id: ems4u6

#PomocUkrainskimDziennikarzom / Help Ukrainian Journalists

#PomocUkrainskimDziennikarzom / Help Ukrainian Journalists

Nasi użytkownicy założyli 1 178 450 zrzutek i zebrali 1 232 059 514 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Wspieraj z nami ukraińskich dziennikarzy!

Pomóż nam w realizacji dziennikarskiej misji. 

Przekaż darowiznę w dowolnej kwocie. 


Fundacja Tygodnika Wprost uruchamia zbiórkę na rzecz ukraińskich dziennikarzy, ludzi mediów i ich rodzin. Naszym celem jest zapewnienie tym osobom pracy, pomoc w jej znalezieniu również w innych wydawnictwach, mediach w Polsce i poza naszym krajem, aby mogli swobodnie realizować swoją misję opisując prawdę o aktualnych wydarzeniach oraz – co niezwykle ważne – dostarczali praktyczne informacje dla tych osób, które zmuszone zostały opuścić ogarnięty wojną kraj. To przedsięwzięcie będzie możliwe tylko jeśli zadbamy również o ich rodziny. Wsparcie realizować będziemy za sprawą fundowania dostępu do edukacji w Polsce, finansowania kosztów leczenia oraz zapewnienia zakwaterowania, środków do życia oraz sprzętu do pracy. 

O nasz

Fundacja Tygodnika Wprost działa od 2012 roku. Dotychczas główne obszary jej działalności koncentrowały się na edukacji, wspierając zdolnych uczniów z najuboższych rodzin. W związku z wojną na Ukrainie, dzisiaj chcemy skoncentrować działania fundacji na programie pod nazwą „Pomoc ukraińskim dziennikarzom”.  

Fundację wspiera redakcja Tygodnika Wprost, jednego z najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce, ukazującego się od ponad 40 lat.


Rachunki bankowe Fundacji Tygodnika Wprost / Bank accounts of Fundacja Tygodnika Wprost 

BANK: mBank S.A.

ul. Prosta 18, Warsaw 00-850, Poland

SWIFT: BREXPLPWMBK 


Rachunek/ Account PLN:

78 1140 1010 0000 5411 6100 1001

IBAN: PL 78 1140 1010 0000 5411 6100 1001 

English below:

Support Ukrainian journalists with us!

Help us to fulfill journalistic mission. 

Make a donation of any amount.


Fundacja Tygodnika Wprost is launching a collection for Ukrainian journalists, media professionals and their families. Our goal is to provide these people with jobs and help them find work in other publishers and media outlets in Poland and abroad, so that they can freely carry out their mission of describing the truth about current events and - which is extremely important - provide practical information for those who were forced to leave the war-stricken country. This undertaking will only be possible if we also take care of their families. Support will be executed by funding access to education in Poland, financing medical expenses and providing accommodation, livelihoods and work equipment. 

Bank accounts of Fundacja Tygodnika Wprost (The Wprost Media Foundation)

BANK: mBank S.A.

ul. Prosta 18, Warsaw 00-850, Poland

SWIFT: BREXPLPWMBK 


Account PLN:

78 1140 1010 0000 5411 6100 1001

IBAN: PL 78 1140 1010 0000 5411 6100 1001 


Account EUR:

51 1140 1010 0000 5411 6100 1002

IBAN: 51 1140 1010 0000 5411 6100 1002 


Account USD:

24 1140 1010 0000 5411 6100 1003

IBAN: 24 1140 1010 0000 5411 6100 1003 


All other CURRENCES: 

24 1140 1010 0000 5411 6100 1003

IBAN: 24 1140 1010 0000 5411 6100 1003 About Us:

The Wprost Media Foundation has been operating since 2012. So far, its main areas of activity have focused on education, supporting talented students from the poorest families. In connection with the war in Ukraine, today we want to focus the Foundation's activities on the program called "Help Ukrainian Journalists”. 

The Foundation is supported by the editorial time of “Wprost”, one of the most opinion-leading media in Poland, which has been published for over 40 years.


Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 3

KO
Karolina Olejnik
50 zł
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
ukryta

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!