id: e2s9ew

Kust - wydanie płyty. Każda złotówka i dobre słowo się liczą!

Kust - wydanie płyty. Każda złotówka i dobre słowo się liczą!

6 000 zł 
z 6 000 zł
99%
zakończona 11.07.2021r
77 
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Opis zrzutki

For English scroll down.


Kust to nazwa jednego z obrzędów wiosennych z Polesia Ukraińskiego i Białoruskiego. Samo słowo oznacza po prostu krzak, za który przebiera się małą dziewczynkę w Zielone Święta (Trijca). Nasza muzyka skupia się właśnie na obrzędach i rytuałach - tych, których nikt już nie praktykuje, tych, które powoli odchodzą w zapomnienie, w końcu tych, które praktykowane są jeszcze współcześnie.


Nie da się ukryć, że pieśni obrzędowe bez kontekstu po prostu wychodzą z użytku. Zmiany są nieuniknione: kultura jest żywa, a jej oś stanowi praktyka - co też czynimy. Dla nas koncerty są niezwykłymi rytuałami, do których zapraszamy także słuchaczy.

Korzenie muzyczne mamy złożone i różnorodne. Marta Derejczyk, Joanna Gancarczyk, Rafał Kołacki, Joanna Skowrońska, Tadeusz Skowroński i Mikołaj Zieliński - być może słyszałeś nas w składach tradycyjnych, industrialowych, folkowych, psychodeliczno-rockowych, hardcore'owych, a nawet techno.


v69278db97c328c3.jpeg

fot. Dawid Furkot - Oświecony


Tym razem uciekamy od konceptualnego czy gatunkowego podejścia twórczego. Wychodząc od improwizacji osadzonej w pieśniach, staramy się pracować strumieniowo, prowadząc śpiew wzdłuż muzycznych krajobrazów, miast przesłaniać go dźwiękiem czy rekontekstualizować. Warstwa instrumentalna odwołuje się do estetyk drone i ambientu. Muzycy pracują głównie z dynamiką, sięgając nieraz po agresywne brzmienia charakterystyczną dla muzyki rytualnej.


Pieśni tradycyjne zbieramy głównie sami, podczas badań terenowych, na Dolnym Śląsku, w Łęczyckiem, lecz także na Polesiu Ukraińskim czy Białoruskim. Robimy również kwerendy archiwów. Nagrywamy nie tylko pieśni, lecz także środowisko akustyczne obrzędów, a nawet poszczególnych miejsc.

u2725a5e594510cd.jpeg

fot. Oleksiy Nahornyuk


Mamy już nagrany materiał, jest też nawet mix i mastering. Ale w pandemii nie udało się nam dopiąć wydruku i tłoczenia. Okładka jest w przygotowaniu, ale nie wiemy sami co na niej będzie, podpowiemy, że czuwa nad nią Paweł Hajncel z „Radykalnej Kultury Polskiej”.


English:


Kust is the name of the spring ritual from Ukrainian and Belarusian Polissia. The word itself means simply "a bush", which a little girl is dressed up during Pentecost (Trijca). Our music focuses on rites and rituals - those that are no longer practiced, those that are slowly slumber into oblivion and finally those that are still practiced today.


There is no denial that ritual songs without context simply fall out of use. Change is inevitable: culture is alive and its axis is practice - what we do. For us, live shows are extraordinary rituals to which we also invite the audience.


Our musical roots are complex and diverse. Marta Derejczyk, Joanna Gancarczyk, Rafał Kołacki, Joanna Skowrońska, Tadeusz Skowroński and Mikołaj Zieliński - you may have heard us in traditional, industrial, folk, psychedelic-rock, hardcore or even techno line-ups.


This time we escape from a conceptual or genre-based creative approach. Starting from song-based improvisation, we try to work in streams, guiding the singing along musical landscapes, rather than obscuring it with sound or recontextualising it. The instrumental layer refers to drone and ambient aesthetics. The musicians work mainly with dynamics, sometimes reaching for aggressive sounds characteristic for ritual music.


We collect traditional songs mainly on our own, during field research, in Lower Silesia, in the Leczyca region, but also in Ukrainian and Belorussian Polissia. We also search archives. We do not only record the songs but also the acoustic environment of rituals and even particular places.


We already have recordings done including mixing and mastering. But in a pandemic we didn't manage to get the printing and pressing done. The cover is being prepared, but we don't know what would it be, let's just say that Paweł Hajncel from "Radical Polish Culture" is taking care of it.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Nagrody / oferty

  Wpłać 1 zł i więcej
  1 zł do 10 00000000 - dziękujemy za każdą wpłatę i wsparcie. Bezinteresowna pomoc jest bezcenna.
  rozwiń

  wybrano 3 razy

  Wpłać 30 zł i więcej
  Płyta Kust w wersji mp3 plus grafika okładki w pdf wraz z książeczką (100)
  rozwiń

  wybrano 10 razy (pozostało 90 z 100)

  przewidywana dostawa: 26 września, 2021

  Wpłać 50 zł i więcej
  Gotowa płyta Kust wysłana pocztą plus książeczka w wersji cyfrowej (100)
  rozwiń

  wybrano 38 razy (pozostało 62 z 100)

  przewidywana dostawa: 26 września, 2021

  Wpłać 100 zł i więcej
  Płyta Kust wysłana pocztą wraz z pakietem 2 płyt z muzyką tradycyjną "in crudo"

  "Z domu Kidów" oraz "Stare Pieśni. Bronisława Chmielowska"

  rozwiń

  wybrano 8 razy (pozostało 42 z 50)

  przewidywana dostawa: 25 września, 2021

  Wpłać 150 zł i więcej
  Płyta Kust wysłana pocztą wraz z pakietem 3 płyt "Radical Polish Culture"

  "Lumpeks", "Radical Polish Ansambl" oraz "Duchnowski/RPA - Devil's Fiddle"

  rozwiń

  wybrano 3 razy (pozostało 47 z 50)

  Wpłać 200 zł i więcej
  Płyta Kust plus plakat A3 z podpisami członków zespołu autorstwa Olgi Budzan
  rozwiń

  wybrano 5 razy (pozostało 15 z 20)

  przewidywana dostawa: 27 czerwca, 2021

Wpłaty 77

preloader

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Nagrody / oferty

Wpłać 1 zł i więcej
1 zł do 10 00000000 - dziękujemy za każdą wpłatę i wsparcie. Bezinteresowna pomoc jest bezcenna.
rozwiń

wybrano 3 razy

Wpłać 30 zł i więcej
Płyta Kust w wersji mp3 plus grafika okładki w pdf wraz z książeczką (100)
rozwiń

wybrano 10 razy (pozostało 90 z 100)

przewidywana dostawa: 26 września, 2021

Wpłać 50 zł i więcej
Gotowa płyta Kust wysłana pocztą plus książeczka w wersji cyfrowej (100)
rozwiń

wybrano 38 razy (pozostało 62 z 100)

przewidywana dostawa: 26 września, 2021

Wpłać 100 zł i więcej
Płyta Kust wysłana pocztą wraz z pakietem 2 płyt z muzyką tradycyjną "in crudo"

"Z domu Kidów" oraz "Stare Pieśni. Bronisława Chmielowska"

rozwiń

wybrano 8 razy (pozostało 42 z 50)

przewidywana dostawa: 25 września, 2021

Wpłać 150 zł i więcej
Płyta Kust wysłana pocztą wraz z pakietem 3 płyt "Radical Polish Culture"

"Lumpeks", "Radical Polish Ansambl" oraz "Duchnowski/RPA - Devil's Fiddle"

rozwiń

wybrano 3 razy (pozostało 47 z 50)

Wpłać 200 zł i więcej
Płyta Kust plus plakat A3 z podpisami członków zespołu autorstwa Olgi Budzan
rozwiń

wybrano 5 razy (pozostało 15 z 20)

przewidywana dostawa: 27 czerwca, 2021

Nasi użytkownicy założyli

878 786 zrzutek

i zebrali

807 980 578 zł

A ty na co dziś zbierasz?