Wolontariat dla dziedzictwa w opactwie tynieckim Zakończona 18.07.2019r ID: g5edzy

Wolontariat dla dziedzictwa w opactwie tynieckim

Zebrano 4 400 zł
z kwoty 11 088 zł

39 %

WPŁAĆ

Pomóż udostępniając zrzutkę!

383
udostępnień

Krótki opis zrzutki (tylko tekst)


Dzięki wsparciu Fundacji Lotto wysokości 7 000 zł jesteśmy znacznie bliżej celu :D. Dlatego obniżyliśmy kwotę z zrzutki z 18 088 zł na 11 088 zł, pomóżcie nam zebrać resztę brakującej kwoty.

21 lipca przyjeżdża do nas 12 wolontariuszy z całego świata, by wspomóc prace konserwatorskie w kościele opactwa Benedyktynów w Tyńcu.

Na początku czerwca dowiedzieliśmy się, że nie otrzymaliśmy dotacji z grantu, z którego finansowaliśmy poprzednie obozy. Rekrutację musieliśmy przeprowadzić znacznie wcześniej i wolontariusze są już gotowi, mają kupione bilety, więc nie możemy odwołać projektu.


On July 21st, 12 volunteers from around the globe are coming to us to support the conservation works at the church of the Tyniec Benedictine Abbey.

In early June we learned that we haven’t received the grant from which we financed the previous camps. We had to recruit volunteers much earlier and they are ready. They have already bought their tickets, so we can’t cancel the project.


Opis zrzutki (tutaj oprócz tekstu dodasz też zdjęcia - użyj edytora po lewej stronie)

Wierzymy, że wolontariusze pracujący na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego mają głęboki sens nie tylko dla samego miejsca i wolontariuszy, którzy do nas przyjeżdżają, ale też powodują, że cała nasza kultura tworzona przez wieki przez naszych przodków jest bliższa jej odbiorcom. W tym roku wolontariusze będą wspierać prace przy konserwacji wyposażenia kościoła.

Dlatego prosimy Cię, żebyś wsparł nasz projekt „Wolontariat dla dziedzictwa w opactwie tynieckim” i pomógł w rozwoju wolontariatu na rzecz dziedzictwa.

Żeby przeprowadzić projekt w całości potrzebujemy 18 088 złotych. Gdzie tylko możemy wprowadzamy oszczędności, ale zależy nam, by wolontariusze nie tylko pomogli w pracach na terenie opactwa, ale też wyjechali zachwyceni polską kulturą, kuchnią i gościnnością :D

Pomóż nam, żeby dla wolontariuszy z Polski i z całego świata było to niezapomniane doświadczenie.

Prosimy Cię o wsparcie, gdyż ten projekt naprawdę jest ważny.

Dlaczego?

- wierzymy, że inwestując w młode osoby i przybliżając im dziedzictwo kulturowe mamy szanse na bardziej świadome, aktywne społeczeństwo, które będzie troszczyć się o zabytki wokół nas.

- wiemy z doświadczenia, że takie osoby są świetnymi ambasadorami Polski w świecie i po takim doświadczeniu już zawsze będą chodzącą reklamą polskiej kultury i zabytków :D

- dziedzictwo nie istnieje bez dziedziców, dlatego tak ważne są relacje i poczucie przynależności – najlepszą formą ochrony dziedzictwa są ludzie którzy czują się z nim związani, dlatego projektowi towarzyszy dzień otwarty, podczas którego każdy będzie mógł dowiedzieć się więcej o pracach konserwatorskich prowadzonych w opactwie.

- wolontariusze pomogą w przywracaniu blasku barokowemu wyposażeniu kościoła opactwa w Tyńcu, w którym prowadzony jest 3-letni kompleksowy program konserwatorski

- międzynarodowy charakter projektu jest świetną okazja do wymiany doświadczeń i poznawania dziedzictwa innych krajów i regionów.

CO NAS CZEKA?

Wolontariusze będę pracować przez dwa tygodnie po 6 godzin dziennie w tygodniu pomagając przy prowadzonych pracach konserwatorskich w kościele opactwa (w takich, które nie wymagają wykształcenia konserwatorskiego): czyszczenie przed konserwacją balustrad i ołtarza z marmuru dębnickiego z warstw brudu, past i wosku oraz elementów drewnianych w barokowych stallach.


30 lipca, dokładnie w dniu 80. rocznicy powrotu benedyktynów do Tyńca wolontariusze wezmą udział w dniu otwartym, na którym zaprezentowane zostaną prowadzone prace konserwatorskie, a wolontariusze podzielą się przykładami dziedzictwa kulturowego ze swoich krajów.


Program będzie uzupełniony o wycieczki i wizyty studyjne w instytucjach kultury, tak, by wolontariusze mogli zarazem jak najlepiej poznać dziedzictwo Krakowa i Małopolski.

A tak wspominają obóz zeszłoroczni wolontariusze:

Udział w projekcie takim, jak ten, to pewny sposób na zrobienie czegoś ważnego, poznanie nowych przyjaciół, zgromadzenie wspomnień oraz oczywiście rozwój osobisty. Ten projekt nauczył mnie patrzeć głębiej na rzeczy, które pozornie wydają się znajome. Nauczył mnie otwartości, korzystania z czyjegoś doświadczenia oraz dzielenia się własnym. To, co tu otrzymałam, jest bardzo cenne. Jestem wdzięczna, że mogłam wziąć udział w tym projekcie.

Inna z Rosji

Wolontariat dał mi bezcenne doświadczenie obcowania z kulturą na zupełnie nowym dla mnie poziomie oraz możliwości poznania niezwykłych i pełnych energii młodych osób z różnych stron świata. Projekt został zorganizowany perfekcyjnie i pozwolił wolontariuszom nie tylko na zdobycie nowych umiejętności konserwatorskich, ale też umożliwił poznanie regionu i kultury Małopolski. Przez cały okres trwania wolontariatu panowała tu rodzinna atmosfera, a wszystkie wrażenia potęgowała nieco tajemnicza atmosfera opactwa.

Karolina z Polski

Ten projekt wolontariacki przerósł moje oczekiwania. Miałem okazję uczestniczyć w praktycznych pracach przy konserwacji ołtarza oraz zwiedzić ciekawe miejsca w Małopolsce. Wszystko było bardzo dobrze zorganizowanie.

Jason z KanadyKim jesteśmy?

Fundacja Chronić Dobro powstała w roku 2014 na terenie opactwa Benedyktynów w Tyńcu, by rozwijać działania kulturalne i edukacyjne w ważnym obiekcie zabytkowym, jakim jest najstarszy, istniejący klasztor w Polsce. Wspieramy prace mające na celu zachowanie tego bezcennego zabytku, jak i działamy na rzecz upowszechniania bogatego dziedzictwa benedyktyńskiego poprzez edukowanie wszystkich grup wiekowych, organizację wystaw i wydarzeń kulturalnych, jak i rozwój wolontariatu na rzecz dziedzictwa.

Zrzutka stworzona przez Martę Sztwiertnię

Na co dzień prowadzę działania Fundacji Chronić Dobro i staram się przekonywać młodszych i starszych, że zabytki są świetne i że warto je poznawać i chronić :D

Kontakt do nas:

Fundacja Chronić Dobro

Ul. Benedyktyńska 37

30-398 Kraków

T: +48 12 6885454

Marta Sztwiertnia
[email protected]

Here are the camp memories of last year’s volunteers: 

 

We believe that volunteer work to preserve cultural heritage is deeply meaningful – not only to the site itself and the volunteers who come to us, but also in bringing our whole culture, created throughout the centuries by our predecessors, closer to its recipients. This year, the volunteers will support the conservation of the furnishings of the church.This is why we are asking you to support our project “Volunteering for heritage at the Tyniec Abbey” and help develop volunteering for heritage. In order to carry out the whole project, we need 18 088 PLN. We make savings wherever we can, but we also want the volunteers, apart from helping in the works at the abbey, to leave delighted by Polish culture, cuisine and hospitality.


Help us create an unforgettable experience for volunteers from Poland and all around the world.

Here are the camp memories of last year’s volunteers: 

Being a part of the project as this is a sure way to do something important, make new friends and memories, and of course, to grow personally. This project taught me to see deeper of something that looks familiar. It taught to be open-minded and really to get experience and to give yours. What I get here is far more treasured and I’m grateful.


Inna from Russia

Volunteering was a priceless experience of being exposed to culture at a level that was entirely new to me and of the opportunity to get to know extraordinary and energetic young people from various parts of the world. The project was perfectly organised and apart from allowing the volunteers to gain new conservation skills, it enabled them to discover the Małopolska region and culture. During the whole volunteering camp we had a family atmosphere, and all impressions were intensified by the slightly mysterious air of the abbey.

Karolina from Poland

This volunteering project exceeded my expectation.

I got to do „hands-on” conservation work and classes plus tours around Poland. It was very well-organised.


Jason from Canada

About us:

Fundacja Chronić Dobro [‘Protect Goodness’ Foundation] has been established in 2014 at the Benedictine Abbey in Tyniec to develop cultural and educational activities at an important historic site – the oldest existing monastery in Poland. We support the works aimed at the preservation of this priceless historic monument and the propagation of the rich Benedictine heritage by educating all age groups, organising exhibitions and cultural events as well as developing volunteering for heritage. 

niedziela, 14 lipca 2019 o 22:20

Dzięki dotacji z Fundacji Lotto wysokości 7 000 zł kwota zrzutki została obniżona. Dzięki waszym wpłatom i dotacji mamy 9 985 zł z 18 088 zł, czyli 55% całej kwoty. Do 100% jeszcze trochę brakuje, a czas się kończy, dlatego bedę wdzięczna za mobilizację w tym ostatnim tygodniu. Dzięki za każde wsparcie i podawanie informacji dalej.

Aby dodać komentarz lub

Użytkownik anonimowy
55 zł

Użytkownik anonimowy

Dobrego czasu!

MS
35 zł

Marta Shaw

Wspaniała inicjatywa, obecna wystawa w Tyńcu pokazuje jak niesamowitym cudem jest to, że udało się to miejsce uratować - niech służy jak najdłużej kolejnym pokoleniom.

KM
50 zł

Kelsey Maas

Good Luck! I learned a lot last year & made great friends. I'm glad it is happening again.

BU
250 zł
Bartosz Usdrowski
E
200 zł
ewroba
AG
160 zł
Anna Grzelak
C
150 zł
Caletas
P
150 zł
Paweł Papiernik
L
105 zł
Lori Wallett
EC
105 zł
Ewa Cieślar-Marczak
P
105 zł
Paulina
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
J
100 zł
Joanna
WW
100 zł
Weronika Warzocha
PW
88 zł
Paweł Woźny
JW
75 zł
Justyna Wozny
E
65 zł
Erica
BL
65 zł
Barbara Lisowska
JW
65 zł
Jakub Witt
Dane ukryte
55 zł
Dane ukryte
AB
55 zł
Aleksandra Biedka
50 zł
Cieszka Żółtko
KM
50 zł
Kelsey Maas
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
40 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
40 zł
Dane ukryte
MS
35 zł
Marta Shaw
KG
35 zł
Katarzyna Gralińska
EB
35 zł
Ewa Bereżewska
Dane ukryte
21 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
F
20 zł
Filip i Emilka
ML
15 zł
Marta Lipinska
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
MB
ukryta
Mariusz Bajan
KB
ukryta
Katarzyna Bruzda-Lecyk
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
JP
ukryta
Jason Paulos

Najwięcej środków dzięki udostępnieniom

Pierwsza wpłata

Najwyższa wpłata

Nasi użytkownicy założyli

372 977 zrzutek

Pomóż zebrać 11 088 zł dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

383
udostępnień

NAGRODY

Pakiet nowoczesny:

35 zł i więcej

elektroniczne zdjęcie wolontariuszy i e-book o projekcie „Wolontariat dla dziedzictwa w opactwie tynieckim”

wybrano 7 razy

Pakiet renesansowy:

65 zł i więcej

elektroniczne zdjęcie wolontariuszy i dedykowane podziękowanie od jednego z naszych wolontariuszy. 

wybrano 4 razy

Pakiet romański:

105 zł i więcej

Pakiet renesansowy plus zwiedzanie muzeum z dedykowanym przewodnikiem. 

wybrano 3 razy

Pakiet secesyjny

250 zł i więcej

Pakiet renesansowy plus zwiedzanie i kawa z dedykowanym przewodnikiem w wybranym terminie.

wybrano 2 razy

Pakiet barokowy

500 zł i więcej

Pakiet renesansowy plus specjalne warsztaty o dziedzictwie kulturowym w ramach dnia otwartego 30 lipca i możliwość spotkania z wolontariuszami.

(pozostało 15 z 15)

Pakiet gotycki

1000 zł i więcej

Tytuł Mecenasa Projektu, zaproszenie na międzynarodową kolację przygotowaną przez wolontariuszy (1.08.) oraz zwiedzanie i kawa z dedykowanym przewodnikiem w wybranym terminie wraz z elementami pakietu renesansowego

(pozostało 5 z 5)

Zorganizuj własną zrzutkę na dowolny cel:

Google Play
App Store

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.