Skarbonka utworzona na rzecz zrzutki 🇺🇦 #DzieciUkrainy - Długofalowa pomoc dzieciom z ukraińskich domów dziecka

#dzieciUkrainy - skarbonka Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci

#dzieciUkrainy - skarbonka Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci

Ta skarbonka zasila saldo zrzutki:

🇺🇦 #DzieciUkrainy - Długofalowa pomoc dzieciom z ukraińskich domów dziecka
11 673 zł 
łącznie
40 PLN zebrano do skarbonki
3 wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Opis skarbonki

Kochani Przyjaciele


Bardzo prosimy, pomóżcie nam zorganizować niezbędne i długotrwałe wsparcie merytoryczne i psychiczne oraz emocjonalne na rzecz dzieci z Ukrainy, które musiały uciec przed wojną ze swojego kraju. Naszym celem jest dostarczenie dzieciom konkretnej, długoterminowej pomocy. Mamy świadomość tego, jak wielką traumą jest wojna i jak może odbić się na dziecięcej psychice.

Rodziny wraz ze swoimi dziećmi straciły cały dorobek życia. Musieli spakować najpotrzebniejsze rzeczy i wyemigrować do innych państw w celu szukania pomocy, aby przetrwać ten ciężki okres. 

Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci usiłuje odpowiadać na realne potrzeby rodzin z Ukrainy, codziennie dostarczamy im najpotrzebniejsze rzeczy takie jak: odzież i obuwie, jedzenie, zabawki dla dzieci, środki czystości i kosmetyki do higieny, artykuły domowe. Dodatkowo zamierzamy przekazać dzieciom oraz młodzieży to, co najważniejsze, czyli rozwój indywidualny, emocjonalny, psychiczny oraz edukacyjny. Pragniemy również świadczyć atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego z możliwością rozwoju fizycznego. Nasze wsparcie merytoryczne dla dzieci bedzie obejmować:

  • trafność i rzetelność identyfikacji problemów obszaru, wobec których będą realizowane zajęcia edukacyjne dla dzieci, 
  • adekwatność doboru założeń zajęć do celu szczegółowego, do grupy docelowej oraz do charakteru gier i zabaw edukacyjnych dla dzieci - potrzeba uzupełnienia braków edukacyjnych
  • opis planowanego sposobu realizacji zajęć, w tym racjonalność harmonogramu działań - organizacja zajęć w czasie wolnym, rozwijające zainteresowania i pasje,
  •  opis sposobu realizacji -  zasady równości szans i niedyskryminacji wobec religii czy pochodzenia.

Naszym celem jest skupianie interwencji na działaniach merytorycznych dotyczących samokształcenia przewidzianych do realizacji w ramach planowanych zajęć dla dzieci i młodzieży, obejmujących nacisk na samorozwój psychiczny oraz fizyczny.


Niestety wojna na Ukrainie, która rozpoczęła się 24.02.2022 roku nie pozwala nam być obojętnym na krzywdę innych - najbardziej potrzebujących pomocy, czyli dzieci, wobec których należy budować pozytywne nawyki już od najmłodszych lat: asertywność, pewność siebie, komunikacja interpersonalna z rówieśnikami, rozumienie swoich emocji oraz utożsamianie się z nimi, umiejętne rozwiązywanie konfliktów oraz mówienie o swoich potrzebach.

Idealnie do tego mogą nadać się “Karty Przyjaźni”, które są innowacyjnym narzędziem edukacyjnym mającym na celu poprawę jakości życia użytkowników. Stawiają na: 

  • poznanie swoich emocji oraz nauka ich nazywania, jakie zdarzenia mają na nie wpływ, 
  • rozwiązywanie problemów za pomocą swojego zachowania,
  • nauka rozróżniania złych i dobrych zachowań,
  • wzrost poczucia pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami,
  • nauka pojęcia koncentracji na podejmowaniu pozytywnych kroków i unikaniu szkodliwych działań, by ponownie zaprzyjaźnić się, przeprosić, czy wybaczyć.

Fundacja prowadzi szkolenia dla osób zainteresowanych używaniem Kart Przyjaźni.

ZAPISY

https://forms.gle/ZosJcaLQfPKx3WSw6


Dodatkowo z Chrześcijańską Fundacją Młodzież z Misją Polska będziemy z Davidem Little i zespołem specjalistów przygotowywać wsparcie kadry opiekującej się dziećmi z sierocińca z Ukrainy. Będziemy prowadzić warsztaty w języku ukraińskim w całej Polsce. Poniżej znajdują się informacje na temat Davida Little i jego działalności społecznej:Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 3

 
Dane ukryte
ukryta
KJ
Katarzyna J.
10 zł
 
Dane ukryte
10 zł

Załóż swoją skarbonkę i też zbieraj dla

🇺🇦 #DzieciUkrainy - Długofalowa pomoc dzieciom z ukraińskich domów dziecka
Załóż skarbonkę