id: ekw2m4

Festiwal Sanatorium Dźwięku 2021 - Sokołowsko / Sanatorium of Sound Festival 2021 - Sokołowsko

Festiwal Sanatorium Dźwięku 2021 - Sokołowsko / Sanatorium of Sound Festival 2021 - Sokołowsko

Nasi użytkownicy założyli 1 038 211 zrzutek i zebrali 1 109 602 228 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Stwórzcie z nami 7. edycję Sanatorium Dźwięku!


Punktem wyjścia dla tegorocznej edycji festiwalu Sanatorium Dźwięku jest próba udowodnienia, że powrót do normalności jest jedynym rozwiązaniem i naszym głównym priorytetem. Festiwal Sanatorium Dźwięku i jego uzdrowiskowy charakter jest obecnie nam wszystkim dużo bardziej potrzebny niż zwykle, a może zostać zorganizowany tylko dzięki waszemu wsparciu. 


Festiwal Sanatorium Dźwięku 2021 / 13-15 sierpnia 2021 / Sokołowsko ■ Osiemnastu artystów, muzyka eksperymentalna, performance, instalacje artystyczne. Bliskość natury, poniemiecka XIX-wieczna architektura i wspaniałe sokołowskie powietrze – czyli nieodłączne atrybuty koncertów, wystaw i wszelkiej refleksji na temat nowych tendencji w muzyce współczesnej. Tym razem nie może być inaczej. W tym roku spotkamy się znowu: blisko natury, blisko muzyki, blisko siebie, reagując na popandemiczny efekt potrzeby autentycznego doświadczania. Wracamy do normalności!Sanatorium Dźwięku to festiwal, poświęcony eksperymentalnej muzyce współczesnej oraz szeroko rozumianej sztuce dźwięku, którego największym walorem są prezentacje w kontekście jego lokalizacji – uzdrowiskowej miejscowości usytuowanej w Sudetach Środkowych. Głównym celem festiwalu jest przedstawienie możliwie najszerszego spektrum zjawisk związanych z rozwojem form muzycznych w XX i XXI wieku. Dotychczas pokazaliśmy realizacje około 200 artystów z całego świata, wiele z nich powstało specjalnie w kontekście miejsca podczas rezydencji artystycznych w Sokołowsku.


x2399bf7318a1583.png

Artyści


Katarzyna Krakowiak 

Thomas Lehn

Biliana Voutchkova

Peter Ablinger

Burkhard Beins 

Aleksandra Słyż  

Edka Jarząb 

Tatiana Heuman

Joanna Halszka Sokołowska

Hugo Esquinca 

Mario de Vega

Gerard Lebik 

Lutto Lento 

Tim Shaw 

Podpora/Kohyt

Wojciech Kucharczyk

Justyna Banaszczyk/Darek Pietraszewski/Tomek Popakul


Festiwal Sanatorium Dźwięku to nie tylko koncerty, ale również szereg realizacji z pogranicza sztuki dźwięku, performance oraz projekty tworzone i dedykowane specjalnie temu wydarzeniu. Tworzone są przez muzyków, kompozytorów, twórców interdyscyplinarnych. Festiwal odbywa się w kilku miejscach w Sokołowsku (Kinoteatr Zdrowie, Sala Multimedialna, Park Zdrojowy czy ruiny XIX-wiecznego sanatorium). Nasz festiwal skupia rokrocznie ponad 400 odbiorców z całego świata, odwiedza nas wyjątkowa publiczność, miłośnicy muzyki.


► Rezerwacje noclegów: [email protected]

► Karnety: https://goingapp.pl/wydarzenie/festiwal-sanatorium-dzwieku-2021/lipiec-2021


http://sanatoriumofsound.com/pl/

https://www.instagram.com/sanatorium_dzwieku/

www.youtube.com/sanatoriumdzwieku


English below:

Create this year's edition of Sanatorium of Sound with us!


The starting point for this year's edition of the festival is an attempt to prove that returning to normal life is the only solution and our main priority. The Sanatorium of Sound Festival and its healing nature are now much more needed than usual. We also want to prove that we are unable to function without real, tangible contact with art in situ.

 

Sanatorium of Sound Festival 2021 will be organized entirely with your support!


Festiwal Sanatorium Dźwięku 2021 / August 13-15 / Sokołowsko


n67c3cc07caad542.png

About the Sanatorium of Sound Festival

Sanatorium of Sound is a festival devoted to experimental contemporary music and broadly understood sound art, whose greatest value is presenting the art of sound and all new experimental forms in the context of its location - a spa town situated in the Central Sudetes. The landscape of the mountains surrounding Sokołowsko, the post-German 19th-century architecture and marvelous air have always been the inseparable attributes of concerts, exhibitions and any other reflection on new trends in contemporary music. This time it could not be different. Let us hope that the global crisis is behind us and that this year we shall meet again: close to nature, close to music, close to each other, responding to the post-pandemic effect of the need for authentic experience. We're back to normal.


Main goal of the festival is to present the widest possible spectrum of phenomena related to the development of musical forms in the 20th and 21st centuries. This far, we have shown the works of about 200 artists from around the world, many of them were created especially in the context of the place during artistic residencies in Sokołowsko.


Artists

Katarzyna Krakowiak 

Biliana Voutchkova

Peter Ablinger

Burkhard Beins 

Aleksandra Słyż  

Edka Jarząb 

Tatiana Heuman

Joanna Halszka Sokołowska

Hugo Esquinca 

Mario de Vega

Gerard Lebik 

Lutto Lento 

Tim Shaw 

Podpora/Kohyt

Wojciech Kucharczyk

Justyna Banaszczyk/Darek Pietraszewski/Tomek Popakul


The Sanatorium Sound Festival is not only concerts, but also a series of projects in the field of sound art, performance and projects created and dedicated especially to this event by musicians, composers, and interdisciplinary creators. The festival takes place in several places in Sokołowsko (Kinoteatr Zdrowie, Sala Multimedialna, Park Zdrojowy or the ruins of a 19th-century sanatorium). Every year, our festival gathers over 400 recipients from all over the world, we are visited by an exceptional audience, music lovers.

 

For accomodation contact us at: [email protected]www.sanatoriumofsound.com

https://www.instagram.com/sanatorium_dzwieku/

www.youtube.com/channel/UCU6jd14LV8JRvDxcSfSBMmQ


Lokalizacja

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Oferty/licytacje 7

Kupuj, Wspieraj, Sprzedawaj, Dodawaj.

Kupuj, Wspieraj, Sprzedawaj, Dodawaj. Czytaj więcej

Nieaktywne
Inne
100 zł

Kupione 5 z 100

Zakończona
Inne
250 zł

Kupione 5 z 100

Zakończona

Wpłaty 36

VN
Via Naturae sp z o.o. Radek Zagrodnik
2 000 zł
 
Dane ukryte
1 500 zł
 
Dane ukryte
1 000 zł
 
Dane ukryte
627 zł
RW
Rafał
503 zł
 
Dane ukryte
500 zł
 
Dane ukryte
500 zł
 
Dane ukryte
500 zł
PK
Pszczola
500 zł
AR
Anna Rok
400 zł
Zobacz więcej

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!