id: f9bsxu

Szlachetna Paczka 2023 w SRPOL | The Noble Box 2023 in SRPOL

Szlachetna Paczka 2023 w SRPOL | The Noble Box 2023 in SRPOL

Nasi użytkownicy założyli 1 034 553 zrzutki i zebrali 1 100 689 831 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

[English below]

Drodzy,


18 listopada, w całej Polsce, ruszyła już 23 edycja Szlachetnej Paczki. Tradycyjnie przyłączamy się do tej akcji i liczymy, że po raz kolejny pobijemy nasz wspólny rekord w zbiórce pieniędzy!


WYBRALIŚMY JUŻ PIĘĆ RODZIN, KTÓRYM POMOŻEMY W TYM ROKU.

PRZYBLIŻAMY ICH HISTORIE ORAZ POTRZEBY:


PANI MAŁGORZATA Z RODZINĄ

Małgosia pracuje na pełen etat. Mąż, Sylwek, z uwagi na wylew przed 15 laty, ma niedowład prawej części ciała i jest niezdolny do pracy. W wieku 3 lat u syna Filipa zdiagnozowano autyzm, który w późniejszych latach rozwinął się o schizofrenię i chorobę dwubiegunową. Z powodu przyjmowania wielu leków chłopiec nabawił się także problemów z wątrobą oraz cukrzycy...


PANI DOROTA Z RODZINĄ

Dorota i Jakub wychowują wspólnie 5 dzieci. Dorota przez wiele lat tkwiła w toksycznym małżeństwie, w którym dzieciom brakło poczucie bezpieczeństwa. 3 lata temu uciekła z dziećmi z domu od męża, nie mając nic. Zaczęła nową pracę, było jej ciężko, żyli skromnie, ale spokojnie. Dzieci były dla niej motywacją i wsparciem w trudnych chwilach. Jakub cudownie zastąpił dzieciom ojca, pokazał im czym jest miłość...


PANI JOLANTA

Jolanta w młodości została sama z dwójką dzieci. Ciosem była śmierć córki, która zmarła na nowotwór w wieku 30 lat. Dodatkowo z mężem stracili cały swój dobytek w pożarze wywołanym przez starszą sąsiadkę z jej bloku. Przeprowadzili się do malutkiego mieszkania komunalnego 13 m2, bez własnej łazienki i kuchni. 3 lata temu choroba nowotworowa zabrała Jolancie męża. Obecnie mieszka sama i jest unieruchomiona w łóżku po wypadku i ciężkiej operacji bioder i nóg...


PAN ZENON

Zenon był cenionym fachowcem, nigdy od nikogo nie zależnym. Sam pomagał innym. Rok temu wykryto u niego nowotwór płuca. W trybie natychmiastowym musiał zrezygnować z pracy i zgłosić się na leczenie. Po powrocie ze szpitala jego partnerka wyprowadziła się, zostawiła samego w potrzebie. Zenon nie ma części płuca, ma problem z oddechem i z wysiłkiem fizycznym. W domu nie ma doprowadzonej wody ani kanalizacji, co jest kluczowe w poprawie komfortu życia i ułatwieniu funkcjonowania...


PANI MONIKA Z RODZINĄ

Monika wiodła ze swoim mężem i synem Michałem normalne życie do momentu śmierci męża, który zmarł w trakcie pandemii Covid-19. Zaraz potem zdiagnozowano u niej nowotwór. Ponadto w jej w domu wybuchł pożar. Te wszystkie doświadczenia z były ogromnym obciążeniem, ale Monika udowadnia, że można znaleźć siłę w sobie, nawet w najtrudniejszych chwilach...


ILE RODZIN W POTRZEBIE OTRZYMA OD NAS WSPARCIE?

To zależy też od Ciebie. To dzięki Waszemu zaangażowaniu możemy dotrzeć do najbardziej potrzebujących i mądrze pomagać. CCzas odgrywa tu znaczącą rolę dlatego wpłać swoją darowiznę już dziś!


Wpłać by pomóc:

  • Zbiórka trwa od 17.11.2023 do 01.12.2023
  • Zbiórka odbywa się online poprzez platformę „zrzutka.pl”
  • Na recepcjach w Warszawie (L23) oraz w Krakowie (F4) znajdują się puszki, do których możecie wrzucać pieniądze
  • Firma Samsung wspiera zbiórkę pracowniczą kwotą 30 000 zł

Ilość rodzin oraz forma w jakiej przekażemy pomoc będzie uzależniona od zebranej kwoty.

Inicjatorem zbiórki są pracownicy i prowadzą ją wśród pracowników spółki. Strona zbiórki zezwala na zachowanie anonimowości darczyńców.


W poprzednim roku, zebraliśmy rekordowe 102 644,62 zł.

To dzięki Waszej szczodrości i hojności firmy pomogliśmy 11 rodzinom - łącznie 27 osobom.

Ufamy, że z Waszą pomocą, również i w tym roku przygotujemy paczki, które staną się realnym, skrojonym na miarę potrzeb wsparciem dla najbardziej potrzebujących Rodzin.


___________________________________________

Dears!


On November 18, the 23rd edition of the Noble Parcel was launched across Poland.

Traditionally, we join this campaign and hope that once again we will break our joint record in collection!


WE HAVE ALREADY SELECTED FIVE FAMILIES WE ARE HELPING THIS YEAR.

WE BRING YOU SOME OF THEIR STORIES AND NEEDS:


MAŁGORZATA WITH FAMILY

Margaret works full time. Her husband, Sylwek, due to a stroke 15 years ago, has right hemiparesis and is unable to work. At the age of 3, son Philip was diagnosed with autism, which in later years developed into schizophrenia and bipolar disorder. Due to taking many medications, the boy also acquired liver problems and diabetes....


DOROTA WITH FAMILY

Dorota and Jacob are raising 5 children together. Dorota was stuck for many years in a toxic marriage in which the children had not experienced the care of their father. 3 years ago, she and her children ran away from her husband with nothing. She started a new job, it was hard for her, they lived modestly but peacefully. The children were her motivation and support in difficult times. Jacob miraculously replaced the children's father, and showed them what love is...


JOLANTA

Jolanta was left alone with two children at a young age. The death of her daughter, who died of cancer at age 30, was a huge blow. In addition, she and her husband lost all their belongings in a fire caused by an elderly neighbor in her apartment building. They moved into a tiny 13-square-meter communal apartment, without their own bathroom or kitchen. Three years ago, cancer took Jolanta's husband away. She now lives alone and is unable to move after an accident and major surgery...


ZENON

Zenon was a valued professional, never dependent on anyone. He helped others. A year ago, he was diagnosed with lung cancer. As a matter of urgency, he had to quit his job and report for treatment. After returning from the hospital, his partner moved out, leaving him alone in his time of need. Zenon is missing part of a lung and has trouble breathing and exercising. There is no piped water or sewage system in the house, which is key to making life more comfortable and making it easier to function...


MONIKA WITH FAMILY

Monica led a normal life with her husband and son Michael until the death of her husband, who died during the Covid-19 pandemic. Shortly afterwards, she was diagnosed with cancer. In addition, a fire broke out in her home. All these experiences with were a huge burden, but Monica proves that it is possible to find strength within oneself, even in the most difficult moments...


HOW MANY FAMILIES IN NEED WIL WE SUPPORT?

It also depends on you. It is thanks to your commitment that we can reach out to those most in need and help wisely.

Time plays a significant role here so make your donation right away!


Donate to help:

  • The collection runs from 17.11 to 01.12
  • The collection takes place online through the platform "zrzutka.pl"
  • At the reception desks in Warsaw (L23) and Krakow (F4) we placed boxes for cash donations
  • Samsung is supporting the employee collection with 30,000 PLN


The number of families and the form in which we will support the cause will depend on the collected amount of money.

The collection is initiated by employees and conducted among SRPOL employees. The site of the collection allows donors to stay anonymous.


Last year we collected a record amount of 102 644,62 zł.

Thanks to your kindness and company’s generosity we helped 11 families - 27 people in total.

We trust that with your help, also this year we will prepare packages that will become real, tailored support for the most needy Families.

Lokalizacja

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 277

 
Dane ukryte
ukryta
KK
Kamil Krycia
50 zł
 
Dane ukryte
100 zł
AR
Anna
100 zł
AL
Aleksandra
50 zł
TS
Michał Goławski
300 zł
SP
Szymon Pietraszek
100 zł
IM
Iga Majewska
ukryta
 
Dane ukryte
100 zł
Kasia
20 zł
Zobacz więcej

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!