id: f9vzx7

Norbert w mgnieniu oka z treningów trafił na oddziały onkologiczne.#GramyDlaNorberta!

Norbert w mgnieniu oka z treningów trafił na oddziały onkologiczne.#GramyDlaNorberta!

Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.

Nasi użytkownicy założyli 1 186 884 zrzutki i zebrali 1 247 699 064 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Jeszcze pół roku temu Norbert regularnie trenował w klubie Gopło Kruszwica. Najczęściej grał na pozycji lewego obrońcy, ma do tego duże predyspozycje.

Witam serdecznie w imieniu Norberta i jego najbliższych!

Jednak w wakacje, tuż przed okresem przygotowawczym do kolejnego sezonu, Norbert poczuł, że coś niedobrego dzieje się z jego organizmem. Objawiało się to szybkim męczeniem się i to już podczas rozgrzewki. Nigdy wcześniej tak nie miał. O wszystkim powiedział rodzicom. Ci od razu udali się z chłopcem do rodzinnego lekarza, który zlecił przeprowadzenie badań krwi.

Odbyły się onr 29 lipca w szpitalu w Strzelnie. Po otrzymaniu wyników okazało się, że na jednym z płuc wykryto ostre zmiany z podejrzeniem nieodmy. Jeszcze tego samego dnia Norbert został przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy i przyjęty na oddział Pulmonologiczny. Wyniki badań biopsji i tomografu, sprawdziły się do strasznej diagnozy - na prawym płucu znajdował się sporych rozmiarów guz.

U Norberta wykryto ziarnicę. 8 sierpnia Norbert został przewieziony do Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza. Tam jego organizm był przygotowywany na natychmiastowe przyjęcie chemioterapii. Pierwsza niestety nie pomogła. Norbert uczulił się na jeden z leków, który powodował skutki uboczne. Natychmiast rozpoczęły się poszukiania zastępczego specyfiku. Na szczęście się to udało, ale żeby Norbert szybciej mógł go otrzymać - jego tata i kuzyn po odbiór leków pojechali do Olsztyna i Krakowa. Kolejne cykle chemioterapii Norbert przechodził spokojniej. Niestety stopień zaawansowania choroby określany jest na 4B, czyli najwyższy.

Sam Norbert mówi: "Lekarze zaplanowali dla mnie sześć cykli, w tym momencie pięć mam już za sobą. W styczniu skończę ostatni, w marcu czeka mnie jeszcze radioterapia. Później, już w domu, w tabletkach będę brał chemię podtrzymującą. Czekają mnie też regularne wyjazdy na badania kontrolne. Ich wyniki pokażą na jakim etapie jest choroba. Teraz najważniejsze jest, żeby nie powróciła w ciągu najbliższych pięciu lat. Szanse na całkowite wyleczenie są bardzo duże, bo to nawet ok. 90%.”.

Leczenie Norberta miesięcznie kosztuje jego rodzinę ok. 1000 zł. Do tego trzeba doliczyć częste i dość dalekie wyjazdy do Bydgoszczy, gdzie chłopak jest pod opieką lekarzy. Nie wiadomo natomiast, jakie leczenie będzie musiało zostać podjęte w przyszłości.

Norbert jest uczniem Technikum Ekonomicznego w Inowrocławiu. Nie jest podopiecznym żadnej fundacji.

Jego pasją jest piłka nożna, ukochanym klubem FC Barcelony, ligą – oczywiście hiszpańska. Interesuje się wszystkim, co jest z nią związane.

W walce z chorobą Norberta wspiera najbliższa rodzina: rodzice i fantastyczna czwórka rodzeństwa. Zebrane pieniądze rodzina w całości planuje przeznaczyć na leczenie Norberta i wszystkie związane z tym sprawy.

Za każdy rodzaj pomocy – ogromnie dziękuję!

Welcome on behalf of Norbert and his family!

Six months ago, Norbert was training regularly at the Goplo Kruszwica FC. He played as left-back, he has a knack for this spot. But in the summer, just before the pre-season, Norbert felt that something bad was happening to his body. The symptom was getting tired very fast already during warm-ups. He never felt that way before so he told his parents about everything.

Immediately, they took him to the family doctor who ordered blood tests. The tests were taken on July 29 at a hospital in Strzelno and the results showed acute lesions in one of Norbert's lungs leading to the suspicion of atelectasis.

Later that day, Norbert was taken to the Provincial Children's Hospital in Bydgoszcz and admitted to the pulmonology. The results of the biopsy and CT have backed a terrible diagnosis - there was a sizable tumor the right lung.Norbert was diagnosed with Hodgkin's lymphoma. On August 8 he was taken to University Hospital. Where his body was prepared for immediate chemotherapy. The first one was unsuccessful - Norbert was allergic to one of the drugs that caused side effects. Fortunately, the replacement drug worked, but for Norbert to be treated quickly - his dad and cousin had collect the drugs in Olsztyn and Krakow.

Norbert calmly underwent following cycles of chemotherapy, but the severity of his disease was determined at 4B, which is the highest level.

As Norbert said: "The doctors have planned six cycles for me, and at this point five are behind me. In January I will complete the last one, and then, in March, there will be radiotherapy. Later, at home, I'll be on sustaining chemo tabs. There wiil be also regular trips for checkups. Their results will show the current stage of the disease. Now the most important thing is that it is not returning in the next five years. Chances of full recovery are very high, approx. 90%."

For Norbert's family, the treatment is a monthly cost of approx. 1000 PLN (250 EUR). Count in frequent and quite long trips to Bydgoszcz, where the boy is under the doctors' care. And still, it is not known what treatment will have to be taken in the future.

Norbert is a student of Technical College of Economics in Inowroclaw. He is not under care of any foundation.His passion is football and his beloved club is Barcelona FC. He is interested in everything connected with the club and his favourite league, the Primera Division.

In the fight against the disease Norbert is supported by his family: parents and the fantastic four of siblings. The family plans to spend 100% of collected money on the treatment of Norbert and all the related issues.

Thank you tremendously for any kind of help!

Znajdź nas na Facebooku!

Gramy dla Norberta również i tam!

Dołącz na Facebooku!

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 48

 
Użytkownik niezarejestrowany
420 zł
 
207 zł
PB
Pawel Buskiewicz
105 zł
KL
Kasia Lesiakowska
104 zł
SK
Seweryn Kiełpin
53 zł
 
Dane ukryte
52 zł
 
Dane ukryte
52 zł
MK
Maciej Kowalski
52 zł
SB
Szymon Bednarek
52 zł
OK
Oskar Kryszak
52 zł
Zobacz więcej

Komentarze 1

 
2500 znaków