id: dvrvee

Pomóżmy odbudować Ani i Lopezowi dom po pożarze! / Let's help rebuild Ania and Lopez's house after the fire!

Pomóżmy odbudować Ani i Lopezowi dom po pożarze! / Let's help rebuild Ania and Lopez's house after the fire!

Nasi użytkownicy założyli 1 147 439 zrzutek i zebrali 1 195 233 002 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

[english below]


Drogie Osoby!


Potrzebujemy pomocy w robieniu rzeczy niemożliwych. Od zaraz! Wiemy, że z Wami może się to udać, bo jesteście najlepsze.


Nasza rodzinka, czyli ja — Ania, mój partner Lopez oraz nasze dzieciaczki 3-letnia Rozalka i 2-miesięczny Felek, straciliśmy nasze miejsce do życia. Dopiero, co witaliśmy na świecie naszego synka, a tu dopadły nas kolejne, wielkie zmiany.


Od początku. Spłonął nasz ukochany, własnoręcznie budowany dom. Najbardziej cieszymy się, że  jesteśmy cali i zdrowi i nie było nas, ani naszego kota Tymka w domu, kiedy wybuchł pożar. 


Niestety, spłonęły wszystkie nasze rzeczy: książki, meble, zabawki, pluszaki Rozalki i Felka, komputery, dyski zewnętrzne ze wspólnymi zdjęciami z ostatnich lat i inne rzeczy, w których mieściły się nasze wspomnienia. Spłonęła też szopka, w której trzymaliśmy swój sprzęt alpinistyczny do pracy na linach. 


Na razie jeszcze nie dochodzi do nas, że to dzieje się naprawdę i uwite przez nas gniazdko — już nie istnieje. W kilka chwil ogień zabrał nam poczucie bezpieczeństwa.


Z ogromnym waszym wsparciem uczymy się odnajdywać w nowej sytuacji. Jesteśmy raczej osobami, które nie lubią prosić o pomoc, bo lepiej jest pomagać innym. Tym trudniej jest nam pisać o tym co przeżyliśmy i prosić was o wsparcie. Jesteśmy wzruszeni za wasze liczne wiadomości, dziękujemy, że jesteście z nami i chcecie nas wesprzeć. 


Wiemy, że potrzebujemy wsparcia na przygotowanie tymczasowego miejsca, gdzie będziemy mogli zamieszkać i poczuć się lepiej. 


Pieniądze chcemy przeznaczyć na zakup podstawach artykułów, takich jak okulary korekcyjne, wózek dla dziecka, sprzęty do pracy (m.in.alpinistyczne) oraz domowe. 


Musimy też oczyścić i uporządkować pogorzelisko, trzeba zutylizować to co zajął ogień. Po sprzątaniu czeka nas stworzenie dokumentacji do odbudowy domu. Należy przygotować dokładną ekspertyzę zniszczeń, sporządzić projekt odbudowy i wystąpić o wszelkie pozwolenia. Dopiero wtedy będziemy mogli rozpocząć prace budowlane. Gdy to już osiągniemy, będziemy mogli wziąć się za budowę domu i wykończenie pomieszczeń, aby ponownie poczuć się jak w domu.


Jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc, którą od was dostajemy. Bez waszego wsparcia nie będzie możliwe odbudowanie naszego domu. Dziękujemy strażakom za fachową pomoc podczas akcji gaszenia naszego domu i ochrony pozostałych budynków na działkach.


Doceniamy każde wsparcie! 

Ania, Lopez, Rozalka i Felek.


Prosimy też o przesyłanie dalej linka do zbiórki albo udostępnienie jej w swoich mediach społecznościowych.


Poniżej znajdziecie parę wypowiedzi przyjaciół, którzy poprosili o umieszczenie ich tutaj. Dzielą się swoimi wspomnieniami o ważnym dla nas miejscu:


Przyjaciółka Flora:

Dom Aneczki i Lopeza ma i będzie miał szczególne miejsce w moim sercu, wielokrotnie znalazłam tam spokój i upragnione odcięcie się od tego co na zewnątrz, hałasu i przebodźcowania. To był skrawek zielonej, niebiańskiej oazy miłości i otwartości na drugiego człowieka. Miejsce, gdzie miałam okazję poznać co to bezwarunkowa akceptacja i siostrzeństwo. Dziękuję Aneczce i Lopezowi na stworzenie takiego miejsca w środku miasta!


Przyjaciółka Zoha:

Ani i Lopez stworzyli swój maleńki Raj na Ziemi. Uwielbiałam ich odwiedzać, zawsze promieniowało tam ciepło, spokój i nawet w tłumie ludzi czuło się harmonię i bezpieczeństwo. Ania zawsze serwowała pyszne herbatki i jedzonko. Ten dom uzdrawiał, uspakajał serca wielu, a Ania z Lopezem zawsze byli gotowi wysłuchać i wesprzeć każdą osobę pojawiającą się w ich domostwie. Nie ma co patrzeć w przeszłość, wierzę, że wspólnymi siłami odtworzymy to miejsce. Proszę, pomóżmy im odbudować wspaniałe królestwo.


-------------------------

ENGLISH:


Dear All, 


We need help in doing things impossible to be done, starting right now, urgently! We know that we will be able to succeed only with your assistance because you are the best. 


Our family, that is myself –Ania, my partner - Lopez and our two little children – Rozalka of 3 years and Felek of 2 months old, have lost our place to live. It is just now that we were so happy to welcome our son’s birth to the world when we were struck down by other, this time traumatic, changes in our lives. 


But let me start from the beginning. Our beloved house that we built ourselves has burned to the ground. Needless to say, what we are happiest about is that it is us who are safe and sound now as, luckily, neither we nor our cat Tymek were at home when the fire broke out. 


Unfortunately, all our belongings have been lost in the fire: the books, furniture, Rozalka’s and Felek’s toys and teddies, our computers, not to mention the external drives with the recent photos of us together, as well as other things in which our memories were contained. Also our little shed, where we kept the mountaineering equipment for work on heights, has burnt down. 


For now, we do not fully comprehend yet that it is all really happening and that the nest we have made for ourselves does not exist anymore. In just a blink of time, the fire has completely deprived us of the sense of safety.


It is thanks to your great support that we are learning how to cope with the new situation we are facing right now. Normally, we are those kind of people who do not like asking for help as we believe that it is much better to help others. The more so, it is so hard for us to be writing about what we have been going through and asking for your support. We have been so touched by all your messages. Thank you so much for standing by us and being so willing to help us. 


We are fully aware that above all we need support to able to prepare a temporary place where we could live and feel a little bit better. 


We would like to use the money to buy some basic articles such as, for example, prescription glasses, a baby buggy, work (at heights, among others) equipment and things for household chores. 


We also have to clean and tidy up the whole site and have everything taken over by the fire utilized. After all the cleaning work, we will need to begin the process of preparing the documentation necessary for the house to be rebuilt. What we need to do, for example, is to make a detailed damage assessment, develop a house reconstruction project and apply for all the necessary permissions. Only then will we be able to start the construction works as such to finally finish the rooms and feel at home again. 


We really appreciate all your help. Without your support, it will never be possible to rebuild our house.We wish to thank the firefighters for their professional help in putting out our burning house and for protecting the other buildings at the site from catching the fire. 


We do really appreciate all your support!  

Ania, Lopez, Rozalka i Felek.


Please, forward the collection link to others or make it accessible via your social media. 


Also, please find below a few words which some of our friends have asked us to be placed here. They wanted to share their memories of the place which was so dear to us. 


Our friend Flora: 

“Ania and Lopez’s house has had and will have a special place in my heart. This is where I was always able to find peace of mind and be cut off from the outside world, especially the noise and overstimuli. Their house was like a patch of a green heavenly oasis of love and openness to other people, and a place where I had a chance to learn what unconditional acceptance and sisterhood mean. Thank you Ana and Lopez for creating such a place right in the middle of the city.” 


Our friend Zosia: 


„ Ania and Lopez have created their own tiny Paradise on Earth. I loved so much visiting them Their home beamed with the warmth and peace of its residents, and it stayed harmonious and safe even with the crowd of people there. Ania always served delicious teas and snacks. That home had the ability to heal and calm the hearts of many visitors, and Ania and Lopez were always ready to listen and support anyone who showed up at their place. There is no need to look back. I believe that together we will be able to reconstruct that place. Please, let’s help them rebuild their wonderful kingdom.” 
Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Lokalizacja

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 507

preloader

Komentarze 4

 
2500 znaków