

-działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

-działalność wspomagająca obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ratownictwo i ochronę ludności,

-walka z mową nienawiści,

-promocja i organizacja wolontariatu,

-wspieranie, prowadzenie i promowanie zrównoważonego rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa i rybactwa,

-wspieranie ofiar przestępstw,

-ochrona praw człowieka.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

-Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli,

-inicjowanie i udział w postępowaniach przed organami administracji, sądami i trybunałami,

-działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,

-pomoc społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

-współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 197

WM
Wiktor Marconi
1 000 zł
DF
David Foltyn
600 zł
MD
Michał Dryndos
200 zł
AS
Andrzej Szaniawski
200 zł
MT
Michał Talma
GM
Grzegorz mozolewski
200 zł
KK
Krzysztof Krzanecki
100 zł
JT
Jarek
100 zł
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
100 zł
Zobacz więcej

Komentarze 7

 
2500 znaków