id: fjgnj7

Pilne❗ Ratujmy zwierzęta na Południu Ukrainy❗Rescue animals now❗

Pilne❗ Ratujmy zwierzęta na Południu Ukrainy❗Rescue animals now❗

Nasi użytkownicy założyli 1 014 232 zrzutki i zebrali 1 060 576 412 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności5

 • Pomoc zwierzakom na Południu Ukrainy trwa. Karmimy psiaki i koty na ulicach, gdzie często słychać wybuchy. Pomagamy dzięki WAM! 💗

  zUQkes1PQIc2HrT2.png

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Description in English below


rosja zdetonowała tamę w okolicach Chersonia, zagrażając życiu tysięcy zwierząt. Koty, psy i inne zwierzęta domowe - wszystkie są ofiarami ogromnej powodzi. Ale chcą żyć! Potrzebują terminowej ewakuacji oraz wsparcia w bezpiecznych ośrodkach. Nie dajmy im zginąć. Ratujmy zwierzęta!
To nie są ujęcia z horroru, ale prawdopodobnie największa technologiczna katastrofa w Europie od 10 lat. Rosja bezlitośnie zniszczyła potężną tamę w Kachowce, położoną w obwodzie Chersońskim, wystawiając na niebezpieczeństwo życie tysięcy niewinnych ludzi.


Ten terrorystyczny akt spowodował nieodwracalne zniszczenie Kachowskiej Elektrowni Wodnej, która już nie może zostać odbudowana. Konsekwencje są przerażające - 80 miast na Południu Ukrainy jest obecnie zagrożonych przez masy wody. W obliczu tej dramatycznej sytuacji, ludzie od Chersonia do Nowej Kachowki walczą o swoje życie i życie swoich ukochanych zwierząt.


Niestety, podczas próby ewakuacji stali się oni celem ostrzału ze strony terrorystów. Zwierzęta w zoo w okupowanej Nowej Kachowce padły ofiarą powodzi, tylko ptakom udało się uniknąć tragedii.


50p4w2vZNyeqRqmd.png

Nie możemy stać obojętnie. Chcemy pomóc ratować niewinne zwierzęta. Połączmy nasze siły!


Jaki mamy plan?


Zbieramy środki na pilne zabezpieczenie zwierząt z Południa Ukrainy oraz ich wsparcie w bezpiecznych schroniskach. Dosłownie w jednej chwili zwierzęta straciły wszystko, dlatego potrzebują przede wszystkim jedzenia oraz leków.


Dzięki pozyskanym środkom na tej zrzutce, zakupimy niezbędne rzeczy i przekażemy je do sprawdzonych miejsc za pośrednictwem zaufanych wolontariuszy i współpracujących organizacji. Na tę chwilę ciężko określić konkretnie, gdzie jest największe zapotrzebowanie oraz która z naszych partnerskich organizacji potrzebuje wsparcia w pierwszej kolejności. W najbliższych dniach będzie wiadomo już więcej. Przygotujmy się na te zgłoszenia i nie pozwólmy im czekać. Każdy grosz przekłada się na pomoc.


Dlaczego my?


Karmimy Psiaki jako akcja Fundacji Sarigato od lat zajmuje się eliminowaniem bezdomności zwierząt poprzez szukanie domów, pomoc schroniskom oraz promowanie odpowiedzialnych adopcji. Akcja wspiera bezdomne psy i koty z placówek w całej Polsce oraz prowadzi działania pomocowe dla zwierząt poszkodowanych w wyniku wojny w Ukrainie. Od 2011 roku przekazała ponad 250 ton karmy, w tym 2 tony dla zwierząt w Ukrainie finansując także leczenie i pomoc w zwierzakom, które zostały uratowane z terenów wojennych i trafiły do Polski. 


Powołana przez portal zrzutka.pl, Fundacja To się uda! prowadzi własne akcje charytatywne od 3 lat. Wśród nich znajduje się #RazemDlaUkrainy, dzięki której udało się zebrać ponad 4 mln zł i szeroko pomóc uchodźcom oraz potrzebującym w Ukrainie. Raport z akcji można sprawdzić tutaj. Fundacja To się uda! nie pobiera prowizji, dlatego 100% środków trafia na wyznaczony cel.Pomóżmy zwierzętom - one nie mają nikogo oprócz nas, ludzi.


#StopEcocideUkraine #RazemDlaZwierzątUkrainy


____


russia detonated a dam near Kherson, threatening the lives of thousands of animals. Cats, dogs, and other pets are all victims of a huge flood. But they want to live! They need timely evacuation and support in safe centers. Let's not let them die. Let's save the animals!
These are not scenes from a horror movie, but likely the biggest technological disaster in Europe in the last 10 years. Russia has mercilessly destroyed the mighty Kakhivka Dam in Kherson Oblast, putting the lives of thousands of innocent people at risk.

This terrorist act has caused irreparable destruction to the Kakhovskaya Hydroelectric Power Plant, which can no longer be rebuilt. The consequences are terrifying - 80 cities in southern Ukraine are now threatened by the floodwaters. Faced with this dramatic situation, people from Kherson to Nova Kakhovka are fighting for their lives and the lives of their beloved pets.

Unfortunately, during the evacuation attempts, they became targets of terrorist fire. The animals in the zoo in occupied Nova Kakhovka fell victim to the flood, with only the birds managing to avoid the tragedy.


We cannot remain indifferent. We want to help save innocent animals. Let's join forces!


What's our plan?


We are collecting funds for the urgent protection of animals in southern Ukraine and their support in safe shelters. In an instant, these animals have lost everything, which is why they need food and medicine first and foremost.


With the funds raised through this campaign, we will purchase the necessary supplies and deliver them to trusted locations through reliable volunteers and cooperating organizations. At the moment, it is difficult to determine exactly where the need is greatest and which of our partner organizations requires support first. More information will be available in the coming days. Let's prepare for these deliveries and not keep them waiting. Every penny translates into help.


Why us?

Karmimy Psiaki, as an initiative of the Sarigato Foundation, has been dedicated to addressing the issue of homeless animals for years by finding homes, assisting shelters, and promoting responsible adoption. The initiative supports homeless dogs and cats from facilities all over Poland and provides assistance to animals injured as a result of the war in Ukraine. Since 2011, they have donated over 250 tons of food, including 2 tons for animals in Ukraine, while also funding the treatment and assistance for animals that were rescued from war zones and found their way to Poland.


Established by zrzutka.pl, the To się uda Foundation has been running its own charity campaigns for 3 years. Among them is #RazemDlaUkrainy, through which they have managed to raise over PLN 4 million and help refugees and those in need in Ukraine. You can check the campaign report here. The Foundation does not charge a commission, ensuring that 100% of the funds go towards the intended goal.


Let's help the animals together - they have no one but us humans.


#StopEcocideUkraine


Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 479

 
Dane ukryte
ukryta
AN
Ania
20 zł
1 zł
AN
Agata Nadolna
1 zł
DS
Dagmara Sukiennik
300 zł
 
Dane ukryte
6 zł
 
Dane ukryte
50 zł
 
Dane ukryte
ukryta
HU
Hubert
MM
Michał
20 zł
Zobacz więcej

Komentarze 29

 
2500 znaków