id: dwmj43

Zbiórka na remont pomnika ofiar I i II wojny światowej w Dobrzeniu Wielkim

Zbiórka na remont pomnika ofiar I i II wojny światowej w Dobrzeniu Wielkim

Nasi użytkownicy założyli 1 034 553 zrzutki i zebrali 1 100 691 001 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Celem remontu jest uzupełnienie pomnika o tablice z nazwiskami mieszkańców Dobrzenia Wielkiego, Dobrzenia Małego i Brzezia, poległych podczas I i II wojny światowej. Planowana jest również zmiana lokalizacji tablic z lat 90 w celu przywrócenia pierwotnej estetyki pomnika. Całość wymaga też oczyszczenia z zabrudzeń. Ogół działań ma na celu upamiętnienie ofiar oraz rewitalizację budowli z całkowitym poszanowaniem pierwotnej koncepcji Habersetzera. Całkowity koszt restauracji pomnika wynosi 30 tyś. PLN.


Pomnik jest dziełem Maxa Habersetzera

Powstał w roku 1931

Większy element symbolizuje żołnierzy maszerujących już ku wieczności. Zamysłem artysty było ukazanie wielkiej masy żołnierzy, którzy brali udział i masowo ginęli w wojnie. Mniejszy element ukazuje tragiczną sytuację kobiet w czasie wojny - osamotnionych, zmuszonych do ciężkiej, męskiej pracy i opłakujących poległych. W środkowej części znajdowały się tablice z imionami i nazwiskami poległych. Ziel der Renovierung ist es, das Denkmal mit Tafeln zu vervollständigen, die die Namen der Einwohner von Gross Dobern, Klein Doebern, und Finkenstein tragen, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg gefallen sind. Es ist auch geplant, den Standort der Tafeln aus den 1990er Jahren zu ändern, um die ursprüngliche Ästhetik des Denkmals wiederherzustellen. Das gesamte Denkmal muss außerdem von Schmutz befreit werden. Das Gesamtziel besteht darin, der Opfer zu gedenken und das Bauwerk unter vollständiger Berücksichtigung des ursprünglichen Konzepts von Habersetzer zu revitalisieren. Die Gesamtkosten für die Restaurierung des Denkmals belaufen sich auf 30.000 PLN.


Das Mahnmal ist ein Werk von Max Habersetzer.

Es wurde 1931 geschaffen.

Das größere Element symbolisiert Soldaten, die bereits in Richtung Ewigkeit marschieren. Die Idee des Künstlers war es, die große Masse der Soldaten darzustellen, die am Krieg teilgenommen haben und massenhaft gestorben sind. Das kleinere Element stellt die tragische Situation der Frauen während des Krieges dar - allein, zu harter, niederer Arbeit gezwungen und um die Gefallenen trauernd. Im mittleren Teil waren Tafeln mit den Namen der Gefallenen angebracht.

Lokalizacja

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 2

MM
MM_
5 zł
GR
Gregor-JG77
50 zł

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!