id: fwkhvj

Na odbudowę domu rodzinnego w Trzcinicy po klęsce żywiołowej. / For rebuilding of the family home in Trzcinica after the natural disaster.

Na odbudowę domu rodzinnego w Trzcinicy po klęsce żywiołowej. / For rebuilding of the family home in Trzcinica after the natural disaster.

Nasi użytkownicy założyli 1 167 236 zrzutek i zebrali 1 214 552 006 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Dzień 27.06.2020 nasza rodzina zapamięta na długo. Tego dnia w ciągu zaledwie godziny straciliśmy dorobek życia. Nikt nie spodziewał się, że nawałnica, z którą przyszło nam się zmierzyć, okaże się tak tragiczna w skutkach.


Początkowo próbowaliśmy uratować cokolwiek z naszego mienia, gdy zobaczyliśmy, że nie mamy na to szans, uciekaliśmy przez okno i ledwie uszliśmy z życiem. Cała nasza wieś zamieniła się w rwącą rzekę, która zabierała wszystko, co tylko zastała na swojej drodze. Siła żywiołu była tak wielka, że była w stanie przesunąć maszyny rolnicze, porwać samochody. Gdy po kilku godzinach woda opadła, z naszego domu nie zostało praktycznie nic... Wszędzie zalegał muł, wszystko było poprzewracane, mokre, brudne, zamulone i zniszczone. Meble, podłogi, drzwi musieliśmy wywieźć na śmietnik, nie nadawały się do użytku. Oprócz utraty domu straciliśmy wiele narzędzi elektrycznych, RTV i AGD, ogród wraz z podjazdem zostały bardzo mocno uszkodzone.


Przed nami poważna decyzja czy dom w ogóle uda się uratować. Ściany są namoknięte jak gąbka, może się okazać że dom jest do rozbiórki. Nawet jeśli uda się go wyremontować, to prawdopodobnie co chwilę będziemy walczyć z pleśnią na ścianach. Na razie trwa oczyszczanie ścian i przygotowywanie do osuszania budynku po katastrofie, następnym krokiem będzie szacowanie strat. Dzięki pomocy rodziny i przyjaciół próbujemy ocalić część ubrań i sprzętu... Duża część domu przeszła kilka miesięcy temu generalny remont, prawie nic z niego nie zostało.


Zwracamy się z ogromną prośbą o pomoc naszej rodzinie w odbudowie domu. Budynek był drewniany, parterowy, miał kilkadziesiąt lat, rodzice całe oszczędności i serce wkładali w to by go remontować i rozbudowywać, odmawiając sobie wielu przyjemności, by tylko żyło nam się lepiej.

Nie jest łatwo prosić o pomoc, ale nie mamy na chwilę obecną tyle środków by odbudować to, na co nasi rodzice pracowali przez kilkadziesiąt lat. Dlatego prosimy o wsparcie w trudnej sytuacji. Dobro wraca.


Jeżeli ktoś z was chce pomóc ale z jakiegoś powodu nie chce, bądź nie może tego zrobić poprzez portal zrzutka.pl(jak informowali niektórzy są problemy z kontami zagranicznymi) to można to zrobić bezpośrednio na numer konta oszczędnościowego lub za pośrednictwem platformy PayPal


Numer konta: 81 1050 1445 1000 0091 4735 4667

IBAN: PL 81 1050 1445 1000 0091 4735 4667

Kod BIC SWIFT: INGBPLPW


Adres PayPal: [email protected]


Serdecznie dziękujemy za każdą pomoc!!!


ENG


27th June 2020 is a day that our family will remember for a very long time. This is a day when we lost everything we worked on during our whole life in just one hour. Nobody expected the storm we were facing to be so tragic.


Initially, we tried to save anything from our property, but when we saw that we had no chance, we escaped through the window and barely escaped with life. Our whole village turned into a wild river, which took everything it found on its way. The power of water element was so big that it was able to move agricultural machinery, hijack cars. After a few hours when the water subsided, there was practically nothing left of our house... Water mud was everywhere, everything was overturned, wet, dirty, silted and damaged. We had throw away all furniture, floors and doors since it was unusable any more. In addition to losing our home, we lost many electrical tools, electronics and household appliances. Our garden and the driveway were also badly damaged.


A serious decision lies ahead of us whether the house can saved at all. The walls are soaked like a sponge and it is possible that the house should be demolished. Even if we can renovate it, we will probably fight mould on the walls over and over again. For now, we are cleaning the walls and preparing to drain the building after the disaster, the next step will be estimating flood losses. With the help of family and friends, we try to save some clothes and equipment... A large part of the house underwent a general renovation a few months ago, almost nothing is left of it.


We are asking you to help our family rebuild our house. The building was wooden, one-story, it was several dozen years old, parents put all their savings and heart into it to renovate and expand it, denying themselves many pleasures, so that we could have a better life.


It is not easy to ask for help, but at the moment we do not have enough funds to rebuild what our parents have worked their entire life for. Therefore, we ask for your support us in this difficult situation. Do good and it comes back to you.


If any of you want to help but for some reasons do not want or cannot do it through the portal zrzutka.pl (as some have reported problems with foreign accounts) then you can do it directly to the savings account number or via PayPal platform.


Savings account number: 81 1050 1445 1000 0091 4735 4667

IBAN: PL 81 1050 1445 1000 0091 4735 4667

BIC SWIFT code: INGBPLPW


PayPal address: [email protected]Thank you very much for any help !!!

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 504

preloader