Autyzm - Kuba prosi o pomoc na swoje leczenie i reahabilitację. ID: e6zphd

Autyzm - Kuba prosi o pomoc na swoje leczenie i reahabilitację. ID: e6zphd

4 549 zł z 30 000 zł

15%

4 549 zł

4 549 zł

z 30 000 zł

279 dni

279 dni

do końca

44

44

wspierających
15%
Wpłać na zrzutkę

Opis zrzutki

Nasz Syn nazywa się Jakub i ma teraz 16 lat.

Od małego dziecka ciężko choruje na Autyzm oraz padaczkę skroniową. Tej ciężkiej choroby nie zawsze widać na jego twarzy dlatego mało kto wie jeśli bliżej go nie zna,- jak bardzo często cierpi i jak bardzo ciężko musi walczyć w każdym dniu swojego życia i ile już w nim przeszedł wraz ze swoimi najbliższymi. Ile bólu, poniżenia, smutku, samotności, odrzucenia, niezrozumienia, kpin, wykluczenia, braku nadziei....... Walczy z swoją chorobą i ciężko pracuje -pomimo czasem wielu łez i cierpienia i dzięki temu osiąga efekty swojej terapii i leczenia.

................................................................................................................................................................ Przygarnęliśmy wyrzuconego wspaniałego kota Lucka. Lucek Jest ulubieńcem domowników. Pomaga Kubie poprzez felinoterapie. Jakub bardzo go kocha uczy się dzięki niemu kontaktów i delikatności. Na twarzy Jakuba od lat Tata nie widział takiego uśmiechu prawdziwej radości kiedy go zobaczył i dowiedział się że będzie z nami... Co to jest? https://www.kociarze.pl/aktualnosci/felinoterapia https://miauhau.pl/czytelnia/zobacz-jak-kot-pomaga-dziewczynce-z-autyzmem-zyc-pelnia-zycia.html Kot w domu to także duże wyzwanie i dodatkowe nie małe dla nas koszty. Od ponad roku Mama Jakuba choruje przewlekle na chorobę autoimmunologiczną która spowodowała, iż nie jest w stanie pracować. Nie wiemy co będzie dalej jednakże zarówno my Rodzice jak i nasze dzieci w tym nasza 8 letnia Córka wspieramy się jak możemy choć jest coraz trudniej.


Jakub ma takie marzenia jak w miarę aktualny komputer PC z dostępem do internetu, czy konsolę z grami typu wyścigi czy zręcznościowe by ćwiczyć koordynację ruchową. Ma z tym problem. Bardzo lubi oglądać filmy o mikserach, kosiarkach i innych tego typu urządzeniach. Potrzebujemy szybkiego i solidnego smartfona bo Kuba bardzo lubi oglądać takie filmy. Jakub powinien jeździć na turnusy rehabilitacyjne dla autystów ale są one bardzo drogie kwoty rzędu 8000 zł i więcej.... Na to nas obecnie nie stać.

Staramy się mu zapewnić jak najczęstrze wyjazdy i możliwe rehabilitacje i naukę.

Jego choroba -stereotypie nietypowe użycie przedmiotów, czasem róznego rodzaju ataki powoduje ciagłe zniszczenia róznych przedmiotów codziennego użytku (sprzęty domowe, wyposażenia mieszkania, ubrań butów, książek itp itd. To wszystko powoduje ciągłe niemałe koszty. ...............................................................................................................................................................

Obecnie zbieramy także na test genetyczny koszt ponad 2 tys. zł -panel N6S. Obecny test wykluczył autyzm genetyczny szukamy innej przyczyny choroby i mozliwości pomocy.


Jeśli z jakiś względów wolisz pomóc Jakubowi wpłacając 1% lub dowolne datki na jego subkonto w OPP zapraszamy na stronę: http://fundacja-sloneczko.pl/frame/pokaz_opis.php?ida=167/R Bardzo Wam Wszystkim dziękujemy za poświęcony czas i pomoc Rodzice Jakuba Our son is called Jakub and is now 16 years old. He has been suffering from Autism and temporal lobe epilepsy since childhood. This serious illness is not always visible on his face, so hardly anyone knows if he does not know him much, - how often he suffers and how hard he has to fight every day of my life and how much he has passed with his relatives. How much pain, humiliation, sadness, loneliness, rejection, misunderstanding, mockery, exclusion, hopelessness ....... He fights his illness and works hard - despite sometimes many tears and suffering and thanks to this he achieves the effects of his treatment and treatment. We took in the exquisite cat Lucka. Lucek Is a household favorite. He helps Cuba through felinotherapy. Jakub loves him very much, he learns from him contacts and gentleness. On Jakub's face for years, Dad did not see such a smile of real joy when he saw him and he found out he would be with us ... What is this? https://www.kociarze.pl/aktualnosci/felinoterapia https://miauhau.pl/czytelnia/zobacz-jak-kot-pomaga-dziewczynce-z-autyzmem-zyc-pelnia-zycia.html A cat at home is also a big challenge and additional costs are not small for us. For over a year, Mama Jakub has been chronically ill for an autoimmune disease which meant that she is unable to work. We do not know what will happen next, however, both parents and our children, including our 8-year-old daughter, support each other as we can, although it is getting harder and harder. Jakub has such dreams as an up-to-date PC with access to the Internet, or a console with games like races or arcade to practice motor coordination. He has a problem with that. He likes watching movies about mixers, lawn mowers and other such devices. Jakub should go on rehabilitation for autistic people, but they are very expensive amounts of PLN 8,000 and more .... If for some reason you prefer to help Jakub by paying 1% or any donations to his sub-account in OPP, please visit: http://fundacja-sloneczko.pl/frame/pokaz_opis.php?ida=167/R Thank you very much for all your time and help Jakub's parents Call for help, WHEN A CHILD IS SMILING , THE WHOLE WORLD IS SMILING TOO- Janusz Korczak My son-Kubus-on the picture, is counting so much on goodhearted people help. Every amount of money counts, even the smallest one. Jakub is attending various of therapy such as: speech, neurospeach, hipoteraphy, swimming. They are all necessary for his healthy growth, social skills, ans basic social functions, communication. Therapy rates are between $10-$40--(each). Jakub is having 5 of those a week. It is easy to calculate how expansive they are. Additionally Jakub is receiving dietary (nutritional) supplements, such as: aloes, organ oil, oenothera oil, noni,manuka honey, oregasept and many others. Without those -boosters- he is often sick,and not eating at all. Chlorprotixen and other prescribed sleeping medications are necessary, without them he only sleeps 3 hr in 24hr. Jakub needs professional rehabilitation sessions, but unfortunately the cost of those sessions is unreachable for us. For example:Tairon, PFRON-National Rehabilitation Foundation for Disabled in Poland is subsidizing sessions to the maximum of $530, and cost of mother's staying with a child is around $2000. Besides this, Jacub needs educational aids ,which aren't cheep, for example from firm Amigo, Alexander. I trust in God, that he works through people, and will sent helping angels.

e6zphd-d2d2f18e.png

Tytuł Twojego zdjęcia.

Co przedstawia?

e6zphd-0f694b57.png

e6zphd-9e889315.png

Wpłacający44

nikt jeszcze nie wpłacił, możesz być pierwszy!

Dane wpłacających zostały ukryte przez organizatora

Nasi użytkownicy założyli

558 100 zrzutek


A ty na co dziś zbierasz?