id: f4sa35

Maciej walczy o normalność

Maciej walczy o normalność

Nasi użytkownicy założyli 1 188 654 zrzutki i zebrali 1 251 862 539 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności3

 • Drodzy! Przedłużamy naszą zrzutkę. Nadal otrzymujemy od Was wsparcie, co jest bardzo budujące. Macieja walka o normalność trwa. Choroba generuje co raz to nowe kłopoty, ale mamy też nasze małe zwycięstwa. NIE PODDAJEMY SIĘ. Kasia i Maciek

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Zaczęło się od drobnych incydentów: upuszczonego kubka, potknięcia. Pojawiło się notoryczne zmęczenie i bóle mięśniowe. Potem wizyta lekarska i pierwsza straszna wiadomość - podejrzenie SLA (stwardnienie zanikowe boczne). Szereg badań szpitalnych. Diagnoza wstępna: MND - choroba neuronu ruchowego objawiająca się niedowładem kończyn dolnych i górnych oraz postępującym zanikiem mięśni szkieletowych. To był początek tego roku. Potem nastąpiło pogorszenie w trybie galopującym. Problemy z chodzeniem, kolejne upadki, rozbita głowa, złamane żebra. Niemoc. Badania genetyczne wykazały uszkodzenie genu.

Usłyszenie tej diagnozy to był dla nas duży cios, jednak nie poddajemy się i codziennie walczymy o normalność. Aby jak najbardziej spowolnić rozwój choroby i złagodzić jej skutki Maciej potrzebuje niestandardowego leczenia oraz intensywnej specjalistycznej rehabilitacji, która pomoże mu poruszać się o własnych siłach.

Maciej zawsze był bardzo aktywny zawodowo i społecznie. Jest pianistą, dziennikarzem, harcerzem, organizatorem wydarzeń kulturalnych (koncerty, festiwale muzyki poważnej), prowadzi chór, jest reżyserem filmów dokumentalnych o historii i kulturze Dolnego Śląska. I każde z tych zadań jest Jego wielką pasją. W tym wszystkim chętnie wykorzystuje swoje możliwości, by pomagać innym ludziom.

Dziś sam potrzebuje wsparcia.

Z pomocą rodziny i przyjaciół udało nam się do tej pory wykonać szereg kosztownych badań (w tym genetycznych), rozpocząć specjalistyczne rehabilitacje i wykupić leki. Jednak koszt tego wszystkiego sięga kilkudziesięciu tysięcy złotych. To dopiero początek drogi. Dlatego będziemy wdzięczni za wsparcie naszej zbiórki i udostępnianie jej dalej.

Każda złotówka, to nadzieja.It started with minor incidents: a dropped cup, a trip. Notorious fatigue and muscle pain appeared. Then a medical visit and the first terrible news - the suspicion of ALS (amyotrophic lateral sclerosis). A series of hospital examinations. Initial diagnosis: MND - motor neuron disease manifested by paresis of the lower and upper limbs and progressive atrophy of skeletal muscles. It was the beginning of this year. Then there was a deterioration in galloping mode. Problems with walking, more falls, broken head, broken ribs. Infirmity. Genetic studies have shown damage to the gene.


Hearing this diagnosis was a big blow for us, but we do not give up and fight every day for normality. In order to slow down the development of the disease as much as possible and alleviate its effects, Maciej needs non-standard treatment and intensive specialist rehabilitation that will help him move on his own.


Maciej has always been very active professionally and socially. He is a pianist, journalist, scout, organizer of cultural events (concerts, classical music festivals), conducts a choir, and is a director of documentaries about the history and culture of Lower Silesia. And each of these tasks is his great passion. In all this, he willingly uses his abilities to help other people.


Today he needs support himself.


With the help of family and friends, we have managed to perform a number of costly tests (including genetic tests), start specialist rehabilitation and buy drugs. However, the cost of all this reaches several dozen thousand zlotys. This is just the beginning of the road. Therefore, we will be grateful for supporting our collection and sharing it further.


Every zloty is hope


JESTEŚMY WZRUSZENI I WDZIĘCZNI. Z Waszą pomocą możemy zdziałać dużo więcej niż dotychczas. Serce rośnie!

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 602

preloader

Komentarze 9

 
2500 znaków