id: f9fptd

Lista Krzystka / Krzystek's List

Lista Krzystka / Krzystek's List

Nasi użytkownicy założyli 1 155 021 zrzutek i zebrali 1 199 336 163 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Lista Krzystka to nie tylko spis personelu Polskich Sił Powietrznych, który w latach 1940-1947 służył w Wielkiej Brytanii. To również projekty, których celem jest popularyzacja wiedzy o historii polskiego lotnictwa. W ubiegłym roku, we współpracy z Fundacją Historyczną Lotnictwa Polskiego oraz Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, uruchomiliśmy projekt "Lokalna Pamięć", którego celem jest przybliżenie sylwetek lotników w miejscach, z których się wywodzili.

Więcej o "Lokalnej Pamięci" mogą Państwo przeczytać tutaj: https://listakrzystka.pl/lokalna-pamiec/

a5325c399c8d7a45.jpeg


Obecnie rozpoczęliśmy realizację projektu "Punkty Pamięci", którego celem jest przywrócenie pamięci o zapomnianych lotnikach PSP poprzez uporządkowanie miejsc ich pochówku oraz umieszczanie tabliczek z biogramami przypominającymi ich zasługi. Dotychczas udało nam się postawić ok. 30 takich tabliczek w Polsce i w Wielkiej Brytanii, lista grobów, przy których należałoby umieścić kolejne jest jednak długa. Stąd nasza prośba o wsparcie naszego projektu.

Więcej o "Punktach Pamięci" mogą Państwo przeczytać tutaj: https://listakrzystka.pl/punkty-pamieci-memorial-pins/


Wszystkie środki pozyskane na realizację projektu będą przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów zakupu niezbędnych materiałów, druku tabliczek i przesyłek. Dodatkowe środki, jeżeli uda nam się takowe zebrać, będą przekazane na realizację wystaw, publikacji i innych działań związanych z historią polskiego lotnictwa.


n4e8e0321ba17f9e.jpeg


Z góry dziękujemy za wsparcie naszych działań mających na celu zachowanie pamięci o polskich lotnikach.


Zachęcamy również do śledzenia profilu Listy Krzystka na facebooku: https://www.facebook.com/listakrzystkapl

English below:

Krzystek's List is not only a register of the personnel of the Polish Air Force who served in Great Britain in 1940-1947. These are also projects aimed at popularizing knowledge about the history of Polish aviation. Last year - in cooperation with the Polish Aviation Historical Foundation and the Air Force Museum in Dęblin, we launched the "Local Remembrance" project, the aim of which is to present the aviators in their places of origin.

You can find more about "Local Remembrance" here: https://listakrzystka.pl/lokalna-pamiec/

a704945bc17e2152.jpeg


Currently, we have started the project "Memorial Pins", the aim of which is to restore the legacy of Polish Air Forces forgotten airmen by arranging their burial places and placing plaques with biographical notes reminding them of their merits. So far, we have managed to put up about 30 such instalments in Poland and Great Britain, but the list of graves next to which more should be placed is long. Hence our humble request to support our project.

You can read more about "Memorial Pins" here: https://listakrzystka.pl/punkty-pamieci-memorial-pins/


All funds obtained for the implementation of the project will be used strictly to cover the costs of purchasing the necessary materials, printing techniques and deliveries. Any additional funds, if we manage to collect them, will be allocated to the implementation of exhibitions, publications and other activities related to the history of Polish aviation.


obff76cc32264c2f.jpeg


Thank you in advance for supporting our efforts to preserve the memory of Polish airmen.


I also encourage you to follow the profile of the Krzystek’s List on Facebook: https://www.facebook.com/listakrzystkapl

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Lokalizacja

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 12

R;
Rafał
100 zł
 
Dane ukryte
20 zł
WK
Wojciech
ukryta
Tomasz Łysek
100 zł
RC
CICHOCIEMNY
70 zł
 
Dane ukryte
ukryta
AS
Adam Szpotowicz
200 zł
RZ
Robert zarzycki
100 zł
AK
Adam Kańczuła
50 zł
 
Dane ukryte
70 zł
Zobacz więcej

Komentarze 1

 
2500 znaków