id: g4rwjv

Na opiekę zdrowotną dla dzieci porzuconych, osieroconych i z rodzin zagrożonych rozpadem.

Na opiekę zdrowotną dla dzieci porzuconych, osieroconych i z rodzin zagrożonych rozpadem.

Nasi użytkownicy założyli 1 147 439 zrzutek i zebrali 1 195 240 847 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Stowarzyszenie SOS Wioski od 36 lat opiekuje się opuszczonymi i osieroconymi dziećmi, a od 11 lat prowadzi program profilaktyczny „SOS Rodzinie”, wspierając rodziny zagrożone utratą opieki nad dziećmi, tak by mogły pokonać trudności i pozostać razem. Obecnie opiekujemy się 1505 potrzebującymi dziećmi i młodzieżą.


Prowadzimy zbiórkę wspieraną przez Stowarzyszanie Dr. Max Zdrowie, której celem jest pozyskanie środków na opiekę zdrowotną nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami zdrowotnymi. Za zebrane środki chcemy dofinansować wydatki medyczne w Centrum Specjalistycznym na terenie SOS Wioski Dziecięcej w Kraśniku, z którego korzystają dzieci z SOS Wiosek Dziecięcych i podopieczni Programu "SOS Rodzinie".

WIĘCEJ O CENTRUM SPECJALISTYCZNYM SOS W KRAŚNIKU tutaj: Centrum Specjalistyczne SOS w Kraśniku | SOS Wioski Dziecięce w Polsce (wioskisos.org)

Centrum Specjalistyczne SOS to pierwsze w Polsce tego typu miejsce, które oferuje kompleksową, bezpłatną pomoc lekarzy i specjalistów dla dzieci i rodzin borykających się z poważnymi problemami psychofizycznymi, bez konieczności dalekich wyjazdów czy kolejek. W ofercie usług Centrum znajdują się:

  • diagnoza oraz pomoc w dostępie do specjalistów - lekarza psychiatry dziecięcego i innym specjalności medycznych, psychologa i terapeuty
  • terapia SI - działania skierowane do dzieci ze specyficznymi trudnościami rozwojowymi (np. dyskalkulia, dysleksja, dysortografia) i schorzeniami (np. autyzm, zespół Aspergera), 
  • zajęcia prowadzone metodą M. Montessori: działania skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym z dysharmoniami i zaburzeniami rozwojowymi,
  • TRE®: działania skierowane do dzieci, które doświadczyły traumy lub silnego stresu,
  • TERAPIA SNOEZELEN - sala doświadczania świata.

Potrzebujemy funduszy na doposażenie Centrum Specjalistycznego, wydatki medyczne i związane z leczeniem oraz prowadzeniem terapii, wynagrodzeniami specjalistów i pedagogów w Centrum.

a71a7213e10f84d0.jpeg

Od 9 listopada 2020 r., wspierani przez naszego Partnera, będziemy prowadzić również zbiórkę stacjonarną na opiekę zdrowotną dla naszych podopiecznych. Zbiórka prowadzona będzie w wybranych aptekach w całej w Polsce w ramach Akcji #PomagajmyNaMAXa i potrwa do 10 maja 2021 r.

y0370977f6327787.jpeg

Jak wynika z dostępnych danych, co roku, niemal 9 tys. dzieci traci opiekę rodziców, a ponad 71 tys. dzieci w Polsce nadal wychowuje się w opiece zastępczej. Dla każdego dziecka to osobisty dramat – sytuacja, która wpływa na całe późniejsze życie, a często pozostawia po sobie ogromną traumę. Opieka zdrowotna jest zatem kluczowa, by dzieci po przejściach mogły prawidłowo się rozwijać i cieszyć się swoim dzieciństwem. 

Zapraszamy wszystkich wrażliwych na los dzieci z programu "SOS Rodzinie" do włączenia się do zbiórki!

zb1d41dc06262cd6.jpeg

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 22

 
Dane ukryte
200 zł
 
Dane ukryte
200 zł
 
Dane ukryte
150 zł
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
72 zł
 
Dane ukryte
35 zł
 
Dane ukryte
20 zł
BR
Kula
20 zł
 
Dane ukryte
20 zł
Zobacz więcej

Komentarze 2

 
2500 znaków