id: e6gdvw

Wyjazd na start rakiety Falcon 9 z naszym satelitą PW-Sat2 w USA / Help us launch our dreams into space!

Wyjazd na start rakiety Falcon 9 z naszym satelitą PW-Sat2 w USA / Help us launch our dreams into space!

Zrzutka została wyłączona przez organizatora
17 965 zł 
z 15 000
119%
Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.
Ta zrzutka ma 1 nagrodę / ofertę!
Zobacz i wybierz jedną z nich

Nasi użytkownicy założyli 916 804 zrzutki i zebrali 884 315 850 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Cześć! Jesteśmy grupą studentów, którzy zbudowali satelitę PW-Sat2. Przygotowujemy się do wyniesienia naszego satelity w kosmos na pokładzie rakiety Falcon 9. Aktualnie planowany termin startu to 19 listopada. Odbędzie się z bazy Vandenberg w Kaliforni. Naszym marzeniem jest polecieć do Stanów, by móc na własne oczy obserwować start "naszego dziecka".

PW-Sat2 to mały satelita o wymiarach 10x10x20 cm, którego głównym celem jest walka ze śmieciami kosmicznymi.

Przetestuje innowacyjny system deorbitacji w postaci żagla deorbitacyjnego. Jak działa taki żagiel można zobaczyć na naszym filmie:

Mały wielki satelita

Przez ostatnie 6 lat projektowaliśmy i budowaliśmy satelitę PW-Sat2. W sumie nad projektem pracowało ponad 100 osób i wielu z nich dzisiaj pracuje już w sektorze kosmicznym.

Przeczytaj więcej o projekcie

Śledź nas na Facebooku

PW-Sat2 czeka na start

Nasz satelita czeka już w Stanach na start na pokładzie rakiety. Mamy już kwotę na wyjazd około 8 osób, jednak na przeżycie tego wydarzenia zasługuje znacznie większa grupa studentów. Chcielibyśmy zagwarantować im przeloty do Kalifornii oraz kieszonkowe na przejazdy i noclegi.

PW-Sat2

Satelita polskich studentów

Budowa satelity to wielkie wyzwanie

Naszego satelitę projektowaliśmy przez kilka lat. Wreszcie w 2016 roku udało nam się zdobyć dofinansowanie na wyniesienie go w kosmos. Ostatnie dwa lata to tysiące godzin pracy w warsztacie, cleanroomach i przy testach satelity.

Owoce naszej pracy publikowaliśmy w Internecie w postaci otwartej dokumentacji, z której każdy może skorzystać!

Wreszcie nadchodzi dzień, w którym dzieło naszych studiów zrealizuje swój cel - poleci w kosmos i przetestuje nasze eksperymenty.

Głównym eksperymentem satelity będzie przetestowanie żagla deorbitacyjnego. Jego skuteczność potwierdziliśmy już częściowo podczas testów w wieży zrzutów (Drop Tower) w Bremie.

Otworzyliśmy tam w stanie nieważkości i niemal kosmicznej próżni kilka egzemplarzy naszego żagla deorbitacyjnego. Poniżej możecie zobaczyć nagranie z jednego z takich zrzutów.

Zrzutka stworzona przez Dominika RoszkowskiegoJestem wicekoordynatorem projektu PW-Sat2. Linki do profili społecznościowych naszego projektu możecie znaleźć poniżej

Facebook

E-mail

English below:

Hi! We are a group of students who have built the PW-Sat2 satellite. We are preparing to launch the satellite into space onboard the Falcon 9 rocket. Currently, the planned start date is November 19 and it will take place from the Vandenberg base in California. Our dream is to fly to the States to be able to observe the start of "our child" with our own eyes.

PW-Sat2 is a small satellite with dimensions of 10x10x20 cm, with the main goal of fighting space debris. It will test an innovative deorbitation system in the form of a drag sail. How this kind of sail works can be seen in our movie:

Little big satellite

For the past 6 years, we have been designing and building the PW-Sat2 satellite. In total, over 100 people worked on the project and many of them are already working in the space sector today.

PW-Sat2 is waiting for the start

Our satellite is waiting in the US to be launched. So far, we have raised money to cover travel expenses for around 8 people, but a much larger group of students deserves to experience this event. We would like to guarantee them a flight to California and pocket money for travel and accommodation.

PW-Sat2

Polish student satellite

Building a satellite is a great challenge

We have been designing our satellite for several years. Finally, in 2016, we managed to obtain funding to bring it into space. For our team, the last two years have been full of thousands of hours of work in the workshop, cleanrooms and satellite tests.

We have published the results of our work on the Internet in the form of opened documentation, which anyone can use!

Finally, the day comes when the work of our studies will reach its magnificent end - the satellite will fly into space and perform our experiments.

1

The main mission of the satellite is to test the deorbit sail. We have already confirmed its effectiveness during the tests at the Drop Tower in Bremen. We opened a few copies of our deorbit sail there in a state of weightlessness and almost cosmic vacuum. Below you can see a recording from one of these drop tests.

Money collection created by Dominik RoszkowskiI am the deputy coordinator of the PW-Sat2 project. You can find links to the social media profiles of our project below

Facebook

E-mail

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Nagrody / oferty 1 Nowość

Kupuj i wspieraj zrzutki.

Nowość! Teraz możesz wspierać zrzutkę samemu dodając nagrodę/ofertę. Ty sprzedajesz, a środki trafiają bezpośrednio na zrzutkę, pomaganie jest takie proste - czytaj więcej.

Kupuj i wspieraj zrzutkę

Ta zrzutka nie ma jeszcze żadnych ofert/nagród.

Wpłaty 445

preloader

Komentarze 310

 
2500 znaków