WOLNY LAS - tworzymy wspólnie Strefę Wolnej Ziemi. ID: eh224k

41 498 zł z 139 000 zł

29%

41 498 zł

z 139 000 zł

15 dni

do końca

309

wspierających
29%
Wpłać na zrzutkę

Opis zrzutki

Zebrane pieniądze przeznaczymy na zakup 5,35 hektara lasu w Beskidzie Niskim aby zwrócić mu wolność i otoczyć wieczystą ochroną. Aby na jego terenie żadne drzewo nie zostało ścięte i ani jedno zwierzę nie zostało zastrzelone.

Na terenie Wolnego Lasu:

 • Wprowadzimy ochronę życia, co oznacza całkowite zaprzestanie wycinki drzew i polowań.
 • Umożliwimy przywrócenie naturalnych procesów przyrodniczych.
 • Stworzymy zalążek przyszłego starodrzewu.
 • Stworzymy Strefę Wolnej Ziemi.


-------------------------------------------

Główne cele projektu Wolny Las:

 • Zakup ponad 5 hektarów lasu. Przed wiekami rosła tu wielka Puszcza Karpacka. Zaprośmy ją tu na nowo i stwórzmy zalążek przyszłego starodrzewu.
 • Ochrona życia. Aby żadne drzewo nie zostało wycięte i ani jedno zwierzę nie zostało zastrzelone.
 • Strefa Wolnej Ziemi. Zobaczmy wartość Ziemi w samym jej byciu. Zwróćmy jej wolność. Stwórzmy Wolny Las.

--------------------------------------------

c735724b9c07fe80.jpeg

Wstęp.

7 lat temu zapoczątkowaliśmy inicjatywę Bycie w Lesie, której celem jest propagowanie idei głębokiej ekologii i wzmacnianie więzi z naturą. Większość czasu w roku spędzamy w dzikiej przyrodzie, dzięki temu mamy szansę z bliska obserwować, co dzieje się z lasami w Polsce.

Szukając miejsca do prowadzenia warsztatów Bycia w Lesie staramy się wybierać tereny, gdzie nie słychać warkotu pił motorowych i strzałów myśliwych. Szukamy pozostałości wielkiej Karpackiej Puszczy, która już prawie nie istnieje.

Z rozpaczy nad ginącą dziką przyrodą braliśmy udział w obronie Puszczy Białowieskiej przed wycinką oraz w działaniach Inicjatywy Dzikie Karpaty, broniącej wycinki najcenniejszych starodrzewów w Puszczy Karpackiej.

Stopień zniszczenia dzikiej przyrody w Polsce i na świecie jest ogromny, co w obliczu kryzysu klimatycznego jest tym bardziej zatrważające. Uświadomiliśmy sobie, że nie mamy na razie co liczyć na zmiany prawne zwiększające ochronę przyrody w Polsce. Natura ginie a my razem z nią. Musimy działać teraz.

Konkret.

Postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce. Z miłości do Ziemi i marzenia o dzikim lesie powstał projekt Wolny Las.

Z Twoją pomocą pragniemy wykupić ponad 5 hektarów lasu w Beskidzie Niskim i objąć go ochroną.

Jeśli do końca listopada zbierzemy 139 tys. złotych, to odmienimy jego los.

W przeciwnym razie teren zostanie wystawiony na rynku nieruchomości i prawdopodobnie zakupiony przez kogoś, kto będzie kontynuował jego eksploatację prowadząc wycinkę i umożliwiając na jego terenie polowania.

Jeśli nam się uda, las ten będzie naszym prezentem dla przyszłych pokoleń i żywym świadectwem tego, że idea wolnej Ziemi może być urzeczywistniona.

Każda wielka wyprawa zaczyna się od pierwszego kroku.

Przyłącz się do nas i zróbmy go razem.

Przyszłość zaczyna się teraz

Skąd przyszliśmy? Dokąd zmierzamy?

Akcja powstała w reakcji na kryzys ekologiczny i klimatyczny, spowodowany nadmierną eksploatacją Ziemi przez człowieka. Wynika to z przekonania, że jesteśmy jej właścicielami. Okazuje się, że każdy skrawek dzikiej przyrody w Polsce należy do kogoś (prywatnego lub instytucji), kto zawsze może się pojawić i zabronić ci tu być, bo miejsce jest jego.

Wolny Las stanie się terenem, na którym będziemy mogli doświadczać bycia w naturze w sposób, który został zapomniany. Przestaniemy być właścicielami Ziemi, a staniemy się współuczestnikami dziejącego się tu życia. Taka zmiana perspektywy umożliwia głęboką przemianę świadomości.

Aby szerzyć ideę Wolnej Ziemi, na terenie Wolnego Lasu będziemy prowadzić zajęcia inicjatywy Bycie w Lesie, odosobnienia kontemplacyjne i warsztaty głębokiej ekologii – umożliwiając doświadczenie przebywania na Ziemi należącej do samej siebie, z pełnym poszanowaniem wszystkich istot zamieszkujących ten las.

Sukces zbiórki nie będzie oznaczał końca projektu Wolny Las, ale jego początek. Planujemy rozszerzać akcję na okoliczne tereny, tworząc w ten sposób zalążek nowego sposobu traktowania Ziemi i zainspirować Was do tworzenia Stref Wolnej Ziemi w całej Polsce i na całym świecie. Mamy nadzieję, że z czasem powstanie sieć wzajemnie wspierających się Stref Wolnej Ziemi, a idea zakorzeni się w świadomości nowego pokolenia.

Gdzie powstanie Wolny Las?

Las, któremu chcemy zwrócić wolność, znajduje się w Beskidzie Niskim w okolicy Myscowej w woj. podkarpackim, niedaleko Magurskiego Parku Narodowego.

Las ten należy do największego kompleksu leśnego w Polsce - Puszczy Karpackiej.

Bezpieczeństwo i zaufanie.

Wiemy, że kluczową rzeczą decydującą o tym, czy wesprzesz nasz projekt, jest zaufanie do nas - organizatorów tej zrzutki. Jeśli jeszcze nie jesteś pewny, czy nas wesprzeć, przeczytaj kilka poniższych punktów:

 • Nasz profil został zweryfikowany przelewem i dowodem osobistym przez portal zrzutka.pl. Jesteśmy tymi, za kogo się podajemy.
 • Wypłata zebranych środków jest możliwa tylko po dostarczeniu dokumentów potwierdzających prawdziwość opisu zrzutki. Masz pewność, że nie przeznaczymy pieniędzy na nic innego.
 • Aby zapewnić ciągłość istnienia Wolnego Lasu nawet po naszej śmierci oraz w przypadku poszerzenia Wolnego Lasu na kolejne obszary, powstanie fundacja zabezpieczająca jego istnienie swoim statutem.
 • W przypadku zebrania kwoty ponad 100%, cała nadwyżka zostanie przeznaczona w całości na rozwój idei Wolnej Ziemi, t.j. na zakup kolejnych obszarów lasu i rozszerzenie Strefy Wolnej Ziemi, oraz pokrycie kosztów związanych z ciągłością projektu (podatek od nieruchomości, koszt założenia i utrzymania fundacji).
 • Jeśli nie uda nam się zebrać wymaganej kwoty w terminie i ten konkretny kawałek lasu zostanie sprzedany komu innemu, Twoje pieniądze się nie zmarnują. Przeznaczymy je na zakup lasu w innym pięknym i ustronnym miejscu, spełniającym założenia projektu Wolny Las.
 • Jeśli wciąż jest coś, co budzi Twoje wątpliwości to napisz do nas, zadzwoń lub spotkajmy się osobiście. 


Kontakt.

Jeśli masz do nas pytania, na które nie znalazłeś odpowiedzi powyżej, to napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej. Pisz na: [email protected]

Aktualności w sprawie zrzutki na bieżąco znajdziesz na stronie wydarzenia na FB. https://www.facebook.com/events/102345392806084/


eh224k-e5c12fbb.png

Mieszko Stanisławski

Jestem trenerem edukacji ekologicznej, przewodnikiem po dzikiej przyrodzie, uczę medytacji i uważności. Jestem w nieustannej podróży. Wyrażam swój zachwyt nad przyrodą fotografując i grając muzykę. Z wykształcenia jestem filozofem. Z serca człowiekiem lasu. Od wielu lat swoją energię kieruję na działania dla dobra Ziemi i wszystkich istot.

eh224k-42977177.png

Karolina Stanisławska

Jestem trenerką, nauczycielką jogi, z wykształcenia fizjoterapeutką. Z każdym dniem działania na rzecz Ziemi stają się coraz istotniejszym elementem mojego życia prywatnego i zawodowego. Dużą rolę w moim życiu odgrywa czas spędzony w odosobnieniu i medytacji. Z drugim człowiekiem lubię porozumiewać się pieśnią, która coraz częściej towarzyszy mi w pracy trenerskiej i codzienności.

eh224k-b2c76e1d.png

Bycie w Lesie

Od 2012 roku prowadzimy warsztaty rozwojowe w dzikiej przyrodzie, leśne odosobnienia, vision-questy i wyprawy poza szlakami propagujące idee głębokiej ekologii i wspierające ludzi w ich osobistym powrocie do natury.

facebook.png

instagram.png

gmail.pngAktualności3

 • W związku z projektem Wolny Las przychodzi do mnie wiele refleksji, dzięki którym widzę, że Wolny Las to nie tylko skrawek chronionej przyrody. To coś dużo więcej... Sposób, w jaki organizuję przestrzeń wokół siebie jest w bezpośredni sposób odzwierciedleniem stanu mojego umysłu. Postrzegam swoją psychikę dużo szerzej, niż tylko to coś, co mieści się wewnątrz mojej skóry. Granica mojego “ja” rozciąga się na całość mojego doświadczenia. Nie rozróżniam tego doświadczenia na wewnętrzne i zewnętrzne. Granica jest tylko pozorna. Co więcej, sposób w jaki traktuję przestrzeń fizyczną jest dokładną analogią tego, jaki stosunek mam do samego siebie, do swojego wnętrza. Na tej podstawie widzę Wolny Las jako dużo głębsze przedsięwzięcie, niż tylko sposób na ochronę przyrody. To proces, dzięki któremu powstanie wolna przestrzeń. Wolna przestrzeń… A ponieważ, tak jak wspomniałem wcześniej, to co “na zewnątrz” jest odzwierciedleniem tego co “w środku”, dopuszczając do swojej świadomości fakt istnienia przestrzeni nie będącej własnością nikogo prócz samej siebie, czyli Strefy Wolnej Ziemi, dopuszczam równocześnie możliwość istnienia takiej przestrzeni w sobie. Innymi słowy, oddając wolność Ziemi, oddaję wolność sobie. Pozwalając Ziemi po prostu być, pojawia się we mnie jakość mająca uwalniającą moc. Pozwalam być samemu sobie. Być po prostu. Podczas prowadzonych przez nas leśnych odosobnień, trudnością, z którą uczestnicy najczęściej się spotykają jest tzw. wewnętrzny krytyk. To ktoś, kto nie pozwala po prostu być. Ktoś, kto w najgłębszy, najbardziej dotkliwy sposób odbiera wolność, a razem z wolnością - radość z bycia tu i teraz. Ten ktoś zagarnia dla siebie całą wewnętrzną przestrzeń i nakłada na nią swoje sztywne zasady. Czy nie to samo robimy z dziką przyrodą? Las ma rosnąć po naszemu, ściśle według wytycznych, ma spełniać określone z góry oczekiwania, ma się podporządkować. Bo jest nasz! Mój, twój, instytucji. Jak niewolnik, który ma określone zadania do wykonania. A jak ich nie wykonuje, to trzeba wprowadzić bardziej zdecydowane “zabiegi pielęgnacyjne”. Od wieków nasza cywilizacja żyła przekonaniem, że Ziemia jest nam darowana po to, abyśmy sobie ją podporządkowywali. W tym paradygmacie Ziemia jest w zasadzie martwa i jest wyłącznie magazynem surowców, z których możemy do woli czerpać. Podkreślę tu, że ten światopogląd nie istniał zawsze i w każdej kulturze. Istnieją do tej pory kultury, które nie przejęły tego od nas, a które są przekonane o głęboko duchowej naturze istnienia i które postrzegają przyrodę jak matkę, która daje nam życie a siebie jako jej dzieci. Charakterystyczny dla naszej cywilizacji antropocentryczny paradygmat stawiający człowieka na szczycie piramidy istnienia, jest niestety głównym odpowiedzialnym za globalny kryzys ekologiczny, którego jesteśmy świadkami. Moim zdaniem wyraża się on także w sferze psychologicznej, w tym, co ogólnie można nazwać chorobami cywilizacyjnymi. I znowu widoczna staje się analogia świata zewnętrznego i wewnętrznego… Kilka dni przed rozpoczęciem akcji spędziłem kilka dni i nocy sam w tym lesie, przygotowując między innymi materiał zdjęciowy do filmu na stronę zbiórki, a głównie medytując i kontemplując wolność tego lasu. Kiedy uświadomiłem sobie to, co pragniemy stworzyć, to, że pragniemy oddać wolność temu kawałkowi Ziemi, w najgłębszym rozumieniu słowa “wolność”, stała się rzecz niebywała. Poczułem coś, czego nie doświadczyłem nigdy wcześniej. To było tak, jakby cały ten las wybuchnął wielką, wyrażaną każdym błyskiem światła i każdym szmerem radością, i wydał z siebie ogromny oddech ulgi. Jakbym w swojej świadomości ściągnął wyrok śmierci ze wszystkich drzew z tego lasu. Jakbym, jako przedstawiciel ludzkiego gatunku, darował życie tej Ziemi. Jestem głęboko przekonany, że Ziemia nie jest martwą skałą szybującą w przestrzeni, porośniętą surowcem, który jest co najwyżej prezentem danym nam przez jakiegoś boga czy los, abyśmy mogli czerpać jeszcze więcej przyjemności z tego naszego krótkiego życia. Jesteśmy jedynie częścią wielkiego, niepojętego umysłem tańca życia, a wszystkie jego elementy są ze sobą ściśle połączone… Wolny Las to coś więcej niż skrawek chronionej przyrody…

 • Kochani, Dzisiaj pojawiło się bardzo dużo wpłat (6% w niecałe dwa dni!) i wsparcia różnego rodzaju. Dostajemy dużo telefonów i wiadomości wyrażających wsparcie w projekcie. Coraz więcej osób oprócz wsparcia finansowego oferuje dodatkowo coś bezpośrednio od siebie w podziękowaniu za Wasze wsparcie. To te rzeczy, które zrzutka.pl nazywa nagrodami. Chcemy Wam wszystkim bardzo podziękować za zaufanie i zaangażowanie. Do tej pory "nagrodami" wsparli projekt: - Tommy Harevis, - Szymon Cechnicki (Soma Ayurveda), - Mirela Pawlikowska (Meritum), - Ewa Tąpolska (Yurta Spa), - Jan Szpil (Joga Jana), - Agata Bargiel (Moc Głosu), - Ryś Kulik, - Robert Rient, - Martyna Jarosławska (Tęczowa Dolina). Wielkie dzięki! Ciepło mi w sercu jak pomyślę, ile osób podziela nasze marzenie o Wolnym Lesie. Posyłajcie info w świat! Niech szumi las...

 • Jesteśmy bardzo wzruszeni ogromnym odzewem na nasze zawołanie. W kilka pierwszych godzin udało się już zebrać ponad 6 tys. złotych! Jak tak dalej pójdzie, to niedługo Wolny Las stanie się rzeczywistością! A potem, z rozpędu, kolejne kawałki... To się dzieje! Dzięki wielkie za zaufanie! I za wielkie wsparcie od samego początku. Dostaliśmy od Was wiele "nagród", czyli podziękowań za wpłaty. Wielkie dzięki również za nie. Będziemy je stopniowo umieszczać na stronie zrzutki. To też jest świetny sposób, żeby wesprzeć akcję. Jeśli jest coś, co chciałbyś przeznaczyć na "nagrodę" za wpłatę, pisz do nas. No i najważniejsze. Jeśli możesz, to poinformuj o akcji jak największą ilość osób. Niech wieść idzie w świat. Dzięki! Mieszko i Karo :)

Wpłacający309

Z
zmp
3 070 zł
A
Aleksandra Jaros
1 350 zł
HN
Hewney Niamh
1 190 zł
W
wsulek1
1 000 zł
 
Dane ukryte
1 000 zł
M
Michal Shootman Majewski
910 zł
KL
Kasia Lewandowska
600 zł
WS
Wiktor Szymaniuk
600 zł
AK
Aneta Kotowska
500 zł
 
Dane ukryte
500 zł
Zobacz więcej

Komentarze33

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Nagrody

Wpłać 70 zł i więcej

Życie drzewa

Dzięki Twojej wpłacie

1 drzewo zostanie w Wolnym Lesie na zawsze!

Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.


Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.

wybrano 70 razy (pozostało 1930 z 2000)

Wybieram

Wpłać 70 zł i więcej

Płyta Tommiego Harevisa "Calling of the Black Jaguar"

Dzięki Twojej wpłacie 1 drzewo zostanie w Wolnym Lesie na zawsze!Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.

W podziękowaniu dostaniesz płytę w formacie CD lub mp3.

http://harevis.com/blackjaguar/"Calling of the Black Jaguar" to muzyka o charakterze szamańskim, która przenosi słuchacza do wnętrza dżungli, na pustynię i nie tylko... Za sprawą etnicznych instrumentów pochodzących z rozmaitych zakątków świata, możemy poczuć jedną z nauk o tym, że wszyscy jesteśmy połączeni. Kombinacja muzycznych smaków kulturowych zgrywa się w w spójną całość i tworzy spójną historię.

wybrano 25 razy (pozostało 15 z 40)

Wybieram

Wpłać 70 zł i więcej

Płyta CD Jerzego „Słomy” Słomińskiego

Dzięki Twojej wpłacie 1 drzewo zostanie w Wolnym Lesie na zawsze!Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.

W podziękowaniu dostaniesz jedną z 4* płyt legendy polskiej muzyki alternatywnej - Jerzego „Słomy” Słomińskiego - z osobistą dedykacją.

* - „Brzmienia 1984-1994”- „RYTM - podkłady pod rozwagę”- „ETHNO - DEMO”- „ŁADOOO”

wybrano 13 razy (pozostało 7 z 20)

Wybieram

Wpłać 70 zł i więcej

Książka "Przebłysk" Roberta Rienta

Dzięki twojej wpłacie jedno drzewo zostanie w Wolnym lesie na zawsze! Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.

Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.

Dostaniesz również najnowszą książkę pisarza i dziennikarza Roberta Rienta pt. „Przebłysk. Dookoła świata – dookoła siebie”, w której pisze on tak: „Dopóki mama pozostaje słowem, można ją angażować w każdą historię. Ta, która mnie urodziła i wykarmiła, ta, która mnie chroni i ubiera, jest maltretowana. Mogę uznać ją za słowo i w ten sposób oddzielić się od niej, wierząc, że stanowię indywidualny, niezależny twór. Mogę też uznać, że istnieję i doświadczam wyłącznie w zależności od Ziemi”. „Przebłysk” to historia o samotnej podróży dookoła świata m.in. przez Syberię, Nową Zelandię, Wyspę Wielkanocną i amazoński las deszczowy. Do tego opis szamańskich nauk, ceremonii ayahuaski, medytacji vipassana i pożegnanie się z wewnętrznym, dualistycznym poszukiwaczem. Książka z kolorowymi zdjęciami do wyboru w formacie epub lub mobi.

Więcej informacji i kontakt przez stronę: https://www.facebook.com/Rient.Robert


wybrano 25 razy (pozostało 5 z 30)

Wybieram

Wpłać 90 zł i więcej

Uwolnienie czucia i lasu. Warsztat świadomego ruchu z Joanną Książkiewicz

Dzięki Twojej wpłacie 1 drzewo zostanie w Wolnym Lesie na zawsze!Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.

W podziękowaniu Joanna Książkiewicz - Ruch od Czucia zaprasza:"...do doświadczenia ruchu w zgodzie z naturą ciała. Z uważnością, łagodnością, z szacunkiem dla ciała i ukrytych w nim potrzeb, pozwolimy sobie na na bycie w ciele i odczuwanie, odkrywając ruch, który z nich płynie. Wykorzystamy elementy łagodnej pracy z ciałem, ruchu autentycznego, medytacji w tańcu i improwizacji. Dla każdego, kto pragnie podarować sobie ukojenie, zatrzymać się w biegu, spędzić czas ze sobą i z innymi w atmosferze zabawy, harmonii, akceptacji."

Opis warsztatu: www.facebook.com/events/1017497715266269/

Warsztat odbędzie się w Kontakt. Przestrzeń Ruchu, Tańca i Muzyki.

Kontakt do organizatorki: [email protected]

wybrano 2 razy (pozostało 12 z 14)

Wybieram

Wpłać 100 zł i więcej

Indywidualna sesja TRE® (Trauma Releasing Exercises)

Dzięki Twojej wpłacie 1 drzewo zostanie w Wolnym Lesie na zawsze!Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.

W podziękowaniu otrzymasz indywidualną sesję TRE w Przestrzeni rozwoju osobistego Spirala w Katowicach. Prowadzi Szymon WaluśTRE® (Trauma Releasing Exercises) to opracowana przez dr David’a Berceli’ego metoda polegająca na uruchomieniu w ciele, za pomocą sekwencji ćwiczeń, wibracji neurogenicznych umożliwiających uwolnienie się od stresu i traumy. Metoda ta znakomicie wspiera inne działania terapeutyczne. Jest dość prosta do opanowania i mogą z niej korzystać osoby w każdym wieku i kondycji fizycznej. Celem stosowania TRE® jest przywrócenie ciała do naturalnej równowagi

kontakt przez stronę:


https://www.facebook.com/pg/spirala.przestrzenrozwojuosobistego/events/
wybrano 4 razy (pozostało 1 z 5)

Wybieram

Wpłać 200 zł i więcej

Grafika Dawida Planety z limitowanej serii, sygnowana przez artystę.

Dzięki Twojej wpłacie 2 drzewa zostaną w Wolnym Lesie na zawsze!

Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.

Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.

W podziękowaniu otrzymasz wyjątkową pracę Dawida Planety z limitowanej serii wykonane w technice sitodruku przez Dark City Gallery. 

Link do pracy

Dawid Planeta – artysta z Krakowa. Tworzy nastrojowe, introspektywne obrazy które przykuwają uwagę i fascynują tajemniczym pięknem. „Moja sztuka jest eksploracją obszarów leżących na granicy świadomości, miejsc w których rzeczywistość jaką znamy na codzień rozmywa się, zanika i ukazuje to co leży głębiej.” W jego pracach, będących efektem eksploracji własnych przeżyć, widać wpływ fascynacji psychologią, symbolizmem i mitologią. „To historia człowieka który udaje się w mroczne zakamarki własnej podświadomości szukając odpowiedzi na nurtujące go pytania, szukając własnej drogi, szukając siebie.”

wybrano 1 raz (pozostało 2 z 3)

Wybieram

Wpłać 200 zł i więcej

Warsztaty ceramiczny z Element Earth

Dzięki Twojej wpłacie 

2 drzewa zostaną w Wolnym Lesie na zawsze!

Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.

Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.

W podziękowaniu możesz wziąć udział w warsztacie ceramicznym.W ramach warsztatów wykonasz misę z natchnienia lub z przeczucia z wizerunkiem drzewa, kwiatu, zwierzęcia, z pomocą wzornika lub bez jego użycia. Poprowadzę cię przez podstawowe tajniki sztuki ceramicznej, ale to Ty ostatecznie zadecydujesz o końcowym rezultacie. Warsztaty będą składać się z 2 modułów. Pierwszy to wykonanie misy z odpowiednio przeznaczonej do tego gliny i naniesienie angoby, drugi moduł to nasilenie efektów angoby i naniesienie szkła. Warsztaty zawsze mają swój temat przewodni. Tym razem zaproponuję, byśmy porozmawiali o dawnych i współczesnych wierzeniach dotyczących drzew, o synestezjach w przyrodzie.Warsztaty odbędą się w Krakowie


szczegóły i kontakt :

https://www.facebook.com/elementearth1/

(pozostało 5 z 5)

Wybieram

Wpłać 200 zł i więcej

Indywidualna sesja oddechu

Dzięki Twojej wpłacie 2 drzewa zostaną w Wolnym Lesie na zawsze!

Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.

Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.W podziękowaniu zapraszamy Cię na Indywidualna sesja oddechu prowadzona przez certyfikowanego praktyka oddechu - 

Katarzynę Maksymiuk i Martę Grabowska .

Sednem pracy z oddechem jest neutralizowanie ograniczeń, poszerzanie świadomości i osiąganie swojego pełnego, ludzkiego potencjału i radości z życia. 

Praca z własnym tematem w sesji oddechu transmodalnego przynosi zmianę w przeżywaniu określonego obszaru życia. W odpowiedzi na poszerzenie świadomości, głęboką zmianę w myślach, emocjach, przekonaniach i napięciach ciała zmienia się również to, co spotyka Cię w życiu.Sesja możliwa w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie lub online. 

Po wybraniu nagrody skontaktuj się z organizatorami aby wybrać miejsce i termin sesji.

(pozostało 4 z 4)

Wybieram

Wpłać 250 zł i więcej

Bajdurki dla dzieci z Asią Kisielewską

Dzięki Twojej wpłacie 3 drzewa zostaną w Wolnym Lesie na zawsze!Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.

W podziękowaniu możesz zaprosić do siebie Bajdurki dla dzieci( w ramach urodzin lub innego wydarzenia) Bajki opowiadane dla najmłodszych, dobre i mądre. Opowiadane do muzyki na żywo /flet indiański, bęben oceaniczny, kalimba, okarynka itp.

Więcej informacji i kontakt: https://www.facebook.com/bajdurzy/


(pozostało 1 z 1)

Wybieram

Wpłać 280 zł i więcej

Masaż Abhyanga w Soma Ayurveda

Dzięki Twojej wpłacie 4 drzewa zostaną w Wolnym Lesie na zawsze! Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.

W podziękowaniu otrzymasz Masaż Abhyanga w Soma Ayurveda, do odboiru w Krakowie lub Warszawie. 

ॐ Abhjanga – zmysłowe ukojenie Tradycyjny masaż ajurwedyjski wykonywany aromatycznymi olejami cechuje się delikatnymi i płynnymi ruchami, których rytm głęboko relaksuje ciało i umysł. Zmysłowa terapia zawierająca elementy refleksologii, która łagodzi stres, uwalnia od zmęczenia i organizmowi przywraca naturalną harmonię.

Kontakt przez stronę:

https://www.facebook.com/Soma-Ayurveda-123127755070816/

wybrano 4 razy (pozostało 1 z 5)

Wybieram

Wpłać 300 zł i więcej

Ceremonia z Babcią Ayą w Peruwiańskiej dżungli

Dzięki Twojej wpłacie 4 drzewa zostaną w Wolnym Lesie na zawsze!

Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.

W podziękowaniu możesz wziąć udział w ceremonii z Babcią Ayą w ośrodku Psychonauta Foundation w Peruwiańskiej dżungli. 

Ośrodek Psychonauta Foundation zajmuje się tradycyjną medycyną amazońską organizując ceremonie i odosobnienia z roślinami leczniczymi. 

Część dochodu z działalności przeznaczone jest na ochronę amazońskiej dżungli. 

Więcej informacji i kontakt na stronie: Psychonauta Foundation.

wybrano 1 raz (pozostało 2 z 3)

Wybieram

Wpłać 300 zł i więcej

Sesja portretowa ze Stanem Barańskim nad Wisłą w dzikim miejscu w Krakowie

Dzięki Twojej wpłacie 4 drzewa zostaną w Wolnym Lesie na zawsze!Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.

W podziękowaniu możesz wziąć udział w portretowej sesji zdjęciowej ze Stanem Barańskim w Krakowie.

kontakt przez stronę:

http://stanbaranski.blogspot.com/


(pozostało 1 z 1)

Wybieram

Wpłać 300 zł i więcej

Spacer botaniczny z Kają Nowakowską

Dzięki Twojej wpłacie 4 drzewa zostaną w Wolnym Lesie na zawsze!

Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.

W podziękowaniu możesz wziąć udział w Spacerze botanicznym z Kają Nowakowską i zaczerpnąć z ogromu jej pasji i wiedzy.

Miejsce odbioru nagrody: Warszawa i okolice

Czas trwania spaceru: ok. 2h

Dowiedz się więcej na:

http://www.meadladies.pl/

wybrano 1 raz (pozostało 1 z 2)

Wybieram

Wpłać 300 zł i więcej

Warsztat Inteligencji Oddechu

Dzięki Twojej wpłacie 4 drzewa zostaną w Wolnym Lesie na zawsze!Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.W podziękowaniu możesz wziąć udział w warsztacie Inteligencji Oddechu, który odbędzie się we Wrocławiu 18 stycznia 2020.

Szczegółowe informacje o warsztacie: https://facebook.com/events/414939886110530

Warsztat będzie prowadzony przez certyfikowanego praktyka oddechu - Martę Grabowską

(pozostało 1 z 1)

Wybieram

Wpłać 300 zł i więcej

udział w warsztatach Akademii Jungowskiej


Dzięki Twojej wpłacie

4 drzewa zostaną w Wolnym Lesie na zawsze!

Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.

W podziękowaniu możesz wziąć udział w jednym z warsztatów Akademii Jungowskiej w roku akademickim 2019/20.Do wyboru warsztat "Spotkanie z cieniem", "Kobiecość i męskość - odkrywanie pełni" oraz "Marzenia senne - głos wewnętrznej mądrości".

Informacja o warsztatach i kalendarz na stronie: http://akademiajungowska.pl/program-akademii/warsztatymie/.Warsztaty

Miejsce odbioru nagrody: Katowice

wybrano 1 raz (pozostało 1 z 2)

Wybieram

Wpłać 400 zł i więcej

indywidualny warsztat fermentacyjny z Kają Nowakowską

Dzięki Twojej wpłacie

5  drzew zostanie w Wolnym Lesie na zawsze!

Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.

W podziękowaniu możesz wziąć udział w indywidualnym warsztacie fermentacyjnym z Kają Nowakowską, współautorką książek "Dzikie smaki. Kuchnia zwariowanego zbieracza roślin" oraz "Dzikie kiszonki i inne fermentacje".

Miejsce odbioru nagrody: Warszawa, ul. Litewska 12


Dowiedz się więcej na: http://www.meadladies.pl/


(pozostało 1 z 1)

Wybieram

Wpłać 500 zł i więcej

Warsztat dla kobiet z Mirelą Pawlikowską

Dzięki Twojej wpłacie 7 drzew zostanie w Wolnym Lesie na zawsze!Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających

W podziękowaniu możesz wziąć udział w warsztacie dla kobiet, który prowadzi Mirela Pawlikowska z Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego Meritum w Katowicach.

Dowiedz się więcej o warsztatach na www.meritum.slask.pl

Terminy wg. kalendarza dostępnego na stronie.Workshop availiable only in polish.

wybrano 2 razy (pozostało 1 z 3)

Wybieram

Wpłać 500 zł i więcej

5 tygodni aktywacji Twojego Potencjału (2 warsztaty + 3 spotkania) z Urszulą Flis- Drebschok

Dzięki Twojej wpłacie 7 drzew zostanie w Wolnym Lesie na zawsze!Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.

W podziękowaniu możesz wziąć udział w kursie " 5 tygodni aktywacji Twojego potencjału: 2 warsztaty, które zmienią jakość Twojego życia" oraz dodatkowo 3 spotkania Harmonii w dźwiękach.

Miejsce odbioru nagrody: Brzeg (woj.opolskie)

Opis w linku: https://www.facebook.com/events/2670377759679006/?event_time_id=2670455393004576

(pozostało 1 z 1)

Wybieram

Wpłać 500 zł i więcej

Pokaz akrobatyki na szarfach z Agnieszką KawałekDzięki Twojej wpłacie 7 drzew zostanie w Wolnym Lesie na zawsze!Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.

W podziękowaniu otrzymasz pokaz tańca w powietrzu, czyli akrobatyki na szarfach dopasowany do okazji i potrzeb (np. jako urozmaicenie wesela, festiwalu czy jakiejkolwiek innej okazji).


Charakter i pomysł na występ do wspólnego ustalenia.kontakt mailowy: [email protected]

i na Facebooku Agnieszka Kawałek(pozostało 2 z 2)

Wybieram

Wpłać 500 zł i więcej

Zimowy Krąg Kobiet w Ciąży z doulą Karoliną Anweiler

Dzięki Twojej wpłacie 7 drzew zostanie w Wolnym Lesie na zawsze!Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierającychW Podziękowaniu możesz wziąć udział w Zimowym Kręgu Kobiet w Ciąży z doulą Karoliną Anweiler  "Jeśli akurat jesteś w ciąży, jeśli mieszkasz w okolicach Katowic to zapraszam na Zimowy Krąg Kobiet w Ciąży, cykl 10 spotkań, gdzie w bezpiecznej atmosferze, wśród kobiet w podobnym do twojego momencie życia możesz przyjrzeć się zmianom jakim poddaje się twoje ciało, umysł i dusza. Szczegóły i terminy znajdziesz na facebooku. Jeśli nie jesteś w ciąży ale planujesz w najbliższych miesicach macierzyństwo to też zapraszam. Krąg to wydarzenie cykliczne. Spotykamy się w każdej porze roku od kilku lat i myślę, że przez kolejne lata będziemy. Więc miejsce w kręgu będzie czekało. Zapraszam doula Karolina Anweiler Więcej informacji i kontakt przez stronę:https://www.facebook.com/doula.karolina.anweiler/

(pozostało 1 z 1)

Wybieram

Wpłać 580 zł i więcej

Gotuj z Miłością. Warsztat kuchni roślinnej wg 5 przemian.

Dzięki Twojej wpłacie 8 drzew zostanie w Wolnym Lesie na zawsze!Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających

W podziękowaniu możesz wziąć udział w warsztacie kuchni roślinnej wg 5 przemian - Gotuj z Miłością w Tęczowej Dolinie w Beskidzie Wyspowym. 

Więcej informacji o warsztacie znajdziesz na stronie wydarzenia.

(pozostało 3 z 3)

przewidywana dostawa: 24 stycznia, 2020

Wybieram

Wpłać 600 zł i więcej

Tydzień na Średniaku u Alicji i Ciciego

Dzięki Twojej wpłacie 8 drzew zostanie w Wolnym Lesie na zawsze!Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.

W podziękowaniu możesz spędzić tydzień na Średniaku, w wyjątkowym domu w górach znajdującym się w Popradzkim Parku Krajobrazowym.

Więcej informacji i kontakt:

https://www.facebook.com/%C5%9Aredniak-114977828520608/?ref=br_rs

(pozostało 1 z 1)

Wybieram

Wpłać 600 zł i więcej

Dwuosobowy pakiet w Yurta Spa „Masaż z pielęgnacją księżycową”

Dzięki Twojej wpłacie 8 drzew zostanie w Wolnym Lesie na zawsze!Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających

W podziękowaniu zapraszamy Cię na masaż!

Czas trwania: 2 godz 30 min.

Doświadcz masażu i pielęgnacji w zgodzie z rytmem natury w Yurta Spa – spa w jurcie na leśnej polanie w Beskidzie Sądeckim.

https://www.facebook.com/yurtaspa/

Pakiet jest do odbioru od maja do października 2020.

Obowiązuje rezerwacja telefoniczna.

wybrano 1 raz (pozostało 1 z 2)

Wybieram

Wpłać 700 zł i więcej

Weekend w gospodarstwie ekologicznym na Mazurach


Dzięki Twojej wpłacie 10 drzew zostanie w Wolnym Lesie na zawsze!Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.

W podziękowaniu otrzymasz weekend na Mazurach Garbatych w gospodarstwie ekologicznym, gdzie gospodynią jest Ania- inżynier zielarstwa i terapii roślinnych, która chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem.


więcej info i kontakt na: http://www.konopiejka.pl


(pozostało 2 z 2)

Wybieram

Wpłać 770 zł i więcej

Joga Reset + Moc Głosu - Równonoc 2020 (4 dni).

Dzięki Twojej wpłacie 11 drzew zostanie w Wolnym Lesie na zawsze!Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających

W podziękowaniu będziesz mógł wziąć udział w 4-dniowym wyjeździe offline - połączeniu jogi regeneracyjnej i ekspresji poprzez głos. Czterodniowa podróż do wnętrza, w którą zabiorą Cię Jan Szpil i Agata Bargiel.

Joga Reset + Moc Głosu


wybrano 1 raz (pozostało 1 z 2)

przewidywana dostawa: 19 marca, 2020

Wybieram

Wpłać 850 zł i więcej

Warsztat dla kobiet z Katarzyną Miller.

Dzięki Twojej wpłacie 12 drzew zostanie w Wolnym Lesie na zawsze!Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.

W podziękowaniu możesz wziąć udział w warsztacie dla kobiet prowadzonym przez Katarzynę Miller.

Miejsce: Warszawa

Termin: Do uzgodnienia z organizatorką

Więcej informacji i kontakt : https://www.alcha.pl/psychoterapeutyczny-warsztat-dla-kobiet-z-katarzyna-miller-w-warszawie/


(pozostało 1 z 1)

Wybieram

Wpłać 888 zł i więcej

Udział w staropolskim obrzędzie kolędowania


Dzięki Twojej wpłacie 12 drzew zostanie w Wolnym Lesie na zawsze!Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.

W podziękowaniu możesz wziąć udział w staropolskim obrzędzie kolędowania z grupą miłośników śpiewu tradycyjnego. (Czyli łażenie po domach na mazurskiej wsi z tradycyjnymi kolędami życzącymi) Bezcenne

Czas: ok. 2.01-5.01.2020

Miejsce: Stare Juchy

kontakt i więcej info na: http://www.konopiejka.pl


(pozostało 1 z 1)

Wybieram

Wpłać 910 zł i więcej

Udział w leśnym odosobnieniu - Vision Quest (7 dni)

Dzięki Twojej wpłacie 13 drzew zostanie w Wolnym Lesie na zawsze! Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających

W podziękowaniu zaprosimy Cię na jedno z organizowanych przez nas odosobnień w dzikiej przyrodzie. 


(pozostało 4 z 4)

Wybieram

Wpłać 1000 zł i więcej

Udział w treningu interpersonalnym - Meritum


Dzięki Twojej wpłacie 14 drzew zostanie w Wolnym Lesie na zawsze!Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.

W podziękowaniu możesz wziąć udział w treningu interpersonalnym w Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego Meritum w Katowicach.

Trening interpersonalny to szczególne wydarzenie rozwojowe kierowane do osób gotowych na głęboką osobistą pracę związaną z budowaniem relacji interpersonalnych. Celem treningu interpersonalnego jest pogłębienie świadomości siebie i swojego modelu nawiązywania kontaktów.

Dowiedz się więcej o treningu na www.meritum.slask.pl

Terminy wg. kalendarza wydarzeń na stronie.Workshop availiable only in polish.

(pozostało 2 z 2)

Wybieram

Wpłać 1190 zł i więcej

Leśna wyprawa poza szlakami (7 dni)

Dzięki Twojej wpłacie 17 drzew zostanie w Wolnym Lesie na zawsze!Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających

W podziękowaniu zaprosimy Cię do udziału w jednej z legendarnych wypraw poza szlakami prowadzonej przez Mieszka Stanisławskiego.


wybrano 3 razy (pozostało 1 z 4)

Wybieram

Wpłać 70 zł i więcej

Płyta "Aldaron i Jarecki - Live v Pracovni"

Dzięki Twojej wpłacie 1 drzewo zostanie w Wolnym Lesie na zawsze!Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.

W podziękowaniu otrzymasz płytę "Aldaron i Jarecki - Live v Pracovni"

Paweł "Aldaron" Czekalski. Bard i regularnie koncertujący włóczykij, od wielu lat tworzy piosenki często odnoszące się do powrotu do natury, poszukiwań samego siebie i sensu bycia w symbiozie z przyrodą. Jego ostatnia płyta, nagrana podczas koncertu w warszawskiej PraCoVni razem ze znakomitym gitarzysą solowym Jareckim oraz Joanną Zajączkowską-Czekalską (chórki), jest materiałem z koncertu, zawierający piosenki z poprzednich płyt oraz nowsze. Zapraszamy w świat przemyśleń, rytmu, intuicji i wciągającej muzyki.

Kontakt: https://www.facebook.com/Aldaron.Bard
wybrano 5 razy (pozostało 0 z 5)

Wpłać 70 zł i więcej

Książka "Dzikie kiszonki i inne fermentacje"

Dzięki Twojej wpłacie 1 drzewo zostanie w Wolnym Lesie na zawsze!Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.

W podziękowaniu otrzymasz książkę "Dzikie kiszonki i inne fermentacje" autorstwa Kai Nowakowskiej i Gosi Ruszkowskiej

Dowiedz się więcej o autorkach na:

http://www.meadladies.pl/

wybrano 1 raz (pozostało 0 z 1)

Wpłać 70 zł i więcej

Zestaw naturalnych botanicznych kadzideł

Dzięki Twojej wpłacie 1 drzewo zostanie w Wolnym Lesie na zawsze!Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.

W podziękowaniu otrzymasz zestaw naturalnych kadzideł.


W zestawie znajduje się 12 różnych kadzideł: samopalne stożkowe, egipskie do palenia na węgielku, japońskie typu neri koh, żywiczne itp. Kadzidła są ręcznie robione od podstaw, wegańskie lub wegetariańskie.

Kontakt przez stronę: http://www.meadladies.pl/

wybrano 2 razy (pozostało 0 z 2)

Wpłać 70 zł i więcej

Film Inlakesh (płyta DVD) Pasikonika

Dzięki Twojej wpłacie 1 drzewo zostanie w Wolnym Lesie na zawsze!Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.

Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.

W podziękowaniu otrzymasz płytę z filmem „Inlakesh”

"Inlakesh" fabularyzowany dokument stworzony w Meksyku i Gwatemali, który przedstawia nam zupełnie odmienne postrzeganie Czasu. Poruszająca, głęboka treść inspiruje do pochylenia się nad własną duszą i nawołuje o szacunek dla Matki Ziemi.

Więcej info i dane kontaktowe na www.inlakesh.pl

wybrano 5 razy (pozostało 0 z 5)

Wpłać 70 zł i więcej

Kąpiel w dźwiękach z B. Luz

Dzięki Twojej wpłacie 1 drzewo zostanie w Wolnym Lesie na zawsze!Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.

W podziękowaniu otrzymasz podwójną wejściówkę na dowolną przyszłą Podróż w dźwiękach, którą poprowadzi B. Luz (

https://www.facebook.com/tribuluz/

). Organizuje je regularnie w Krakowie, czasem w Lublinie, sporadycznie w innych miejscach. Będzie to akustyczny koncert, multi-instrumentalna kąpiel w pierwotnych brzmieniach i transowych pieśniach. Podobnie jak w tym wydarzeniu: (

https://www.facebook.com/events/510008372915839/

).


wybrano 4 razy (pozostało 0 z 4)

Wpłać 140 zł i więcej

Konsultacja ajurwedyjska

Dzięki Twojej wpłacie 2 drzewa zostaną w Wolnym Lesie na zawsze!Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających

W podziękowaniu otrzymasz konsultację ajurwedyjską w Soma Ayurveda, do odbioru w Krakowie lub Warszawie.

Konsultacja ajurwedyjska to indywidualne ustalanie konstytucji psycho-fizycznej z doborem diety, ziół, medytacji i asan.

Kontakt przez stronę:

https://www.facebook.com/Soma-Ayurveda-123127755070816/


wybrano 3 razy (pozostało 0 z 3)

Wpłać 140 zł i więcej

Książka Filipa Springera "Dwunaste: Nie myśl, że uciekniesz" z osobistą dedykacją autora.

Dzięki Twojej wpłacie 2 drzewa zostaną w Wolnym Lesie na zawsze!Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.

W podziękowaniu otrzymasz pocztą najnowszą książkę Filipa Springera - "Dwunaste: Nie myśl, że uciekniesz" z osobistą dedykacją autora.

Po wpłacie wyślij do organizatora swój adres oraz imię i nazwisko do dedykacji, książka może też być prezentem dla Twoich bliskich.

wybrano 3 razy (pozostało 0 z 3)

Wpłać 140 zł i więcej

Książka Rysia Kulika "Odkrywanie natury" z osobistym autografem autora

Dzięki Twojej wpłacie 2 drzewa zostaną w Wolnym Lesie na zawsze!Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.

W podziękowaniu otrzymasz pocztą lub osobiście (w okolicach Katowic lub Wadowic) książkę Rysia Kulika - psychologa, przyrodnika i pisarza - która pomoże Ci odkryć Twoją prawdziwą i głęboką naturę

Po wpłacie wyślij do organizatora swój adres oraz imię i nazwisko do dedykacji, książka może też być prezentem dla Twoich bliskich

Book available only in polish.

wybrano 5 razy (pozostało 0 z 5)

Wpłać 140 zł i więcej

Weekend na Średniaku u Alicji i Ciciego


Dzięki Twojej wpłacie 2  drzewa zostaną w Wolnym Lesie na zawsze!Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.

W podziękowaniu możesz spędzić weekendna Średniaku, w wyjątkowym domu w górach znajdującym się w Popradzkim Parku Krajobrazowym.

Więcej informacji i kontakt:

https://www.facebook.com/%C5%9Aredniak-114977828520608/?ref=br_rs

wybrano 1 raz (pozostało 0 z 1)

Wpłać 150 zł i więcej

Aromatouch -zabieg aplikacji olejków eterycznych przebadanych klinicznie

Dzięki Twojej wpłacie 2  drzewa zostaną w Wolnym Lesie na zawsze!Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.

W podziękowaniu dostaniesz zabieg aplikacji olejków eterycznych Aromatouch.


Technika AromaTouch to kliniczna metoda aplikacji olejków eterycznych wzdłuż kanałów energetycznych i wewnętrznych punktów styku pleców i stóp, która pomaga zrównoważyć współczulny i przywspółczulny układ nerwowy.

Miejsce odbioru nagrody: Salon Dotyk Kaszmiru, Katowice

Kontakt przez stronę  https://www.facebook.com/masaze.ajurwedyjskie/

wybrano 1 raz (pozostało 0 z 1)

Wpłać 200 zł i więcej

Masaż świątynny Lomi Lomi Nui z Ciało OdNowa

Dzięki Twojej wpłacie 2 drzewa  zostaną w Wolnym Lesie na zawsze!Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.

W podziękowaniu otrzymasz masaż!

Lomi Lomi Nui to wywodząca się z Hawajów forma pracy dotyka zarówno ciała, umysłu i duszy i ma funkcję relaksacyjną, leczniczą i prawdziwie uzdrawiającą. Podczas ceremonii uwalnia się energia dlatego tak ważna jest intencja oraz atmosfera zaufania i bezpieczeństwa. W tej przestrzeni poczujesz się na nowo!Czas trwania: 90 minutMiejsce odbioru: Kraków

Szczegóły i kontakt:

https://www.facebook.com/cialoodnowawybrano 5 razy (pozostało 0 z 5)

Wpłać 200 zł i więcej

Niezbędnik Zerowastowicza

Dzięki Twojej wpłacie 2 drzewa zostaną w Wolnym Lesie na zawsze!

Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.

Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.

W podziękowaniu otrzymasz niezbędnik ZerowastowiczaChcesz zacząć swoją przygodę z Zero Waste, a nie wiesz jak? Jeśli nie masz czasu, a chcesz żyć wg zasady Zero Waste, ,asz okazję otrzymać "Niezbędnik Zero Waste" i wspomóc idee "Wolny las" oraz zrobić krok ku życiu bardziej eko.

W pakiecie znajdziesz zestaw trzech woreczków na żywność oraz opakowanie z wosku zrobione przeze mnie. Dodatkowo dwa rodzaje dezodorantu, żebyś sobie mogł/a dobrać lepszy dla swoich potrzeb i przy okazji mógł/a zobaczyć jakie mamy bogactwo kosmetyków ZW. Proszek do zębów, bez którego sama nie mogę się obejść i polecam każdemu, ponieważ testowałam i używam ponad 5 lat. Kambucha wraz z przepisami, która pozwoli Ci na zrobienie swoich własnych kosmetyków i detergentów.

Skład zestawu:


wybrano 1 raz (pozostało 0 z 1)

Wpłać 210 zł i więcej

Indywidualna sesja jogi z Janem Szpilem (Joga Jana)

Dzięki Twojej wpłacie 3 drzewa zostaną w Wolnym Lesie na zawsze!Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.

W podziękowaniu będziesz mógł wziąć udział w indywidualnej sesji jogi z doświadczonym nauczycielem Janem Szpilem (Joga Jana).

Dostosowana do twoich potrzeb i możliwości. W uważności na oddech, odpuszczenie, relaksację i w szacunku dla ekosystemu ciała. 

No i oczywiście Twoje imię i nazwisko znajdzie się na liście wspierających na stronie internetowej projektu :)

wybrano 3 razy (pozostało 0 z 3)

Wpłać 210 zł i więcej

Masaż Lomi Lomi Nui z Flow Medicine

Dzięki Twojej wpłacie 3 drzewa zostaną w Wolnym Lesie na zawsze!Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.

W podziękowaniu otrzymasz masaż!Lomi lomi to masaż pochodzący z Hawajów. Wykonywany jest dłońmi oraz przedramionami, a masażysta porusza się wokół stołu masażowego tanecznym krokiem.Masaż ma głębokie działanie relaksujące, może też pomóc w ważnych czy trudnych chwilach życiowych. Wykonywany jest w atmosferze akceptacji, w takt muzyki, przy użyciu gorącego oleju.Szczegóły i kontakt: https://www.facebook.com/flowmedicine.lomi

Miejsce: Masaż odbędzie się w moim domu na ul. Widłakowej w Krakowie, przed rezerwacją sprawdź proszę lokalizację na mapie.

wybrano 2 razy (pozostało 0 z 2)

Wpłać 350 zł i więcej

Podróż w dźwiękach z B. Luz w wybranej przez ciebie przestrzeni

Dzięki Twojej wpłacie 5 drzew zostanie w Wolnym Lesie na zawsze!Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.W podziękowaniu otrzymasz Podróż w dźwiękach, którą poprowadzi B. Luz (https://www.facebook.com/tribuluz/) w wybranej przez Ciebie lokalizacji w Polsce, Czechach lub na Słowacji (dojazd gratis :)). Będzie to akustyczny koncert, multi-instrumentalna kąpiel w pierwotnych brzmieniach i transowych pieśniach. Podobnie jak w tym wydarzeniu: (https://www.facebook.com/events/510008372915839/). Zorganizuj koncert w swojej ulubionej przestrzeni, swoim domu lub mieszkaniu, dla siebie i przyjaciół!

wybrano 1 raz (pozostało 0 z 1)

Wpłać 380 zł i więcej

Weekend dla pary w Przyjaznym domu w górach na Sopatowcu

Dzięki Twojej wpłacie 5 drzew zostanie w Wolnym Lesie na zawsze!Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.

W podziękowaniu możesz spędzić weekend we dwoje w Przyjaznym domu w górach na Sopatowcu!

Więcej informacji i kontakt: https://www.facebook.com/Sopatowiec-przyjazny-dom-w-g%C3%B3rach-80318324481/

wybrano 1 raz (pozostało 0 z 1)

Wpłać 600 zł i więcej

Tydzień na Średniaku u Alicji i Ciciego

Dzięki Twojej wpłacie 8 drzew zostanie w Wolnym Lesie na zawsze!Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.

W podziękowaniu możesz spędzić tydzień na Średniaku, w wyjątkowym domu w górach znajdującym się w Popradzkim Parku Krajobrazowym.

Więcej informacji i kontakt:

https://www.facebook.com/%C5%9Aredniak-114977828520608/?ref=br_rs

wybrano 1 raz (pozostało 0 z 1)

Wpłać 1350 zł i więcej

Warsztat ekopsychologiczny "Odkrywanie Natury" z Rysiem Kulikiem

Dzięki Twojej wpłacie

19 drzew zostanie w Wolnym Lesie na zawsze!

Pomożesz zachować naturalne procesy i obieg materii - energii w przyrodzie.


Twoje imię i nazwisko umieścimy na stronie internetowej projektu, na liście wspierających.


W podziękowaniu,dzięki Ośrodkowi rozwoju osobistego Alcha możesz wziąć udział w warsztacie Odkrywanie natury( warsztat + pobyt)link do wydarzenia:

https://www.alcha.pl/odkrywanie-natury-warsztat-ekopsychologiczny/Miejsce: Starzyn w Puszczy BiałowieskiejTermin warsztatu: do wyboru kwiecień lub październik

wybrano 1 raz (pozostało 0 z 1)

Nasi użytkownicy założyli

383 898 zrzutek


A ty na co dziś zbierasz?