id: dw5vv5

Wesprzyj zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kryspinów !

Wesprzyj zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kryspinów !

Nasi użytkownicy założyli 912 562 zrzutki i zebrali 874 737 222 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

"Ten kto ratuje życie jednego człowieka, ratuje cały świat"

Thomas Kelneally


Szanowni Wspierający !


Na ten dzień strażacy z Kryspinowa czekali bardzo długo !


Dnia 20.04.2022r., w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się uroczyste przekazanie promes na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego. Nasza jednostka otrzymała dokument Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji potwierdzający dotację celową na zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego!


Niestety obecnie z powodu obecnych cen, które wciąż rosną w tym cen surowców oraz walut zagranicznych zakup fabryczne nowego samochodu to kwota około 1 mln 100 tys. złotych.


 Zostaliśmy wytypowani przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji do zestawienia jednostek OSP, które w 2022 r. otrzymają dofinansowanie na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dodatkowo będziemy korzystać ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz pozostałych konkursów ogłaszanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego i Powiat Krakowski. Mamy także zabezpieczone środki w budżecie Gminy Liszki oraz w budżecie własnym jednostki. Niestety, pomimo zasobów finansowych z różnych źródeł nadal nie mamy zabezpieczonej całej kwoty na zakup samochodu.


Ochotnicza Straż Pożarna w Kryspinowie działa od 1911 roku. Druhowie realizują stawiane sobie cele m.in. poprzez działania ratownicze prowadzone podczas pożarów, klęsk żywiołowych, innych miejscowych zagrożeń, a w szczególności w zakresie ratownictwa technicznego, drogowego, wodnego, medycznego czy działalności młodzieżowej drużyny pożarniczej. Rokrocznie strażacy OSP Kryspinów wyjeżdżają do ponad stu zdarzeń. Ze względu na lokalizację jednostki, ich wachlarz interwencji jest niezmiernie szeroki począwszy od pożarów i zdarzeń drogowych, poprzez ratownictwo wodne, kończąc na akcjach poszukiwawczych oraz działaniach związanych z ratownictwem lodowym na zamarzniętych akwenach wodnych.


Działalność operacyjno-techniczna jednostki :

z7e4f193a22dca66.jpegybf13b6c8d0ad1f2.jpeg

cd373b6f79271224.jpeg

c436f0842b46b091.jpeg

zdbe64077ad33bb0.jpeg


Druhowie OSP Kryspinów poza tym, że czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców, uczestników ruchu drogowego, czy turystów podejmują również szereg działań, które mają na celu aktywizację lokalnego środowiska. Jednostka prężnie współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich Kryspinianki. W Ochotniczej Straży Pożarnej działa również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Dzięki temu, młodzież poznaje zasady działania jednostki, zgłębia wiedzę dotyczącą pierwszej pomocy medycznej, pożarnictwa oraz bezpieczeństwa. Co roku, w okresie ferii zimowych organizowane są zajęcia pt "Bezpieczne ferie". Uczestniczyć w nich mogą nie tylko adepci MDP ale i wszystkie dzieci z miejscowości. Starsi druhowie uczestniczą w wielu zawodach sportowo- pożarniczych, manewrach czy ćwiczeniach ratowniczych. Wszystko to definiuję jednostkę OSP Kryspinów jako zgraną drużynę, której nadrzędnym celem jest integracja lokalnej społeczności oraz pomoc drugiemu człowiekowi. Do osiągnięć druhów z OSP Kryspinów można zaliczyć przede wszystkim 8 miejsce w IV Podbabiogórskich Międzywojewódzkich Manewrach Ratowniczo- Gaśniczych w Lachowicach. W świetle ostatnich wydarzeń jakim jest stan epidemii, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kryspinowie postanowili pomóc ochronie zdrowia. Dlatego wzięli udział w akcji #strażacyMedykom oraz wsparciu terenów Ukrainy które objęta jest konfliktem zbrojnym i zorganizowaniu w miejscowości Kryspinów miejsca zbiórki tego, co jest najbardziej potrzebne w szpitalach i stacjach pogotowia ratunkowego. Dzięki akcji, udało się przekazać rękawice medyczne, wodę mineralną, mydło, środki czyszczące czy też artykuły spożywcze.


Działalność na rzecz lokalnej społeczności oraz edukacja i prewencja:

mb6c216feda3c72e.jpeg

f130aa1af7708ce5.jpegzb3f5b0ec3351f0b.jpegke50bfb6837981ee.jpeg
Zakup samochodu pożarniczo-ratowniczego przez OSP Kryspinów wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ludności Gminy Liszki, uczestników ruchu drogowego dróg wojewódzkich i autostrad oraz turystów odwiedzających ten teren poprzez:

-zmniejszenie zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców gminy, w tym na drogach,

-zapobieganie zagrożeniom pożarowym, ekologicznym, związanym z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń,

-wzrost szybkości jakości prowadzonych akcji ratowniczych w gminie Liszki.


Nabycie wozu strażackiego konieczne jest do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, poprawie funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego oraz zapobiegania zagrożeniom pożarowym, ekologicznym, związanym z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń.pb18ffdb8071bf7b.jpeg

Wy zawsze możecie liczyć na Naszą pomoc, lecz dziś to My liczymy na Wasze wsparcie !

Dziękujemy!

Druhowie oraz Druhny OSP Kryspinów

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 84

preloader

Komentarze 1

 
2500 znaków