id: f4m33v

operacja obu bioder protezy i dni po operacji dopioki bedzie mogl wrocic do pracy re rehabilita

operacja obu bioder protezy i dni po operacji dopioki bedzie mogl wrocic do pracy re rehabilita

Opis zrzutki

Minęło 12 lat, odkąd odeszła moja mama, a życie od tego czasu zdecydowanie miało swoje wzloty i upadki. Czas cały czas się tyka i nadszedł czas, aby podjąć pewne działania. Ci z was, którzy mnie znali ponad 10 lat temu, wiedzą, że miałem bardzo aktywne życie. Uwielbiałem chodzić na siłownię i być zaangażowanym jako zawodnik i organizator w konkursach Strongman, Trójbój siłowy itp. Lubiłem podróżować i po prostu robić STUFF! Zakochałem się w życiu siłowni stopniowo po śmierci mamy, ale także dlatego, że zacząłem mieć problemy z biodrami, które dopiero się pogorszyły. Jak niektórzy z was wiedzą - potrzebuję wymiany stawu biodrowego. Jestem w ciągłym bólu i ma to wpływ na każdy aspekt mojego życia. Biorę środki przeciwbólowe. Mam problemy ze snem. Nie mogę chodzić więcej niż kilkaset metrów, mniej na wyboistych nawierzchniach. Schody są bolesne. Skarpety są trudne. Nawet wchodzenie i wychodzenie z samochodów jest niewygodne i niewygodne. Mam 42 lata, ale mam wrażenie, że jestem uwięziony w 84-letnim ciele. Kiedy byłem w Wielkiej Brytanii, moi lekarze doradzili mi, bym odczekał jak najdłużej przed operacją stawu biodrowego. (Myślę, że nie chcieli tego zrobić ze względu na mój wiek, ale także moją wagę!) Mój lekarz tutaj w Polsce ma inną opinię i myślę, że mają rację. Każdego dnia moje biodro jest złe, to dzień, w którym nie mogę być aktywny, a moje ogólne zdrowie się pogarsza. Jestem cukrzykiem, biorę leki na ciśnienie krwi. Miałem niewielki skok 2 lata temu. Nie mogę tak dalej. Obaj moi rodzice zmarli w latach 60., mój tata na atak serca w wieku 63 lat, moja Mama z Raka w wieku 62. realistycznie mam 20-25 lat, jeśli mam szczęście. Nie jestem gotów zmarnować więcej z nich żyjących w ten sposób. Więc rozpoczynam projekt, który ma odwrócić sytuację - Operation Hip! (LOL!) Będę starał się schudnąć i poprawić ogólny stan zdrowia, aby operacja i powrót do zdrowia były tak proste i bezpieczne, jak to tylko możliwe. To jest tak proste jak teraz, teraz moja waga i ogólny poziom zdrowia nie są wystarczająco dobre, aby zagwarantować dobry wynik. Muszę zmniejszyć wagę ciała i poprawić zarówno stan zdrowia układu krążenia, jak i siłę i elastyczność nóg i bioder. Muszę zrobić kilka badań i wymyślić plan treningu i diety. Ponieważ moje chodzenie jest ograniczone, a bieganie / jazda na rowerze są niemożliwe z powodu bólu, myślę, że pływanie i trening lekki staną się głównymi czynnościami, na pewno początkowo. Muszę być pociągnięty do odpowiedzialności za moje postępy, ponieważ wiem, że to będzie trudne, więc mam zamiar założyć kanał Youtube z aktualizacjami mojej podróży, a także regularnymi aktualizacjami zarówno tutaj, jak i na Facebooku. Osadzam w umyśle luźny cel o wartości 50 000 zł. W mało prawdopodobnej sytuacji, że podniosę tę kwotę, z łatwością pokryłbym koszty operacji wymiany stawu biodrowego w Polsce w prywatnej klinice, w tym 2 tygodnie fizjoterapii i rehabilitacji po operacji, i pokryję moje rachunki w okresie po operacji, gdzie będę niezdolny do pracy. Będę również wykorzystywał niektóre z tych pieniędzy na bieżąco, aby przygotować się do operacji, płacić za leki, wycieczki do siłowni / pływania itp. Jeśli chcesz wesprzeć mnie w mojej drodze do odzyskania mojego życia - DZIĘKUJĘ !!! 's been 12 years now since my Mum passed away, and life has definitely had its ups and downs for me since then. Time keeps ticking along though, and it's time for me to take some action. Those of you that knew me 10+ years ago know that I had a pretty active life. I loved going to the gym, and being involved as a competitor and organizer in Strongman competitions, Powerlifting etc. I enjoyed traveling, and just doing STUFF! I fell out of love with the gym life gradually after Mum died, but also because I had started having hip problems that have only worsened since. As some of you know - I need a hip replacement. I am in constant pain, and it impacts every aspect of my life. I take painkillers. I have trouble sleeping. I can't walk more than a few hundred metres, less on bumpy surfaces. Stairs are painful. Putting on socks difficult. Even getting in and out of cars is awkward and uncomfortable. I am 42, but I feel like I am trapped in an 84 year old body. When I was in the UK, my doctors advised me to wait as long as possible before having a hip operation. (I think they didn't want to do it because of my age, but also my weight!) My doctor here in Poland has a different opinion and I think they are right. Every day my hip is bad, is a day I can't be active, and my general health worsens. I am a diabetic, I take blood pressure medication. I had a minor stroke 2 years ago. I can't go on like this. Both my parents died in their 60s, my Dad of a heart attack at 63, my Mum of Cancer at 62. realistically I've got 20-25 years left if I'm lucky. I'm not prepared to waste more of them living like this. So I'm starting a project to turn things around - Operation Hip! (LOL!) I am going to be trying to lose weight and improve general health in order to make the operation and recovery as easy and safe as possible. It is as simple as this, right now my weight and level of general health is not good enough to guarantee a good outcome. I need to reduce my bodyweight and improve both my cardiovascular health and the strength and flexibility of my legs and hips. I need to do some research and come up with a training and diet plan. As my walking is limited, and running /cycling are impossible due to pain, I think swimming and light weight training will end up being my main activities, certainly initially. I need to be held accountable for my progress, as I know this is going to be hard, so I'm going to start a Youtube channel with updates on my journey, as well as regular updates both here and on Facebook. I'm setting a loose target in my mind of 50,000zl. In the unlikely even I raise this amount it would easily cover the costs of hip replacement surgery here in Poland at a private clinic, including 2 weeks of physio and rehab after surgery, and cover my bills during the post-surgery period where I will be unable to work. I will also use some of this money on an ongoing basis to prepare for the operation, paying for medication, trips to a gym / swimming etc. If you want to support me on my journey towards getting my life back - then THANK YOU!!!

Wpłacający 3

 
Dane ukryte
50 zł
 
Dane ukryte
15 zł
 
Agata Wróbel
1 zł

Komentarze 2

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Nasi użytkownicy założyli

625 346 zrzutek

i zebrali

376 313 791 zł

A ty na co dziś zbierasz?