id: fhmr58

uczestnictwo w 1. Międzynarodowym Szczycie Młodzieżowym w Pakistanie

uczestnictwo w 1. Międzynarodowym Szczycie Młodzieżowym w Pakistanie

Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.

Nasi użytkownicy założyli 1 168 637 zrzutek i zebrali 1 217 024 219 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Spośród ponad 3200 kandydatów z całego świata, zostałem wybrany jako jeden ze 150 delegatów, którzy wezmą udział w 1. Międzynarodowym Szczycie Młodzieżowym w Lahaur w Pakistanie. Kampania ma na celu zebranie funduszy, które zostaną przeznaczone na zakup biletu lotniczego oraz procedurą związaną z uzyskaniem wizy do Pakistanu.

1. Międzynarodowy Szczyt Młodzieżowy w Lahaur w Pakistanie (1st International Youth Summit Lahore), odbywający się w dniach 6-12 listopada 2017r. będzie prestiżowym wydarzeniem skupiającym młodzież z całego świata, aby razem, zgodnie z hasłem przewodnim wspomagać działania na rzecz osiągnięcia pokoju, rozwoju efektywnej edukacji oraz idei zrównoważonego rozwoju.

Spośród ponad 3200 kandydatów, zostałem wybrany jako jeden ze 150 delegatów, którzy wezmą udział w Szczycie. Aby w pełni stać się uczestnikiem projektu, zobligowany jestem zebrać fundusze pozwalające na odbycie podróży do Pakistanu. Obecna sytuacja finansowa nie pozwala mi na pokrycie tychże kosztów z własnych środków.

Jako osoba działająca aktywnie w sferze aktywizacji młodzieżowej mogę poszczycić się sporym doświadczeniem międzynarodowym, będącym wynikiem uczestnictwa w wielu projektach dotyczących różnych sfer życia. Aktywnie angażuję się także w działania wolontariackie (m. in. jako wolontariusz podczas Wystawy Światowej EXPO-Astana 2017 w Kazachstanie). Wsparcie mojej osoby będzie zatem nie tylko formą jednostronnej pomocy, ale także szansą na nawiązanie współpracy, podzielenie się własnymi doświadczeniami jak i wspólną realizacją kolejnych, konkretnych działań na rzecz rozwoju społeczności.

Chęć uczestnictwa w wydarzeniu jest z pewnością śmiałym krokiem, lecz właśnie dzięki takim działaniom nadarza się szansa na tworzenie nowej historii. Wkroczenie w nową, odmienną rzeczywistość; poznanie jej realiów; szans na rozwój jak i słabości pozwala na przedstawienie tejże rzeczywistości w sposób obiektywny. Szczyt ma na celu przełamanie istniejących barier, stereotypów; określenia obecnej sytuacji w kontekście zagrożenia i walki z terroryzmem oraz podjęcia wspólnych działań na rzecz aktywizacji młodzieży i wspierania idei zrównoważonego rozwoju.

Zebrane pieniądze, jak zostało to określone wcześniej, zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem biletu lotniczego oraz procedurą uzyskania wizy do Pakistanu.

Kampania kierowana jest głównie do przedstawicieli organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji), które zgodnie ze swoimi działaniami statutowymi wspierają działania na rzecz zwiększenia partycypacji młodzieżowej, edukacji, budowania społeczeństwa integracyjnego czy też idei zrównoważonego rozwoju. Mile widziane będą także darowizny pochodzące od podmiotów biznesowych jak i darczyńców indywidualnych.

Kampania będzie promowana w głównie w mediach społecznościowych, mediach lokalnych i regionalnych oraz drogą mailową.

OFICJALNA STRONA WYDARZENIA: http://iysl.csrp.org.pk/

Zainteresowani wspomagający (podmioty biznesowe, jak i sektora pozarządowego) będą mogli liczyć na szereg działań będących formą wynagrodzenia za okazane wsparcie. Wykorzystując moją wiedzę i umiejętności z zakresu mediów, marketingu i technologii informacyjno-komunikacyjnych; darczyńcy będą mogli liczyć na wzmianki, publikacje oraz oficjalne podziękowania w mediach tradycyjnych jak i w Internecie (działania z zakresu PR). Treści mogą zostać wzbogacone również o materiały filmowe czy też fotograficzne (reportaże podczas trwania Szczytu). Dodatkowo jestem w stanie zaproponować pomoc w działaniach promocyjnych podmiotu (forma współpracy marketingowo-reklamowej). Podmioty trzeciego sektora będą mogły liczyć na opracowanie materiałów wspomagających realizację swoich działań statutowych. Poza wymienionymi formami przygotowane zostaną również drobne upominki czy też pamiątki z Pakistanu.

Nieodłączną częścią będą aktywności "poprojektowe". Planuję wdrożyć działania (kampanie medialne, terenowe - spotkania / warsztaty) podsumowujące oraz rozpowszechniające pozytywne rezultaty wypracowane podczas trwania szczytu.

Serdecznie zapraszam wszystkich do wsparcia tej szlachetnej idei. Zapewniam, korzyści płynące z darowizny z pewnością nie będą jednostronne.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 4

nikt jeszcze nie wpłacił, możesz być pierwszy!

Dane wpłacających zostały ukryte przez organizatora