id: fcnxhj

Doposażenie samochodu OSP Krosno - Polanka

Doposażenie samochodu OSP Krosno - Polanka

Nasi użytkownicy założyli 1 169 061 zrzutek i zebrali 1 217 736 240 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Celem zbiórki jest doposażenie samochodu jednostki Ochotniczej straży Pożarnej Krosno - Polanka.

Jednostka ta powstała w 1927r. Z inicjatywą utworzenia Straży Pożarnej wyszedł ks. Stanisław Decowski, ówczesny wikariusz w parafii Polanka , zaangażowany w budowę kościoła. Jesienią 1927r. została zawiązana Straż i zarejestrowana w krośnieńskim magistracie. W skład pierwszego Zarządu (pracującego od lat 50.) wchodzili: prezes Stanisław Januszkiewicz, pracownik magistratu, naczelnik Władysław Laba, pracownik Męcinki, sekretarz Aleksander Warchoł, pracownik kopalni nafty, oraz członkowie Aleksander Jastrząb z kopalni nafty i Franciszek Piotrowski, pracownik cegielni. Do Komisji Rewizyjnej weszli: Piotr Ziółkowski, pracownik majątku, Wincenty Adamik, kierownik miejscowej szkoły i Józef Gabory z kopalni nafty.

W 1930r. z inicjatywy ks. Decowskiego i Jana Debskiego, właściciela cegielni, wybudowano małą remizę i zakupiono pompę dwuramienną, którą zamontowano na wozie konnym wraz z wężami i drabiną. Zaprzęgi konne były utrzymywane przez strażaków również ochotniczo. Przez wiele lat naczelnikiem OSP Polanka był Stanisław Ginalski, komendant Straży Pożarnej w Rafinerii Nafty Jedlicze.

W okresie okupacji strażacy zabezpieczyli sprzęt i mundury, ale nie zaprzestali działalności, co skutkowało wywiezieniem kilku z nich do obozów zagłady. Po przejściu frontu dyrekcja użyczyła dla Straży pomieszczeń na remizę i świetlicę. Wkrótce Straż otrzymała samochód skrzyniowy "Star" z przeznaczeniem do remontu i uzbrojenia gaśniczego. W 1952r. wybrano nowy Zarząd w składzie: prezes Stanisław Jamroga, naczelnik Władysław Laba, zastępca Kazimierz Guzik, sekretarz Mieczysław Bęben. O silnym zaangażowaniu strażaków świadczą dyplomy z tamtego okresu. Kolejny Zarząd z naczelnikiem Józefem Słysiem wnioskował do władz o zezwolenie na budowę strażnicy, jednak bez skutku, ponieważ realizowano budowę Domu Ludowego i Kółka Rolniczego. Straż przekazała zgromadzone materiały na prowadzone inwestycje. Do 1968r. opiekę nad OSP sprawowała dyrekcja Zakładów Ceramicznych (wówczas nastąpiła ich likwidacja).

W 1968r. Straż krośnieńska przekazała Polance samochód pożarniczy na bazie "Lublina", którego kierowcą był ówczesny naczelnik Marian Bęben. Pomieszczenia remizy wynajmowano od GS, a świetlicę od MZBM, płacąc czynsz. Wówczas podjęto uchwałę o remoncie magazynu paliw na terenie cegielni. Prace, którymi kierował naczelnik Jan Bęben, sfinalizowano, a wiele wysiłku włożył mgr inż. Stanisław Olbrycht, przygotowując formalno-prawną obsługę inwestycji. W 1986r. Rejonowa Komenda Straży w Krośnie przydzieliła samochód pożarniczy marki "Żuk" GLM, służący do chwili obecnej. Niestety stary samochód często nas zawodzi. W ubiegłym roku podczas powodzi które nawiedziły nasz region samochód uległ poważnej awarii która uniemożliwiła dalszą jazdę samochodem. Dzięki zaangażowaniu druhów udało się pozyskać pieniądze na zakup nowego samochodu dla naszej jednostki. Nowy samochód jest dużym wydatkiem dla miasta w dobie COVID - 19. Dlatego druhowie starają się pozyskać środki od ludzi dobrej woli aby zgromadzić jakieś fundusze na doposażenie nowego auta. W tym celu piszemy pisma do lokalnych firm z prośbą o pomoc finansową oraz będziemy organizować zbiórki złomu. Z uzbieranych środków planujemy zakupić pilarkę do drewna oraz pompę elektryczną do brudnej wody.


Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Lokalizacja

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 12

Tomasz Łapka
100 zł
MA
Mateusz
100 zł
DP
Dagmara Pudło
100 zł
FI
Fair-J Instalacje Grzewcze
100 zł
 
Dane ukryte
50 zł
BF
Oficer działaniowy
20 zł
Osp Żarnowiec
20 zł
ST
Strażak
20 zł
OD
Oficer działający komendant Wojewódzki
20 zł
 
Dane ukryte
5 zł
Zobacz więcej

Komentarze 1

 
2500 znaków